Хірургічні інфекції Керівництво, Ерюхин ІА, Гельфанд БР, Шляпніков СА, 2003 рік, скачати електрон

Автор (и): Ерюхін І.А., Гельфанд Б.Р., Шляпніков С.А. Формат файлу: DJVU, 1-588 стр., 2003 г.
Опис:

У цьому посібнику, написаному провідними петербурзькими і московськими фахівцями, наведені сучасні уявлення про етіологію і патогенез хірургічних інфекцій; вперше у вітчизняній літературі висвітлені класифікація, патогенез і епідеміологія генералізованих запальних ускладнень. Детально викладені питання клініки, діагностики та лікування гнійних захворювань різних органів і систем. Особливу увагу приділено сучасним методам лікування хірургічних інфекцій.
Для хірургів, інфекціоністів, лікарів загальної практики та студентів старших курсів медичних вузів.

Зміст:

Передмова
Введення

Глава I. ХІРУРГІЧНІ ІНФЕКЦІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМИ, РОЛЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
1.1. Відомі представники мікросвіту, їх середу і патогенний потенціал
1.2. Детерміновані і придбані властивості мікробіоти, що визначають їх інфекційний потенціал
1.3. Середовище проживання мікробіоти
1.4. Форми співіснування мікробіоти з організмом людини
1.5. Хірургічні інфекції, що виділяються по етіопатогенетичної принципом

Глава 2. ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ мікробіології, імунології та ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ДЛЯ ХІРУРГІВ
2.1. Основи клінічної мікробіології для хірургів
2.1.1. Класифікація бактерій
2.1.2. Морфологія бактерій
2.1.2.1. Внутрішня будова бактерій
2.1.2.2. Прикордонні структури бактерій
2.1.2.3. Поверхневі структури бактерій
2.1.3. Метаболізм і біохімічна активність мікроорганізмів
2.1.4. Клінічне значення окремих груп мікроорганізмів
2.1.4.1. Аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми
2.1.4.1.1. Грампозитивні мікроорганізми
2.1.4.2. Анаеробні мікроорганізми
2.1.4.2.1. Спороутворюючі грампозитивні палички
2.1.4.2.2. Неспороутворюючих грампозитивні палички
2.1.4.2.3. Грампозитивні коки
2.1.4.2.4. Грамнегативні палички
2.1.4.2.5. Грам негативні коки
2.1.4.3. Дріжджоподібні патогенні грибки
2.1.5. Мікробіологічна діагностика інфекцій
2.1.5.1. Методи і клінічна інтерпретація результатів
2.1.5.2. Особливості мікробіологічного дослідження окремих біоматеріалів та інтерпретація результатів
2.1.5.2.1. Дослідження крові
2.1.5.2.2. Дослідження ран
2.1.5.2.3. Дослідження матеріалу з дихальних шляхів
2.3.5.2.1. Дослідження сечі
2.1.5.2.1. Дослідження фекалій
2.2. Імунна відповідь організму на хірургічну інфекцію
2.3. Епідеміологія інфекцій в області хірургічного втручання
2.3.1. Частота інфекцій в області хірургічного втручання
2.3.1.1. Стандартні визначення випадку ІОХВ
2.3.1.2. Сучасні підходи до епідеміологічного спостереження за ІОХВ
2.3.1.3. Частота і наслідки виникнення ІОХВ в Росії і за кордоном
2.3.1.4. Механізм розвитку епідемічного процесу ІОХВ
2.3.1.5. Фактори ризику розвитку ІОХВ та заходи їх профілактики
2.3.1.6. Основні принципи застосування антибіотиків для профілактики ІОХВ
2.3.1.7. Операції, при яких показана ПАП
2.3.1.8. Вибір антибіотиків для ПАП

Глава 3. АНТИМІКРОБНА ТЕРАПІЯ
3.1. Принципи сучасної антибактеріальної терапії
3.2. Антисептики та їх роль в лікуванні хірургічних інфекцій
3.2.1. Антисептичні засоби
3.2.1.1. Засоби антисептики
3.2.1.2. Джерела антисептичних засобів
3.2.1.3. Вплив антисептиками на ранні етапи інфекційного процесу в рані
3.2.1.4. Антисептики та їх властивості

