Аналітична хімія аналітика Книга 1, Харитонов Юя, 2003 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): Харитонов Ю.Я. Формат файлу: DJVU, 615 стор, 2003 р.
Опис:

Викладено загальні теоретичні основи аналітичної хімії та якісний аналіз. Розглянуто гетерогенні (осад - розчин), протолітичну, окислювально-відновні рівноваги, процеси комплексоутворення, застосування органічних реагентів в аналітичній хімії, методи розділення та концентрування, екстракція, деякі хроматографічні методи, якісний хімічний аналіз катіонів та аніонів, використання фізичних і фізико-хімічних методів в якісному аналізі. Охарактеризовано методики аналітичних реакцій катіонів та аніонів, їх ідентифікація по ІЧ-спектрах поглинання. Наведено приклади і задачі.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за фармацевтичним і нехімічним спеціальностями

Зміст:

Передмова
Введення

Глава 1. Аналітична хімія (аналітика) і хімічний аналіз
1.1. Основні поняття аналітичної хімії (аналітики)
1.2. Аналітичні ознаки речовин та аналітичні реакції
1.3. Типи аналітичних реакцій і реагентів
1.4. Характеристика чутливості аналітичних реакцій
1.5. Підготовка зразка до аналізу
1.5.1. Відбір середньої проби
1.5.2. Розчинення проби
1.6. Приклади і задачі до гл. 1
1.6.1. Приклади
1.6.2. Завдання

Глава 2. Короткий історичний нарис розвитку аналітичної хімії (аналітики)
2.1. Введення
2.2. Якісний хімічний аналіз
2.3. Кількісний хімічний аналіз
2.4. Органічний елементний аналіз
2.5. Фізичні і фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу
2.5.1. Оптичні методи аналізу
2.5.2. Хроматографічні методи аналізу
2.5.3. Електрохімічні методи аналізу
II. Загальні теоретичні основи аналітичної хімії (аналітики)

Глава 3. Деякі положення теорії розчинів електролітів і закону діючих мас, що застосовуються в аналітичній хімії (аналітиці)
3.1. Деякі положення теорії розчинів електролітів, використовувані в аналітичній хімії (в аналітиці)
3.1.1. Сильні і слабкі електроліти
3.1.2. Загальна концентрація і активність іонів в розчині
3.1.3. Іонна сила (іонна фортеця) розчину
3.1.4. Вплив іонної сили розчину на коефіцієнти активності іонів
3.1.5. Характеристика рН водних розчинів електролітів
3.2. Застосування закону діючих мас в аналітичній хімії
3.2.1. Хімічна рівновага
3.2.2. Константа хімічної рівноваги
3.2.3. Умовна константа рівноваги
3.3. Приклади і задачі до гл. 3
3.3.1. Приклади
3.3.2. Завдання

Глава 4. Гетерогенні рівноваги в системі осад-насичений розчин малорастворимого електроліту і їх роль в аналітичній хімії (в аналітиці)
4.1. Гетерогенні рівноваги в аналітичній хімії (в аналітиці)
4.2. Способи вираження розчинності малорозчинних сильних електролітів
4.3. Твір розчинності малорастворимого сильного електроліту
4.4. Умова утворення опадів малорозчинних сильних електролітів
4.4.1. Умова утворення опадів
4.4.2. Дробове осадження і дробове розчинення опадів
4.4.3. Переклад одних малорозчинних електролітів в інші
4.5. Вплив добавок сторонніх електролітів на розчинність малорозчинних сильних електролітів
4.5.1. Вплив добавок електроліту з однойменною іоном
4.5.2. Вплив добавок стороннього (індиферентного) електроліту
4.6. Вплив різних факторів на повноту осадження опадів і їх розчинення
4.7. Приклади і задачі до гл. 4
4.7.1. Приклади
4.7.2. Завдання

Глава 5. Кислотно-основні рівноваги та їх роль в аналітичній хімії (в аналітиці)
5.1. Протолітичну рівноваги. Поняття про протолітичну теорії кислот і підстав
5.2. Протолітичну рівноваги у воді
5.3. Характеристика сили слабких кислот і підстав. Константи кислотності, основності і їх показники
5.3.1. Константа кислотності та рН розчинів слабких кислот
5.3.2. Константа основності і рН розчинів слабких основ
5.4. Гідроліз. Константа та ступінь гідролізу. Обчислення значень рН розчинів солей, що піддаються гідролізу
5.4.1. Гідроліз аніона слабкої кислоти
5.4.2. Гідроліз катіона слабкої підстави
5.4.3. Гідроліз солі, що містить катіон слабкої підстави і аніон слабкої кислоти
5.5. Буферні системи (розчини). Значення рН буферних розчинів
5.5.1. Буферна система, що містить слабку кислоту і її сіль
5.5.2. Буферна система, що містить слабка основа і його сіль
5.5.3. Буферна ємність. Використання буферних систем в аналізі
5.6. Приклади і задачі до гл. 5
5.6.1. Приклади
5.6.2. Завдання

