Імунологія, А Ройт, Дж Бростофф, Д Мейл, 2000 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл Формат файлу: DJVU, 592 стр., 2000 г.
Опис:

Авторитетне керівництво з імунології для студентів медиків і біологів, багаторазово перевидавався в Великобританії. У порівнянні з раніше випущеної книгою того ж автора (А. Роіт «Основи імунології», М. Світ, I991) містить багато додаткового матеріалу, що висвітлює як питання теорії імунології, так і її клінічні аспекти. Книга прекрасно ілюстрована.
Для імунологів, молекулярних біологів, студентів-медиків та лікарів.

Зміст:

Передмова
Автори окремих глав
Список скорочень
Зображення-символи, прийняті в книзі

1. Загальні відомості про імунну систему
Набутий і природжений імунітет
Клітини імунної системи
Розчинні медіатори імунітету
Антигени
Імунна відповідь
Запалення
Захист від позаклітинної і внутрішньоклітинної інфекції
Вакцинація
Іммунопатологія

2. Клітини, що здійснюють імунний відповідь
Лімфоїдні клітини
Мононуклеарні фагоцити
Антігенпрезентірующіх клітини
Поліморфноядерні гранулоцити, гладкі клітини і тромбоцити

3. Лімфоїдна система
Лімфоїдні тканини входять до складу первинних і вторинних лімфоїдних органів і утворень
Первинні лімфоїдні органи
Вторинні лімфоїдні органи і освіти
Циркуляція лімфоцитів

4. Комплемент
Введення
Активація комплементу
Рецептори комплементу
Біологічні ефекти комплементу

5. Міграція клітин і запалення
Міграція клітин
Молекули міжклітинної адгезії
Механізми клітинної міграції
Запалення

6. Антитіла й клітинні рецептори для них
Імуноглобуліни - особливе сімейство білків
Будова антитіл
Між молекулами антитіл можливі ізотіпіческіе, аллотіпіческіе і ідіотіпіческіе відмінності в амінокислотної послідовності
Ефекторні функції антитіл
Клітинні рецептори для антитіл
Аналіз структури і функції антитіл

7. Антігенраспознающімі рецептори Т-клітин і молекули МНС
Т-клітинні рецептори
Антигени головного комплексу гістосумісності (МНС)
Геномна організація МНС

8. Джерела різноманітності антігенраспознающімі структур
Теорії утворення антитіл
Варіабельність імуноглобулінів
Рекомбінації генів lg
Соматичний мутагенез
Різноманітність імуноглобулінів у інших хребетних
Гени константної області важких ланцюгів
Регуляція синтезу імуноглобулінів
Гени антігенраспознающімі Т-клітинного рецептора
Масштаби різноманітності

9. Розпізнавання антигену
Зв'язування антитіл з антигеном
Специфічність і афінності антитіл
Структура антигенів
Розпізнавання антигену Т-клітинами
Процесинг і презентація антигену
Освіта і будова комплексу антигенний пептид-молекула МНС

10. Реакції клітинного імунітету
Цитокіни та їх клітинні рецептори
Захисні механізми, незалежні від Т-клітин
Т-залежний клітинну імунну відповідь
Цитотоксичність Т-і НК-клітин
Роль макрофагів у імунній відповіді
Освіта гранульом
Іммунопатологія
Мережеві взаємодії цитокінів

11. Взаємодія клітин при гуморальній імунній відповіді
Презентація антигену Т-клітинам
Взаємодія В-і Т-клітин
Внутрішньоклітинні сигнали при активації лімфоцитів
Дія цитокінів на В-і Т-клітини
Гуморальний імунна відповідь in vivo

12. Розвиток імунної системи в онтогенезі
Мієлоїдний клітини
Система комплементу
Лімфоїдні клітини
Різноманітність специфічності антитіл
Різноманітність класів антитіл
Освіта В-клітин імунологічної пам'яті

13. Регуляція імунної відповіді
Антиген як фактор імунорегуляції
Антігенпрезентірующіх клітини
Регуляторний вплив антитіл
Роль лімфоцитів в імунорегуляції
Ідіотіпіческіе модуляція імунної відповіді
Нейроендокринні регуляція імунної відповіді
Генетична регуляція імунної відповіді

