Збірник вправ і завдань з аналітичної хімії, Джабар ДН, 2002 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Джабар Д.Н. Формат файлу: DJVU, 227 стор, 2002 р.
Опис:

Посібник є задачником з аналітичної хімії. По кожній темі дається короткий теоретичний матеріал, докладний рішення основних типів задач і задачі для самостійного вирішення.
Посібник призначений для студентів вечірнього і денного факультетів фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів медичних вузів.

Зміст:

Передмова

Розділ I. Якісний аналіз Умовні позначення

1. Чутливість аналітичних реакцій
1.1. Основні поняття
1.2. Приклади розв'язання типових задач

2. Деякі поняття теорії сильних електролітів
2.1. Загальна та активна концентрація іонів в розчині
2.2. Коефіцієнт активності іонів та іонна сила розчину
2.3. Приклади розв'язання типових задач
2.3.1. Розрахунок активності іонів в розчині
2.3.2. Розрахунок рН розчинів сильних кислот
2.3.3. Розрахунок рН розчинів сильних основ

3. Напрямок протікання хімічних реакцій в розчинах

4. Застосування закону діючих мас до равновесиям в системі осад - насичений розчин сильного малорастворимого електроліту
4.1. Способи вираження розчинності малорозчинних речовин
4.1.1. Молярна розчинність
4.1.2. Твір розчинності
4.1.3. Зв'язок між твором розчинності та молярної розчинністю малорастворимого сильного електроліту
4.2. Умова утворення опадів
4.3. Переклад одних малорозчинних електролітів в інші малорозчинні електроліти
4.4. Вплив додавання електролітів на розчинність малорозчинних електролітів
4.4.1. Розчинність малорастворимого електроліту в присутності однойменних іонів
4.4.2. Розчинність малорастворимого електроліту в присутності стороннього електроліту
4.5. Приклади розв'язання типових задач
4.5.1. Розрахунок твори розчинності за величиною розчинності
4.5.2. Розрахунок розчинності за величиною твори розчинності
4.5.3. Використання величини твори розчинності для вирішення питання про можливість утворення осаду
4.5.4. Розрахунок умов переказу малорозчинних електролітів в інші малорозчинні електроліти
4.5.5. Розрахунок розчинності малорастворимого електроліту в присутності однойменних іонів
4.5.6. Розрахунок розчинності малорастворимого електроліту в присутності стороннього електроліту

5. Застосування закону діючих мас до кислотно-основним равновесиям
5.1. Кількісна характеристика сили кислот у водних розчинах
5.2. Кількісна характеристика сили підстав у водних розчинах
5.3. Кількісна характеристика процесу гідролізу у водних розчинах
5.3.1. Гідроліз солей по аніону
5.3.2. Гідроліз солей по катіону
5.4. Буферні розчини
5.4.1. Система з слабкої кислоти і її солі
5.4.2. Система з слабкої підстави і його солі
5.4.3. Зміна рН буферного розчину при додаванні сильної кислоти або сильної основи
5.4.3.1. Система з слабкої кислоти і її солі
5.4.3.2. Система з слабкої підстави і його солі
5.4.3.3. Система з рівними концентраціями кислоти і підстави
5.5. Приклади розв'язання типових задач
5.5.1. Розрахунок концентрації іонів в розчинах слабких електролітів
5.5.2. Розрахунок рН розчинів слабких кислот і підстав
5.5.3. Розрахунок константи і ступеня гідролізу солі
5.5.4. Розрахунок рН розчинів гідролізу солей
5.5.5. Розрахунок рН буферних розчинів
5.5.6. Розрахунок зміни рН буферного розчину при додаванні сильної кислоти або сильної основи
5.5.7. Розрахунок складу буферного розчину

6. Застосування закону діючих мас до гомогенним равновесиям в окисно-відновних системах
6.1. Потенціал окислювально-відновної системи
6.2. Напрямок протікання окислювально-відновних реакцій
6.3. Глибина протікання окислювально-відновних реакцій
6.4. Приклади розв'язання типових задач
6.4.1. Розрахунок реального потенціалу редокс-пари
6.4.2. Визначення можливості протікання окислювально-відновних реакцій в стандартних станах речовин
6.4.3. Визначення можливості протікання окислювально-відновних реакцій в реальних умовах
6.4.4. Розрахунок глибини протікання окислювально-відновних реакцій

