Біологічна хімія, Миколаїв АЯ, 2004 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Миколаїв А.Я. Формат файлу: PDF, 566 стор, 2004 р.
Опис:

Підручник професора А.Я. Миколаєва «Біологічна хімія» (видання третє, перероблене і доповнене) написаний на підставі багаторічного досвіду викладання однойменної дисципліни в Московської медичної академії імені І.М. Сєченова. Попередні видання за короткий термін заслужили любов і симпатію студентів у зв'язку з чіткістю викладу цієї складної науки і клінічної спрямованості матеріалу. Книга складається з 23 глав, в яких докладно розглядаються молекулярні основи фізіологічних функцій організму людини, механізмів патогенезу хвороб, а також їх лікування і профілактики. Зачіпаються питання застосування біохімічних досліджень для діагностики захворювань та контролю ефективності лікування. Глави написані з урахуванням сучасних відомостей про молекулярні механізми обміну речовин і генетичної мінливості.
Підручник написаний у відповідності з програмою курсу біологічної хімії для студентів медичних вузів і рекомендований Навчально-методичним об'єднанням по медичному та фармацевтичної освіти вузів Росії.
Для студентів медичних вузів і лікарів усіх спеціальностей.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП
Місце біохімії серед інших біологічних наук
Основні етапи розвитку біохімії


ЧАСТИНА I. БУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЛЕКУЛ І МАТРИЧНІ біосинтезу

ГЛАВА 1. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ І ФУНКЦІЇ БІЛКІВ
Пептидний кістяк білків
Первинна структура білків
Конформація пептидних ланцюгів в білках
Прості і складні білки
Четвертинна структура білків
Молекулярна маса, розміри і форма білкових молекул
Іонізація, гідратація і розчинність білків
Фібрилярні білки
Функції білків
Виділення індивідуальних білків
Зміни білкового складу організму

ГЛАВА 2. ФЕРМЕНТИ
Сутність каталізу
Специфічність дії ферментів
Енергетично пов'язані ферментативні реакції
Кофактори ферментів
Класифікація та номенклатура ферментів
Кінетика ферментативних реакцій
Інгібітори ферментів
Механізми дії ферментів
Ферменти та метаболізм
Регуляція дії ферментів
Ізоферменти
Розподіл ферментів в організмі
Застосування ферментів в медицині

РОЗДІЛ 3. Будови нуклеїнових кислот
Найбільш поширені нуклеотиди клітини
Первинна структура нуклеїнових кислот
Вторинна структура ДНК
Особливості будови РНК
Гібридизація нуклеїнових кислот
Будова хроматину
Будова рибосом

ГЛАВА 4. БІОСИНТЕЗ нуклеїнових кислот і білків (МАТРИЧНІ біосинтезу)
Біосинтез ДНК (реплікація)
Шлях інформації від генотипу до фенотипу
Біосинтез РНК (транскрипція)
Біосинтез білків (трансляція)
Посттрансляционной добудова беків
Регуляція біосинтезу білка
Геном людини
Особливості реплікації вірусного генома
Інгібітори матричних біосинтезів
Інгібування синтезу білків дифтерійним токсином
Інтерферони

ГЛАВА 5. Молекулярні механізми генетичної мінливості
Пошкодження і репарація ДНК
Апоптоз
Мутагенез
Подвоєння та дивергенція генів у філогенезі
Поліморфізм білків
Спадкові хвороби
Генна інженерія


ЧАСТИНА II. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

ГЛАВА 6. ВСТУП В ОБМІН РЕЧОВИН
Біохімія харчування
Метаболізм
Ієрархія регуляторних систем
Методи вивчення обміну речовин

ГЛАВА 7. БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ
Будова мембран
Трансмембранний перенос речовин

ГЛАВА 8. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН
Тканинне дихання
Фосфорилювання АДФ
Дихальна ланцюг
Будова мітохондрій
Окисно-відновні потенціали переносників електронів
Механізм сполучення окислення з фосфорилюванням
Коефіцієнт фосфорилювання
Дихальний контроль
Роз'єднання окислення і фосфорилювання
Загальний шлях катаболізму
Освіта відновних еквівалентів для анаболічних реакцій
Енергетичний обмін та теплопродукція гіпоенергетіческое стан

ГЛАВА 9. ОБМІН ТА ФУНКЦІЇ ВУГЛЕВОДІВ
Перетравлювання вуглеводів
Тимчасова недостатність лактази
Транспорт вуглеводів з крові в клітини
Фосфорилювання моносахаридів
Катаболізм глюкози
Обмін глікогену
Гликогеновие хвороби
Біосинтез глюкози (глюконеогенез)
Регуляція депонування і мобілізації глікогену
Регуляція гліколізу та глюконеогенезу
Обмін фруктози та галактози
Вплив етилового алкоголю на обмін вуглеводів
Пентозофосфатний шлях перетворень глюкози
Гліколіпіди і глікопротеїни

