Клінічна біохімія, ВА Ткачук, 2004 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): В.А. Ткачук Формат файлу: DJVU, 512 стор, 2004 р.
Опис:

У навчальному посібнику представлені сучасні дані про прогностичному значенні визначення в біологічних рідинах вмісту мінеральних речовин, метаболітів, ліпідів і ліпопротеїнів, активності ферментів, факторів згортання крові та фібринолізу, Зміст:у, рецепції і внутрішньоклітинної сигналізації гормонів і нейромедіаторів при захворюваннях печінки, серцево-судинної системи, кісткової тканини і ендокринних залоз. Наведено приклади використання біохімічних тестів в діагностиці внутрішніх хвороб. Велику увагу приділено практичному використанню досягнень молекулярної біології в клінічній практиці.
Структура навчального посібника відбиває сформовані за останні роки тенденції в клінічній біохімії, а наведені дані дозволяють орієнтуватися у великій кількості сучасних методів лабораторної діагностики.
Книга призначена для студентів медичних вузів, аспірантів, ординаторів, клініцистів і лікарів-лаборантів.

Зміст:

Введення
Список скорочень


Глава 1. КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

1.1. Кислотно-лужну рівновагу
Клінічне значення визначення параметрів
Метаболічний ацидоз
Дихальний ацидоз
Метаболічний алкалоз
Дихальний алкалоз

1.2. Білки і субстрати
Групи білків плазми крові
Загальний білок
Методи визначення
Альбуміни і глобуліни
Білірубін
Клінічне значення гіпербілірубінемії
Методи визначення
Креатинін
Клінічне значення
Методи визначення
Сечова кислота
Клінічне значення
Методи визначення

1.3. Іони
Залізо
Клінічне значення
Методи визначення
Кальцій
Клінічне значення
Методи визначення
Магній
Клінічне значення
Методи визначення
Натрій
Клінічне значення
Калій
Клінічне значення
Методи визначення натрію і калію
Фосфор
Клінічне значення
Методи визначення

1.4. Ферменти
Аланін-і аспартатамінотрансфераза
Клінічне значення визначення концентрації амінотрансфераз
Методи визначення амінотрансфераз
Амілаза
Клінічне значення визначення активності амілази в сироватці крові
Методи визначення активності амілази
Гамма-глутамілтранспептідаза
Клінічне значення визначення концентрації ГГТ у сироватці крові
Методи визначення активності ГГТ
Креатинкіназа
Клінічне значення визначення активності КФК та її ізоферментів
Методи визначення активності КФК
Лактатдегідрогеназа
Клінічне значення визначення активності ЛДГ
Методи визначення активності ЛДГ
Лужна фосфатаза
Клінічне значення визначення активності ЩФ
Методи визначення активності ЩФ

1.5. Ліпіди і ліпопротеїни
Ліпопротеїни
Клінічне значення визначення ліпопротеїнів в крові
Діагностичні критерії гіперліпопротеїнемії
Гіполіпопротеінеміі
Тригліцериди
Клінічне значення визначення концентрації ТГ
Методи визначення вмісту ТГ в крові
Холестерин
Клінічне значення гіперхолестеринемії
Методи визначення холестерину в сироватці


Глава 2. СИСТЕМА Гемостаз

2.1. Компоненти системи згортання
Фактори системи згортання крові
Білки-регулятори активності протеаз згортання крові
Фібриноген
Активація згортання крові
Внутрішній шлях
Зовнішній шлях
Утворення тромбіну
Позитивні зворотні зв'язки
Функція фосфоліпідів

2.2. Система протівосвертиванія
Інгібітори серинових протеаз
Антитромбін III
Кофактор II гепарину
Протеазний нексін-1
Інгібітор тканинного фактора

2.3. Система протеїну С
Протеїн С
Тромбомодулина
Протеїн S
Система протеїну С в регуляції
Інактивація протеїну С
Спадковий і набутий дефіцит
Резистентність та тромбози
Антифосфоліпідний синдром
Плазміноген і плазмін
Інгібітори лізису фібрину
Розщеплення фібриногену та фібрину плазміном
Активатори плазміногену
Інгібітори активаторів плазміногену
Стрептокіназа

