Імунологія в клінічній практиці, Лебедєв КА, 1996 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Лебедєв К.А. Формат файлу: PDF, 388 стор, 1996 р.
Опис:

Дана електронна книга присвячена питанням інтерпретації імунограми, що дає лікареві відповідь про функціонування системи захисту організму - імунної сістеми.В книзі розбираються питання, що стосуються практичного визначення імунограми і використання її в клінічній практиці, а так само методи імунотерапії при різних гострих і хронічних запальних захворюваннях.
Лікування захворювань, пов'язаних з генетичними та набутими поломками імунної системи, в цьому виданні практично не розбирається (ми зупиняємося лише на методах їх діагностики), бо лікарі неспеціалізованих клінік і поліклінік, на яких розраховано в основному дане видання книги, стикаються з ними вкрай рідко, а якщо і зустрічаються, повинні відправляти таких хворих в спеціалізовані лікувальні установи.
Перше видання цієї книги під назвою "Імунограма в клінічній практиці (введення в прикладну імунологію)" вийшло у видавництві "Наука" в серії "Наука - практиці". Це зумовило певні особливості у побудові представленого матеріалу: основну увагу було приділено теоретичним основам прикладної імунології, детальному аналізу процесів в організмі, що обумовлюють зміну показників імунограми в динаміці захворювання, обгрунтування принципів трактовки імунограми, методології її визначення. Наведені приклади з практики лише ілюстрували ті чи інші положення.
Разом з тим багато клініцистів-практики, ознайомилися з книгою, висловили побажання приділити більше уваги опису трактування імунограми на конкретних прикладах з практики, а також організації практичної лабораторної постановки імунограми. У зв'язку з цим книга була перероблена. За рахунок скорочення теоретичній частині книги в неї введена практична частина, що складається із спеціальних клінічних розділів, в яких на конкретних прикладах показані особливості трактування імунограми при різних захворюваннях; введені розділи, присвячені імунотерапії та практичної організації впровадження імунограми в службу охорони здоров'я. У цьому виданні книги ми суттєво розширили все, що стосується придбання добротних практичних навичок інтерпретації імунограми і проведення під її контролем імунотерапії на прикладах найрізноманітніших випадків із практики. Нова, практична частина книги, в якій показані можливості імунограми в різних областях клініки, написана спільно з відомими вченими-клініцистами і лікарями-практиками.
У книгу також введено розділ, присвячений організації служби імунограми у конкрентних підрозділах охорони здоров'я. Ми сподіваємося, що він допоможе клініко-лабораторній службі не тільки впровадити нові показники аналізу крові, але і підвищити якість аналізів.
Ми впевнені, що в цілому основний шлях впровадження сучасної імунології в широку клініко-діагностичну практику знайдений правильно і основні положення надійно відпрацьовані. Разом з тим при широкому практичному використанні якісь положення, можливо, виявляться недостатньо ефективними, і навпаки, деякі другорядні, на наш сьогоднішній погляд, положення можуть виявитися значно більш важливими. Тому не викликає сумнівів, що книга повинна буде доопрацьовуватися. У зв'язку з цим 1 раз в рік книга буде перевидаватися. Всі, хто придбав цю книгу, зможуть безкоштовно обміняти свій екземпляр книги на оновлений.

Зміст:

Предметний покажчик
Список основних скорочень
Передмова до електронного видання
Передмову до книги "Імунограма в клінічній практиці"
Введення

Частина I. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

Глава 1. Імунна система організму і її клітинна основа
1.1. Основні визначення і поняття
1.1.1. Визначення імунної системи
1.1.2. Компоненти імунної системи
1.1.2.1. Імунокомпетентні клітини
1.1.2.2. Гуморальні фактори
1.1.3. Місце освіти і транспорт імунокомпетентних клітин
1.1.4. Специфічне і неспецифічне в імунній системі
1.2. Фізіологія імунокомпетентних клітин - лейкоцитів
1.2.1. Лімфоцити
1.2.1.1. В-лімфоцити
1.2.1.2. Т-лімфоцити
1.2.1.3. Природні (нормальні) кілери
1.2.2. Моноцити
1.2.3. Нейтрофіли
1.2.4. Еозинофіли
1.2.5. Базофіли
1.3. Функціонування імунної системи
1.3.1. Основні принципи роботи імунної системи
1.3.2. Імунна реакція на впровадження в організм чужорідного
1.3.2.1. Поняття норми у функціонуванні імунної системи
1.3.2.2. Запалення
1.3.3. Загальні закономірності функціонування імунної системи
1.3.4. Характер функціонування імунної системи і захворювання
1.3.4.1. Функціонування імунної системи, нормальне в своїй основі
1.3.4.2. Патологічне функціонування, викликане дефектом специфічних компонентів імунної системи
1.3.4.3. Патологічне функціонування, викликане вродженим або набутим дефектом компонентів або ланок
1.3.4.4. Висновок

