Основи органічної хімії для студентів нехімічних спеціальностей, Тейлор Г, 1989 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Тейлор Г. Формат файлу: DJVU, 384 стор, 1989 р.
Опис:

Навчальний посібник, написаний відомим англійським хіміком, призначений для студентів, що спеціалізуються в області біології, медицини, грунтознавства. У невеликій за обсягом книзі повно відображено все різноманіття хімії, причому складний матеріал викладений чітко, в простій і доступній формі. Глибшого розуміння предмета багато в чому сприяють хороші малюнки та численні схеми. Різноманітні завдання для самостійної роботи допомагають кращому закріпленню матеріалу.
Для студентів н викладачів зазначених спеціальностей.

Зміст:

Від перекладача
Передмова до першого видання
Передмова до третього видання

1. Будова атомів і молекул
1.1. Будова атома
1.2. Будова молекул
1.2.1. Поширеність гібридних орбіталей
Завдання

2. Реакції і реагенти
2.1. Розрив і утворення ковалентних зв'язків
2.2. Протікання складних реакцій
Завдання

3. Вуглеводні
3.1. Алкани (парафіни)
3.1.1. Отримання алканів
3.1.2. Властивості алканів
3.1.3. Реакції алканів
3.1.4. Поширення алканів в природі
3.2. Циклоалкани
3.2.1. Отримання циклоалканов
3.2.2. Властивості і реакції циклоалканов
3.3. Алкени (олефіни)
3.3.1. Отримання алкенів
3.3.2. Властивості алкенів
3.3.3. Реакції алкенів
3.3.4. Поширення в природі
3.4. Алкіни
3.4.1. Отримання алкинов
3.4.2. Властивості алкинов
3.4.3. Реакції алкинов
3.4.4. Поширення в природі
3.5. Бензол
3.5.1. Поширення в природі та одержання бензолу
3.5.2. Реакції бензолу
3.6. Алкілбензолів
3.6.1. Реакції алкилбензолов
Завдання

4. Прості органічні галогенопохідні
4.1. Алкилгалогенидов
4.1.1. Отримання алкилгалогенидов
4.1.2. Властивості алкилгалогенидов
4.1.3. Реакції алкилгалогенидов
4.2. Неграничні галогеніди
4.2.1. Деякі аліфатичні полігалогенопроізводние
4.2.2. Ароматичні галогеносодержащіе з'єднання
4.2.2.1. Арілгалогеніди
4.2.2.2. Ароматичні галогенопохідні, що містять атом галогену в бічному ланцюзі
Завдання

5. Прості органічні кисень-і серусодержащіе з'єднання
5.1. Спирти
5.1.1. Отримання спиртів
5.1.2. Властивості спиртів
5.1.3. Реакції спиртів
5.2. Багатоатомні спирти (поліоли)
5.3. Феноли
5.3.1. Отримання фенолів
5.3.2. Властивості фенолів
5.3.3. Реакції фенолів
5.4. Ароматичні спирти
5.5. Прості діалкіловие ефіри
5.5.1. Отримання простих ефірів
5.5.2. Властивості простих ефірів
5.5.3. Реакції простих ефірів
5.6. Прості ефіри фенолів
5.7. Прості серусодержащіе з'єднання
5.7.1. Поширення в природі серусодержащих органічних сполук
5.8. Сульфокислоти
Завдання

6. Прості органічні сполуки азоту
6.1. Нітросполуки
6.2. Аліфатичні аміни
6.2.1. Основні методи отримання аліфатичних амінів
6.2.2. Отримання первинних амінів
6.2.3. Отримання вторинних амінів
6.2.4. Отримання третинних амінів
6.2.5. Властивості амінів
6.2.6. Реакції амінів
6.3. Аліфатичні четвертинні амонієві солі
6.4. Ароматичні аміни
6.5. Ароматичні солі діазонію
6.5.1. Реакції ароматичних солей діазонію

7. Прості карбонільні сполуки
7.1. Аліфатичні альдегіди і кетони
7.1.1. Отримання альдегідів і кетонів
7.1.2. Загальні методи отримання кетонів
7.1.3. Властивості альдегідів і кетонів
7.1.4. Реакції альдегідів і кетонів
7.2. Ароматичні альдегіди і кетони
7.3. Хінони
Завдання

