Хроматографія білків і нуклеїнових кислот, Остерман ЛА, 1985 рік

Автор (и): Остерман Л.А. Формат файлу: DJVU, 536 стор, 1985 р.
Опис:

У книзі подано докладний аналіз сучасних технічних прийомів хроматографії та можливостей новітньої апаратури, а також повний довідковий матеріал по обменникам і сорбентам. Аналізуються останні досягнення в гель-фільтрації, розподільної, адсорбційної, іонообмінній, афінної і тонкошарової хроматографії. У кожному з методів поряд зі звичайною хроматографією розглянуті досягнення методів високоефективної хроматографії при високому тиску в колонках і на мікропластинки.
Розрахована на біохіміків, хіміків, медиків, фармакологів, працівників харчової і мікробіологічної промисловості, а також на студентів і викладачів.

Зміст:

Введення

Глава 1. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Класифікація хроматографічних методів
Класифікація за принципом фракціонування
Класифікація за способом елюціі
Класифікація по розташуванню нерухомої фази
Елементи теорії хроматографічної елюціі
Хроматографічний процес
Хроматографічна зона
Концепція теоретичних тарілок
Дозвіл близько мігруючих зон
Оптимізація умов фракціонування
Градієнтна елюція
Хроматографія макромолекул

Глава 2. МАТЕРІАЛИ МАТРИЦЬ СОРБЕНТІВ та обмінники
Целюлоза
Гелі на основі декстрану (сефадексе)
Агарози
Поліакріламідний гель (ПААГ)
Сефакріли
Ультрогелі типу аса
Полістирольні смоли
Поліамідні смоли
Кізельгур (цілить, діатомова земля)
Силікагель
Окис алюмінію
Пористе скло
Оксіанатіт

Глава 3. ТЕХНІКА колонкової хроматографії
Хроматографія при низькому тиску
Хроматографічні колонки
Резервуари для елюента. Змішувачі градієнта
Внесення препарату в колонку
Перистальтичні насоси
Детектори
Колектори фракції
Допоміжне обладнання
Хроматографія при високому тиску
Колонки
Внесення препарату
Насоси
Завдання градієнта елюціі
Детектори
Автоматизація
Хроматографія при помірному тиску

Глава 4. ГЕЛЬ-ФІЛЬТРАЦІЯ
Загальна характеристика методу
Основний принцип
Коефіцієнти розподілу
Графік селективності
Ефективність фракціонування
Характеристики продажних матриць
Матриці для гель-фільтрації при низькому тиску
Матриці для гель-фільтрації при високому тиску
Методичні особливості гель-фільтрації при низькому тиску
Підготовка матриці
Набивання колонки
Перевірка якості набивання. Визначення V0
Внесення препарату
Підтримання робочого режиму
Регенерація колонки
Вибір параметрів хроматографічного процесу
Вибір матриці
Розміри колонки
Вибір елюента
Швидкість елюціі
Оптимізація умов експерименту
Очищення і фракціонування макромолекул
Білки і пептиди
Білково-нуклеїнові комплекси
Нуклеїнові кислоти
Визначення молекулярної маси білка
Нативні білки
Денатуровані білки
Гель-фільтрація при високому тиску (ЖХВД)
Гель-фільтрація в тонкому шарі
Література

Глава 5. Розподільної хроматографії
Вступні зауваження
Нормальнофазовая розподільна хроматографія
Розподільна хроматографія в звернених фазах
Поділ тРНК в системі ХОФ-5
Поділ ДНК в системі ХОФ-5
Обратнофазовая гідрофобна хроматографія при низькому тиску
Немодифікованих сефароза. Елюція що знижується градієнтом концентрації солі
Гідрофобізовані гелі агарози
Обратнофазовая гідрофобна хроматографія при високому тиску (ЖХВД)
Вступні зауваження
Підготовка експерименту
Фракціонування амінокислот
Ідентифікація ФТГ-похідних амінокислот
Поділ пептидів в градієнтах ацетонітрилу і спиртів
Іон-парна хроматографія пептидів
Поділ нуклеозидів і нуклеотидів
Фракціонування та очищення білків
Фракціонування нуклеїнових кислот
Нормальнофазовая ЖХВД
Література

Глава 6. Адсорбційна хроматографія
Вступні зауваження
Сорбенти
Приготування оксіапатіта
Сорбційні властивості оксіапатіта
Сорбція білків
Сорбція нуклеїнових кислот
Деякі особливості хроматографії на оксіапатіте
Фракціонування та очищення білків
Фракціонування та очищення нуклеїнових кислот
Поділ двунітевой і однониткових ДНК
Очищення гібридів ДНК-РНК
Очищення НК і нуклеопротеїдів від глікогену
Очищення і концентрування вірусів
Очищення білків сорбцією на «Alumina Cy» і гелі фосфату кальцію в обсязі
Нуклеопротеїдів-целітная хроматографія
Хроматографія на нітроцелюлози
Сорбція на пористому склі
Література