Глава 4. Ранові інфекції
4.1. Етіопатогенез раневої інфекції
4.1.1. Ропа як локальний патологічний процес, обумовлений пошкодженням. Її роль в індукції в розвитку ранової інфекції
4.1.1.1. Гуморальні фактори рани
4.1.1.2. Фагоцитоз як фактор ранового процесу
4.1.1.3. Клітинні популяції гнійної рани
4.2. Загальносоматичні фактори, що впливають на пораненій процес і розвиток ранової інфекції
4.2.1. Роль і місце порушень функцій кишечнику у патогенезі ранової інфекції
4.2.1.1. Худа кишка
4.2.1.2. Клубова кишка
4.2.1.3. Товста кишка
4.2.2. Системні медіатори запалення, їх роль в патогенезі ранової інфекції
4.3. Взаємодія місцевих та загальних факторів в патогенезі ранової інфекції
4.4. Мікробіологічні та епідеміологічні аспекти ранової інфекції
4.4.1. Клініко-бактеріологічна характеристика ранової інфекції
4.4.2. Епідеміологічні аспекти ранової інфекції
4.5. Діагностика ранової інфекції
4.5.1. Клінічна діагностика раневої інфекції
4.5.2. Бактеріологічна (мікробіологічна) діагностика раневої інфекції
4.6. Принципи профілактики і патогенетичного лікування ранової інфекції
4.6.1. Хірургічні заходи профілактики ранової інфекції
4.6.2. Фармакологічні заходи профілактики ранової інфекції
4.6.3. Сучасні фізичні технології в лікуванні ранової інфекції

Глава 5. Генералізованих запальних РЕАКЦІЇ
5.1. Класифікація
5.1.1. Класифікація в залежності від джерела процесу
5.1.2. Діагностика сепсису у клінічній практиці
5.2. Епідеміологія сепсису
5.2.1. Первинна інфекція кровотоку
5.2.2. Вторинна інфекція кровотоку
5.2.3. Лабораторно підтверджена інфекція кровотоку
5.2.4. Особливості етнологічної структури абдомінального сепсису
5.3. Патогенез сепсису
5.3.1. Порушення бар'єрної функції кишкової стінки в патогенезі сепсису
5.3.2. Мікроциркуляторного основа ПОН
5.3.3. Варіанти розвитку системної запальної реакції
5.4. Лікування генералізованих запальних ускладнень
5.4.1. Хірургічне лікування СЗР і ПОН
5.4.1.1. Хірургічні аспекти у хворих з СВР і сепсисом
5.4.2. Антибактеріальна терапія сепсису
5.4.2.1. Інфекції шкіри і м'яких тканин
5.4.2.2. Абдомінальний сепсис
5.4.2.3. Остеомієліт
5.4.3. Імунокорекція при сепсисі: стан проблеми і перспективи
5.4.4. Нутріціонной підтримки при сепсисі
5.4.5. Інтенсивна терапія сепсису
5.4.5.1. Доказове обгрунтування різних напрямків інтенсивної терапії
5.4.5.1.1. Категорії доказів ефективності медичних втручань і лікарських засобів
5.4.5.1.2. Клініко-інструментальні критерії порушенні кровопостачання тканин при септичному шоці
5.4.5.1.3. Визначення насичення киснем змішаної венозної крові (SvO2)
5.4.5.1.4. Концентрація лактату в крові
5.4.5.1.5. Топометріческое визначення рН в слизовій оболонці шлунка - pHi і pgCO2 (рН-метрія у слизовій оболонці шлунка)
5.4.5.1.6. Інфузійна терапія при важкому сепсисі та септичному шоці
5.4.5.1.7. Вибір інфузійних розчинів
5.4.5.1.8. Гемотрансфузія
5.4.5.1.9. Застосування адренергічних лікарських засобів при септичному шоці
5.4.5.1.10. Вибір адренергічних засобів
5.4.5.2. Респіраторна терапія (підтримка) при сепсисі
5.4.5.2.1. Тактика респіраторної терапії
5.4.5.3. Інші напрямки і засоби інтенсивної терапії сепсису
5.4.5.3.1. Кортикостероїди
5.4.5.3.2. Впливу на систему гемокоагуляції
5.4.5.3.3. Нутрітивного підтримка
5.4.5.3.4. Методи екстракорпоральної детоксикації (гемофільтрація, плазмаферез, сорбційні методи)
5.4.5.3.5. Профілактика утворення стрес-виразок шлунково-кишкового тракту

