Імунологія, Галактіонов ВГ, 1998 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Галактіон В.Г. Формат файлу: DJVU, 480 стор, 1998 р.
Опис:

Підручник написаний на основі курсу лекцій, складених відповідно до програми біологічних, медичних і ветеринарних вищих навчальних закладів і читаних автором протягом останніх років на біологічному факультеті МГУ. На базі найсучасніших наукових матеріалів з молекулярної біології, генетиці, вірусології, цитології, ембріології розглядаються проблеми молекулярної і клітинної імунології, питання приватних проявів імунітету та його порушень. Особливий інтерес представляє розділ по порівняльної імунології, де розглянуто становлення імунної системи в філо-і онтогенезі і викладається власна позиція автора щодо ролі специфічного імунітету в прогресивної еволюції тваринного світу.
Для студентів і аспірантів, що вивчають біологію, а також викладачів і наукових співробітників, що займаються проблемами імунології.

Зміст:

Передмова

Введення

1. Короткий історичний нарис

2. Неспецифічний (вроджений) імунітет
2.1. Фізичні бар'єри
2.2. Фізіологічні бар'єри
2.3. Ендоцитоз (піноцитозу, фагоцитоз)
2.4. Натуральні кілери
2.5. Запалення

3. Специфічний (придбаний, адаптаційний) імунітет. Рівні вивчення
3.1. Молекулярний рівень
3.2. Клітинний рівень
3.3. Органний рівень
3.4. Рівень цілого організму
3.5. Популяційний рівень

4. Загальні і приватні проблеми імунології

5. Теорії специфічного імунітету

Частина 1. Молекулярна імунологія

Глава 1. Антигени
1.1 Термінологічна різноманітність антигенів
1.2. Фактори, що визначають імуногенність
1.2.1. Вимоги до антигену
1.2.2. Вимоги до організму
1.3. Гаптени
1.4. Епітопи
1.4.1. В-клітинні епітопи
1.4.2. Т-клітинні епітопи
1.5 тімусзавісімой і тімуснезавісімие антигени
Висновок

Глава 2. Імуноглобуліни: структура, функція, генетичний контроль
Введення
2.1. Загальний план будови імуноглобулінів
2.2. Варіабельність імуноглобулінів
2.2.1. Класифікація V-доменів імуноглобулінів
2.2.2. Гіперваріабельні і каркасні ділянки
2.2.3. Просторова організація антигензв'язуючих ділянки
2.3. Гетерогенність імуноглобулінів
2.3.1. Імуноглобулін М (IgM)
2.3.2. Імуноглобулін G (IgG)
2.3.3. Імуноглобулін A (IgA)
2.3.4. Імуноглобулін Е (IgE)
2.3.5. Імуноглобулін D (IgD)
2.4. Гени імуноглобулінів
2.4.1. Рекомбінація генів, що кодують легкі і важкі ланцюги імуноглобулінів
2.4.2. Випадкова рекомбінація генних сегментів - основа варіабельності імуноглобулінів
Висновок

Глава 3. Антігенраспознающімі рецептори
Введення
3.1. Антігенраспознаюшіе рецептори В-клітин
3.1.1. Коротка характеристика
3.1.2. Генетичний контроль структури мембранного IgM
3.1.3. Антігенраспознаюшіе рецептори в процесах активації В-клітин
3.2. Антігенраспознаюшіе рецептори Т-клітин
3.2.1. Головний комплекс гістосумісності: генетична організація та основні білки комплексу
3.2.2. Імуногенні форми антигену для Т-клітинних рецепторів
3.2.2.1. Етапи внутрішньоклітинної підготовки антигену до утворення комплексу пептиду з молекулами I або II класу МНС
3.2.2.2 Взаємодія пептидів з молекулами I або II класу МНС
3.2.3. Будова і генетичний контроль Т-клітинних антиген-розпізнавальних рецепторів
3.2.3.1. Коротка характеристика
3.2.3.2. Генетичний контроль структури Т-клітинного антиген-розпізнають рецептори
3.2.4. Антігенраспознаюшіе рецептори і супутні білки в процесі активації Т-клітин
Висновок

Глава 4. Цитокіни
Введення
4.1. Інтерлейкін-1
4.2. Інтерлейкін-2
4.3. Інтерлейкін-3
4.4. Інтерлейкін-4
4.5. Інтерлейкін-5
4.6. Інтерлейкін-6
4.7. Інтерлейкін-7
4.8. Інтерлейкін-8
4.9. Фактор некрозу пухлин
4.10. Інші цитокіни
Висновок