14. Імунологічна толерантність
Введення
Експериментальна індукція толерантності
Центральна тимических толерантність до аутоантигенам
Периферична, або посттіміческая, толерантність до власних антигенів
Толерантність В-клітин до власних антигенів
Толерантність, штучно викликана in vitro
Толерантність, штучно викликана in vivo
Індукція толерантності як можливий засіб терапії

15. Еволюція імунної системи
Імунітет у безхребетних
Імунітет у хребетних
Лімфоміелоідние тканини у нижчих хребетних
Амфібії як модель для вивчення онтогенезу імунітету
16. Противірусний імунітет
Типи вірусних інфекцій
Природжений антивірусний імунітет
Захисні механізми з участю Т-і В-клітин
Стратегії обходу вірусами імунологічного контролю
Іммунопатологія

17. Імунітет до бактеріальних і грибкових інфекцій
Імунітет до бактерій
Імунітет до грибів

18. Імунітет до паразитарних инвазиям
Основні особливості паразитарних інвазій
Ефекторні механізми
Т-лімфоцити виконують основну роль у розвитку імунітету
Механізми захисту від імунної відповіді
Імунопатологічні наслідки паразитарних інвазій
Вакцини

19. Вакцинація
Антигенні препарати, використовувані як вакцини
Ефективність вакцин
Нешкідливість вакцин
Вартість вакцинації
Сучасні вакцини
Ад'юванти
Пасивна імунізація
Неспецифічна імунотерапія
Застосування вакцин в протиракової терапії
Протизаплідні вакцини

20. Імунологія пухлин
Пухлина як тканинної трансплантат
Імунологічний нагляд
Пухлиноасоційованих антигени, які розпізнаються клітинами імунної системи
Пухлиноасоційованих антигени, які розпізнаються антитілами
Імунна відповідь на пухлини у людини і механізми, що дозволяють пухлинам «вислизати» від його дії
Імунодіагностика
Імунотерапія

21. Первинна імунологічна недостатність
В-клітинна недостатність
Т-клітинна недостатність
Недостатність білків системи комплементу
Дефекти фагоцитарних клітин

22. Вторинна імунологічна недостатність
Імунодефіциту викликані лікарськими препаратами
Харчування і імунологічна реактивність
СНІД
23. Гіперчутливість - тип I
Гіперчутливість I (негайного) типу
Імуноглобуліни Е
Генетика алергічних реакцій у людини
Гени, що регулюють аллергенспеціфічний відповідь, зчеплені з HLA
Гладкі клітини
Шкірні реакції
Реакції бронхів
Фактори, що визначають розвиток алергії
Гіпотеза алергічного прориву
Десенсибілізація
Позитивна роль IgE

24. Гіперчутливість - тип II
Механізми ушкоджень
Реакції проти клітин крові
Реакції проти тканинних антигенів

25. Гіперчутливість-тип III
Типи хвороб імунних комплексів
Механізми гіперчутливості III типу
Експериментальні моделі хвороб імунних комплексів
Персистенція комплексів
Відкладення комплексів у тканинах
Виявлення імунних комплексів

26. Гіперчутливість-тип IV
Контактна гіперчутливість
Гіперчутливість туберкулінового типу
Гранулематозная гіперчутливість
Клітинні реакції при гіперчутливості IV типу
Захворювання з гранульоматозним реакціями гіперчутливості IV типу

27.Трансплантація і відторгнення
Трансплантаційний бар'єр
Антигени гістосумісності
Закони трансплантації
Роль Т-лімфоцитів у відторгненні трансплантата
Динаміка відторгнення
Запобігання відторгнення трансплантата

28. Аутоімунні процеси і аутоімунні захворювання
Зв'язок аутоімунітету з патологією
Спектр аутоімунних захворювань
Генетичні фактори
Патогенез
Етіологія
Діагностичне і прогностичне значення аутоантитіл
Лікування
29. Імунологічні методи

Взаємодія антиген-антитіло
Отримання чистих антитіл
Визначення комплементу
Виділення популяцій лімфоцитів
Методи визначення ефекторних клітин
Трансгенні тварини та спрямована доставка генів

Додатки
Додаток I: НLА-специфічності
Додаток II: CD-маркери
Додаток III: основні цитокіни

Словник термінів
Предметний покажчик
Покажчик латинських назв організмів
Опис:файлу
Файл: 12136_immunologiya.zip
Розмір файлу: 13.47 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}