8. Карбонові кислоти та їх похідні
8.1. Аліфатичні карбонові кислоти
8.1.1. Отримання карбонових кислот
8.1.2. Властивості карбонових кислот
8.1.3. Реакції карбонових кислот
8.2. Ароматичні карбонові кислоти
8.2.1. рН і рК
8.3. Складні ефіри
8.3.1. Одержання складних ефірів
8.3.2. Властивості складних ефірів
8.3.3. Реакції складних ефірів
8.3.4. Механізм деяких основних реакцій похідних карбонових кислот
8.4. Ароматичні складні ефіри
8.5. Ацилгалогенідів
8.5.1. Отримання і властивості ацілхлорідов
8.5.2. Реакції ацілхлорідов
8.6. Ангідриди аліфатичних карбонових кислот
8.6.1. Отримання і властивості
8.6.2. Реакції ангідридів карбонових кислот
8.7. Ангідриди ароматичних кислот
8.8. Тіоефіри
8.9. Аміди
8.9.1. Отримання амідів
8.9.2. Властивості амідів
8.9.3. Реакції амідів
8.9.4. Особливі реакції первинних амідів
8.10. Нітрили
8.10.1. Отримання і властивості нітрилів
8.10.2. Реакції нітрилів
8.11. Жири
8.12. Ацетилхолін
8.13. Сечовина
8.13.1. Реакції сечовини
8.14. Гуанідин
Завдання

9. Водневі зв'язки в органічних сполуках
Завдання

10. Аліфатичні ефіри мінеральних кислот
10.1. Ефіри сірчаної кислоти
10.2. Ефіри азотистої кислоти
10.3. Ефіри фосфорної кислоти
10.4. Ефіри поліфосфорних кислот

11. Аліфатичні дикарбонові кислоти
11.1. Основні методи отримання дикарбонових кислот
11.2. Основні реакції дикарбонових кислот
Завдання

12. Стереохімія. I. Оптична ізомерія
12.1. Позначення хіральності символами D і L. Уявлення про абсолютну конфігурації
12.2. З'єднання з декількома хіральними центрами
12.3. Позначення хіральності символами R і S (правила Кана - Інгольд - Прелога)
12.4. Асиметричне заміщення інших атомів, ніж вуглець
Завдання

13. Стереохімія. II. Конформаційна і цис - транс (геометрична)-ізомерія
13.1. Конформаційна ізомерія молекул з відкритими ланцюгами
13.2. Конформаційна ізомерія циклічних систем
13.3. Цис-транс-Ізомерія в молекулах, що містять подвійні зв'язки
13.3.1. Позначення конфігурацій за допомогою символів Е і Z
13.4. Цис-транс-Ізомерія в циклічних системах
Завдання

14. Механізми і стереохімія деяких реакцій
14.1. Нуклеофільне заміщення біля насиченого атома вуглецю
14.1.1. Стереохімія нуклеофільного заміщення
14.1.2. Часткова рацемізації, що супроводжує нуклеофільне заміщення
14.2. Механізм та стереохімія реакцій елімінування, що приводять до утворення алкенів
14.3. Механізм та стереохімія реакцій приєднання до алкенів
Завдання

15. Гідроксикислоти і оксокіслоти
15.1. Гідроксикислоти
15.1.1. а-гідроксикислоти. Отримання а-гідроксикислот
15.1.2. Властивості і реакції а-гідроксикислот
15.1.3. р-гідроксикислоти
15.1.4. у-і б-гідроксикислоти
15.1.5. Деякі природні гідроксикислоти
15.2. Оксокіслоти (кетокислот)
15.2.1. 2-Оксокіслоти (а-кетокислот)
15.2.2. 3-Оксокіслоти (b-кетокислот)
15.2.3. Декарбоксилювання карбонових кислот
Завдання

16. а, b-Ненасичені аліфатичні карбонові кислоти
16.1. Поширення а, b-ненасичених карбонових кислот в біологічних об'єктах
16.2. Цикл трикарбонових кислот
Завдання

17. Вуглеводи
17.1. Фізичні властивості вуглеводів
17.2. D-Глюкоза
17.2.1. Реакції глюкози
17.3. D-Фруктоза
17.3.1. Властивості D-фруктози
17.4. Окислення йодною кислотою Сахаров та їх похідних
17.5. Гліколіз
17.6. Олігосахариди і полісахариди
17.7. Ферментативне розкладання крохмалю і целюлози
Завдання

18. Амінокислоти і білки
18.1. Амінокислоти
18.1.1. Отримання а-амінокислот
18.1.2. Властивості амінокислот
18.1.3. Реакції амінокислот
18.2. Пептиди та білки
18.3. Будова і фізичні властивості білків
Завдання

19. Ароматичні сполуки, нуклеїнові кислоти і нуклеотидні ко-ферменти
19.1. Механізм дії коферментів
19.2. Нуклеїнові кислоти
19.3. Нуклеотидні коферменти

20. Ліпіди
20.1. Жирні кислоти
20.1.1. Рослинні і тваринні воски
20.1.2. Запасні жири (жири депо)
20.2. Фосфоліпіди
20.3. Ліпіди і будова біологічних мембран

21. Стереохімія ферментативних реакцій
21.1. Прохіральность ферментативних реакцій
21.2. Позначення прохіральності
Завдання

22. Деякі фізіологічно активні сполуки
22.1. Ейкозаноїди
22.2. Стероїди
22.3. Алкалоїди опію
22.4. b-лактамні антибіотики

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11747_osnovy-organicheskoy-himii-dlya-studentov-nehimicheskih.zip
Розмір файлу: 4.95 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}