• Головна
  • Книги
  • Фізіологія
  • Керівництво по загальній і клінічної фізіології, Філімонов ВІ, 2002 рік, скачати книгу безкоштовно

Керівництво по загальній і клінічної фізіології, Філімонов ВІ, 2002 рік, скачати книгу безкоштовно

Автор (и): Філімонов В.І. Формат файлу: DJVU, 958 стор, 2002 р.
Опис:

Книга являє собою докладний посібник з фізіології людини. Вона підготовлена у відповідності з програмою з нормальної фізіології для студентів медичних вузів і може використовуватися в якості підручника. У зв'язку з необхідністю підготовки лікарів широкого профілю розділи книги істотно розширені за рахунок глав, матеріал яких можна віднести до «клінічної фізіології». В кінці глав наведені тестові питання для самоконтролю засвоєння матеріалу.
Керівництво призначене для студентів медичних вузів та біологічних факультетів університетів, а також для лікарів усіх спеціальностей.

Зміст:

Передмова автора
Список основних скорочень
Поняття про здоров'я і хвороби

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ


Глава 1. Фізіологія клітинних мембран
1.1. Будова клітинних мембран
1.2. Фізіологічна характеристика основних неорганічних іонів
1.3. Функції білків мембрани
1.3.1. Транспортні білки
1.3.2. Білки-ферменти
1.4. Механізм переносу води

Глава 2. Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз
2.1. Загальні принципи регуляції функцій
2.1.1. Гуморальна регуляція
2.1.2. Нервова регуляція
2.2. Контури регуляції фізіологічних функцій
2.3. Міжсистемні взаємодії механізмів регуляції
2.3.1. Взаємодія нервової та ендокринної систем регуляції
2.3.2. Взаємодія нейроендокринної та імунної систем
2.4. Адаптація, стрес і компенсація
2.5. Поняття про гомеостаз і гомеокінеза
2.5.1. Механізми гомеостазу та їх регуляція
2.5.2. Вікові особливості гомеостазу

Глава 3. Фізіологія нервового волокна
3.1. Збудливість
3.1.1. Мембранний потенціал
3.2. Потенціал дії нервового волокна
3.2.1. Потенціал дії
3.2.2. Природа потенціалу дії
3.2.3. Ворітної механізм іонних каналів
3.2.4. Проведення потенціалу дії

Глава 4. Фізіологія скелетних м'язів
4.1. Нервово-м'язова передача
4.1.1. Механізм синаптичної передачі збудження
4.1.2. Постсинаптичний потенціал кінцевої пластинки
4.1.3. Відновлення медіатора в синаптичній бляшці
4.1.4. Порушення синаптичної провідності
4.2. Скелетний м'яз
4.2.1. Структура м'язового волокна
4.2.2. Механізм м'язового скорочення
4.2.3. Енергетика м'язового скорочення
4.2.4. ККД і теплоутворення при м'язовій роботі
4.2.5. Типи і режими м'язових скорочень
4.2.6. Рухова одиниця
4.2.7. Сумація скорочення і тетанус
4.2.8. Функціональні характеристики скелетних м'язів
4.2.9. Стомлення
4.2.10. Трофічна функція нейронів
4.3. Фізіологічна характеристика гладких м'язів
4.3.1. Особливості мембранних потенціалів
4.3.2. Механізм м'язового скорочення
4.3.3. Реакція гладких м'язів на розтягування
4.3.4. Вплив трофіки на стан гладких м'язів
Питання для повторення

Глава 5. Загальна фізіологія центральної нервової системи
5.1. Фізіологічна характеристика нейрона
5.1.1. Функції нейроглії
5.1.2. Морфофункціональна характеристика нейронів
5.1.3. Синапси ЦНС
5.1.4. Механізм функціонування хімічних синапсів в ЦНС
5.1.5. Гальмівні синапси
5.1.6. Медіатори ЦНС
5.1.7. Стомлення нейрона і синапсу
5.1.8. Мозгоспеціфіческому білки
5.1.9. Електричні синапси
5.2. Електричні явища мозку
5.3. Рефлекс-морфофункціональна одиниця ЦНС
5.3.1. Загальна фізіологічна характеристика нервових центрів
5.3.2. Взаємодія рефлексів
5.4. Інтегративні механізми мозку
5.4.1. Ретикулярна формація
5.4.2. Аміноспеціфіческіе системи мозку
Питання для повторення

