Імунологія, Хаитов РМ, Ігнатьєва ГА, Сидорович ІГ, 2000 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Хаитов Р.М., Ігнатьєва Г.А., Сидорович І.Г. Формат файлу: PDF, 432 стор, 2000 р.
Опис:

У підручнику розглянуті практично всі аспекти будови і функціонування імунної системи в нормі і при пато-логії. Крім фактичної інформації, наведені теоре-тичні концепції, які, на думку і досвіду авторів, а також рецензентів, сприятимуть формуванню правильних уявлень про будову і функціонування імунної системи, а також про можливості та обмеження лікарського втручання в імунну систему.

Зміст:

Передмова


Частина I. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

Глава 1. Визначення біологічного явища «імунітет»
1.1. Введення в предмет
1.2. Визначення поняття «імунітет»
1.2.1. Резистентність до інфекцій та продуктам пошкодження тканин. Фізіологічні захисні системи організму. Місце імунітету
1.2.2. Антигени
1.2.3. Визначення імунітету. «Формула» імунної відповіді
1.3. Історичні теорії імунітету

Глава 2. Анатомія і цитологія імунної системи
2.1. Органи, тканини і клітини імунної системи
2.2. Тимус
2.3. Лімфатичні вузли
2.4. Селезінка
2.5. Печінка
2.6. Неінкапсулірованная лімфоїдна тканина слизових оболонок. Імунні підсистеми слизових оболонок, шкіри та інших тканин

Глава 3. Доіммунние біологічні механізми резистентності до інфекцій. Система комплементу. Білки гострої фази. Фагоцитоз
3.1. Система комплементу
3.2. Білки гострої фази (С-реактивний протеїн і маннансвязивающій лектин)
3.3. Фагоцитоз
3.4. Ендогенні пептиди-антибіотики

Глава 4. Антитіла. В-лімфоцити
4.1. Антитіла
4.2. Структура молекул імуноглобулінів
4.3. Біохімічні властивості імуноглобулінів
4.4. Гени імуноглобулінів
4.5. Ізотипи, аллотипи і ідіотипи імуноглобулінів
4.6. Диференціювання В-лімфоцитів
4.7. Рецептор В-лімфоцитів для антигену
4.8. Стадії лімфопоезу В-лімфоцитів
4.9. Конститутивні імуноглобуліни (нормальні антитіла)

Глава 5. Т-лімфоцити. Головний комплекс гістосумісності
5.1. Диференціювання Т-лімфоцитів
5.2. Будова рецептора Т-лімфоцитів для антигену (TCR)
5.3. Гени а-і / 3-ланцюгів рецептора Т-лімфоцитів для антигену
5.4. Корецепторние молекули Т-лімфоцитів - CD4 і CD8
5.5. Диференціювання Т-лімфоцитів в тимусі. Позитивна і негативна селекція тимоцитов
5.6. Головний комплекс гістосумісності
5.7. Механізми утворення комплексів пептидів-антигенів з молекулами головного комплексу гістосумісності
5.8. Суперантігени
5.9. Генетичний поліморфізм головного комплексу гістосумісності
5.10. Антігенпредставляющіе молекули «не МНС» - CD1
5.11. Т-лімфоцити з рецептором у б для антигену (Ту б)
5.12. Субпопуляції нормальних кілерів

Глава 6. Активація Т-лімфоцитів
6.1. Що таке активація лімфоцита
6.2. Апоптоз і гальмування активації
6.2.1. Апоптоз
6.2.2. Гальмування активації
6.2.3. Іммунорецептори: активуючі рецептори і негативні корецептор лімфоцитів