Глава 5. Суперсімейство імуноглобулінів
Введення
5.1. Основні критерії включення молекул в суперсімейство імуноглобулінів
5.2. Функціональні аспекти
5.3. Філогенетичні аспекти
Висновок

Частина II. Клітинна імунологія

Глава 6. Клітини, тканини і органи імунної системи
Введення
6.1. Розподіл лімфоїдної тканини в організмі
6.2. Кістковий мозок
6.3. Тимус
6.4. Селезінка
6.5. Лімфатичні вузли
6.6. Лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими покривами
6.7. Сумка Фабриціуса птахів
Висновок

Глава 7. Т-система імунітету
Введення
7.1. Тимус - центральний орган імунітету
7.1.1. Основна феноменологія
7.1.2. Етапи внутрітімусной диференціювання лімфоцитів
7.1.3. Реорганізація генів Т-клітинного рецептора в процесі диференціювання тимоцитов
7.1.4. Позитивна і негативна селекція клітин в тимусі. Формування клоноспеціфіческіх Т-клітин
7.1.4.1. Експерименти, що демонструють розпізнавання рецепторами Т-клітин комплексу "свого з чужим"
7.1.4.2. Позитивна селекція клітин в тимусі
7.1.4.3. Негативна селекція клітин в тимусі
7.1.4.4. Можливі механізми позитивної та негативної селекції клітин в тимусі
7.2. Т-клітини периферії
7.2.1. Розподіл Т-клітин по лімфоїдним органам
7.2.2. Адгезини і заселення Т-клітинами периферичних органів
7.2.3. Наївні Т-клітини периферії
7.2.4. Цитокіни
Висновок

Глава 8. В-система імунітету
Введення
8.1. Етапи диференціювання В-клітин у кістковому мозку
8.1.1. Участь строми кісткового мозку в диференціювання
8.1.2. Реорганізація генів важких і легких ланцюгів імуноглобулінів в процесі диференціювання В-клітин
8.1.3. Селекція В-клітин у кістковому мозку
8.2. В-клітини периферії
Висновок

Глава 9. Імунна відповідь і взаємодія клітин
Введення
9.1. Клітинну імунну відповідь
9.1.1. Основні реакції клітинного імунітету (феноменологія)
9.1.1.1. Реакція цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ; CD8 Т-клітин)
9.1.1.2. Реакція в змішаній культурі лімфоцитів (СКЛ)
9.1.1.3. Реакція гіперчутливості сповільненого типу (ГСТ)
9.1.1.4. Реакція трансплантат проти хазяїна (РТПХ)
9.1.1.5. Реакція відторгнення трансплантата
9.1.2. Генерація ефекторних Т-клітин
9.1.2.1. Загальна характеристика
9.1.2.2. Антігенпрезентірующіх клітини в процесі активації наївних Т-клітин
9.1.2.3. Диференціальна роль різних антігенпрезентірующіх клітин в ініціації імунної відповіді
9.1.2.4. Участь інтерлейкіну-2 в процесі дозрівання Т-клітин
9.1.2.5. Зміна експресії поверхневих молекул Т-клітин
9.1.2.6. Способи активації наївних CD8 Т-клітин
9.1.2.7. Диференціація наївних CD4 Т-клітин в Тн1 і Тн2
9.1.3. Ефекторні дію зрілих Т-клітин
9.1.3.1. Активність цитотоксичних Т-клітин (CD8 Т-клітин)
9.1.3.2. Активність CD4 Т-клітин запалення
9.2. Гуморальний імунна відповідь
9.2.1. Утворення антитіл В-лімфоцитами
9.2.1.1. Участь хелперних CD4 Т-клітин в продукції антитіл
9.2.2. Ефекторні функції різних ізотипи антитіл
9.2.2.1. Розподіл антитіл в організмі
9.2.2.2. Транспорт через епітеліальні бар'єри
9.2.2.3. Нейтралізація антигенів (токсинів, бактерій, вірусів)
9.2.2.4. Опсонізація і руйнування антигенів
9.2.3. Система комплементу в гуморальному імунітеті
Висновок

Глава 10. Імуногенетика
Введення
10.1. Генетика гістосумісності. Головний комплекс гістосумісності
10.1.1. Лінії мишей
10.1.2. Термінологія і закони трансплантації
10.1.3. Гени і фенотипічні продукти комплексу
10.1.4. Імунобіологічні властивості комплексу
10.2. Генетичний контроль імунної відповіді
10.2.1. Характер успадкування сили імунної відповіді
10.2.2. Локалізація генів імунної відповіді (Ir-генів)
10.2.3. Фенотипический продукт і клітинна експресія Irг-генів
Висновок