Глава 6. Сенсорні системи
6.1. Загальна характеристика сенсорних систем організму
6.1.1. Поняття про аналізатори
6.1.2. Загальний принцип побудови та функціонування сенсорних систем
6.2. Основні фізіологічні властивості сенсорних систем
6.2.1. Якісне та кількісне розрізнення сенсорного стимулу
6.2.2. Просторова і тимчасова розмірності відчуттів
6.3. Фізіологія рецепторів
6.3.1. Класифікації рецепторів
6.3.2. Загальні властивості рецепторів
6.4. Сенсорні функції спинного мозку
6.5. Сенсорні функції стовбура мозку
6.6. Сенсорні функції таламуса
6.7. Сенсорні функції кори великих півкуль
6.8. Шкірна чутливість
6.8.1. Механізм виникнення збудження
6.8.2. Афферентація шкірної чутливості
6.8.3. Обробка шкірної чутливості в корі великих півкуль
6.8.4. Терморецепція
6.9. Пропріорецепція
6.10. Відчуття рівноваги (фізіологія вестибулярного апарату)
6.10.1. Загальні уявлення про почуття рівноваги
6.10.2. Статолітів апарат
6.10.3. Півкруглі канали
6.10.4. Центральні відділи вестибулярної системи
6.11. Фізіологія слуху
6.11.1. Рецептори
6.11.2. Механізм передачі звукових коливань
6.11.3. Механізм сприйняття звукових коливань рецепторними клітинами внутрішнього вуха
6.11.4. Розрізнення висоти тону
6.11.5. Розрізнення сили звуку
6.11.6. Центральні механізми обробки звукової інформації
6.12. Фізіологія зору
6.12.1. Оптична система ока
6.12.2. Акомодація
6.12.3. Оптичні недосконалості очі
6.12.4. Сприйняття та обробка сигналів в сітківці
6.12.5. Обробка сигналів в центральних відділах зорової сенсорної системи
6.12.6. Сприйняття кольору
6.12.7. Світлова і темнова адаптація
6.12.8. Сприйняття простору
6.13. Ноцицептивної чутливість
6.13.1. Біологічне призначення болю
6.13.2. Види болі
6.13.3. Нейрофізіологічні механізми болю
6.13.4. Антиноцицептивні системи
6.13.5. Компоненти системної больової реакції організму
6.13.6. Деякі аномалії больовий рецепції
6.13.7. Фізіологічні основи знеболювання
6.14. Вісцеральний аналізатор
6.14.1. Інтероцепція
6.14.2. Аферентні шляхи вісцерального аналізатора
6.14.3. Центральні відділи
6.14.4. Особливості обробки інформації в вісцеральному аналізаторі
6.15. Нюховий аналізатор
6.15.1. Рецептори
6.15.2. Обробка нюхової імпульсації в нервових центрах
6.16. Смаковий аналізатор
6.16.1. Рецептори
6.16.2. Провідні шляхи
6.16.3. Особливості смакової рецепції
Питання для повторення

Глава 7. Регуляція рухів
7.1. Моторні функції спинного мозку
7.1.1. Пропріорецептори м'язів
7.1.2. Фізіологічна характеристика моторних рефлексів спинного мозку
7.2. Рухові функції стовбура головного мозку
7.3. Моторні функції мозочка
7.3.1. Взаємодія нейронів мозочка
7.3.2. Участь мозочка в регуляції усвідомлених рухів
7.3.3. Порушення моторики при ураженні мозочка
7.4. Моторні функції великих півкуль
7.4.1. Моторні області кори
7.4.2. Взаємозв'язку моторних зон кори
7.4.3. Базальні ганглії (Стрій-паллідарная система)
7.5. Інтеграційна діяльність всіх моторних областей ЦНС з організації рухів і збереженню пози
7.5.1. Організація довільних рухів
7.5.2. Регуляція пози
Питання для повторення

