Керівництво з клінічної хірургії Диференціальна діагностика та лікування хірургічних хвороб, Кіндрат

Автор (и): Кондратенко П.Г. Формат файлу: DJVU, 751 стор, 2005 р.
Опис:

У посібнику представлені дані про найбільш поширених хірургічних захворюваннях. Однак першорядне увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю цього посібника є його побудова за синдромного принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності лікаря-практика. У книзі викладені показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи лікування різних хірургічних захворювань. У керівництві освячені питання вибору способу та об'єму хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Кращому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми і алгоритми.
Керівництво розраховане на студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів інтернів-хірургів, молодих лікарів-хірургів, сімейних лікарів, а також лікарів інших спеціальностей.

Зміст:

Перелік скорочень
Передмова

Глава 1. Біль у кінцівках. Захворювання артерій і вен кінцівок
1.1. Диференціальна діагностика гострих та хронічних захворювань артерій і вен кінцівок
1.2. Гостра артеріальна непрохідність
1.3. Гострі венозні тромбози
1.4. Синдром Педжета-Шреттера
1.5. Облітеруючі ураження артерій
1.6. Хронічна венозна недостатність
1.7. Пошкодження кровоносних судин
1.8. Діабетична ангіопатія

Глава 2. Біль у грудях. Захворювання легень, плеври і середостіння
2.1. Диференціальна діагностика гострих хірургічних захворювань легень, плеври і середостіння
2.2. Особливості клінічної картини і лікування гострих хірургічних захворювань легень, плеври і середостіння
2.2.1. Захворювання плеври
2.2.2. Гострі гнійно-деструктивні захворювання легень
2.2.3. Гострий медиастинит
2.3. Аневризма грудної аорти

Глава 3. Травма грудей
3.1. Лікувально-діагностичний алгоритм при травмі грудей
3.2. Закриті травми (ушкодження) грудей
3.3. Відкриті травми (ушкодження) грудей
3.4. Поранення серця і перикарда
3.5. Поранення великих судин грудей
3.6. Торакоабдомінальної поранення

Глава 4. Дисфагія. Захворювання стравоходу
4.1. Диференціальна діагностика дисфагії
4 2. Особливості клініки та лікування захворювань та ушкоджень стравоходу

Глава 5. Біль у животі. Перитоніт
5.1. Діагностика і диференціальна діагностика перитоніту
5.2. Особливості клінічного перебігу захворювань, що супроводжуються псевдоабдомінальний синдромом
5.3. Лабораторні методи дослідження
5.4. Етіологія перитоніту
5.5. Патогенез перитоніту
5.6. Найбільш часті причини перитоніту
5.7. Класифікація перитоніту
5.8. Прогнозування тяжкості перебігу гострого перитоніту
5.9. Стадії перитоніту
5.10. Основні принципи лікування перитоніту

Глава 6. Біль у животі. Перфорація порожнього органа
6.1. Діагностика і диференціальна діагностика перфорації порожнистого органу
6.2. Особливості клінічного перебігу перфорації порожнього органа
6.3. Фази перебігу перфорації порожнього органа
6.4. Хірургічна тактика при перфорації порожнистого органу
6.5. Особливості клініки та лікування найбільш частих причин перфорації порожнього органа
6.5.1. Виразкова хвороба (пептична виразка) шлунка та дванадцятипалої кишки
6.5.2. Неспецифічні коліти
6.5.3. Дивертикулез товстої кишки