Глава 7. Іонообмінної хроматографії
Вступні зауваження
Компоненти хроматографічної системи
Ионообменники
Елюент
Хроматографіруемие речовини
Хроматографічний процес
Іонні взаємодії речовини і сорбенту
Управління силою іонного взаємодії
Неіонні взаємодії речовини і сорбенту
Домішки іонів важких металів
Характеристики продажних іонообмінників
Ионообменники на основі полістиролу (смоли)
Ионообменники на основі поліакрилату і поліметакрилат
Іонообмінні целюлози
Іонообмінні сефадексе
Ионообменники на основі агарози
Ионообменники для ЖХВД
Ионообменники для хроматографії білків при помірних тисках фірми «Pharmacia»
Підготовка обмінників до набивання в колонку
Преформірованіе і промивка
Переклад в потрібну іонну форму
Небезпека поглинання CO2
Додаткові зауваження
Вибір умов статичної іонообмінної хроматографії
Нейтралізація лугу або кислоти без утворення солі
Заміна іонів
Знесолення розчинів
Видалення деяких органічних домішок
Концентрування препаратів
Поділ компонентів суміші, що сильно розрізняються по спорідненості до обменнику
Вибір умов динамічної іонообмінної хроматографії
Вибір іонообмінника
Вибір типу елюціі
Вибір pH буфера для елюції
Вибір концентрації солі
Збереження нативних препаратів
Вибір обсягу елюента
Вибір розмірів колонки
Вибір швидкості елюціі
Збір та обробка фракцій
Регенерація іонообмінника
Амінокислотні аналізатори
Фракціонування пептидів
Хімічні методи гідролізу білків
Ферментативні методи гідролізу білків
Хроматографія пептидів
Очищення і фракціонування білків
Концентрування білка
Препаративна хроматографія на ранніх стадіях очищення білка
Фракціонування білків
Іонообмінна ЖХВД білків
Система для швидкої хроматографії білків фірми «Pharmacia»
Фракціонування нуклеїнових підстав, нуклеозидів і нуклеотидів
Нуклеїнові підстави
Нуклеозиди
Нуклеотиди і короткі олігонуклеотиди
Використання ЖХВД
Хроматографія олігонуклеотидів і нуклеїнових кислот
Хроматофокусірованіе
Колонки для хроматофокусірованія
Фракціонування білків
Література

Глава 8. Афінної хроматографії
Введення
Компоненти афінного сорбенту
Матриці
Активація матриць
Спенсер
Активовані Спенсер
Ліганди з індивідуальною специфічністю
Ліганди з груповою специфічністю
Посадка лігандів на активовані матриці
Посадка лігандів на спейсера за допомогою конденсуються агентів
Характер закріплення ліганду на матриці
Іммобілізація нуклеїнових кислот в якості лігандів
Сорбенти для ковалентного хроматографії
Фірмові афінні сорбенти
Підготовка і проведення експерименту
Вибір сорбенту і характеру хроматографічного процесу
Вибір концентрації ліганда
Завантаження сорбенту
Вибір буфера для посадки речовини
Вибір елюента і методу елюціі
Проведення експерименту
Електрофоретична елюція
Аффинная ЖХВД
Вибрані приклади
Очищення ферментів клітинного метаболізму
Білки, пов'язані з нуклеїновими кислотами
Біоспоціфіческая елюція білків
Аффинная хроматографія нуклеїнових кислот
Аффинная елюція з іонообмінника
Афінної електрофорез
Література

Глава 9. Тонкошарової хроматографії
Введення
Носії для ТШХ та електрофорезу в тонкому шарі
Ацетилцелюлозу для електрофорезу
Сорбенти для ТШХ
Техніка ТШХ
Приготування пластинок
Нанесення препаратів
«Прояв» пластинок (хроматографпческая елюція)
Виявлення плям або смуг
Елюція речовини з платівки
Приклади використання ТШХ і ТСЕ
Фракціонування амінокислот і їх похідних
Фракціонування пептидів
Фракціонування нуклеозидів і нуклеотидів
Фракціонування олігонуклеотидів
Секвенування тРНК
Література

Додаток 1. Секвенатор БІЛКІВ
Додаток 2. Амінокислотного аналізатора
Додаток 3. НОВІ СОРБЕНТИ

ПОКАЖЧИК ПРИКЛАДІВ хроматографічного розділення І ОЧИЩЕННЯ
Опис:файлу
Файл: 11765_hromatografiya-belkov-i-nukleinovyh-kislot.zip
Розмір файлу: 8.22 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}