Глава 6. ІНФЕКЦІЇ шкіри та підшкірної клітковини
6.1. Анатомія шкіри, фасцій і м'язів
6.2. Мікробна екологія шкіри
6.3. Поразки власне шкіри
6.3.1. Фурункули і фурункульоз
6.3.2. Бешихове запалення
6.3.3. Еризипелоїду
6.4. Ураження підшкірної клітковини
6.4.1. Карбункул
6.4.2. Гідраденіт
6.4.3. Абсцес
6.4.4. Целюліт
6.5. Бактеріальні інфекції поверхневої фасції
6.5.1. Стрептококовий некротизуючий фасциит
6.5.2. Некротизуючий фасциит
6.5.3. Лікування
6.5. Бактеріальні інфекції глибоких шарів м'яких тканин
6.6.1. Клострідіального міонекроза
6.6.2. Неклострідіальний мионекроз

Глава 7. ІНФЕКЦІЇ ГОЛОВИ І ШИЇ
7.1. Одонтогенні гнійно-запальні захворювання щелепно-лицьової області
7.1.1. Особливості гнійно-запальних захворювань щелепно-лицьової області
7.1.2. Етіологія і патогенез гострої одонтогенний інфекції
7.1.3. Класифікація гнійно-запальних захворювань щелепно-лицьової області
7.1.4. Одонтогенний остеомієліт щелеп
7.1.5. Одонтогенні флегмони щелепно-лицьової області
7.1.5.1. Поверхневі флегмони
7.1.5.2. Глибокі флегмони
7.1.5.2.1. Флегмона підскроневої простору і крилопіднебінної ямки
7.1.5.2.2. Флегмона криловідо-щелепного простору
7.1.5.2.3. Флегмона окологлоточного простору
7.1.5.2.4. Флегмона привушної області (подфасціальная)
7.1.5.2.5. Флегмона поджевательного простору
7.1.5.2.6. Абсцеси і флегмони мови
7.1.5.2.7 Флегмона дна порожнини рота
7.1.5.2.8. Флегмона судинно-нервового пучка шиї
7.1.6. Перикоронарит
7.1.7. Одонтогенний гайморит
7.1.8. Основи комплексної діагностики гнійно-запальних захворювань щелепно-лицьової області
7.1.9. Загальні принципи лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицьової області
7.2. Гнійні інфекції в оториноларингології

Глава 8. Гнійної хірургії кисті
8.1. Гнійні захворювання пальців
8.2. Гнійні захворювання кисті
8.3. Гнійно-запальні захворювання пальців
8.3.1. Шкірні форми панарицію
8.3.2. Ускладнені форми панарицію
8.3.3. Хірургічне лікування різних нозологічних форм панарицій
8.3.4. Антибактеріальна терапія
8.3.4.1. Техніка виконання регіонарного введення антибіотиків
8.4. Гнійні захворювання кисті
8.4.1. Флегмони тилу кисті
8.4.2. Межпальцевая (комісуральних) флегмона
8.4.2.1. Хірургічне лікування
8.4.3. Флегмона області thenar
8.4.3.1. Хірургічне лікування
8.4.4. Флегмона простору hypothenar
8.4.4.1. Хірургічне лікування
8.4.5. Флегмони серединного долонно простору
8.4.5.1. Хірургічне лікування
8.4.6. V-подібна флегмона кисті
8.4.7. Флегмона простору Пирогова-Пароніт
8.4.8. Субпекторальная флегмона (phlegmona subpectoralis)

Глава 9. ІНФЕКЦІЇ У торакальної хірургії
9.1. Гнійний плеврит (емпієма плеври)
9.2. Гнійний медіастиніт
9.2.1. Діагностика
9.2.2. Лікування
9.3. Гнійний перикардит
9.3.1. Лікування
9.4. Абсцеси серця
9.5. Гнійні захворювання легенів
9.5.1. Абсцеси легені
9.5.2. Гангренозні абсцеси і гангрена легені
9.6. Флегмона грудної стінки

Глава 10. Гнійні процеси в молочних залозах
10.1. Лактаційний мастит
10.1.1. Класифікація
10.1.2. Особливості етнології та патогенезу
10.1.3. Клінічна картина
10.1.4. Діагностика та лікування
10.1.4.1. Принципи лікування початкових форм лактаційного маститу
10.1.4.2. Принципи хірургічного лікування гнійних форм лактаційного маститу
10.1.4.3. Антибіотикотерапія в комплексному лікуванні хворих гнійними формами лактаційного маститу
10.1.4.4. Імунотерапія хворих на гнійний лактаційний мастит
10.1.4.5. Регуляція лактації при лікуванні гнійних форм лактаційного маститу
Опис:файлу
Файл: 11540_hirurgicheskie-infekcii-rukovodstvo.zip
Розмір файлу: 18.09 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}