Глава 6. Окислювально-відновні рівноваги та їх роль в аналітичній хімії (в аналітиці)
6.1. Окислювально-відновні системи
6.2. Окисно-відновні потенціали редокс-пар (редокс-потенціали, електродні окислювально-відновні потенціали)
6.3. Потенціал реакції (електрорушійна сила реакції) Напрям протікання окислювально-відновної реакції
6.3.1. Потенціал (електрорушійна сила) реакції
6.3.2. Напрямок протікання окислювально-відновної реакції
6.4. Вплив різних факторів на значення окисно-відновних потенціалів і напрямок протікання окислювально-відновних реакцій
6.5. Глибина протікання окислювально-відновних реакцій
6.6. Використання окисно-відновних реакцій в хімічному аналізі
6.6.1. Окислювально-відновні реакції в якісному аналізі
6.6.2. Окислювально-відновні реакції в кількісному аналізі
6.7. Приклади і задачі до гл. 6
6.7.1. Приклади
6.7.2. Завдання

Глава 7. Рівноваги комплексоутворення та їх роль в аналітичній хімії (в аналітиці)
7.1. Введення
7.2. Загальна характеристика комплексних (координаційних) сполук металів
7.3. Рівноваги в розчинах комплексних сполук Константи стійкості і нестійкості комплексів
7.4. Умовні константи стійкості комплексів
7.5. Вплив різних факторів на процеси комплексоутворення в розчинах
7.6. Типи комплексних сполук, застосовуваних в аналітиці
7.7. Застосування комплексних сполук у хімічному аналізі
7.8. Приклади і задачі до гл. 7
7.8.1. Приклади
7.8.2. Завдання
7.9. Номенклатура комплексних сполук

Глава 8. Застосування органічних реагентів в аналітичній хімії (в аналітиці)
8.1. Введення
8.2. Реакції, засновані на утворенні комплексних сполук металів
8.3. Реакції без участі комплексних сполук металів
8.3.1. Освіта забарвлених сполук з їх відкриває речовинами
8.3.2. Утворення органічних сполук, що володіють специфічними властивостями
8.3.3. Використання органічних сполук в якості індикаторів в Титриметричний метод кількісного аналізу

Глава 9. Методи розділення та концентрування речовин в аналітичній хімії (в аналітиці)
9.1. Деякі основні поняття
9.2. Класифікація методів розділення і концентрування
9.3. Осадження та співосадження
9.4. Застосування екстракції в аналітичній хімії (в аналітиці)
9.4.1. Принцип методу рідинної екстракції
9.4:2. Деякі основні поняття рідинної екстракції
9.4.3. Екстракціонное.равновесіе
9.4.4. Вплив різних факторів на процеси екстракції
9.4.5. Класифікація екстракційних систем
9.4.6. Використання процесів екстракції у фармацевтичному аналізі
9.5. Приклади і задачі до гл. 9
9.5.1. Приклади
9.5.2. Завдання

Глава 10. Деякі хроматографвческіе методи аналізу
10.1. Хроматографія, сутність методу
10.2. Класифікація хроматографічних методів аналізу
10.3. Адсорбційна хроматографія. Тонкошарова хроматографія
10.4. Розподільна хроматографія. Паперова хроматографія (хроматографія на папері)
10.5. Осадова хроматографія
10.6. Поняття про ситової (ексклюзіонной) хроматографії. Гель-хроматографія
10.7. Приклади і задачі до гл. 10
10.7.1. Приклади
10.7.2. Завдання
10.8. Якісний хімічний аналіз катіонів та аніонів

Глава 11. Аналітична класифікація катіонів по групах сірководневий (сульфідні) аналіз катіонів
11.1. Введення
11.2. Різні аналітичні класифікації катіонів по групам
11.3. Сірководнева (сульфідна) класифікація катіонів по групах. Систематичний аналіз катіонів по сірководневі (сульфідні) методу
11.3.1. Сірководнева (сульфідна) класифікація катіонів по групам
11.3.2. Систематичний аналіз катіонів по сірководневі (сульфідні) методу

Глава 12. Аммначно-фосфатна класифікація катіонів по групах. Систематичний аналіз катіонів по аміачно-фосфатному методу
12.1. Аміачно-фосфатна класифікація катіонів по групам
12.2. Систематичний аналіз катіонів по аміачно-фосфатному методу
12.2.1. Аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи: Na +, K +, NH +4
12.2.2. Аналіз суміші катіонів другий аналітичної групи: Li +, Mg2 +, Са2 +, Sr2 +; Ва2 +, Mn2 +, Fe2 +, A13 +, Bi3 +, Cr3 +, Fe3 +
12.2.3. Аналіз суміші катіонів третього аналітичної групи: Cu2 +, Zn2 +, Cd2 +, Hg2 +, Co2 +, Ni2 +
12.2.4. Аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи: Sn2 +, Sn4 + AS3 + As5 +. Sb3 +. Sb5 +
12.2.5. Аналіз суміші катіонів п'ятого аналітичної групи: Ag +, Hg2 +2, Pb2 +
12.2.6. Аналіз суміші катіонів всіх п'яти аналітичних груп

