Оперативна хірургія і топографічна анатомія, Кованов ВВ, 2001 рік

Автор (и): Кованов В.В. Формат файлу: PDF, 408 стор, 2001 р.
Опис:

У четвертому виданні підручника (третє вийшло в 1995 р.) топографічна анатомія викладена з урахуванням можливості самостійного вивчення її студентами. Підручник містить дані як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Наведені загальні принципи операції на тій чи іншій області, особливості оперативної техніки, способи реконструктивних операцій, інструментарій. Докладно описані типові операції, технічні прийоми, дано топографо-анатомічне та функціональне обгрунтування етапів операції.
Для студентів медичних вузів.

Зміст:

Передмова
Список скорочень
Введення

Глава 1. Топографічна анатомія верхньої кінцівки
Плечовий пояс (надплечье)
Лопаткова область, regio scapularis
Підключична область, regio infraclavicularis
Пахвова область, regio axillaris
Дельтовидная область, regio deltoidea
Плечовий суглоб, articulatio humeri
Плече, braehium
Передня область плеча, regio brachii anterior
Задня область плеча, regio brachii posterior
Ліктьова область, regio cubiti
Передня ліктьова область (ліктьова ямка), regio cubiti anterior (fossa cubiti)
Задня ліктьова область, regio cubiti posterior
Ліктьовий суглоб, articulatio cubiti
Передпліччя, antebrachium
Передня область передпліччя, regio antebrachii anterior
Задня область передпліччя, regio antebrachii posterior
Кисть, mantis
Область долоні кисті, regio palmae mantis
Область тилу кисті, regio dorsi mantis
Променевозап'ястний суглоб, articulatio radiocarpea

Глава 2. Топографічна анатомія нижньої кінцівки
Сіднична область, regio glutca
Тазостегновий суглоб, articulatio coxae
Стегно, femur
Передня область стегна, regio femoris anterior
Стегновий трикутник, trigonum femorale
Стегновий канал, canalis femoralis
Замикальний канал, canalis obturatorius
Судинно-нервовий пучок стегнового трикутника
Приводить канал, canalis adductorius
Задня область стегна, regio femoris posterior
Коліно, genu
Передня область колінного суглоба, regio genus anterior
Задня область колінного суглоба (підколінна ямка), regio genus posterior (fossa poplitea)
Колінний суглоб, articulatio genus
Гомілка, cms
Передня область гомілки, regio cruris anterior
Задня область гомілки, regio cruris posterior
Область гомілковостопного суглоба, regio articulations talocrural
Передня область гомілковостопного суглоба, regio articulationis talocrural anterior
Задня область гомілковостопного суглоба, regio articulationis talocrural posterior
Область латеральної щиколотки, regio malleolaris lateralis
Область медіальної кісточки, regio malleolaris medialis
Гомілковостопний суглоб, articulatio talocrural
Стопа, pes
Область тилу стопи, regio dorsi pedis
Область підошви, regio plantae
Пальці стопи, degiti pedis
Суглоби стопи, articulationes pedis

Глава 3. Топографічна анатомія голови
Мозковий відділ голови
Склепіння черепа, fornix cranii
Скронева область, regio temporalis
Схема черепно-мозкової топографії
Область соскоподібного відростка, regio mastoidea
Оболонки головного мозку, meninges
Синуси твердої мозкової оболонки
Лицьовий відділ голови
Область очниці, regio orbitalis
Область носа, regio nasalis
Придаткові пазухи носа
Область рота, regio oralis
Область вуха, regio auricularis
Зовнішнє вухо, auris externa
Середнє вухо, auris media
Внутрішнє вухо, auris interna
Поверхнева бічна область особи, regio facialis lateralis superficialis
Щечная область, regio buccalis
Околоушно-жувальна область, regio parotideomasseterica
Глибока бічна область особи, regio facialis lateralis profunda

Глава 4. Топографічна анатомія шиї
Передня область шиї, regio cervicis anterior
Фасції і клетчаточние простору передній області шиї
Надпод'язичная частину шиї, pars suprahyoidea
Підпідбородочні трикутник, trigonum submentale
Підщелепної трикутник, trigonum submandibulare
Подпод'язичная частину шиї, pars infrahyoidea
Сонний трикутник, trigonum caroticum
Лопатково-трахеальний трикутник, trigonum omotracheale
Гортань, larynx
Трахея, trachea
Глотка, pharynx
Стравохід, esophagus
Щитовидна і паращитовидної залози, glandula thyroidea і glandulae parathyroideae superior et inferior
Грудино-ключично-соскоподібного область, regio sternocleidomastoidea
Сходово-хребетний трикутник, trigonum scalenovertebrale
Латеральний трикутник шиї, trigonum colli laterale