Глава 2. Методологія та техніка лабораторного аналізу
2.1. Найважливіші методи аналізу ядерні клітин крові
2.1.1. Кількісна оцінка популяцій лейкоцитів крові
2.1.2. Визначення субпопуляцій імунокомпетентних клітин
2.1.2.1. Оцінка субпопуляцій по рецепторам і антигенів на поверхні клітин
2.1.2.2. Цитотоксичний тест (реакція цитолізу)
2.1.3. Оцінка функціональної активності клітин
2.1.3.1. Реакція бласттрансформації лімфоцитів
2.1.3.2. Визначення вмісту імуноглобулінів
2.1.3.3. Цитотоксическая активність лімфоцитів
2.1.3.4. Реакція гальмування міграції лейкоцитів (РТМ)
2.1.3.5. Фагоцитоз
2.1.3.6. Тест відновлення нітросинім тетразолію (НСТ-ТЕСТ)
2.1.4. Навантажувальні тести
2.1.5. Можливості та обмеження застосування імунологічних методів у клініці
2.2. Технологія лабораторного визначення комплексу показників клітин периферичної крові (імунограми)
2.2.1. Основне обладнання, матеріали, реактиви
2.2.1.1.Оборудованіе
2.2.1.2. Матеріали
2.2.1.3. Реактиви
2.2.2. Технологія визначення імунограми
2.2.2.1. Взяття крові
2.2.2.2. Визначення вмісту лейкоцитів і формули клітин крові (лейкограми)
2.2.2.3. Визначення комплексу показників розеткоутворення і фагоцитозу
2.2.2.4. Визначення вмісту імуноглобулінів
2.2.3. Можливі дефекти постановки комплексу методів розетки-освіти і фагоцитозу та шляхи їх усунення
2.2.4. Організація робіт по визначенню імунограми

Глава 3. Імунограма здорових людей
3.1. Нормативи імунологічних показників здорових людей різного віку
3.2. Зміни імунологічних параметрів під дією різних факторів
3.3. Практичні висновки

Частина II. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ імунограми В КЛІНІЦІ
Введення

Глава 4. Основні правила інтерпретації імунограми

Глава 5. Клінічна характеристика зміни окремих показників імунограми
5.1. Лейкоцити
5.2. Лімфоцити, їх субпопуляції і продукти
5.2.1. Сумарні лімфоцити
5.2.2. Т-лімфоцити
5.2.3. В-лімфоцити
5.2.4. Плазматичні клітини
5.2.5. Імуноглобуліни
5.2.6. Нульові клітини
5.2.7. Т-хелпери, Т-супресори та їх співвідношення
5.3. Моноцити
5.4. Нейтрофіли і їх фізіологічна активність
5.5.Еозінофіли
5.6. Базофіли
5.7. Індекс навантаження
5.8. Швидкість осідання еритроцитів

Глава 6. Динаміка і типи імунограми при запальному процесі
6.1. Схема динаміки імунограми при запальному процесі
6.2. Імунограма на окремих стадіях запального процесу
6.3. Особливості імунограми при хронічному запальному процесі
6.3.1. Фаза клінічної ремісії сформувався хронічного запального процесу
6.3.2. Фаза загострення хронічного запального процесу
6.4. Класифікація імунограм

Глава 7. Імунограма при патологіях і атипії функціонування імунної системи
7.1. Характеристика основних типів патологій і атипії функціонування імунної системи
7.1.1. Иммунопатологии інфекційної природи
7.1.2. Лейкопроліфератівние неопластичні захворювання
7.1.3. Вроджені генетичні дефекти імунної системи
7.1.4. Алергічні та аутоімунні захворювання імунної системи
7.1.5. Атиповість функціонування та імунна недостатність, обумовлена ураженням імунної системи
7.1.6. Атиповість функціонування імунної системи на тлі зміни метаболітічесой активності організму
7.1.7. Фізіологічні атипії функціонування імунної системи
7.1.8. Атиповість функціонування імунної системи в умовах пригнічення і виснаження її резервів при тяжких запальних процесах
7.2. Можливості імунограми при вирішенні клінічних задач
7.2.1. Діагностика і диференціальна діагностика імунопатологічних захворювань
7.2.2. Прогнозування перебігу запального процесу у людей з дефектною, але функціанально-компенсованій імунною системою
7.2.3. Раннє виявлення формування в організмі імунної недостатності
7.2.4. Прогнозування перебігу запальних процесів у хворих з розвинутою імунною недостатністю
7.2.5. Висновок

