Практикум з органічної хімії Навчальний посібник для медичних вузів, Рево АЯ, 1971 рік, безкоштовно книг

Автор (и): Рево А.Я. Формат файлу: DJVU, 208 стор, 1971 р.
Опис:

Посібник включає велику кількість робіт-149, що дозволяє варіювати Зміст: лабораторного практикуму в залежності від конкретних умов і можливостей лабораторії.
Перевагою практикуму є те, що реакції проводяться мікрометодом. Крім величезної економії в реактивах, це дає велику економію в часі для виконання робіт. У книзі наведені також правила і вправи за сучасною номенклатурою органічних сполук.
Навчальний посібник, призначений в основному для студентів медичних вузів, може бути використане і в інших інститутах біологічного профілю.

Зміст:

Передмова

Глава I. Короткий вступ до практичних занять
Організації робочого місця в лабораторії
Запис лабораторних робіт
Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії

Глава II. Якісний елементарний аналіз органічних сполук
Відкриття вуглецю пробою на обвуглювання
Досвід 1. Відкриття вуглецю і водню спаленням речовини з окисом міді
Відкриття азоту
Досвід 2. Відкриття азоту сплавленням речовини з металевим натрієм
Відкриття сірки
Досвід 3. Відкриття сірки сплавленням органічної речовини з металевим натрієм
Досвід 4, Відкриття азоту і сірки при спільній присутності їх в органічній речовині
Відкриття галогенів
Досвід 5. Відкриття хлору при дії металевого натрію на спиртовий розчин органічної речовини
Досвід 6. Відкриття хлору по зеленому забарвленню полум'я
Вправи

Глава III. Граничні і неграничні вуглеводні
Досвід 7. Отримання метану з оцтовокислого натрію
Досвід 8. Отримання етилену
Досвід 9. Отримання ацетилену і його властивості
Номенклатура органічних сполук
Номенклатура вуглеводнів
Вправи

Глава IV. Галогенопохідні вуглеводнів
Досвід 10. Отримання хлористого етилу з етилового спирту
Досвід 11. Властивості хлороформу
Досвід 12. Отримання хлороформу з хлоралгідрату
Досвід 13. Визначення доброякісності хлороформу
Досвід 14. Отримання йодоформу з етилового спирту
Короткі правила роботи з мікроскопом в хімічній лабораторії
Досвід 15. Виділення хлористого водню при термічному розкладанні полівінілхлориду
Номенклатура галогенпохідних вуглеводнів
Вправи

Глава V. Спирти. Фізичні та хімічні властивості спиртів
Досвід 16. Властивості метилового спирту
Досвід 17. Властивості ізоамілового спирту
Досвід 18, Освіта етілат натрію
Досвід 19. Реакція гліцерину з гідратом окису міді в лужному середовищі Досвід 20. Окислення метилового спирту нагрітої мідної спіраллю (окисом міді)
Досвід 21. Окислення етилового спирту хромовою сумішшю
Досвід 22. Окислення етилового спирту марганцевокислого калієм
Номенклатура спиртів
Вправи

Глава VI. Альдегіди і кетони
Досвід 23. Окислення формальдегіду аміачним розчином оксиду срібла (поновлююча здатність формальдегіду)
Досвід 24. Самоокислення водних розчинів формальдегіду. Реакція дисмутації (окислювального відновлення)
Досвід 25. Окислення формальдегіду гідратом окису міді в лужному розчині (поновлююча здатність формальдегіду)
Досвід 26. Отримання і гідроліз уротропіну
Досвід 27. Освіта акролеїну з гліцерину
Досвід 28. Отримання ацетону з оцтовокислого натрію
Досвід 29. Відкриття ацетону за допомогою перекладу його в йодоформ
Досвід 30. Кольорова реакція на ацетон з нітропруссадом натрію
Досвід 31. Реакція ацетону з бісульфітом натрію
Номенклатура альдегідів і кетонів
Вправи

Глава VII. Кислоти одноосновні і двохосновні
Досвід 32. Отримання мурашиної кислоти з хлороформу і її відкриття. Обгрунтування формули будови мурашиної кислоти
Досвід 33. Окислення мурашиної кислоти марганцевокислого калієм
Досвід 34. Розкладання мурашиної кислоти при нагріванні з концентрованою сірчаною кислотою
Досвід 35. Відкриття оцтової кислоти. Отримання комплексної залізної солі і розкладання її при кип'ятінні
Досвід 36 Отримання натрієвої солі щавлевої кислоти. Доказ будови щавлевої кислоти
Досвід 37. Відкриття щавлевої кислоти у вигляді кальцієвої солі
Номенклатура кислот
Вправи

Глава VIII. Ефіри
Досвід 38. Отримання етилового ефіру (AETHER, або AETHER AETHYLICUS)
Досвід 39. Визначення доброякісності етилового ефіру
Складні ефіри
Досвід 40. Отримання уксусноетіловий ефіру
Досвід 41. Отримання уксусноізоамілового ефіру
Досвід 42. Деполімеризація поліметилметакрилату
Номенклатура ефірів
Вправи

