Біологічна хімія Підручник, Березів ТТ, Коровкін БФ, 1998 рік

Автор (и): Березів Т.Т., Коровкін Б.Ф. Формат файлу: PDF, 704 стор, 1998 р.
Опис:

У третьому виданні підручника (друге вийшло в 1990 р.) в стислій формі представлені новітні відомості і факти про біогенезу головних класів органічних речовин в організмі людини і тварин. Наведено нові дані про хімії вуглеводів і ліпідів, розширено розділ медичної ензимології.
У новій главі «біомембран та біоенергетика» відображені сучасні уявлення про структуру біомембран, освіті і трансформації енергії в біосистемах.

Зміст:

Передмова до першого видання
Передмова до другого видання
Передмова до третього видання
Список скорочень
Введення

Глава 1. Хімія білків
Функції білків
Вміст білків в органах і тканинах
Методи виділення і очищення білків
Гомогенізація біологічного матеріалу
Екстракція білків
Фракціонування та очищення білків
Очищення білків від низькомолекулярних домішок
Визначення гомогенності білків
Амінокислотний склад білків
Класифікація амінокислот
Загальні властивості амінокислот
Фізико-хімічні властивості білків
Молекулярна маса білків
Форма білкових молекул
Денатурація білків
Ізоелектрична і ізоіонная точки білків
Структурна організація білків
Первинна структура білка
Методи визначення N-кінцевий амінокислоти
Методи визначення С-кінцевий амінокислоти
Вторинна структура білка
Третинна структура білка
Четвертинна структура білка
Класифікація білків
Хімія простих білків
Природні пептиди

Глава 2. Хімія складних білків
Хромопротеіни
Гемопротеинов
Флавопротеїни
Нуклеопротеїнів
Ліпопротеїни
Фосфопротеіни
Глікопротеїни
Металопротеїни

Глава 3. Хімія нуклеїнових кислот
Хімічний склад нуклеїнових кислот
Структура нуклеїнових кислот
Первинна структура нуклеїнових кислот
Вторинна структура нуклеїнових кислот
Третинна структура нуклеїнових кислот

Глава 4. Ферменти
Поняття ферментах
Коротка історія розвитку вчення про ферменти
Хімічна природа ферментів
Будова ферментів Активний центр ферментів
Ізоферменти
Мультімолекулярние ферментні
системи
Механізм дії ферментів
Кінетика ферментативних реакцій
Основні властивості ферментів
Фактори, що визначають активність ферментів
Вплив концентрацій субстрату і ферменту на швидкість ферментативної реакції
Активацію та інгібування ферментів
Регуляція активності ферментів
Визначення активності ферментів
Внутрішньоклітинна локалізація ферментів
Класифікація та номенклатура ферментів
Список ферментів
Застосування ферментів
Проблеми медичної ензимології

Глава 5. Хімія вуглеводів
Біологічна роль вуглеводів
Класифікація вуглеводів
Моносахариди
Основні реакції моносахаридів, продукти реакцій і їх властивості
Олігосахариди
Полісахариди
Гомополісахаріди
Гетерополісахарид

Глава 6. Хімія ліпідів
Біологічна роль ліпідів
Класифікація ліпідів
Жирні кислоти
Гліцериди (ацілгліцероли)
Воску
Фосфоліпіди
Гліцерофосфоліпідів
Сфінголіпіди (сфінгофосфоліпіди)
Гліколіпіди (глікосфінголіпіди)
Стероїди

Глава 7. Вітаміни
Історія розвитку вітамінології і загальні уявлення про вітаміни
Методи визначення вітамінів
Класифікація вітамінів
Вітаміни, розчинні в жирах
Вітаміни групи А
Вітаміни групи D
Вітаміни групи К
Вітаміни групи Е
Вітаміни, розчинні у воді
Вітамін В
Вітамін В2
Вітамін РР
Вітамін В6
Біотин (вітамін Н)
Фолієва кислота
Вітамін В12
Пантотенова кислота (вітамін В3)
Вітамін С
Вітамін Р
Вітаміноподібні речовини
Параамінобензойна кислота
Вітамін В15
Інозит (інозитол)
Коензим Q (убіхінон)
Пірролохінолінохінон (PQQ)
Вітамін U
Ліпоєва кислота
Холін
Антивітаміни

