Біологічна хімія, Кнорре ДГ, Мизіна СД, 2000 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Кнорре Д.Г., Мизіна С.Д. Формат файлу: DJVU, 479 стор, 2000 р.
Опис:

У третьому виданні підручника (2-е - 1998) збережені основні акценти, спрямовані на виклад структури й властивостей найважливіших біополімерів, ролі їх просторової організації в забезпеченні специфічності біохімічних процесів, ролі ферментів в хімічних перетвореннях в живій природі, ролі матричного біосинтезу як шляхи забезпечення різноманіття структур за допомогою універсальних каталізаторів. Додатково включені питання, що отримали розвиток в останні роки, такі як рибозими - ферменти на основі РНК, методи молекулярної селекції нуклеїнових кислот, динамічні аспекти біологічного каталізу і комп'ютерні підходи до вивчення структури і функції біополімерів. При розгляді експериментальних методів біохімії посилена увага до методів, породжених самою біохімією, особливо використанню матричних ферментів у фундаментальних і прикладних дослідженнях.
Для студентів хімічних, біологічних і медичних спеціальностей вузів.

Зміст:

Передмова
Введення

Глава 1. Рівні організації живої матерії
1.1. Молекулярний рівень організації живої матерії
1.2. Клітка - основний структурний елемент живої матерії. Клітинний рівень організації життя
1.3. Основні риси організації еукаріотичних клітин
1.4. Багатоклітинні організми

Глава 2. Головні хімічні компоненти живих організмів
2.1. Білки та їх головні біологічні функції
2.2. Вуглеводи. Моносахариди та полісахариди. Запасні полісахариди. Клітинна стінка
2.3. Нуклеїнові кислоти - носії спадкової інформації
2.4. Клітинні мембрани. Ліпіди
2.5. Основні групи низькомолекулярних органічних сполук у живій природі
2.6. Елементний склад живої матерії

Глава 3. Просторова структура біополімерів і їх роль в забезпеченні специфічності біохімічних процесів. Нековалентні взаємодії в біологічних системах
3.1. Основні типи нековалентних взаємодій в живій природі
3.2. Молекулярне впізнавання в біохімічних системах
3.3. Просторова структура білків
3.4. Просторова структура нуклеїнових кислот
3.5. Самоорганізація просторової структури біополімерів
3.6. Комплекси біополімерів. Многосуб'едінічние білки
3.7. Двоспіральні нуклеїнові кислоти
3.8. Нуклеопротеїди
3.9. Спрямовані конформаційні переходи в біополімерах
3.10. Кількісні закономірності специфічних взаємодій біополімер-ліганд
Завдання

Глава 4. Ферменти
4.1. Оксидоредуктази
4.2. Трансферази
4.3. Гідролази
4.4. Ліази
4.5. Ізомерази
4.6. Лігази (синтетази)
4.7. Кофактори, коферменти та вітаміни
4.8. Застосування ферментів в медицині і біотехнології
Завдання

Глава 5. Матричний біосинтез біополімерів
5.1. ДНК - основний носій спадкової інформації
5.2. Генетичний код
5.3. Загальні принципи матричного біосинтезу
5.4. Біосинтез ДНК (реплікація)
5.5. Біосинтез РНК (транскрипція)
5.6. Біосинтез білків (трансляція)
5.7. Особливі випадки реплікації і транскрипції у вірусів
Завдання

Глава 6. Ферменти. Механізми дії
6.1. Активні центри ферментів
6.2. Основні принципи кінетики ферментативних реакцій
6.3. Інгібування і активація ферментів
6.4. Рибозими
6.5. Динамічні аспекти молекулярної ензимології
Завдання

Глава 7. Методи дослідження біополімерів
7.1. Традиційні методи виділення і очищення біополімерів, використовувані в фізичної та аналітичної хімії
7.2. Афінні методи виділення і очищення біополімерів
7.3. Методи детекції біополімерів
7.4. Іммуноаналіз
7.5. Молекулярна гібридизація і ампліфікація нуклеїнових кислот
7.6. Визначення молекулярної маси біополімеру
7.7. Визначення первинної структури білків
7.8. Визначення первинної структури нуклеїнових кислот
7.9. Хімічний синтез поліпептидів і білків
7.10. Хімічний синтез оліго-і полінуклеотидів
7.11. Генетична інженерія
7.12. Молекулярна селекція нуклеїнових кислот
7.13. Рентгеноструктурний аналіз біополімерів
7.14. Двовимірна ЯМР-спектроскопія біополімерів
7.15. Просторова структура біополімерів за даними молекулярної механіки та молекулярної динаміки
7.16. Хімічні методи вивчення просторової структури біополімерів
7.17. Аффинная модифікація біополімерів
Завдання

Глава 8. Основи біоенергетики
8.1. Загальні принципи біоенергетики
8.2. Гліколіз
8.3. Окислення жирних кислот
8.4. Цикл трикарбонових кислот
8.5. Ланцюг перенесення електронів та окисне фосфорилювання
8.6. Біоенергетична ефективність окислення вуглеводів і жирних кислот
8.7. Світлові стадії фотосинтезу. Фотосинтетичне фосфорилювання
Завдання

Глава 9. Біохімічні ланцюга і цикли
9.1. Біосинтез моно-та полісахаридів
9.2. Біосинтез жирних кислот і фосфоліпідів
9.3. Біосинтез ліпідів, побудованих з ізопентільних фрагментів. Біосинтез стероїдів
9.4. Метаболізм азоту
9.5. Біосинтез і біохімічні перетворення амінокислот
9.6. Біосинтез нуклеотидів
9.7. Біохімічні ланцюга і цикли як загальний принцип організації систем біохімічних перетворень в живій природі
Завдання

Глава 10. Регуляція систем біохімічних процесів і просторова організація біохімічних процесів у клітині
10.1. Стехіометрична і аллостеріческого регуляція систем біохімічних процесів
10.2. Хімічна модифікація як шлях регуляції функціональної активності білків
10.3. Регуляція транскрипції
10.4. Компартменталізація біохімічних процесів
10.5. Біохімічні аспекти м'язового скорочення

Відповіді до завдань
Додаток
Рекомендована література
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11762_biologicheskaya-himiya.zip
Розмір файлу: 8.82 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}