Біохімія м'язової діяльності, Волков НІ, Несен ЕН, Осипенко АА, Корсун СН, 2000 рік, скачати книг

Автор (и): Волков Н.І., Несен Е.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Формат файлу: DJVU, 504 стор, 2000 р.
Опис:

У підручнику викладені основи загальної біохімії та біохімії м'язової діяльності організму людини, описані хімічну будову і процеси метаболізму найбільш важливих речовин організму, розкрита їх роль у забезпеченні м'язової діяльності. Розглянуто біохімічні аспекти процесів м'язового скорочення і механізмів енергоутворення в м'язах, закономірності розвитку рухових якостей, процесів втоми, відновлення, адаптації, а також раціонального харчування та діагностики функціонального стану спортсменів.
Для студентів та викладачів вищих і середніх навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців з фізичної реабілітації та рекреації.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


Частина перша. БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Глава 1. Введення в біохімію
1. Предмет і методи дослідження біохімії
2. Історія розвитку біохімії та становлення біохімії спорту
3. Хімічна будова організму людини
4. Перетворення макромолекул
Контрольні питання

Глава 2. Обмін речовин в організмі
1. Обмін речовин - необхідна умова існування живого організму
2. Катаболические і анаболічні реакції - дві сторони обміну речовин
3. Види обміну речовин
4. Етапи розпаду поживних речовин і витягання енергії в клітинах
5. Клітинні структури і їх роль в обміні речовин
6. Регуляція обміну речовин
Контрольні питання

Глава 3. Обмін енергії в організмі
1. Джерела енергії
2. АТФ - універсальний джерело енергії в організмі
3. Біологічне окислення - основний шлях енергоутворення в клітинах організму
4. Мітохондрії - «енергетичні станції» клітини
5. Цикл лимонної кислоти - центральний шлях аеробного окислення поживних речовин
6. Дихальна ланцюг
7. Окисне фосфорилювання - основний механізм синтезу АТФ
8. Регуляція обміну АТФ
Контрольні питання

Глава 4. Обмін воли і мінеральних речовин
1. Вода і її роль в організмі
2. Водний баланс і його зміна при м'язовій діяльності
3. Мінеральні речовини і їх роль в організмі
4. Обмін мінеральних речовин при м'язовій діяльності
Контрольні питання

Глава 5. Кислотно-основний стан організму
1. Механізми транспорту речовин
2. Кислотно-основний стан внутрішнього середовища організму
3. Буферні системи та їх роль у підтримці сталості рН середовища
Контрольні питання

Глава 6. Ферменти - біологічні каталізатори
1. Загальне уявлення про ферменти
2. Будова ферментів і коферментів
3. Множинні форми ферментів
4. Властивості ферментів
5. Механізм дії ферментів
6. Фактори, що впливають на дію ферментів
7. Класифікація ферментів
Контрольні питання

Глава 7. Вітаміни
1. Загальне уявлення про вітаміни
2. Класифікація вітамінів
3. Характеристика жиророзчинних вітамінів
4. Характеристика водорозчинних вітамінів
5. Вітаміноподібні речовини
Контрольні питання

Глава 8. Гормони - регулятори обміну речовин
1. Загальне уявлення про гормони
2. Властивості гормонів
3. Хімічна природа гормонів
4. Регуляція біосинтезу гормонів
5. Механізм дії гормонів
6. Біологічна роль гормонів
7. Роль гормонів у м'язовій діяльності
Контрольні питання

Глава 9. Біохімія вуглеводів
1. Хімічний склад і біологічна роль вуглеводів
2. Характеристика класів вуглеводів
3. Обмін вуглеводів в організмі людини
4. Розщеплення вуглеводів в процесі травлення і всмоктування їх в кров
5. Рівень глюкози в крові та його регуляція
6. Внутрішньоклітинний обмін вуглеводів
7. Обмін вуглеводів при м'язової діяльності
Контрольні питання

Глава 10. Біохімія ліпідів
1. Хімічний склад і біологічна роль ліпідів
2. Характеристика класів ліпідів
3. Обмін жирів в організмі
4. Розщеплення жирів у процесі травлення й всмоктування їх
5. Внутрішньоклітинний обмін жирів
6. Регуляція обміну ліпідів
7. Порушення обміну ліпідів
8. Обмін жирів при м'язовій діяльності
Контрольні питання

Глава 11. Біохімія нуклеїнових кислот
1. Хімічна будова нуклеїнових кислот
2. Структура, властивості та біологічна роль ДНК
3. Структура, властивості та біологічна роль РНК
4. Обмін нуклеїнових кислот
Контрольні питання