Глава 8. Вегетативна нервова система
8.1. Функціональне призначення вегетативної нервової системи
8.2. Структурні особливості ВНС
8.2.1. Еферентні симпатичні і парасимпатичні шляху
8.2.2. Області іннервації симпатичного і парасимпатичного відділів
8.2.3. Ганглії вегетативної нервової системи
8.3. Фізіологічна характеристика ВНС
8.3.1. Особливості волокон ВНС
8.3.2. Медіатори
8.3.3. Особливості синапсів ВНС
8.3.4. Аферентні шляхи ВНС
8.3.5. Функціональна характеристика гангліїв
8.4. Рефлекси ВНС
8.4.1. Рефлекси гангліїв ВНС
8.4.2. Спинальні рефлекси
8.4.3. Рефлекси стовбура мозку
8.5. Значення гіпоталамуса в регуляції вегетативних функцій
8.6. Участь ретикулярної формації, мозочка і підкіркових ядер у вегетативних рефлексах
8.7. Роль кори великих півкуль
8.8. Тонус вегетативних центрів
8.9. Вплив ВНС на функції органів
8.10. Зміна чутливості клітин при порушенні вегетативної іннервації
Питання для повторення

Глава 9. Гормональна регуляція фізіологічних функцій
9.1. Секреція гормонів
9.1.1. Механізм дії гормонів
9.2. Інші біологічно активні сполуки
9.3. Регуляція гормональної активності
9.3.1. Гіпоталамо-гіпофізарна система
9.3.2. Епіфіз
9.3.3. Гормони, залежні від аденогіпофізарна системи
9.4. Залози, що знаходяться під прямою нейрогенної регуляцією гормональної активності
9.4.1. Нейрогіпофіз
9.4.2. Гормони мозкової речовини наднирників
9.5. Гормони, регулюючі гомеостаз
9.5.1. Гормони підшлункової залози
9.5.2. Гормони, регулюючі гомеостаз кальцію
Питання для повторення


Розділ II. Рідких середовищах організму

Глава 10. Кров
10.1. Функції крові
10.2. Обсяг циркулюючої крові
10.3. Плазма крові
10.3.1. Білки плазми
10.3.2. Мінеральні речовини плазми
10.4. Фізико-хімічні властивості крові
10.4.1. Осмотичний тиск крові
10.4.2. Щільність крові
10.4.3. В'язкість крові
10.4.4. Реакція крові та її регуляція
10.4.5. Швидкість осідання еритроцитів
10.4.6. Вікові особливості фізико-хімічних властивостей крові
10.5. Еритроцити
10.5.1. Гемоглобін
10.5.2. Життєвий цикл еритроцитів
10.5.3. Особливості енергетики еритроцитів
10.5.4. Руйнування еритроцитів
10.5.5. Зміна концентрації еритроцитів у крові
10.6. Регуляція кровотворення
10.6.1. Кровотворні клітини
10.6.2. Механізми регуляції утворення формених елементів крові
10.6.3. Регуляція еритропоезу
10.6.4. Регуляція обсягу плазми крові
10.7. Крововтрата
10.7.1. Шок
10.7.2. Штучне відновлення об'єму крові (гемотрансфузія)
10.8. Групи крові
10.9. Основи переливання крові
10.9.1. Недоліки трансфузии цільної крові
10.9.2. Фізіологічні принципи складання кровезамещающих розчинів
10.10. Захисні системи організму і їх порушення
10.10.1. Загальна характеристика захисних систем організму
10.10.2. Фізіологічна характеристика лейкоцитів
10.10.3. Клітинний імунітет
10.10.4. Регуляція імунітету
10.10.5. Значення облігатно мікрофлори в розвитку системи імунітету
10.10.6. Аутоантигену
10.10.7. Алергія
10.10.8. Захисні функції шкіри і слизових верхніх дихальних шляхів
10.10.9. Гематоорганние бар'єри
10.10.10. Система детоксикації організму
10.11. Гемостаз та його порушення
10.11.1. Тромбоцити
10.11.2. Зупинка кровотечі (гемостаз)
10.11.3. Регуляція згортання
10.11.4. Порушення гемостазу
Питання для повторення