Глава IX. Жири і мила
Досвід 43. Розчинність соняшникової олії в етиловому спирті
Досвід 44. Розчинність касторової олії в етиловому спирті
Досвід 45. Порівняння розчинності соняшникової олії в різних розчинниках. Екстрагування жиру з паперу
Досвід 46. Варіння мила
Досвід 47. Гідроліз спиртового розчину мила
Досвід 48. Розчинення мила у воді
Досвід 49. Виділення вільних жирних кислот з мила
Досвід 50. Доказ невизначеності жирних кислот
Досвід 51. Здатність мила емульгувати, жири
Досвід 52. Висолювання мила хлористим натрієм
Досвід 53. Освіта нерозчинних кальцієвих солей жирних кислот
Досвід 54. Розчинення кальцієвих мил в оцтовій кислоті
Досвід 55. Освіта не розчинної у воді свинцевого мила
Досвід 56. Освіта не розчинної у воді мідного мила
Досвід 57. Розчинність мідного мила в бензолі
Номенклатура жирів і мив
Вправи

Глава Х. Сполуки зі змішаними функціями. Оксикислоти і оксокіслоти
Досвід 58. Розкладання молочної кислоти сірчаної кислотою
Досвід 59. Освіта кислої і середньої калієвих солей виннокаменной кислоти. Доказ наявності двох карбоксильних груп в виннокаменной кислоті
Досвід 60. Доказ наявності гідроксильних (окси-) груп у виннокаменной кислоті
Досвід 61. Виявлення двох таутомерних форм ацетооцтового ефіру (кето-енольной ізомерія)
Номенклатура окси-і оксосоедіненій
Вправи

Глава XI. Прості вуглеводи
Досвід 62. Доказ наявності гідроксильних груп у глюкозі
Досвід 63. Відновлення гідрату окису міді глюкозою в присутності лугу
Досвід 64. Проба Троммера на глюкозу
Досвід 65. Відкриття глюкози з лужним розчином гліцерата міді (реактив Гайнеса)
Досвід 66. Відновлення аміачного розчину оксиду, срібла глюкозою
Досвід 67. Реакція Селіванова на фруктозу
Досвід 68. Отримання озазона глюкози
Досвід 69. Визначення процентного вмісту глюкози за допомогою поляриметра
Вправи

Глава XII. Складні вуглеводи
Досвід 70. Доказ наявності гідроксильних груп у сахароза (тростинний цукор)
Досвід 71. Відсутність поновлюючої здатності в сахарозі
Досвід 72. Доказ гідролізу сахарози
Досвід 73. Наявність поновлюючої здатності в лактози
Досвід 74. Кислотний гідроліз крохмалю
Досвід 76. Ферментативний гідроліз крохмалю під впливом амілази слини
Досвід 76. Розчинення клітковини в аміачному розчині окису міді (реактив Швейцера)
Досвід 77. Кислотний гідроліз клітковини
Вправи

Глава XIII. Азотовмісні сполуки
Досвід 78. Відсутність кислої реакції у глікоколу. Освіта внутрішньої солі у амінокислот
Досвід 79. Освіта комплексної мідної солі глікоколу
Досвід 80. Дія формальдегіду на амінокислоти. Принцип формольного титрування
Досвід 81. Розчинність сечовини і її азотнокислої солі у воді
Досвід 82. Виявлення сечовини в сечі
Досвід 83. Гідроліз сечовини. Доказ будови сечовини
Досвід 84. Розкладання сечовини азотистої кислотою
Досвід 85. Розкладання сечовини при нагріванні. Освіта біурета і цианурової кислоти
Досвід 86. Конденсація сечовини с. формальдегідом. Отримання полімеру
Номенклатура азотовмісних сполук
Вправи

Глава XIV. Ароматичні вуглеводні і їх галогенопохідні
Досвід 87. Одержання бензолу з бензойнокіслого натрію
Досвід 88. Властивості бензолу
Досвід 89. Окислення бокових ланцюгів гомологів бензолу
Досвід 90. Міцність галогену, що стоїть в бензольному кільці
Досвід 91. Легка рухливість галогену, що стоїть в бічному ланцюзі
Номенклатура ароматичних сполук
Вправи

Глава XV. Ароматичні аміни
Досвід 92. Відновлення нітробензолу в анілін
Досвід 93. Кольорова реакція солей аніліну з лігніном
Досвід 94. Кольорова реакція солей аніліну з двухромовокіслим калієм
Досвід 95. Кольорова реакція аніліну з хлорним вапном
Досвід 96.Растворімость аніліну та його солей у воді. Доказ основних властивостей аніліну
Досвід 97. Освіта тріброманіліна
Досвід 98. Освіта ацетаніліда
Досвід 99. Освіта і гідроліз сірчанокислої солі діфеніламіна
Досвід 100. Кольорова реакція діфеніламіна з азотною кислотою
Номенклатура ароматичних амінів
Вправи