Глава 7. Біль у животі. Гостра кишкова непрохідність
7.1. Діагностика і диференціальна діагностика гострої кишкової непрохідності
7.2. Особливості клінічного перебігу гострої кишкової непрохідності
7.3. Інструментальна діагностика гострої кишкової непрохідності
7.4. Основи патогенезу гострої кишкової непрохідності
7.5. Класифікація гострої кишкової непрохідності
7.6. Хірургічна тактика при гострої кишкової непрохідності
7.7. Хірургічне лікування гострої кишкової непрохідності
7.8. Клінічний перебіг та тактика лікування окремих видів гострої кишкової непрохідності
7.8.1. Динамічна кишкова непрохідність
7.8.2. Странгуляційна кишкова непрохідність
7.8.3. Обтураційна кишкова непрохідність
7.8.4. Змішана механічна кишкова непрохідність
7.9. Ішемічна хвороба органів травлення
7.9.1. Хронічна ішемічна хвороба органів травлення
7.9.2. Гострі порушення мезентеріального кровообігу (інфаркт кишечника)
7.10. Аневризма черевної аорти

Глава 8. Біль у животі. Ущемлені грижі живота
8.1. Діагностика і диференціальна діагностика защемленої грижі живота
8.2. Патогенез защемленої грижі
8.3. Класифікація гриж
8.4. Причини виникнення гриж
8.5. Види утиску
8.6. Діагностика та хірургічна тактика при неущемленной грижі
8.7. Хірургічна тактика при защемленої грижі
8.8. Деякі способи пластики гриж
8.8.1. Пахова грижа
8.8.2. Пупкова грижа
8.8.3. Стегнова грижа
8.8.4. Післяопераційна вентральна грижа

Глава 9. Біль у верхніх відділах живота. Гострий холецистит
9.1. Диференціальна діагностика гострого холециститу
9.2. Особливості клінічного перебігу гострого холециститу
9.3. Інструментальна діагностика гострого холециститу
9.4. Етіологія і патогенез гострого холециститу
9.5. Класифікація гострого холециститу
9.6. Хірургічна тактика при гострому холециститі
9.6.1. Консервативна терапія гострого холециститу
9.6.2. Показання до операції і терміни виконання хірургічного втручання при гострому холециститі
9.6.3. Вибір способу і обсягу хірургічного втручання при гострому холециститі
9.7. Види хірургічних втручань при гострому холециститі
9.7.1. Холецистектомія
9.7.2. Холецістостомія
9.8. Жовчнокам'яна хвороба
9.9. Хірургічна тактика при зовнішніх та внутрішніх жовчних свищах
9.10. Постхолецистектомічний синдром

Глава 10. Біль у верхніх відділах живота. Гострий панкреатит
10.1. Диференціальна діагностика гострого панкреатиту
10.2. Особливості клінічного перебігу гострого панкреатиту
10.3. Прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту
10.4. Лабораторна діагностика гострого панкреатиту
10.5. Інструментальна діагностика гострого панкреатиту
10.6. Етіологія і патогенез гострого панкреатиту
10.7. Класифікація гострого панкреатиту
10.8. Форми гострого панкреатиту
10.9. Фази перебігу гострого панкреатиту
10.10. Ускладнення гострого панкреатиту
10.11. Хірургічна тактика при гострому панкреатиті
10.12. Консервативна терапія гострого панкреатиту
10.13. Види хірургічних втручань при гострому панкреатиті
10.14. Хронічний панкреатит

Глава 11. Біль у нижніх відділах живота. Гострий апендицит
11.1. Диференціальна діагностика гострого апендициту
11.2. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту
11.3. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту при нетипової локалізації червоподібного відростка
11.4. Особливості клінічного перебігу гострого апендициту у дітей, осіб похилого віку та вагітних
11.5. Етологія і патогенез гострого апендициту
11.6. Класифікація гострого апендициту
11.7. Лікування гострого апендициту

Глава 12. Гостра кровотеча в просвіт органів травного каналу
12.1. Діагностика і диференціальна діагностика ОКППК
12.2. Основні принципи діагностики та лікування ОКППК
12.3. Основні причини ОКППК
12.4. Класифікація ОКППК
12.5. Діагностика джерела кровотечі
12.6. Ендоскопічний гемостаз
12.7. Обов'язкові методи лабораторного дослідження
12.8. Інфузійна і медикаментозна коригуюча терапія
12.9. Придушення шлункової секреції
12.10. Хірургічна тактика при різних причинах ОКППК
12.10.1. Гостре виразкових гастродуоденальних кровотеч
12.10.2. Кровоточать гострі виразки та ерозії травного каналу
12.10.3. Синдром Маллорі-Вейсса
12.10.4. Пухлини травного каналу
12.10.5. Синдром портальної гіпертензії
12.10.6. Рідкісні причини ОКППК

