Атлас операцій на черевній стінці і органах черевної порожнини, Войленко ВН, Меделян АІ, Омельченко ВМ, 1

Автор (и): Войленко В.Н., Меделян А.І., Омельченко В.М. Формат файлу: HTML, 400 стор, 1965 р.
Опис:

"Атлас операцій на черевній стінці і органах черевної порожнини", створений колективом авторів (В. Н. Войленко, А. І. Меделян, В. М. Омельченко), є першим у вітчизняній літературі фундаментальним ілюстрованим посібником з техніки найбільш поширених хірургічних втручань.
У пропонованому посібнику знайшли відображення близько 200 операцій, що міцно увійшли в практику важливого розділу сучасної хірургії - хірургії передньої стінки живота та органів черевної порожнини.
Для студентів-медиків, хірургів та лікарів інших спеціальностей.

Зміст:

Передмова


Розділ I. ОПЕРАЦІЇ ПРИ зовнішніх гриж живота

Глава I. Хірургічна анатомія передньої черевної стенкі.В. М. Омельченко

Глава II. Операції при пахвинних грижах. А. І. Меделян, В. М. Омельченко
Хірургічна анатомія пахових гриж
Косих пахових гриж
Прямих пахових гриж
Вроджених пахових гриж
Гриж Ріхтера-Літтре
Ковзних пахвинних гриж
Комбінованих пахових гриж
Видаленням грижі при пахових грижах
Операції при косих пахових грижах
Спосіб Жирара (Girard)
Спосіб С. І. Спасокукоцького
Спосіб А. В. Мартинова
Спосіб М. А. Кімбаровского
Операції при прямих пахових грижах
Спосіб Бассин (Bassini)
Спосіб Н. І. Кукуджанова
Операції при вроджених пахових грижах
Спосіб операції вроджених гриж без розтину пахового каналу (Ру-опель)
Спосіб операції вроджених гриж з розтином пахового каналу
Особливості оперативної техніки при ковзних грижах

Глава III. Операції при пупкових грижах і грижах білої лінії живота. Операції при розходженні білої лінії живота. В. Н. Войленко, А. І. Меделян
Хірургічна анатомія пупкових гриж
Видаленням грижі при пупкових грижах
Операції при ембріональних грижах
Екстраперітонеального спосіб Ольсгаузена (Olshausen)
Інтраперитонеального спосіб
Операції при пупкових грижах дитячого віку і дорослих
Спосіб Лексера (Lexer)
Спосіб К. М. Сапежко
Спосіб Мейо (Мауо)
Хірургічна анатомія гриж білої лінії живота
Видаленням грижі при грижах білої лінії живота
Операції при розходженні прямих м'язів живота
Екстраперітонеального спосіб Шампіонера (Championniere)
Інтраперитонеального спосіб В. П. Вознесенського
Спосіб А. А. Троїцького

Глава IV. Операції при стегнових грижах. А. І. Меделян, В. М. Омельченко
Хірургічна анатомія стегнового трикутника
Хірургічна анатомія стегнових гриж
Видаленням грижі при стегнових грижах
Техніка грижосічення із закриттям грижового воріт з боку стегна
Спосіб Локвуда (Locwood)
Спосіб Локвуда-Бассин
Спосіб Ловкуда-Кримова
Спосіб А. А. Абражанова
Техніка грижосічення із закриттям грижового воріт з боку пахового каналу
Спосіб Руджі (Ruggi)
Спосіб Парлавеччіо (Parlavecchio)
Спосіб Райха (Reich)
Спосіб Праксіна
Пластичні способи
Спосіб Г. Г. Караванова
Спосіб Уотсон-Чейні (Watson-Cheyne)