Глава 7. Імунна відповідь
7.1. Визначення імунної відповіді. Етапи імунної відповіді
7.2. Імунологічна пам'ять
7.3. Взаємодії клітин в імунній відповіді
7.3.1. Молекули міжклітинної адгезії
7.3.2. Антігенпредставляющіе клітини
7.3.3. Цитокіни
7.3.3.1. Хемокіни
7.3.3.2. Рецептори для цитокінів
7.3.3.3. Біологічні властивості пар цитокін-клітина-мішень
7.3.4. Взаємодія Т-і В-лімфоцитів
7.4. Тімуснезавісімие антигени
7.5. Дихотомія (імунне відхилення) в диферен-ренціровке CD4 + ThO-лімфоцитів в процесі індукції імунної відповіді: розвиток субпопуляцій Тh1 і Тh2
7.6. Супресія імунної відповіді
7.7. Імунологічна толерантність
7.8. Відторгненню трансплантата
7.9. Імунна система і пухлини

Глава 8. Ефекторні механізми імунітету
8.1. Антителозависимой механізми захисту від патогена
8.1.1. Fc-рецептори
8.1.2. Антитілозалежна клітинна цитотоксичність
8.1.3. Судинні та міоконстрікторние реакції, опосередковані медіаторами опасистих клітин і базофілів. Гіперчутливість негайного типу
8.1.4. Реліктові властивості антитіл
8.2. Т-лімфоцітзавісімие антітелонезавісімие ефекторні механізми імунітету
8.2.1. Цитотоксичні Т-лімфоцити
8.2.2. Інші механізми лімфоцитарної цитотоксичності
8.2.3. Гіперчутливість уповільненого типу
8.2.4. Ефекторні механізми роботи нормальних кілерів

Глава 9. Взаємозв'язку імунної системи з нервовою та ендокринною системами


Частина II. ІМУНОЛОГІЧНА СИСТЕМА І ПАТОЛОГІЯ

Глава 10. Класифікацію патологічних процесів за участю імунної системи

Глава 11. Первинні (вроджені) імунодефіцити
11.1. Первинні імунодефіцити з дефектами імуноглобулінів
11.2. Первинні імунодефіцити з дефектами Т-лімфоцитів
11.3. Захворювання з дефектами фагоцитів
11.4. Дефекти розчинних білків сироватки крові (маннозосвязивающего протеїну і комплементу)

Глава 12. Вторинні імунодефіцити
12.1. Етіологічні чинники
12.2. Синдром хронічної втоми
12.3. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД), викликаний ретровірусами імунодефіциту людини (ВІЛ)
12.3.1. Етіологія
12.3.2. Клінічна картина
12.3.3. Лабораторна діагностика
12.3.4. Лікування

Глава 13. Аутоімунні хвороби і хвороби з синдромами імунного запалення
13.1. Етіологія і патогенез
13.2. Захворювання ендокринних залоз
13.3. Захворювання шлунково-кишкового тракту
13.4. Захворювання крові
13.5. Захворювання нервової системи з компонентом імунного запалення
13.6. Первинні системні васкуліти

Глава 14. Алергічні хвороби
14.1. Визначення термінів
14.2. Алергени
14.3. Уповільнені реакції гіперчутливості
14.4. Епідеміологія алергічних хвороб
14.5. Бронхіальна астма
14.6. Системна анафілаксія
14.7. Харчова алергія
14.8. Кропив'янка та ангіоедема
14.9. Алергічної і неалергічний реакції на медикаменти

Глава 15. Иммунокорригирующая терапія і вакцинація
15.1. Принципи імунокоригуючої терапії
15.2. Імунодепресивні терапія
15.3. Вакцинація
15.4. Імуностимулюючі терапія

Додаток
Вибрані методи дослідження в імунології
I. Клонування
I.1. Клонування тварин: інбредні лінії мишей
I.2. Клонування клітин
I.3. Клонування генів. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
I.4. Трансгенні миші
I.5. Генетичний нокаут (knock-out), або спрямований мутагенез
II. Методи імуноаналізу
II.1. Прямі імуноаналізу
II.2. Непрямі імуноаналізу
Таблиця CD-маркерів
Короткий словник термінів
Рекомендована література
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 12154_immunologiya.zip
Розмір файлу: 4.21 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}