Глава 12. Біохімія білків
1. Хімічний склад і біологічна роль білків
2. Амінокислоти
3. Структурна організація білків
4. Властивості білків
5. Характеристика окремих білків, що беруть участь у забезпеченні м'язової роботи
6. Вільні пептиди і їх роль в організмі
7. Обмін білків в організмі
8. Розщеплення білків в процесі травлення і всмоктування амінокислот
9. Біосинтез білка та його регуляція
10. Внутрітихорєцької розпад білків
11. Внутрішньоклітинний перетворення амінокислот і синтез сечовини
12. Обмін білків при м'язовій діяльності
Контрольні питання

Глава 13. Інтеграція та регуляція обміну речовин - біохімічна основа процесів адаптації
1. Взаємоперетворення вуглеводів, жирів і білків
2. Регуляторні системи обміну речовин та їх роль в адаптації організму до фізичних навантажень
3. Роль окремих тканин в інтеграції проміжного обміну речовин
Контрольні питання


Частина друга. БІОХІМІЯ СПОРТУ

Глава 14. Біохімія миші і м'язового скорочення
1. Типи м'язів і м'язових волокон
2. Структурна організація м'язових волокон
3. Хімічний склад м'язової тканини
4. Структурні і біохімічні зміни в м'язах при скороченні і розслабленні
5. Молекулярний механізм м'язового скорочення
Контрольні питання

Глава 15. Біоенергетика м'язової діяльності
1. Загальна характеристика механізмів енергоутворення
2. Креатінфосфокіназний механізм ресинтезу АТФ
3. Гликолитический механізм ресинтезу АТФ
4. Міокіназний механізм ресинтезу АТФ
5. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
6. Підключення енергетичних систем при різних фізичних навантаженнях та їх адаптація в процесі тренування
Контрольні питання

Глава 16. Біохімічні зміни в організмі при виконанні вправ різної потужності і тривалості
1. Загальна спрямованість зміни біохімічних процесів при м'язовій діяльності
2. Транспорт кисню до працюючих м'язів і його споживання при м'язовій діяльності
3. Біохімічні зміни в окремих органах і тканинах при м'язовій роботі
4. Класифікація фізичних вправ за характером біохімічних змін при м'язовій роботі
Контрольні питання

Глава 17. Біохімічні фактори стомлення
1. Біохімічні фактори стомлення при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
2. Біохімічні фактори стомлення при виконанні тривалих вправ великої і помірної потужності
Контрольні питання

Глава 18. Біохімічна характеристика процесів відновлення при м'язовій діяльності
1. Динаміка біохімічних процесів відновлення після м'язової роботи
2. Послідовність відновлення енергетичних запасів після м'язової роботи
3. Усунення продуктів розпаду в період відпочинку після м'язової роботи
4. Використання особливостей протікання відновних процесів при побудові спортивного тренування
Контрольні питання

Глава 19. Біохімічні фактори спортивної працездатності
1. Фактори, лімітуючі фізичну працездатність людини
2. Показники аеробної та анаеробної працездатності спортсмена
3. Вплив тренування на працездатність спортсменів
4. Вік і спортивна працездатність
Контрольні питання

Глава 20. Біохімічні основи швидкісно-силових якостей спортсмена і методи їх розвитку
1. Біохімічна характеристика швидкісно-силових якостей
2. Біохімічні основи методів швидкісно-силової підготовки спортсменів
Контрольні питання

Глава 21. Біохімічні основи витривалості спортсменів
1. Біохімічні фактори витривалості
2. Методи тренування, які сприяють розвитку витривалості
Контрольні питання

Глава 22. Закономірності біохімічної адаптації в процесі спортивного тренування
1. Фізичні навантаження, адаптація й тренувальний ефект
2. Закономірності розвитку біохімічної адаптації й принципи тренування
3. Специфічність адаптаційних змін в організмі при тренуванні
4. Оборотність адаптаційних змін при тренуванні
5. Послідовність адаптаційних змін при тренуванні
6. Взаємодія тренувальних ефектів в процесі тренування
7. Циклічність розвитку адаптації в процесі тренування
Контрольні питання

Глава 23. Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів
1. Принципи раціонального харчування спортсменів
2. Енергоспоживання організму і його залежність від виконуваної роботи
3. Збалансованість живильних речовин у раціоні спортсмена
4. Роль окремих хімічних компонентів їжі в забезпеченні м'язової діяльності
5. Харчові добавки й регулювання маси тіла
Контрольні питання

Глава 24. Біохімічний контроль у спорті
1. Завдання, види та організація біохімічного контролю
2. Об'єкти дослідження та основні біохімічні показники
3. Основні біохімічні показники складу крові і сечі, їх зміна при м'язовій діяльності
4. Біохімічний контроль розвитку систем енергозабезпечення організму при м'язовій діяльності
5. Біохімічний контроль за рівнем тренованості, стомлення й відновлення організму спортсмена
6. Контроль за застосуванням допінгу в спорті
Контрольні питання

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ОДИНИЦІ ВИМІРУ
ЛІТЕРАТУРА
Опис:файлу
Файл: 11770_biohimiya-myshechnoy-deyatelnosti.zip
Розмір файлу: 8.5 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}