Основи аналітичної хімії Книга 1, Золотов ЮА, 2002 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Золотов Ю.А. Формат файлу: DJVU, 351 стор, 2002 р.
Опис:

У першій книзі висвітлюються методологічні питання аналітичної хімії. Розглянуто метрологія хімічного аналізу, в тому числі поняття про аналітичному сигналі, статистичних критеріях правильності і відтворюваності результатів аналізу. Наведено теоретичні основи і прийоми пробовідбору і пробопідготовки. Викладаються основні положення кінетики і термодинаміки, що лежать в основі методів хімічного аналізу. Розглянуто основні закономірності рівноваг і протікання реакцій: кислотно-основних, окисно-відновних, комплексоутворення та осадження. Викладено загальні принципи поділу й концентрування речовин; описані основні хімічні і фізичні методи розділення та концентрування. Окрема глава присвячена хроматографії. У підручнику розбираються типові завдання та їх вирішення. В кінці глав наведено питання.
Для студентів університетів, хіміко-технологічних, педагогічних і медичних вузів.

Зміст:

Передмова

Глава 1. Введення
1.1. Загальні зауваження
1.2. Аналітична служба як наука
1.2.1. Структура сучасної аналітичної хімії
1.2.2. Методи аналітичної хімії
1.3. Аналітична служба. Значення і області використання хімічного аналізу
1.4. Методологічні аспекти аналітичної хімії
1.5. Короткий історичний нарис

Глава 2. Метрологічні основи аналітичної хімії
2.1. Одиниці кількості речовини і способи вираження концентрацій
2.2. Вибір методу аналізу
2.3. Аналітичний сигнал. Вимірювання
2.4. Похибки хімічного аналізу. Обробка результатів вимірювань
2.4.1. Систематичні похибки
2.4.2. Випадкові похибки
2.5. Межа виявлення. Діапазон визначуваних вмістів
2.6. Значущі цифри та правила округлення
Питання

Глава 3. Відбір і підготовка проби до аналізу
3.1. Відбір проби
3.2. Підготовка проби до аналізу
Питання

Глава 4. Термодинаміка і кінетика хімічних реакцій і процесів
4.1. Термодинаміка процесів і реакцій
4.1.1. Термодинамічні функції стану
4.1.2. Хімічна рівновага
4.2. Швидкість реакцій
Питання

Глава 5. Хімічна рівновага в реальних системах
5.1. Фактори, що впливають на рівновагу в реальних системах
5.2. Сольватаціонние ефекти
5.3. Облік електростатичних взаємодій. Коефіцієнти активності
5.4. Облік хімічних взаємодій
5.5. Термодинамічна та концентраційні (реальні й умовні) константи рівноваг
5.6. Загальний підхід до розрахунків рівноважних складів хімічних систем
5.7. Графічне Опис:рівноваг
Питання

Глава 6. Основні типи хімічних реакцій, що використовуються в аналітичній хімії
6.1. Кислотно-основна рівновага
6.1.1. Протолітичну теорія
6.1.2. Сила кислот і підстав
6.1.3. Нівелює і диференціює ефекти розчинників
6.1.4. Розрахунок рН
6.1.5.Буферние розчини
6.1.6. Взаємодія кислоти і підстави
6.1.7. Механізм кислотно-основних реакцій
6.2. Комплексоутворення
6.2.1. Основні поняття
6.2.2. Типи лігандів
6.2.3. Типи комплексів
6.2.4. Рівноваги реакцій комплексоутворення
6.2.5. Швидкість реакцій комплексоутворення
6.2.6. Фактори, що впливають на стійкість комплексів
6.2.7. Деякі аналітично важливі властивості комплексів
6.2.8. Органічні реагенти
6.3. Окислювально-відновну рівновагу
6.3.1. Оцінка окислювально-відновної здатності
6.3.2. Рівняння Нернста
6.3.3. Вплив хімічних взаємодій на потенціал
6.3.4. Константи рівноваги окислювально-відновних реакцій
6.3.5. Механізм окислювально-відновних реакцій
6.4. Рівновага в системі осад - розчин
6.4.1. Твір розчинності
6.4.2. Розчинність
6.4.3. Фактори, що впливають на розчинність
Питання

Глава 7. Методи маскування, розділення і концентрування
7.1. Маскування
7.2. Поділ і концентрування
7.3. Кількісні характеристики поділу й концентрування
7.4. Осадження та співосадження
7.5. Екстракція
7.5.1. Основні закони та кількісні характеристики
7.5 2. Швидкість екстракції
7.5.3. Класифікація екстракційних процесів
7.5.4. Практичне використання екстракції
7.6. Сорбція
7.6.1. Механізми сорбції
7.6.2. Активні вугілля
7.6.3. Ионообменники і хелатообразующіе сорбенти на органічній матриці
7.6.4. Кремнезему і хімічно модифікованих кремнеземів
7.6.5. Неорганічні сорбенти
7.7. Електрохімічні методи розділення
7.8. Методи випаровування
7.9. Керована кристалізація
7.10. Інші методи розділення та концентрування
Питання

Глава 8. Хроматографічні методи
8.1. Класифікація хроматографічних методів
8.2. Способи отримання хроматограм
8.3. Хроматографічні параметри
8.4. Теорія хроматографічного розділення
8.4.1. Теорія кінетичних тарілок
8.4.2. Кінетична теорія хроматографії
8.4.3. Оцінка розмивання хроматографічної смуги
8.4.4. Селективність та дозвіл
8.5. Апаратура й обробка хроматограм
8.5.1. Схема хроматографа
8.5.2. Загальні відомості про детекторах
8.5.3.Аналіз і методи розрахунку хроматограмм
8.5.4. Достовірність результатів і джерела похибок
8.6. Газова хроматографія
8.6.1. Газотвердофазная хроматографія
8.6.2. Газорідинна хроматографія
8.6.3. Області застосування газової хроматографії
8.6.4. Особливості газових хроматографів
8.7. Рідинна колонкової хроматографії
8.7.1. Адсорбційна хроматографія
8.7.2. Розподільна хроматографія
8.7.3. Іонообмінна, іонна, іон-парна хроматографія
8.7.4. Ексклюзіонная хроматографія
8.7.5. Застосування ВЕРХ
8.7.6. Особливості рідинних хроматографів
8.8. Площинна хроматографія
Питання

Література
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11788_osnovy-analiticheskoy-himii-kniga-1.zip
Розмір файлу: 4.28 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}