ГЛАВА 10. ОБМІН ТА ФУНКЦІЇ ЛІПІДІВ
Обмін жирних кислот
Обмін жирів
Обмін і функції холестерину
Гіперліпопротеїнемії
Атеросклероз
Обмін складних ліпідів

ГЛАВА 11. ОБМІН ТА ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ
Азотистий баланс
Переварювання білків
Розпад тканинних білків
Трансамінування амінокислот
Дезамінування амінокислот
Катаболізм амінокислот і глюконеогенез з амінокислот
Синтез амінокислот
Синтез сечовини
Обмін аміаку
Обмін серину і гліцину. Освіта одноуглеродних груп
Метіонін і реакції трансметилювання
Недостатність фолієвої кислоти
Механізм бактеріостатичної дії сульфаніламідних препаратів
Обмін фенілаланіну і тирозину
Обмін гістидину
Спадкові порушення обміну амінокислот

ГЛАВА 12. ОБМІН ТА ФУНКЦІЇ НУКЛЕОТИДІВ
Біосинтез пуринових нуклеотидів
Катаболізм пуринових нуклеотидів
Гіперурикемія і подагра
Обмін піримідинових нуклеотидів
Синтез дезоксірібонуклеотідов


ЧАСТИНА III. ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ФУНКЦІЙ

ГЛАВА 13. ГОРМОНИ
Загальні аспекти ендокринної регуляції
Класифікація ендокринних гормонів

ГЛАВА 14. РЕГУЛЮВАННЯ водно-сольового обміну
Основні параметри водно-сольового обміну
Виділення води і солей нирками
Регуляція осмотичного тиску і об'єму позаклітинної рідини
Водно-сольовий обмін і секреція травних соків
Роль нирок в регуяціі кислотно-лужної рівноваги
Зміни складу сечі
Камені сечових шляхів

ГЛАВА 15. Регуляції обміну вуглеводів, жирів і амінокислот
Концентрація глюкози в крові
Кортизол і регуляція глюконеогенезу
Хвороба Іценко-Кушинга
Інсулін і глюкагон
Зміни обміну речовин при голодуванні
Цукровий діабет

ГЛАВА 16. РЕГУЛЮВАННЯ обміну кальцію і фосфору
Паратгормон
Вітамін D3
Кальцитонін
Концентрація кальцію в позаклітинній рідині

ГЛАВА 17. ГОРМОНИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Будова і синтез гормонів щитовидної залози
Гіперфункція щитовидної залози
Гіпофункція щитовидної залози


ЧАСТИНА IV. ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЇ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ

ГЛАВА 18. БІОХІМІЯ міжклітинного матриксу
Колаген
Еластин
Неколлагеновие структурні глікопротеїни
Глікозамінглікани і протеоглікани
Самозбірки міжклітинного матриксу
Фіброз

ГЛАВА 19. МЕХАНІЗМИ знешкодження токсичних речовин
Токсичність кисню
Механізми захисту від токсичної дії кисню
Бактерицидна дія фагоцитуючих лейкоцитів
Знешкодження метаболітів і обмін чужорідних сполук
Знешкодження нормальних метаболітів
Обмін чужорідних сполук
Хімічний канцерогенез

ГЛАВА 20. ОСНОВНІ БІЛКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
Будова антитіл
Реакція антиген-антитіло
Різноманітність антитіл
Індукція синтезу антитіл
Т-рецептори і білки головного комплексу гістосумісності
Значення імунної системи
Трансплантаційна несумісність
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
Аутоімунні хвороби

ГЛАВА 21. КРОВ
Еритроцити і гемоглобін
Дихальна регуляція рН позаклітинної рідини
Плазма крові
Згортання крові

ГЛАВА 22. М'ЯЗИ
Будова міозінових ниток
Будова Актинові ниток
Механізм скорочення м'яза
Включення скорочення м'яза
Скорочення гладких м'язів
Окис азоту
Немишечние скоротливі білки
Джерела енергії для м'язової роботи
Особливості обміну серцевого м'яза
Освіта аміаку в м'язах
М'язові дистрофії
Екскреція креатину і креатиніну

ГЛАВА 23. НЕРВОВА СИСТЕМА
Будова нервового волокна
Нервовий імпульс
Інгібітори розвитку потенціалу дії
Синаптична передача нервового імпульсу
Пептиди нервової тканини
Сполуки, що впливають на синаптичну передачу нервових імпульсів
Зір
Метаболізм мозку
Опис:файлу
Файл: 11754_biologicheskaya-himiya.zip
Розмір файлу: 13.78 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}