Глава 5. Топографічна анатомія грудей
Стінки грудної порожнини
Молочна залоза, glandula mammaria
Діафрагма, diaphragma
Топографія грудної порожнини
Середостіння, mediastinum
Перикард, pericardium
Серце, cor
Вилочкова залоза, thymus
Судини середостіння
Непарну і полунепарную вени, vv. azygos et hemiazygos
Грудний відділ трахеї, біфуркація трахеї, головні бронхи
Грудний відділ стравоходу
Грудну протоку, ductus thoracicus
Нерви
Фасциальні-клетчаточние простору середостіння
Топографія плеври і легенів

Глава 6. Топографічна анатомія живота
Загальна характеристика
Порожнину очеревини, або очеревинна порожнину, cavitas peritonei
Поділ на поверхи
Верхній поверх черевної порожнини
Печінка, hepar
Жовчний міхур і жовчні шляхи
Черевний відділ стравоходу
Шлунок, ventriculus (gaster)
Дванадцятипала кишка, duodenum
Підшлункова залоза, pancreas
Селезінка, lien (splen)
Нижній поверх черевної порожнини
Тонка кишка, intestinum tenue
Товста кишка, intestinum crassum
Поперекова область і заочеревинного простору
Поперекова область, regio lumbalis
Заочеревинного простору, spatium retroperitoneale
Нирки, renes
Наднирники, glandulae suprarenales
Сечоводи, ureteres
Черевна частина аорти, pars abdominalis aortae
Нижня порожниста вена, v. cava inferior
Лімфатична система заочеревинного простору
Нервові утворення заочеревинного простору і порожнини таза

Глава 7. Топографічна анатомія таза і промежини
Кістки, зв'язки і м'язи тазу
Фасції таза, fasciae pelvis
Топографія органів чоловічого тазу
Топографія органів жіночого малого тазу
Топографія області промежини, regio perineaiis
Чоловіча статева область, pudendum masculinum
Жіноча статева область, pudendum feminium

Глава8. Загальна оперативна хірургія. Устаткування, інструментарій. Знеболювання
Предмет оперативної хірургії
Техніка роз'єднання тканин
Зупинка кровотечі
Фіксація тканин
З'єднання тканин
Хірургічний інструментарій
Знеболювання
Місцеве знеболювання

Глава 9. Операції на кінцівках
Операції на кістках Операції на суглобах
Операції на плечовому суглобі
Операції на ліктьовому суглобі
Операції на лучезапястном суглобі
Операції на тазостегновому суглобі
Операції на колінному суглобі
Операції на гомілковостопному суглобі
Операції на м'язах і сухожиллях
Розсічення сухожилків, tenotomia
Пересадка м'язів і сухожиль - міотенопластіка
Шов сухожиль, tenoraphia
Шов сухожиль, розташованих поза синовіальних піхв
Шов сухожиль, розташованих в синовіальних піхвах
Операції на судинах
Судинний шов
Операції при непрохідності судин
Операція на венах кінцівок
Операції при варикозному розширенні вен гомілки та стегна
Операції на нервах
Нейрорафія, neuroraphia
Невроліз, neurolisis
Оперативні доступи до артерій і нервам верхньої кінцівки
Оголення плечового сплетення і підключичної артерії в підключичної області
Оголення пахвової артерії, серединного, ліктьового, променевого і пахвового нервів у пахвовій западині
Оголення пахвового нерва в поддельто-видному просторі
Оголення променевого нерва в задньому ложе плеча
Оголення плечової артерії, серединного та ліктьового нервів у передньому ложе плеча
Оголення плечової артерії та серединного нерва в ліктьовій ямці
Оголення променевого нерва в ліктьовий ямці
Оголення ліктьової артерії і ліктьового нерва в середній третині передпліччя
Оголення ліктьової артерії і ліктьового нерва в нижній третині передпліччя
Оголення ліктьової артерії і ліктьового нерва в області зап'ястя
Оголення променевої артерії у верхній третині передпліччя
Оголення променевої артерії в нижній третині передпліччя
Оголення поверхневої артеріальної долонній дуги
Оголення серединного та ліктьового нервів на передпліччя
Оперативні доступи до артерій і нервам нижньої кінцівки
Оголення зовнішньої клубової артерії
Оголення стегнової артерії і стегнового нерва під пахової зв'язкою
Оголення верхньої сідничної артерії в сідничної області
Оголення сідничного нерва, сідничних і внутрішньої статевої (сороміцької) артерій в сідничної області
Оголення внутрішньої клубової артерії
Оголення замикального нерва
Оголення сідничного нерва на стегні
Оголення загального малогомілкового нерва
Оголення підколінної артерії і великогомілкової нерва
Оголення задньої великогомілкової артерії і великогомілкової нерва
Оголення передньої великогомілкової артерії і глибокого малогомілкового нерва
Оголення тильній артерії стопи та глибокого малогомілкового нерва
Первинна обробка ран кінцівок
Вчення про ампутаціях
Техніка ампутацій та екзартікуляція на верхньої кінцівки
Ампутація і екзартікуляція пальців
Вичленення пальців кисті
Ампутація передпліччя
Ампутація плеча
Техніка ампутацій та екзартікуляція на нижньої кінцівки
Кістково-пластична ампутація гомілки за Пироговим
Ампутація стегна
Операції при гнійних процесах на кінцівках
Операції при гнійних захворюваннях кисті і пальців
Операції при флегмонах кисті
Розтин флегмон тилу кисті
Флегмони передпліччя і плеча
Операції при флегмонах стопи
Операції при флегмонах гомілки і стегна