Глава XVI. Діазосполуки і азобарвники
Досвід 101. Діазотування аніліну
Досвід 102. Розкладання солі фенілдіазонія при нагріванні
Досвід 103. Освіта основного азобарвника
Досвід 104. Зміна кольору основного азобарвника в залежності від реакції середовища. Поняття про індикатори
Досвід 105. Відновлення азобарвника воднем
Досвід 106. Отримання кислого азобарвника (судан I) і його властивості
Досвід 107. Фарбування крапельок жиру в емульсії з касторової олії
Досвід 108. Відкриття білого стрептоциду шляхом переведення його в азокраситель
Номенклатура діазосоедінеіій і азобарвників
Вправи

Глава XVII. Феноли
Досвід 109. Розчинність фенолу у воді
Досвід 110. Кольорові реакції на фенольну групу
Досвід 111. Освіта трібромфенола
Досвід 112. Доказ кислотного характеру фенолу
Досвід 113. Розкладання фенолята натрію кислотою
Досвід 114. Розкладання фенолята натрію вугільною кислотою
Досвід 115. Кольорові реакції фенолів з хлорним залізом
Досвід 116. Кольорові реакції фенолів з їдким натром
Досвід 117. Реакції фенолів з азотнокислим сріблом
Досвід 118. Отримання фенолформальдегидной смоли
Досвід 119. Відновлення пікринової кислоти в пікраміновую
Номенклатура фенолів
Вправи

Глава XVIII. Ароматичні кислоти та їх похідні
Досвід 120. Отримання фенолфталеїну
Досвід 121. Отримання флуоресцеїну та еозину
Досвід 122. Сублімація та розкладання саліцилової кислоти при нагріванні - декарбоксіліроваііе
Досвід 123. Доказ наявності фенольного гідроксилу в саліцилової кислоти (кольорова реакція з хлорним залізом)
Досвід 124. Отримання саліціловоетілового ефіру (етілсаліцілата)
Досвід 125. Доказ відсутності фенольного гідроксилу в аспірині і гідроліз аспірину
Досвід 126. Доказ наявності фенольного гідроксилу в салолі (salolum)
Номенклатура ароматичних кислот
Вправи

Глава XIX. Сполуки з конденсованими циклами і гідроароматичних вуглеводнів (терпени)
Досвід 127. Властивості нафталіну
Досвід 128. Відмінні реакції альфа-і бета-нафтолов
Поняття про терпіння як похідних циклогексану
Досвід 129. Доказ непредельности терпенів
Досвід 130. Легка, окислюваність терпенів
Досвід 131. Активування кисню терпенами
Номенклатура похідних нафталіну та гідроароматичних з'єднань
Вправи

Глот XX. Гетероциклічні сполуки
Досвід 132. Реакції відновлення індиго глюкозою
Досвід 133. Реакції антипірину та амідопірину (пірамідону) з хлорним залізом
Досвід 134. Реакції антипірину в амідопірину з азотистою кислотою
Досвід 135. Розчинність піридину у воді
Досвід 136. Основний характер піридину
Досвід 137. Осадження гідрату окису заліза водним розчином піридину
Досвід 138. Освіта пікрату піридину
Досвід 139. Розчинення гідрату окису міді у водному розчині піридину
Номенклатура гетероциклічних сполук
Вправи

Глава XXI. Пуринові основи
Досвід 140. Розчинність сечової кислоти і її середньої натрієвої солі у воді
Досвід 141. Освіта важкорозчинних у воді кислої (однозаміщений) натрієвої солі сечової кислоти
Досвід 142. Освіта труднорастворимого кислого сечокислого амонію
Досвід 143. Відновлюють властивості сечової кислоти
Досвід 144. Відкриття сечової кислоти, (мурексідная проба)
Досвід 145. Розкладання уратів під впливом мінеральної кислоти (виділення кристалічної сечової кислоти)
Номенклатура пуринових підстав
Вправи

Глава. XXII. Алкалоїди
Досвід 146. Загальні реакції на алкалоїди
Досвід 147. Ставлення до розчинників солей алкалоїдів і їх вільних підстав
Досвід 148. Флуоресценція розбавлених розчинів сірчанокислого хініну
Досвід 149. Реакція хініну з бромної водою і аміаком (талейохінная проба)
Додатки
Додаток 1. Короткі вказівки по приготуванню реактивів і препаратів для практичних занять з органічної хімії
Додаток 2. Порядок розташування реактивів і препаратів в штативі-лабораторії
Додаток 3. Алфавітний список реактивів
Додаток 4. Перелік препаратів, пропонованих для визначення речовин по запаху
додаток 5. Завдання для контрольних робіт
додаток 6. Креслення преса для вичавлювання натрію
додаток 7. Креслення штатива-лабораторії
Додаток 8. Набір назв реактивів і препаратів
Опис:файлу
Файл: 11748_praktikum-po-organicheskoy-himii-uchebnoe-posobie-dlya.zip
Розмір файлу: 6.33 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}