7. Застосування закону діючих мас до равновесиям в розчинах комплексних сполук
7.1. Кількісна характеристика рівноваг в розчинах комплексних сполук
7.2. Розрахунок рівноважних концентрацій іонів у розчинах комплексних сполук
7.3. Зсув рівноваг в розчинах комплексних сполук
7.3.1. Вплив додавання електроліту, що містить ліганд або є лігандом
7.3.2. Освіта комплексного іона в присутності надлишку ліганда
7.3.3. Руйнування комплексного іона з утворенням малорастворимого з'єднання
7.4. Приклади розв'язання типових задач
7.4.1. Розрахунок концентрацій іонів комплексообразователя і лігандів у розчинах комплексних содіненіе
7.4.2. Розрахунок концентрацій іонів комплексообразователя при утворенні комплексних сполук в присутності надлишку ліганда
7.4.3. Визначення можливості осадження іонів металу-комплексоутворювачів при додаванні іонів, що утворять з ним малорастворимое з'єднання

Розділ II. Титриметрический аналіз

Умовні позначення

1. Способи вираження концентрацій, що застосовуються для розрахунків в тітріметріческіе аналізі

2. Обчислення молярної маси еквівалента речовини в реакціях, що застосовуються в тітріметріческіе аналізі

3. Приготування заданого об'єму розчину по наважці з точно відомою масою
3.1. Розрахунок маси наважки
3.2. Розрахунок точної концентрації приготованого розчину

4. Приготування розчину методом розбавлення більш концентрованого розчину з відомою концентрацією

5. Розрахунок концентрації титранту при його стандартизації
5.1. Метод окремих наважок
5.2. Метод піпетування

6. Розрахунок маси визначається речовини в аналізованому розчині
6.1. Пряме титрування
6.1.1. Використання молярної концентрації еквівалента титранту
6.1.1.1. Титрування зразка
6.1.1.2. Титрування аліквотній частки аналізованого розчину
6.1.2. Використання тітріметріческого фактора перерахунку
6.1.3. Використання поправочного коефіцієнта титранту
6.2. Замісне титрування
6.3. Зворотне титрування
6.3.1. Титрування аліквотній частки аналізованого розчину
6.3.2. Титрування зразка

7. Розрахунок точок на кривих титрування
7.1. Кислотно-основне титрування
7.1.1. Титрування сильної кислоти сильною основою
7.1.2. Титрування слабкої кислоти сильною основою
7.1.3. Титрування слабкої підстави сильною кислотою
7.2. Окислювально-відновну титрування
7.3. Осаджувальної титрування
7.4. Комплексонометричний титрування

8. Індикаторні помилки тітріметріческого аналізу
8.1. Кислотно-основне титрування
8.1.1. Воднева помилка
8.1.2. Гідроксідних помилка
8.1.3. Кислотна помилка
8.1.4. Основна помилка
8.1.5. Визначення виду і знака помилки
8.1.6. Розрахунок індикаторних помилок
8.2. Окислювально-відновну титрування
8.3. Осаджувальної титрування
8.4. Комплексонометричний титрування

Розділ III. Завдання для самостійного рішення

1. Чутливість аналітичних реакцій
2. Коефіцієнт активності та активність іонів. рН розчинів сильних кислот і сильних основ
3. Рівноваги в системі осад - насичений розчин
4. Кислотно-основні рівноваги в розчинах слабких електролітів
5. Рівноваги в окисно-відновних системах
6. Рівноваги в розчинах комплексних сполук
7. Розрахунок молярної маси еквівалента речовин
8. Кислотно-основне титрування
9. Окислювально-відновну титрування
10. Осаджувальної титрування
11. Комплексонометричний титрування

Додаток
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11791_sbornik-uprajneniy-i-zadach-po-analiticheskoy-himii.zip
Розмір файлу: 1.75 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}