Глава V. Особливості хірургічних втручань при рецидивуючих, защемлених і післяопераційних грижах. В. Н. Войленко
Операції при рецидивуючих грижах
Операції при ушемленних грижах
Операції при післяопераційних грижах
Апоневротичний пластику
Спосіб Шампіонера (Schampioner)
Спосіб А. В. Мартинова
Спосіб Генріха (Henrich)
Спосіб Бреннера (Brenner)
Спосіб Н. З. Монакова
Спосіб Н. І. Напалкова
М'язово-Апоневротичний пластику
Спосіб І. Ф. Сабанєєва в модифікації Н. З. Монакова
Спосіб А. В. Габая
Інші види пластики
Алопластика


Розділ II. ОПЕРАЦІЇ НА ШЛУНКУ

Глава I. Хірургічна анатомія шлунка. В. М. Омельченко

Глава II. Операції на шлунку. В. М. Омельченко, В. Н. Войленко
Хірургічні доступи до шлунку
Розсічення шлунка (gastrotomia)
Пілоротомія
Спосіб Фред-Вебера-Рамштедта (Fredet-Weber-Ramstedt)
Шов шлунка (gastrorraphia)
Ушивання ран шлунка
Ушивання проривної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки
Свищ шлунка (gastrostomia)
Трубчастий свищ
Спосіб Вітцель (Witzel)
Спосіб Штам-Кадера (Stamm-Kader)
Губовідний свищ
Спосіб Г. С. Топровера
Шлунково-кишкова соустье (gastroenterostomia)
Передня впередіободочная гастроентеростомія - операція Бельфлер (Wolfler)
Задня позадіободочний гастроентеростомія-операція Гаккера (Hacker) в модифікації Петерсена (Petersen)
Резекція шлунка (resectio ventriculi)
Резекція шлунка за типом Більрот II
Мобілізація шлунка
Мобілізація шлунка при виразковій хворобі
Особливості мобілізації шлунка при пенетрують виразках
Особливості мобілізації шлунка при раку
Перетин дванадцятипалої кишки
Обробка кукси дванадцятипалої кишки
Ушивання кукси дванадцятипалої кишки при незміненій початкової частини її
Спосіб Мойнігена-Мушкатін
Ушивання кукси дванадцятипалої кишки апаратом укл-60
Ушивання кукси дванадцятипалої кишки при дуоденальних виразках
Спосіб "равлики" С. С. Юдіна
Спосіб заглибного "капюшона" С. В. Кривошеєва
Спосіб Ниссена - М. С. Знам'янського - А. А. Русанова
Спосіб "манжетки" К. П. Сапожкова
Розміри висічення шлунка і лінія перетину його
Гастроентероанастомоз
Спосіб Гофмейстера-Фінстерера
Спосіб Райхель-Сповнена
Субтотальна резекція шлунка
Резекція шлунка за способом Більрот I
Чрезбрюшінное гастректомія (gastrectomia)
Мобілізація шлунка
Стравохідно-кишковий анастомоз
Вертикальний стравохідно-кишковий анастомоз Спосіб Гіляровіча-Грехема (Hilarowiz-Graham)
Горизонтальний стравохідно-кишковий анастомоз Спосіб лагу (Lahey)
Тонкокишкова пластику при гастректомія
Спосіб Є. І. Захарова
Операції при кардіоспазм
Розсічення м'язової оболонки стравоходу і кардії (oesophagocardiomyotomia)
Спосіб Геллера (Heller)
Пластика кардії клаптем діафрагми на ніжці по Б. В. Петровському
Стравохідно-шлункове соустя (oesophagogastostromia)
Спосіб Грендаля (Grondahl)
Спосіб Гейровского (Heyrovsky)


Розділ III. ОПЕРАЦІЇ НА тонкої кишки

Глава I. Хірургічна анатомія тонкої кишки. В. М.Омельченко
Хірургічна анатомія дванадцятипалої кишки
Хірургічна анатомія брижових відділу тонкої кишки