2.4. Роль тромбоцитів і судинної стінки в патогенезі артеріального тромбозу

2.5. Методи дослідження системи гемостазу
2.5.1. Забір крові для коагулологічних аналізів
2.5.2. Скринінгові тести
2.5.3. Протромбіновий тест
2.5.4. Активований частковий тромбопластиновий час
2.5.5. Тромбіновий час
2.5.6. Рептілазное час
2.5.7. Визначення фібриногену
2.5.8. Визначення вовчакового антикоагулянту
2.5.9. Спеціальні методи дослідження компонентів системи гемостазу
2.5.10. Антитромбін III
2.5.11. Протеїн С
2.5.12. Протеїн S, плазміноген, а2-антиплазмін і тканинний активатор плазміногену
2.5.13. Інгібітор активаторів плазміногену
2.5.14. Імунологічні методи дослідження системи гемостазу


Глава 3. Нейроендокринної системи

3.1. Взаємозв'язок між нервовою та ендокринною системами

3.2. Взаємозв'язок між хемо-і механорецепціей

3.3. Регуляція утворення і розпаду гормонів
3.3.1. Білково-пептидні гормони
3.3.2. Стероїдні гормони
3.3.3. Тиреоїдні гормони
3.3.4. Катехоламіни
3.3.5. Простагландини

3.4. Секреція і молекулярні механізми дії гормонів

3.5. Порушення ендокринних функцій
3.5.1. Гіпоталамус і гіпофіз
Гипопитуитаризм
Гіперпітуітарізм
Оцінка функції
3.5.2. Статеві залози
3.5.2.1. Жіночі статеві залози
3.5.2.2. Чоловічі статеві залози
3.5.3. Щитовидна залоза
Зниження функції
Підвищення функції
Оцінка функції
3.5.4. Наднирники
Кора наднирників
Мозкова частина надниркових залоз
Дисфункція кори наднирників
Дисфункція мозкової частини наднирників
3.5.5. Підшлункова залоза
Інсулін
Глюкагон
Цукровий діабет
Діагностика та моніторинг
Довготривалі показники
Лабораторна діагностика метаболічних ускладнень


Глава 4. БІОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

4.1. Серцево-судинна патологія

4.2. Хвороби печінки

4.3. Патологія кісткової тканини
Роль ПТГ
Первинний гіперпаратиреоз
Вторинний гіперпаратиреоз
Гіпопаратиреоз
Псевдогіпопаратиреоз
Роль кальцитоніну
Остеопороз
Остеодистрофії

4.4. Маркери злоякісного росту
4.4.1. Інтерпретація результатів тестування пухлинних маркерів
4.4.2. Колоректальний рак
Раково-ембріональний антиген
СА-19-9 і а-фетопротеїн
Маркери апоптозу
Активатори та інгібітори системи плазміногену
Рецептори факторів росту
Пухлинні маркери ангіогенезу
Ферменти
Інші маркери КРР
4.4.3. Ракові захворювання підшлункової залози, шлунка, стравоходу і печінки
Підшлункова залоза
Шлунок
Рак стравоходу
Гепатоцелюлярна карцинома
4.4.4. Новоутворення органів жіночої репродуктивної системи
Пухлини яєчників
Рак молочної залози
Тканинні маркери при раку молочної залози
Рак шийки матки
Рак ендометрія
4.4.5. Рак легені

4.5. Молекулярно-генетична діагностика
4.5.1. Типи генетичних перебудов
4.5.2. Особливості застосування ДНК-діагностики
4.5.3. Приклади використання ДНК-діагностики в клініці
4.5.3.1. Гемохроматоз
4.5.3.2. Спадкові тромбофілії
4.5.3.3. Сімейна гіперхолестеринемія
4.5.3.4. Кістозний фіброз
4.5.3.5. Гіпертрофічна кардіоміопатія

Список літератури
Довідник термінів
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11702_klinicheskaya-biohimiya.zip
Розмір файлу: 4.26 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}