Глава 11. Алогенна інгібіція
Введення
11.1. Феноменологія
11.2. Підходи до аналізу механізмів алогенної інгібіції
11.2.1. Деструкція клітин-мішеней інтактними лімфоцитами
11.2.2. Участь антигенів гістосумісності у реалізації феномена
11.2.3. Скасування алогенної інгібіції. "Сінгенізація мікрооточення"
11.2.4. Фенотипова модифікація трансплантуються клітин за допомогою мРНК для антигенів гістосумісності
Висновок

Глава 12. Імунологічна толерантність
Введення
12.1. Основний феномен
12.2. Клітинні основи толерантності
12.3. Толерантність до "свого" і толерантність до "чужого" - дві сторони одного явища
Висновок

Частина III. Приватні прояви імунітету

Глава 13. Антиінфекційних імунітет
Введення
13.1. Загальна характеристика інфекційного процесу
13.2. Неспецифічний (вроджений) імунітет при інфекції
13.2.1. Бар'єрна функція епітелію
13.2.2. Альтернативний шлях активації комплементу
13.2.3. Активація макрофагів
13.2.4. Роль інтерферонів
13.2.5. Натуральні кілери
13.2.6. CD5 В-клітини
13.3. Специфічний імунітет при інфекції
13.3.1. Т-клітини в антиінфекційних імунітету
13.3.2. В-клітини в антиінфекційних імунітету
13.4. Імунологічна пам'ять
13.4.1. В-клітинна пам'ять
13.4.2. Т-клітинна пам'ять
13.4.3. Роль антигену в підтримці імунологічної пам'яті
Висновок

Глава 14. Трансплантаційний імунітет
Введення
14.1. Загальна характеристика відторгнення
14.2. Імунні механізми відторгнення
14.3. Клінічні проблеми трансплантації
Висновок

Глава 15. Імунітет до пухлин
Введення
15.1. Антигенна характеристика пухлинних клітин
15.2. Імунологічний нагляд і механізми протипухлинного імунітету
15.3. Подолання імунологічного нагляду пухлинними клітинами
15.4. Деякі підходи до розробки способів імунотерапії злоякісних пухлин
Висновок

Частина IV. Порушення імунітету

Глава 16. Реакції гіперчутливості
Введення
16.1. Гіперчутливість негайного типу
16.1.1. Алергічний риніт (сінна лихоманка)
16.1.2. Анафілактичний шок
16.1.3. Гіперчутливість, обумовлена антитілами lgG
16.1.4. Медіатори алергічних реакцій
16.2. Гіперчутливість замедленнонго типу

Глава 17. Аутоімунітет
Введення
17.1. Аутоімунні захворювання, ініційовані антитілами чи Т-клітинами
17.2. Механізми аутоімунних уражень
Висновок

Глава 18. Імунодефіцитні стани
18.1. Вроджені імунодефіцити
18.1.1. В-клітинні дефіцити
18.1.2. Т-клітинні дефіцити
18.2. Придбані імунодефіциту
18.2.1. Розвиток ВІЛ-інфекції
18.2.2. Розмноження ВІЛ в клітці
Висновок

Глава 19. Онтогенез імунної системи
Введення
19.1. Становлення імунної системи в ембріогенезі
19.1.1. Ембріогенез Т-системи імунітету
19.1.2. Ембріогегез В-системи імунітету
19.2. Імунітет новонароджених
19.3. Імунітет при старінні
Висновок

Глава 20. Еволюція імунітету
Введення
20.1. Клітини, тканини і органи лімфо-мієлоїдного комплексу у представників різних типів тварин
20.1.1. Клітини
20.1.2. Тканини і органи лімфо-мієлоїдного комплексу
20.2. Трансплантаційний імунітет
20.2.1. Порівняльна феноменологія трансплантаційного імунітету
20.2.2. Клітинні ефектори реакції тканинної несумісності
20.2.3. Система гістосумісності у трансплантаційний імунітет
20.3. Еволюція Т-системи імунітету
20.3.1. Виникнення і розвиток тимуса
20.3.2. Еволюція Т-клітинного комплексу
20.4. Еволюція В-системи імунітету
20.4.1. В-клітини і антитілопродукуючої органи
20.4.2. Ізотопи імуноглобулінів
20.5. Імунітет - контролюючий фактор прогресивної еволюції
20.5.1. Мутаційний ризик - плата за багатоклітинного
20.5.2. Роль імунітету в еволюції
Висновок

Основні висновки
Словник термінів
Рекомендована література
Опис:файлу
Файл: 12161_immunologiya.zip
Розмір файлу: 8.47 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}