Глава II. Операції на тонкій кишці. В. М. Омельченко
Хірургічні доступи до тонкій кишці. Ревізія кишки
Прокол кишки
Ентеротомія (enterotomia)
Шов тонкої кишки (enterorraphia)
Кишковий свищ (enterostomia)
Еюностомія (jejunostomia)
Спосіб Айзельсберга-Вітцель (Eiselsberg-Witzel)
Ілеостомія (ileostomia)
Підвісна ентеростоми
Резекція тонкої кишки (resectio intestini tenue)
Резекція дивертикула Меккеля (resectio diverticuli Meckelii)
Ентероптіссія (enteroptyssia)
Спосіб Нобля (Noble)


Розділ IV. Операції на товстій кишці

Глава I. Хірургічна анатомія товстої кишки. В.М.Омельченко
Сліпа кишка і червоподібний відросток
Висхідна ободова кишка
Поперечна ободова кишка
Низхідна ободова кишка
Сигмовидна кишка
Пряма кишка
Кровопостачання товстої кишки
Лімфатична система товстої кишки
Іннервація товстої кишки

Глава II. Операції на товстій кишці. В. М. Омельченко, В. Н. Войленко
Хірургічні доступи до товстій кишці
Апендектомія (appendectomia)
Ретроградна апендектомія
Апендектомія при заочеревинному положенні відростка
Шов товстої кишки (colorraphia)
Резекція товстої кишки (resectio intestini crassum)
Резекція правої половини товстої кишки
Резекція поперечної ободової кишки
Резекція лівої половини товстої кишки
Одномоментна резекція лівої половини товстої кишки
Двухмоментно резекція лівої половини товстої кишки
Спосіб І. І. Грекова II
Трехмоментной резекція лівої половини товстої кишки
Спосіб Цейдлер-Шлоффера
Резекція сигмовидної кишки
Одномоментна резекція сигмовидної кишки
Накладення анастомозу відкритим способом
Накладення анастомозу закритим способом
Двухмоментно резекція сигмовидної кишки
Спосіб І. І. Грекова II
Екстирпація прямої кишки
Одномоментна очеревини-промежинна екстирпація прямої кишки
Чрезбрюшінное екстирпація прямої кишки з накладенням одноствольної пахового протиприродного заднього проходу
Спосіб Гартмана (Hartmann)
Промежинна ампутація прямої кишки
Паліативні операції на товстій кишці
Ілеотрансверзостомія. Трансверзосігмостомія
Мезосігмоплікацію по І. Е. Гаген-Торну
Свищ товстої кишки (colostomia)
Трубчастий свищ сліпої кишки (caecostomia)
Губовідний свищ товстої кишки
Протиприродний задній прохід (anus praeternaturalis)
Тимчасовий протиприродний задній прохід
Спосіб Майдля (Maydl)
Спосіб Р. А. Гірдаладзе
Постійний протиприродний задній прохід
Простий спосіб
Спосіб Ламбре (Lambret)
Закриття свищів кишки і протиприродного заднього проходу
Закриття свища з резекцією ділянки кишки
Крайова резекція кишки з анастомозом три чверті
Спосіб А. В. Мельникова


Розділ V. ОПЕРАЦІЇ НА печінки, жовчного міхура та жовчних проток

Глава I. Хірургічна анатомія печінки, жовчного міхура та жовчних протоків. В. Н. Войленко
Печінка
Жовчний міхур
Жовчні протоки