Глава 8. Імунограма для оптимізації імунотерапії
8.1. Основні принципи імунотерапії
8.2. Дозована імунотерапія при хронічних запальних процесах
8.3. Дозована імунотерапія при недостатності функціонування імунної системи

Частина III. Завдання вирішується за допомогою імунограми
Глава 9. Особливості використання імунограми у різних підрозділах системи охорони здоров'я
9.1. Поліклініки
9.2. Багатопрофільні лікарні
9.3. Спеціалізовані вузькопрофільні клініки
9.4. Диспансерне і масове імунологічне обстеження населення

Глава 10. Імунограма при захворюваннях органів травлення

Глава 11. Імунограма в хірургічній клініці
11.1. Вплив операційного впливу і наркозу
11.2. Післяопераційні запальні ускладнення
11.3. Апендицит
11.4. Абсцес, флегмона
11.5. Остеомієліт

Глава 12. Імунограма в хірургрческой стоматології
12.1. Періодонтит
12.2. Періостит
12.3. Остеомієліт
12.4. Абсцес, флегмона, лімфаденіт
12.5. Актиномікоз

Глава 13. Імунограма при захворюваннях крові

Глава 14 Імунотерапія хронічних і рецидивуючих захворювань

Глава 15. Організація лабораторної служби імунограми у різних підрозділах системи охорони здоров'я
15.1. Оптимальна служба імунограми
15.1.1. Трудове забезпечення
15.1.2. Матеріальне забезпечення
15.1.3. Організація служби
15.1.4. Організація служби в крупній лікарні
15.1.5. Міжлікарняна лабораторія міста або району
15.1.6. Лабораторія поліклініки, медсанчастини підприємства
15.1.7. Лабораторія малого лікувального закладу
15.1.8. Кабінет сімейного лікаря
15.1.9. Пересувна лабораторія

Глава 16. Імунограма в екологічної імунології
16.1. Основні завдання екологічної імунології та принципи їх вирішення
16.2. Зрушення в імунограм при змінах в екологічному оточенні

Література

ДОДАТКИ
Додаток 1. Очищення організму від токсичних речовин як спосіб нормалізації функціонування імунної системи
17.1. Виникнення інтоксикації і природне очищення організму від токсинів
17.2. Основні принципи очищення організму при гострій і хронічній інтоксикації
17.3. Лабораторні критерії інтоксикації організму
17.4. Практичне купірування хронічної інтоксикації
17.5. Вплив детоксикації на функціонування імунної системи
17.6. Висновок

Додаток 2. Принципи роботи систем організму людини та їх застосування в практичній медицині
18.1. Неоднозначність реакції системи в однотипних умовах
18.2. Многокомпонентность і багатозв'язних систем організму
18.3. Різноманітність зв'язків та регуляторних взаємин між компонентами системи
18.4. Кінцевий ефект роботи системи досягається колективним функціонуванням її компонентів
18.5. Дублювання компонентами системи одних і тих же функцій
18.6. Конкретність поняття норми при оцінці функціонування системи та її частин
18.7. Гомеостаз організму забезпечує динамізм компонентів і їх взаємин
18.8. Монотонне зміна будь-якого фактора, як правило, не викликає пропорційних змін характеристики параметрів системи
18.9. Основні принципи функціонування систем організму - вихідна позиція в роботі практика (дозована імунотерапія)

Додаток 3. Імунологічні порушення у населення Курської області через 6 років після Чорнобильської катастрофи та шляхи їх корекції

Додаток 4. Поняття норми в оцінці імунного статусу людини
20.1.Методіка
20.2.Результати дослідження та їх обговорення
20.3.Заключеніе

Інформація про послуги і продукції, пропонованих Центром прикладної імунології та фірмою "Електронна медична книга"
Опис:файлу
Файл: 12140_immunologiya-v-klinicheskoy-praktike.zip
Розмір файлу: 4.29 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}