Глава 11. Система кровообігу
11.1. Фізіологічна характеристика міокарда
11.1.1. Фізіологічні властивості міокарда
11.1.2. Нагнітальна функція серця
11.1.3. Механічна робота серця
11.1.4. Фізіологічні показники серця
11.1.5. Вікові особливості функції серця
11.2. Фізіологія кровоносних судин
11.2.1. Основні принципи гемодинаміки
11.2.2. Властивості стінок кровоносних судин і гідродинаміка
11.2.3. Залежність кровотоку від стану судин
11.2.4. Закони гідродинаміки і реальна стінка судин
11.2.5. Функціональна характеристика судин
11.2.6. Механізм повернення крові до серця
11.3. Регуляція функцій серцево-судинної системи
11.3.1. Взаємодія різних систем регуляції кровотоку
11.3.2. Нервово-рефлекторна регуляція
11.3.3. Регуляція функцій серця
11.3.4. Регуляція судинного кровотоку
11.3.5. Сполучена регуляція функції серця, стану судин і об'єму циркулюючої крові
11.3.6. Кровообіг при виконанні фізичного навантаження
11.4. Регіональний кровотік
11.4.1. Гемодинаміка малого кола кровообігу
11.4.2. Мозковий кровообіг
11.4.3. Кровопостачання органів чревной області
11.4.4. Внутрішньоутробний кровотік
11.5. Порушення кровообігу, обумовлене недостатністю функції серця
11.5.1. Гіпоксія
11.5.2. Трофіка міокарда та її порушення
11.5.3. Порушення збудливості і провідності
11.5.4. Клапанний апарат, тони серця і механізм появи шумів
11.5.5. Венозне повернення крові до серця і недостатність кровообігу
11.6. Недостатність кровообігу судинного генезу
11.6.1. Функціональні порушення
11.6.2. Структурні порушення судин і їх фізіологічна характеристика
11.7. Організм і недостатність кровообігу
11.7.1. Тимчасові параметри включення механізмів системи регуляції
11.7.2. Відновлення кровотоку після крововтрати
Питання для повторення

Глава 12. Інші рідкі середовища організму
12.1. Іонний склад рідких середовищ
12.2. Інтерстиціальна рідина
12.3. Лімфатична система
12.3.1. Функції лімфи
12.3.2. Механізми лімфотоку
12.4. Водний обмін та його порушення
12.4.1. Шлунково-кишковий тракт і водний обмін
12.4.2. Механізм секреції поту
12.4.3. Фізіологічна характеристика порушень водного балансу організму
12.5. Набряки
12.5.1. Водний баланс при зміні гіростатіческого тиску (серцеві набряки)
12.5.2. Ниркові набряки
12.6. Спинномозкова рідина і набряк мозку
12.6.1. Механізм утворення ліквору
12.6.2. Зростання тиску СМЖ і набряк мозку
12.7. Рідина закритих порожнин і їх набряк
12.7.1. Рідина плевральній, порожнини
12.7.2. Рідина порожнини перикарда
12.7.3. Рідина перитонеальній порожнині
12.7.4. Рідина синовіальних порожнин
12.7.5. Рідкі середовища ока

Глава 13. Виділення
13.1. Морфофункціональна характеристика нирок
13.1.1. Ниркова мембрана
13.1.2. Канальці
13.2. Кровопостачання нирок
13.3. Процес сечоутворення
13.3.1. Клубочкова фільтрація
13.3.2. Участь ниркової мембрани в регуляції процесу фільтрації
13.3.3. Ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
13.3.4. Регуляція ниркового кровотоку
13.3.5. Канальцева реабсорбція
13.3.6. Реабсорбція води
13.3.7. Канальцева реабсорбція і пасивна секреція
13.3.8. Активна секреція органічних кислот і підстав
13.3.9. Фільтрація і секреція водню і участь нирок у підтриманні КОС
13.4. Метаболічна функція нирок і екскреція продуктів метаболізму
13.5. Регуляція процесів реабсорбції в дистальних відділах нефрону
13.5.1. Гуморальні механізми регуляції
13.6. Мочевиведенія
13.7. Фізіологічні принципи методів дослідження
13.8. Онтогенез функцій нирок
13.9. Видільні функції інших органів
13.10. Порушення функцій нирок
13.10.1. Гострий гломерулонефрит
13.10.2. Хронічний гломерулонефрит
13.11. Гемостаз і нирки
13.12. Нирки і кровотворення
13.13. Фізіологічні принципи штучного очищення крові («штучна нирка»)
Питання для повторення


