Практикум з аналітичної хімії, Пономарьов ВД, Іванова ЛІ, 1983 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Пономарьов В.Д., Іванова Л.І. Формат файлу: DJVU, 271 стор, 1983 р.
Опис:

Навчальний посібник разом з підручником «Аналітична хімія» (Пономарьов В.Д.) становить єдиний комплект.
Практикум має три розділи: якісний аналіз, кількісний аналіз та інструментальні методи аналізу, які застосовуються у фармації.
Кожен розділ включає лабораторні роботи, яким передують короткі теоретичні введення з посиланнями на підручник для поглибленого вивчення теми. Наведені приклади, задачі і контрольні питання.

Зміст:

Передмова
Введення

1. Техніка безпеки і перша допомога при нещасних випадках в лабораторії
2. Оформлення лабораторних робіт

I. Якісний аналіз

3. Виконання основних операцій хімічного аналізу
4. Хімічні реактиви
5. Аналітичні реакції
Лабораторна робота 1. Техніка виконання аналітичних реакцій
6. Активність
7. Чутливість реакцій
Лабораторна робота 2. Визначення чутливості аналітичних реакцій на К +-іони
8. Катіони s1-елементів та амонію
Лабораторна робота 3. Реакції катіонів Li +, Na +, K + і NH4 +
9. Розрахунок рН в кислотно-основних системах
10. Катіони s2-елементів
Лабораторна робота 4. Реакції катіонів Mg2 +, Са2 +, Sr2 +, Ва2 +
11. Напрям хімічних реакцій
Лабораторна робота 5. Визначення напрямку хімічних реакцій
12. Маскування речовин в якісному аналізі
Лабораторна робота 6. Визначення можливості маскування речовин в якісному аналізі
13. Катіони d-елементів
Лабораторна робота 7. Реакції катіонів Cr3 +, Mn2 +, Fe2 +, Fe3 +, Co2 +, Ni2 +, Cu2 +, Zn2 +, Ag +, Cd2 +, Hg2 +, [Hg2] 2 +
14. Окислювально-відновні реакції
Лабораторна робота 8. Видалення іонів з розчину реакціями окислення-відновлення
15. Катіони р-елементів
Лабораторна робота 9. Реакцій катіонів А13 +, Рb2 +, Bi3 +, Sn (II), Sn (IV), As (III), As (V), Sb (III), Sb (V)
16. Рівноважні стани в розчинах з осадом
Лабораторна робота 10. Систематичний аналіз катіонів за кислотно-основною класифікацією
Лабораторна робота 11. Систематичний аналіз катіонів по сульфідної класифікації
Лабораторна робота 12. Систематичний аналіз катіонів по аміачно-фосфатної класифікації
17. Аніони р-елементів
Лабораторна робота 13. Реакції виявлення аніонів
Лабораторна робота 14. Аналіз аніонів
18. Екстракційні методи розділення іонів
Лабораторна робота 15. Екстракційне розділення катіонів
19. Електрофорез на папері
Лабораторна робота 16. Поділ іонів методом електрофорезу
20. Паперова та тонкошарова хроматографії
Лабораторна робота 17. Поділ суміші катіонів на радіальній хроматограмі
Лабораторна робота 18. Розділення катіонів тонкошарової хроматографією
Лабораторна робота 19. (УІРС). Аналіз суміші сухих солей