Глава 13. Кислотно-основна класифікація катіонів по групах. Систематичний аналіз катіонів за кислотно-основного методу
13.1. Кислотно-основна класифікація катіонів по групам
13.2. Систематичний аналіз катіонів за кислотно-основного методу
13.2.1. Аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи: Li +, Na +, K +, NH +4
13.2.2. Аналіз суміші катіонів другий аналітичної групи: Ag +, Hg2 2 +, Pb2 +
13.2.3. Аналіз суміші катіонів третього аналітичної групи: Са2 +, Sr2 + Ва2 +
13.2.4. Аналіз суміші катіонів четвертої аналітичної групи: Zn2 +, А13 +, Sn2 +, Sn4 +, As3 +, As5 +, Cr3 +
13.2.5. Аналіз суміші катіонів п'ятого аналітичної групи: Mg2 +, Sb3 +, Sb5 +, Mn2 +, Fe2 +, Fe3 +
13.2.6. Аналіз суміші катіонів шостий аналітичної групи: Си2 +, Cd2 +, Hg2 +, Co2 +, Ni2 +
13.2.7. Аналіз суміші катіонів всіх шести аналітичних груп

Глава 14. Аналітичні реакції катіонів першої, другої і третьої аналітичних груп
14.1. Введення
14.2. Аналітичні реакції катіонів першої аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Li +, Na +, К +, NH + 4
14.3. Аналітичні реакції катіонів другий аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Ag +, Hg2 + 2, Pb2 +
14.4. Аналітичні реакції катіонів третій аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Са2 +, Sr2 +, Ba2 +

Глава 15. Аналітичні реакції катіонів четвертої, п'ятої та шостої аналітичних груп
15.1. Аналітичні реакції катіонів четвертої аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Zn2 +, A13 +, Sn2 +, Sn4 +, As3 +, As5 +, Cr3 +
15.2. Аналітичні реакції катіонів п'ятий аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Mg2 +, Sb3 +, Sb5 +, Bi3 +, Mn2 +, Fe2 +, Fe3 +
15.3. Аналітичні реакції катіонів шостий аналітичної групи за кислотно-основною класифікацією: Cu2 +, Cd2 +, Hg2 +, Co2 +, Ni2 +

Глава 16. Якісний аналіз аніонів. Аналітична класифікація аніонів по групах. Аналітичні реакції аніонів першої аналітичної групи
16.1. Аналітична класифікація аніонів по групам
16.2. Аналітичні реакції аніонів першої аналітичної групи: SO4 2 -, SO3 2 -, S2O3 2 -, С2О4 2 -, CO3 2 -, В4О7 2 - (BO2 -), РО4 3 -, AsO4 3 -, AsO3 3 -, F-

Глава 17. Якісний аналіз аніонів. Аналітичні реакції аніонів другої, третьої аналітичних груп і деяких органічних аніонів
17.1. Аналітичні реакції аніонів другої аналітичної групи: СI-, Вг-, I-, BrO3 -, CN-, SCN-, S2-
17.2. Аналітичні реакції аніонів третьої аналітичної групи: NO2 -, NO3 -, CH3COO-
17.3. Аналітичні реакції деяких органічних аніонів: тартрат-, цитрат-, бензоат-і саліцилат-іонів

Глава 18. Методи аналізу сумішей аніонів різних аналітичних груп
18.1. Введення
18.2. Аналіз суміші аніонів дробовим методом
18.2.1. Попередні випробування
18.2.2. Дробове виявлення аніонів
18.2. Систематичний аналіз суміші аніонів

Глава 19. Аналіз сумішей катіонів та аніонів (якісний хімічний аналіз речовини)
19.1. Введення
19.2. Підготовка речовини до якісної хімічному аналізу
19.3. Попередні спостереження і випробування
19.4. Переклад аналізованого зразка в розчин (розчинення)
19.5. Відкриття катіонів
19.6. Відкриття аніонів

Глава 20. Застосування фізичних і фізико-хімічних методів в якісному аналізі
20.1. Введення
20.2. Оптичні методи аналізу
20.2.1. Емісійний спектральний аналіз
20.2.2. Полум'яна фотометрія (фотометрія полум'я)
20.2.3. Молекулярний абсорбційний спектральний аналіз (спектрофотометрія) в ультрафіолетовій і видимій області спектра (~ 185-760 нм)
20.2.4. Інфрачервона спектроскопія
20.2.5. Інші оптичні методи
20.3. Хроматографічні методи аналізу
20.4. Електрохімічні методи аналізу

Список літератури
Основна
Додаткова
Загальна
Спеціалізована

Предметний покажчик
Іменний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11786_analiticheskaya-himiya-analitika-kniga-1.zip
Розмір файлу: 5.26 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}