Глава II. Операції на печінці, жовчному міхурі і жовчних протоках. В. Н. Войленко
Хірургічні доступи до печінки, жовчного міхура і жовчних протоках
Операції на печінці
Операції при ушкодженнях печінки
Перев'язка судини, що кровоточить в рані
Шов печінки
Накладення швів на рану печінки з тампонадою сальником на ніжці
Тампонада ран печінки марлею
Закриття ран печінки серповидної зв'язкою по Н. А. Рубанової
Операції при абсцесах печінки
Чрезбрюшінное спосіб розтину абсцесу печінки
Чрезплевральний спосіб розтину абсцесу печінки Фолькмана-Ізраеля
Внеплевральний спосіб розтину абсцесу печінки А. В. Мельникова
Операції при ехінокок печінки
Ехінококкотомія закритим методом
Спосіб А. А. Боброва
Ехінококкотомія відкритим методом
Резекція печінки
Клиноподібна резекція печінки
Резекція лівої частки печінки
Спосіб П. Г. Корнєва і В. А. Шаак
Спосіб А. Н. Великорецкий і Г. Н. Касаікіной
Видалення лівої частки печінки
Видалення правої частки печінки
Операції при цирозах печінки
Операції, спрямовані на відведення асцитичної рідини
Пункція черевної порожнини
Віконний дренаж
Спосіб Кальба (Kalb)
Портакавальние органоанастомозов
Оментопексія
Спосіб Тальма-Наратив (Talma-Narath)
Гепатооментофренопексія
Оменторенопексія
Спосіб П. А. Герцена
Портакавальние ангіоанастомози
Портакавальний анастомоз
Спленоренальний венозний анастомоз
Операції на жовчному міхурі
Холецістостомія (cholecystostomia)
Соустя жовчного міхура з шлунком і тонкою кишкою
Холецістогастростомія
Холецістодуоденостомія
Холецістоеюностомія
Холецистектомія (cholecystectomia)
Видалення жовчного міхура від дна до шийки
Видалення жовчного міхура від шийки до дна (ретроградна холецистектомія)
Особливості холецистектомії при ускладнених холециститах
Операції на жовчних протоках
Холедохотомія (choledochotomia)
Супрадуоденальную холедохотомія
Ретродуоденальную холедохотомія
Трансдуоденальні холедохотомія
Папиллотомия
Супрапапіллярная холедохотомія
Шов жовчної протоки (choledochorraphia)
Соустя жовчних проток з шлунком і тонкою кишкою
Холедоходуоденостомія
Холедохоеюностомія
Гепатікодуоденостомія
Спосіб Мейо (Мауо)
Спосіб Є. В. Смирнова
Гепатікоеюностоміі
Гепатікоеюностоміі за типом бік в бік
Гепатікоеюностоміі на прихованому дренажі по Е. В. Смирнову
Соустя жовчних проток з шлунком і тонкою кишкою
Гепатохолангиогастростомия по Доліотті (Dogliotti)
Гепатохолангиоэнтеростомия по Лонгмайру (Longmire)
Резекція, протезування і пластика позапечінкових жовчних проток
Резекція жовчної протоки
Протезування жовчної протоки
Пластика жовчної протоки
Операції при постійних зовнішніх жовчних свищах
Підшкірна фістулоентеростомія по Е. В. Смирнову
Внебрюшінное протезування жовчного свища


Розділ VI. Операції на підшлунковій залозі

Глава I. Хірургічна анатомія підшлункової залози. В. Н. Войленко

Глава II. Операції на підшлунковій залозі. В. Н. Войленко
Хірургічні доступи до підшлунковій залозі
Операції при ушкодженнях підшлункової залози
Операції при гострих панкреатитах
Резекція підшлункової залози
Резекція тіла і хвоста підшлункової залози
Панкреато-дуоденальна резекція
Операції при доброякісних пухлинах підшлункової залози
Операції при кістах підшлункової залози
Розтин і ушивання кісти підшлункової залози
Зовнішній дренаж кісти підшлункової залози
Чрезбрюшінное спосіб дренування кісти підшлункової залози
Внебрюшинний спосіб дренування кісти підшлункової залози
Внутрішній дренаж кісти підшлункової залози
Цістоентеростомія
Видалення кісти підшлункової залози


Розділ VII. ОПЕРАЦІЇ НА селезінки

Глава I. Хірургічна анатомія селезінки. В.Н.Войленко

Глава II. Операції на селезінці. В. Н. Войленко, В. М. Омел'ченко
Хірургічні доступи до селезінці
Операції при ушкодженнях селезінки
Накладення швів на рану селезінки
Резекція селезінки
Перев'язка селезінкової артерії
Видалення селезінки (splenectomia)
Опис:файлу
Файл: 11442_atlas-operaciy-na-bryushnoy-stenke-i-organah-bryushnoy.zip
Розмір файлу: 21.98 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}