Глава 13. Обтураційна жовтяниця
13.1. Диференціальна діагностика жовтяниць на догоспітальному етапі
13.2. Диференціальна діагностика жовтяниць в умовах стаціонару
13.3. Причини екстрених захворювань жовчних проток
13.4. Інструментальна діагностика захворювань жовчних проток
13.5. Хірургічна тактика при обтураційній жовтяниці
13.6. Консервативна терапія обтураційної жовтяниці
13.7. Хірургічні втручання при обтураційній жовтяниці
13.7.1. Ендоскопічні хірургічні транспапіллярние втручання
13.7.2. Відкриті операції па гепатікохоледоха і великому сосочку дванадцятипалої кишки

Глава 14. Пошкодження живота
14.1. Закрита травма живота
14.2. Відкриті (проникаючі) поранення живота
14.3. Пошкодження діафрагми
14.4. Пошкодження шлунка
14.5. Пошкодження дванадцятипалої кишки
14.6. Пошкодження тонкої кишки
14.7. Пошкодження товстої кишки
14.S. Ушкодження печінки
14.9. Пошкодження селезінки
14.10. Ушкодження підшлункової залози
14.11. Пошкодження нирок і сечоводів
14.12. Пошкодження сечового міхура
14.13. Заочеревинні гематоми, ушкодження великих суден
14.14. Пошкодження матки, маткових труб і яєчників

Глава 15. Біль в промежині. Захворювання прямої кишки і періанальної області
15.1. Диференціальна діагностика болю в крижово-куприкової області, промежині і прямій кишці
15.2. Особливості об'єктивного обстеження проктологічного хворого
15.3. Анатомія прямої кишки і тазового дна
15.4. Клінічний перебіг і основні принципи лікування проктологічних захворювань
15.4.1. Гемороїдальна хвороба
15.4.2. Гострий парапроктит
15.4.3. Хронічний парапроктит
15.4.4 Анальна тріщина
15.4.5. Епітеліальний куприковий хід

Глава 16. Лихоманка. Хірургічна інфекція
16.1. Диференціальна діагностика лихоманки
16.2. Гостра хірургічна інфекція
16.3. Загальні принципи хірургічного лікування гнійних захворювань
16.4. Місцеве лікування гнійних ран
16.5. Деякі аспекти діагностики і лікування сепсису

Глава 17. Термічні ушкодження
17.1. Опіки
17.1.1. Термічні опіки
17.1.2. Хімічні опіки
17.1.3. Електричні опіки
17.1.4. Променеві (радіаційні) опіки
17.1.5. Надання допомоги на місці отримання опікової травми
17.1.6. Обсяг невідкладної допомоги перед транспортуванням потерпілого в спеціалізований стаціонар
17.1.7. Місцеве лікування опіків
17.2. Відмороження

Глава 18. Загальні принципи інтенсивної терапії у невідкладній хірургії
18.1. Тактика ведення пацієнта з порушенням життєвоважливих функцій
18.2. Визначення дефіциту ОЦК
18.3. Критерії об'єктивної оцінки та ступеня тяжкості хворого з гострою хірургічною патологією
18.4. Гемодинамічна підтримка
18.5. Респіраторна підтримка
18.6. Нутрітивного підтримка
18.7. Иммунокорригирующая терапія
18.8. Корекція системної коагуляції критичних станів
18.9. Профілактика утворення стрес-виразок і ерозій травного каналу
18.10. Методи детоксикації
18.11. Антимікробна терапія


Список додаткової літератури
Опис:файлу
Файл: 11541_rukovodstvo-po-klinicheskoy-hirurgii-differencialnaya.zip
Розмір файлу: 8.52 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}