Глава 8. Гормони
Загальне поняття про гормони
Номенклатура і класифікація гормонів
Гормони гіпоталамуса
Гормони гіпофіза
Вазопресин і окситоцин
Меланоцітстімулірующій гормон (МСГ, меланотропін)
Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін)
Соматотропний гормон (СТГ, гормон росту, соматотропін)
Лактотропного гормон (пролактин, лютеотропного гормон)
Тиреотропний гормон (ТТГ, тіротропін)
Гонадотропні гормони (гонадотропіни)
Ліпотропні гормони (ЛТГ, ліпотропін)
Гормони паращитовидних залоз (паратгормон)
Гормони щитовидної залози
Гормони підшлункової залози
Інсулін
Глюкагон
Гормони наднирників
Гормони мозкової речовини наднирників
Гормони коркової речовини наднирників
Хімічна будова, біосинтез і біологічна дія кортикостероїдів
Статеві гормони
Жіночі статеві гормони
Чоловічі статеві гормони
Простагландини
Гормони вилочкової залози (тимуса)
Молекулярні механізми передачі гормонального сигналу
Аденілатціклазной мессенджерная система
Гуанілатціклазная мессенджерная система
Са2 + - мессенджерная система

Глава 9. Біомембрани та біоенергетика
Основні принципи організації біомембран
Біоенергетика
Генерація вільних радикалів в клітці
Мембранні механізми регуляції метаболізму

Глава 10. Метаболізм вуглеводів
Перетравлювання і всмоктування вуглеводів
Синтез і розпад глікогену
Синтез глікогену (гликогенез)
Розпад глікогену (глікогеноліз)
Гліколіз
Спиртове бродіння
Включення інших вуглеводів в процес гліколізу
Глюконеогенез
Аеробний метаболізм пірувату
Окислювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти
Цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса)
Ефект Пастера
Пентозофосфатний шлях окислення вуглеводів
Регуляція метаболізму вуглеводів
Порушення вуглеводного обміну

Глава 11. Метаболізм ліпідів
Роль ліпідів в харчуванні
Перетравлювання і всмоктування ліпідів
Жирова тканина і її участь в обміні ліпідів
Окислення жирних кислот
Окислення ненасичених жирних кислот
Окислення жирних кислот з непарним числом вуглецевих атомів
Метаболізм кетонових тіл
Біосинтез насичених жирних кислот
Незамінні жирні кислоти
Ейкозаноїди
Біосинтез тригліцеридів
Метаболізм фосфоліпідів
Розпад і оновлення фосфоліпідів
Біосинтез холестерину
Регуляція ліпідного обміну
Порушення ліпідного обміну
Ліпосоми

Глава 12. Обмін простих білків
Динамічний стан білків
організму
Фактори, що визначають стан білкового обміну
Норми білка в харчуванні
Біологічна цінність білків
Резервні білки
Парентеральне білкове харчування
Переварювання білків
Ендопептідази
Переварювання білків у шлунку
Переварювання білків у кишечнику
Всмоктування продуктів розпаду білків
Перетворення амінокислот під дією мікрофлори кишечника
Доля амінокислот, що всмокталися
Транспорт амінокислот через клітинні мембрани
Проміжний обмін амінокислот у тканинах
Загальні шляхи обміну амінокислот
Дезамінування амінокислот
Трансамінування амінокислот
Декарбоксилювання амінокислот
Знешкодження аміаку в організмі
Орнітіновий цикл сечовини-освіти
Специфічні шляхи обміну деяких амінокислот
Обмін гліцину і серину
Обмін сірковмісних амінокислот
Обмін фенілаланіну і тирозину
Обмін триптофану
Обмін амінокислот з розгалуженим ланцюгом
Обмін дикарбонових амінокислот
Патологія азотистого обміну

Глава 13. Обмін складних білків
Обмін нуклеїнових кислот
Біосинтез пуринових нуклеотидів
Біосинтез піримідинових нуклеотидів
Біосинтез нуклеїнових кислот
Біосинтез ДНК
Біосинтез РНК
Біогенезу матричних РНК
Біогенезу транспортних РНК
Біогенезу Хвороби
Синтез РНК на матриці РНК
Розпад нуклеїнових кислот
Розпад пуринових нуклеозидів
Розпад піримідинових нуклеозидів
Обмін хромопротеінов
Біосинтез гемоглобіну
Розпад гемоглобіну в тканинах (утворення жовчних пігментів)