II. Кількісний аналіз

21. Техніка приготування розчинів реактивів і правила поводження з аналітичними терезами
22. Розрахунки концентрацій розчинів
23. Гравіметричний аналіз
Лабораторна робота 20. Гравіметричні визначення
24. Титриметрический аналіз
Лабораторна робота 21. Перевірка місткості мірного посуду
25. Обчислення в тітріметріческіе аналізі
26. Кислотно-основне титрування
Лабораторна робота 22. Ацідіметріческое титрування
Лабораторна робота 23. Алкаліметріческое титрування
Лабораторна робота 24. Кислотно-основне титрування в неводних розчинниках
27. Осаджувальної титрування
Лабораторна робота 25. Аргентометріческое титрування
Лабораторна робота 26. Тіоціанатометріческое (роданометріческое) титрування
Лабораторна робота 27. Меркурометріческое титрування
28. Комплексіметріческое титрування
Лабораторна робота 28. Меркуріметріческое титрування
Лабораторна робота 29. Комплексонометричний титрування
29. Окислювально-відновну титрування
Лабораторна робота 30. Перманганометріческое титрування
Лабораторна робота 31. Іодометріческое титрування
Лабораторна робота 32. Визначення води в речовинах методом Фішера
Лабораторна робота 33. Діхроматометріческое титрування
Лабораторна робота 34. Бромат-й бромометріческое титрування
Лабораторна робота 35. Нітрітометріческое титрування
Лабораторна робота 36. Церіметріческое титрування

III. Інструментальні методи аналізу

Оптичні методи аналізу
30. Рефрактометрія
Лабораторна робота 37. Визначення вмісту речовин у розчині pефрактометріей
Лабораторна робота 38. Визначення молярної рефракції речовин
31. Поляриметрія
Лабораторна робота 39. Визначення питомого обертання оптично активної речовини (глюкози, сахарози, лактози чи галактози)
Лабораторна робота 40. Визначення концентрації розчину оптично активної речовини (глюкози, сахарози, лактози чи галактози)
32. Колориметрія. Фотоколориметри. Спектрофотометрія
Лабораторна робота 41. Визначення заліза (III) колориметричним (візуальним) методом
Лабораторна робота 42. Фотоколориметричним визначення міді (II) у розчині
Лабораторна робота 43. Спектрофотометричне визначення Зміст:у резорцину в препараті
Лабораторна робота 44. Спектрофотометричне визначення вмісту ціанокобаламіну (вітаміну В12) в препараті або в ампулах
33. Флуориметрії
Лабораторна робота 45. Флуоріметріческой визначення вмісту тіаміну
34. Полум'яна фотометрія
Лабораторна робота 46. Визначення вмісту калію і натрію в розчині методом полум'яної фотометрії
Електрохімічні методи аналізу
35. Потенціометрія
Лабораторна робота 47. Пряме потенціометричне визначення концентрації водневих іонів і рН розчинів
Лабораторна робота 48. Потенціометричне кислотно-основний титрування. Визначення вмісту кислот і підстав
Лабораторна робота 49. Потенціометричне осадітельного титрування. Визначення вмісту Ag +, Сl-, Вг-, I-
36. Кондуктометрія
Лабораторна робота 50. Кондуктометричне визначення Зміст:у сильних кислот
Лабораторна робота 51. Визначення вмісту сильної і слабкої кислот в суміші (суміш сірчаної і оцтової кислот)
37. Полярографія
Лабораторна робота 52. Визначення вмісту нікотинаміду в розчині
Лабораторна робота 53. Визначення вмісту сульфату кадмію в розчині
38. Амперометричне титрування
Лабораторна робота 54. Визначення вмісту FeSO4 • 7Н2О в розчині
39. Кулонометрия
Лабораторна робота 55. Кулонометричне визначення тіосульфату натрію
Хроматографічні методи кількісного аналізу
40. Іонообмінна хроматографія
Лабораторна робота 56. Визначення обмінної ємності сильнокислотного іоніту в статичних умовах
Лабораторна робота 57. Кількісне визначення NaCl (KСl, СаСI2 і т.д.) методом іонообмінної хроматографії
41. Газова хроматографія
Лабораторна робота 58. Аналіз ефірної олії методом газорідинної хроматографії

Додатки
Додаткова література
Опис:файлу
Файл: 11790_praktikum-po-analiticheskoy-himii.zip
Розмір файлу: 1.9 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}