Глава 10. Операції на голові
Операції на зведенні черепа
Техніка первинної хірургічної обробки ран склепіння черепа
Декомпрессивная трепанація черепа
Кістково-пластична трепанація черепа
Трепанація соскоподібного відростка, mastoidotomia, antrotomia
Операції на обличчі

Глава 11. Операції на шиї
Оголення артерій на шиї
Трахеотомія, tracheotomia
Трахеостомія, tracheostomia
Операції на шийному відділі стравоходу
Операції на щитовидній залозі
Операції при абсцесах і флегмонах шиї

Глава 12. Операції на грудній стінці та органах грудної порожнини
Операції на молочній залозі
Операції при гнійних маститах
Радикальна мастектомія
Секторальна резекція молочної залози
Пункція плевральної порожнини
Первинна обробка проникаючої рани грудної стінки
Операції на органах грудної порожнини
Операції на легенях і плеврі
Резекція легенів
Пневмонектомія
Пневмотомія
Плевректомія з декортикації легкого
Розтин залишкової плевральної порожнини
Реконструктивні операції на трахеї і бронхах
Операції на серці
Ушивання рани серця
Пункція перикарда
Перікардектомія
Ліквідація відкритого, артеріальної протоки
Усунення коарктації аорти
Мітральна коміссуротомія
Операції зі штучним кровообігом
Операції на стравоході
Відновлювальні (реконструктивні) операції на стравоході
Операції на діафрагмі

Глава 13. Операції при грижах черевної стінки
Пахові грижі
Техніка операцій при пахових грижах
Пластика пахового каналу при косих грижах
Пластика пахового каналу при прямих пахових грижах
Операції при вродженої пахової грижі
Стегнові грижі
Ковзні грижі
Пупкові грижі
Грижі білої лінії живота
Видаленням грижі при защемлених грижах

Глава 14. Операції на органах черевної порожнини
Хірургічні доступи та загальні правила чревосеченій
Ревізія (огляд) органів черевної порожнини
Загальні зауваження з приводу операцій на шлунково-кишковому тракті
Кишкові шви
Операції на шлунку
Штучні шлункові та кишкові свищі
Техніка найбільш поширених операцій на шлунку
Гастростомія
Гастроентероанастомоз
Ушивання отвори в шлунку при проривної виразці
Резекція шлунка
Кишкові анастомози
Техніка операцій на тонкій кишці
Ушивання ран тонкої кишки
Ентеростоми
Резекція тонкої кишки
Операції на товстій кишці
Техніка операцій на товстій кишці
Апендектомія
Свищ сліпої кишки, caecostomia
Резекція товстої кишки
Протиприродний задній прохід по способу Майдля, anus praeternaturalis
Операції на печінці, жовчному міхурі та жовчних шляхах
Техніка операцій на жовчному міхурі
Холецістостомія
Холецистектомія
Холедохотомія
Операції на підшлунковій залозі
Техніка операцій на підшлунковій залозі при гострому панкреатиті
Операції на селезінці
Спленектомія

Глава 15. Операції на органах заочеревинного простору
Загальні зауваження
Хірургічні доступи до нирок і сечоводу
Операції на нирках і сечоводах
Техніка деяких операцій
Паранефральній блокада
Піелотомія
Нефректомія

Глава. 16 Операції на органах малого тазу і промежини
Загальні принципи операцій на органах малого тазу і методика виконання деяких операцій
Хірургічна обробка ран органів малого тазу
Операції на прямій кишці
Перев'язка гемороїдальних вузлів
Висічення гемороїдальних вузлів (геморроїдектомія)
Операції при тріщині заднього проходу
Операції на сечостатевих органах
Капілярна пункція сечового міхура
Надлобковій внебрюшінное високе перетин сечового міхура (Цистотомія)
Операції на статевому члені
Операції при водянці яєчка
Операція низведения яєчка по Торека - Кітлі - Герцену (при крипторхізмі)
Операція при розширенні вен сім'яного канатика
Оперативні втручання на жіночих статевих органах
Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
Операція при позаматковій вагітності
Операція видалення кісти яєчника на ніжці

Глава 17. Пересадка внутрішніх органів (огляд)
Подолання тканинної несумісності
Пересадка нирки
Пересадка печінки
Пересадка серця
Пересадка залоз внутрішньої секреції
Опис:файлу
Файл: 11407_operativnaya-hirurgiya-i-topograficheskaya-anatomiya.zip
Розмір файлу: 61.26 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}