Наочна біохімія, Я Кольман, К-Г Рем Переклад ЛВ Козлова, ЄС Левиной, ПД Решетова, 2000 рік, ска

Автор (и): Я. Кольман, К.-Г. Рем. Переклад Л.В. Козлова, Е.С. Левиной, П.Д. Решетова Формат файлу: HTML, 469 стор, 2000 р.
Опис:

Довідкове видання, написане німецькими авторами, в наочній формі - у вигляді кольорових схем - описує всі біохімічні процеси. Розглянуто біохімічно важливі хімічні сполуки, їх будова та властивості, основні процеси з їх участю, а також механізми і біохімія найважливіших процесів у живій природі.
Для студентів і викладачів хімічних, біологічних і медичних вузів, біохіміків, біологів, медиків, а також широкого кола читачів, які цікавляться процесами життєдіяльності.

Зміст:

ОСНОВИ БІОХІМІЇ
Загальна хімія
Періодична система елементів Д.І. Менделєєва
Хімічні зв'язки
Будова молекул
Ізомерія
Біомолекули
Хімічні реакції
Фізична хімія
Енергетика
Рівновага
Ентальпія і ентропія
Кінетика хімічних реакцій
Каталіз
Вода як розчинник
Гідрофобні взаємодії
Кислоти і підстави
Окислювально-відновні процеси
Біомолекул
Вуглеводи
Функції та структура
Хімія вуглеводів
Моно-і дисахариди
Полісахариди
Рослинні полісахариди
Глікозаміноглікани і глікопротеїни
Ліпіди
Класифікація та функції
Жирні кислоти і нейтральні жири
Фосфоліпіди і гліколіпіди
Ізопреноїди
Стероїди: структура
Стероїди: класифікація
Амінокислоти
Фізичні та хімічні властивості
Протеїногенні амінокислоти
Амінокислотний аналіз
Пептиди та білки
Загальні відомості
Пептидний зв'язок
Вторинні структури білків
Структурні білки
Глобулярні білки
Згортання білків
Молекулярні моделі: інсулін
Методи виділення та аналізу білків
Нуклеїнові кислоти
Азотисті основи та нуклеотиди
РНК
Дезоксирибонуклеїнові кислоти
Молекулярні моделі ДНК і тРНК
МЕТАБОЛІЗМ
Ферменти
Загальні відомості
Ферментативний каталіз
Кінетика ферментативних реакцій
Інгібітори
Лактатдегідрогеназа: структура
Лактатдегідрогеназа: механізм каталітичної реакції
Ферментативний аналіз
Окислювально-відновні коферменти
Коферменти переносу груп
Активовані метаболіти
Регуляція
Проміжний метаболізм
Механізми регуляції метаболічних процесів
Аллостеріческого регуляція
Контроль транскрипції
Гормональний контроль
Енергетика
АТФ
Енергетичне сполучення
Збереження енергії на мембранах
Фотосинтез: світлові реакції
Фотосинтез: темнова реакції
Молекулярні моделі фотосистеми
Дегідрогенази кетокислот
Цитратний цикл: реакції
Цитратний цикл: метаболічні функції
Дихальна ланцюг
Синтез АТФ
Регуляція енергетичного обміну
Дихання і бродіння
Ферментація
Метаболізм вуглеводів
Гліколіз
Гексозомонофосфатний шлях
Глюконеогенез
Метаболізм глікогену
Регуляція вуглеводного обміну
Цукровий діабет
Метаболізм ліпідів
Метаболізм жирів
Деградація жирних кислот: β-окислення
Побічні шляху деградації жирних кислот
Біосинтез жирних кислот
Біосинтез складних ліпідів
Біосинтез холестерину
Метаболізм білків
Білковий обмін: загальні відомості
Протеоліз
Трансамінування і дезамінування
Деградація амінокислот
Цикл сечовини
Біосинтез амінокислот
Метаболізм нуклеотидів
Деградація нуклеотидів
Біосинтез пуринів і піримідинів
Біосинтез нуклеотидів
Метаболізм порфіринів
Біосинтез гема
Деградація порфіринів
ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ
Структура клітин
Клітини прокаріотів і еукаріотів
Фракціонування клітинних структур
Центрифугування
Клітинні компоненти і цитоплазма
Цитоскелет
Склад
Структура та функції
Ядро
Загальні відомості
Мітохондрії
Структура та функції
Транспортні системи
Біомембрани
Структура
Функції та склад
Транспортні процеси
Транспортні білки
ЕР і апарат Гольджі
Пристрій і функціонування
Синтез білка і його дозрівання
Лізосоми
Структура, склад і функції
Внутрішньоклітинний транспорт
Транслокація білків. Шаперони
Сортування білків
МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
Реалізація та передача генетичної інформації
Загальні відомості
Геном
Реплікація
Транскрипція
Дозрівання РНК
Генетичний код. Активація амінокислот
Рибосоми: ініціація трансляції
Рибосоми: елонгація, термінації
Антибіотики
Мутації та репарація
Генна інженерія
Клонування ДНК
Секвенування ДНК
Полімеразна ланцюгова реакція
ТКАНИНИ І ОРГАНИ
Травлення
Загальні відомості
Секрети травного тракту
Процеси травлення
Всмоктування
Кров
Склад і функції
Білки плазми крові
Ліпопротеїни
Гемоглобін
Транспорт газів
Еритроцити: обмін речовин
Кислотно-основний баланс
Згортання крові
Фібриноліз. Групи крові
Імунна система
Імунна відповідь
Антитіла
Біосинтез антитіл
Білки головного комплексу гістосумісності
Система комплементу
Моноклональні антитіла, іммуноаналіз
Печінка
Загальні відомості
Компенсаторні функції печінки
Метаболізм вуглеводів
Метаболізм ліпідів
Жовчні кислоти
Біохімічна трансформація
Система цитохрому Р450
Метаболізм етанолу
Нирки
Функція нирок
Сеча
Екскреція протонів і аміаку
Реабсорбція електролітів і води
Ендокринна функція нирок
М'язи
Скорочувальна система
Регуляція скорочення м'язових волокон
Джерела енергії
Метаболічна регуляція м'язового скорочення
Сполучні тканини
Кістки, зуби і сполучні тканини
Колагени
Склад міжклітинного матриксу
Нервова тканина
Загальні відомості
Потенціал спокою і потенціал дії
Медіатори нервової системи
Синапси
Механізм зорового сприйняття
ХАРЧУВАННЯ
Живильні речовини
Органічні речовини та енергетичні потреби
Мінеральні речовини і мікроелементи
Вітаміни
Жиророзчинні вітаміни
Водорозчинні вітаміни. I
Водорозчинні вітаміни. II
ГОРМОНИ
Гормональна система
Система гормональної регуляції
Рівень і ієрархія гормонів
Ліпофільні гормони
Загальні відомості
Метаболізм стероїдних гормонів
Механізм дії ліпофільних гормонів
Гідрофільні гормони
Загальні відомості
Метаболізм пептидних гормонів
Механізм дії гідрофільних гормонів
Вторинні месенджери
Медіатори
Ейкозаноїди
Цитокіни
РІСТ І РОЗВИТОК
Розподіл клітин
Клітинний цикл
Апоптоз
Онкогени
Канцерогенез
Цитостатики
Віруси
Загальні відомості
Морфогенез
Загальні відомості
Опис:файлу
Файл: 11706_naglyadnaya-biohimiya.zip
Розмір файлу: 16.48 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}