Глава 14. Біосинтез білка
Трансляція і загальні вимоги до синтезу білка в безклітинних системі
Рибосоми Аміноацил-тРНК-синтетази
Транспортні РНК
Матрична РНК
Природа генетичного коду
Етапи синтезу білка
Активування амінокислот
Процеси трансляції
Транспорт синтезованих білків через мембрани
Синтез мітохондріальних білків
Постсінтетіческая модифікація білків
Регуляція синтезу білка
Інгібітори синтезу білка

Глава 15. Взаємозв'язок процесів обміну речовин в організмі

Глава 16. Печінка
Хімічний склад печінки
Роль печінки у вуглеводному обміні
Роль печінки в ліпідному обміні
Роль печінки в обміні білків
Детоксикація різних речовин в печінці
Роль печінки в пігментному обміні
Жовч

Глава 17. Кров
Хімічний склад крові
Білки плазми крові
Характеристика основних білкових фракцій
Ліпопротеїни плазми крові
Окремі найбільш вивчені і цікаві в клінічному відношенні білки плазми
Ферменти плазми (сироватки) крові
Небілкові азотисті компоненти крові
Безазотистих органічні компоненти крові
Електролітний склад плазми крові
Клітини крові
Буферні системи крові та кислотно-основну рівновагу
Буферні системи крові
Порушення кислотно-основної рівноваги
Дихальна функція крові
Перенесення кисню кров'ю
Різні форми гіпоксії
Перенесення вуглекислого газу кров'ю від тканин до легень
Система згортання крові
Сучасні уявлення про згортання крові
Фактори плазми крові
Фактори тромбоцитів
«Зовнішній» і «внутрішній» шляху згортання крові
Антизсідальної система крові
Фібриноліз

Глава 18. Нирки і сеча
Особливості будови нирок
Механізм утворення сечі
Роль нирок у підтриманні кислотно-основної рівноваги
Деякі особливості обміну речовин в ниркової тканини в нормі і при патології
Загальні властивості і складові частини сечі
Загальні властивості сечі
Хімічний склад сечі
Органічні речовини сечі
Неорганічні (мінеральні) компоненти сечі
Патологіческіекомпоненти сечі
Сечові камені

Глава 19. Нервова тканина
Структура нейрона
Будова мієліну
Хімічний склад мозку
Білки
Ліпіди
Вуглеводи
Аденінових нуклеотидів і креатинфосфат
Мінеральні речовини
Особливості метаболізму нервової тканини
Дихання
Метаболізм вуглеводів
Метаболізм лабільних фосфатів (макроергів)
Метаболізм амінокислот і білків
Метаболізм ліпідів
Хімічні основи виникнення та проведення нервових імпульсів
Роль медіаторів в передачі нервових імпульсів
Механізми пам'яті
Пептиди і больові реакції
Цереброспінальнаяжідкость

Глава 20. М'язова тканина
Морфологічна організація поперечно-смугастої м'язи
Хімічний склад поперечно-смугастої м'язи
М'язові білки
Небілкові азотисті екстрактивні речовини
Безазотистих речовини
Деякі особливості хімічного складу серцевого м'яза і гладкої мускулатури
Зміна хімічного складу
м'язової тканини в онтогенезі
Функціональна біохімія м'язів
Джерела енергії м'язової діяльності
Механізм м'язового скорочення Біохімічні зміни в м'язах при патології

Глава 21. Сполучна тканина
Міжклітинний органічний матрикс сполучної тканини
Колаген
Еластин
Протеоглікани
Глікозаміноглікани (мукополісахариди)
Освіта і катаболізм протеогліканів
Біохімічні зміни сполучної тканини при старінні і деяких патологічних процесах

Глава 22. Кісткова тканина
Хімічний склад кісткової тканини
Формування кістки
Фактори, що впливають на метаболізм кісткової тканини
Основні групи хвороб кістки

Рекомендована література
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11740_biologicheskaya-himiya-uchebnik.zip
Розмір файлу: 36.16 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}