Розділ III. МЕТАБОЛІЧНІ СИСТЕМИ

Глава 14. Дихання
14.1. Зовнішнє дихання
14.1. Дихальні рухи
14.1.2. Функції повітроносних шляхів
14.2. Опір диханню
14.2.1. Еластичність і поверхневий натяг легень
14.3. Альвеолярна вентиляція
14.3.1. Передача впливу зміни обсягу грудної клітини на легкі
14.3.2. Механізм вдиху і видиху
14.3.3. Легеневі об'єми і ємності
14.3.4. Вентиляція легенів
14.4. Газообмін в легенях
14.4.1. Парціальний тиск газів
14.4.2. Газообмін між повітрям і альвеолами
14.5. Газообмін між легенями і кров'ю
14.5.1. Гемодинаміка легких
14.5.2. Газообмін через аерогематический бар'єр
14.6. Транспорт кисню кров'ю
14.6.1. Асоціація та дисоціація оксигемоглобіну
14.7. Обмін газів у тканинах
14.8. Транспорт вуглекислого газу кров'ю
14.9. Регуляція дихання
14.9.1. Дихальний центр
14.9.2. Рецептори
14.9.3. Функціонування дихального центру
14.10. Газообмін плода і дихання новонароджених
14.11. Метаболічна функція легенів
14.12. Легкі і система гемостазу
14.13. Клінічна фізіологія системи зовнішнього дихання
14.13.1. Недостатність зовнішнього дихання
14.13.2. Основні чинники порушення зовнішнього дихання
14.13.3. Гіпоксія
14.13.4. Гіперкапнія
14.13.5. Ступеня дихальної недостатності
14.13.6. Розлади альвеолярної вентиляції
14.13.7. Гіповентиляція
14.13.8. Рестриктивний тип гіповентиляції
14.13.9. Розлади центральних механізмів регуляції дихання
14.13.10. Гіпервентиляція
14.13.11. Способи оцінки гіповентиляції альвеол
14.13.12. Порушення кровотоку і обумовлена цим недостатність газообміну в легенях
14.13.13. Порушення дифузійної здатності легенів
14.13.14. Порушення дихання при деяких формах патології легенів
14.13.15. Легеневе серце
14.13.16. Оксигенотерапія
14.13.17. Дихання при підвищеному атмосферному тиску
14.13.18. Водолазні роботи
Питання для повторення

Глава 15. Травлення
15.1. Основні принципи регуляції процесів травлення
15.1.1. Рефлекторна регуляція
15.1.2. Гастроінтестинальні гормони
15.2. Секреторні процеси органів системи травлення
15.2.1. Загальні механізми утворення і виділення соків
15.2.2. Методи дослідження секреторних процесів органів ШКТ
15.2.3. Секреторна функція слинних залоз
15.2.4. Секреторна функція стравоходу
15.2.5. Секреторна функція шлунка
15.2.6. Секреторна функція підшлункової залози
15.2.7. Секреторна функція печінки
15.2.8. Секреторна функція тонкого кишечника
15.2.9. Товстий кишечник
15.2.10. Мікрофлора товстого кишечника
15.3. Рухова функція органів системи травлення
15.3.1. Механізм виникнення ритмічної активності
15.3.2. Нейронні структури ШКТ
15.3.3. Ротова порожнина
15.3.4. Моторика стравоходу
15.3.5. Моторика шлунка
15.3.6. Фізіопатологія моторики шлунка
15.3.7. Моторика тонкого кишечника
15.3.8. Моторика товстого кишечника
15.3.9. Дефекація
15.3.10. Основні моторні рефлекси ШКТ
15.3.11. Фізіопатологія моторики товстого кишечника
15.4. Всмоктування
15.4.1. Мембраннийтравлення
15.4.2. Механізми всмоктування
15.4.3. Всмоктування продуктів гідролізу вуглеводів
15.4.4. Всмоктування продуктів гідролізу білків
15.4.5. Всмоктування води і мінеральних солей
15.4.6. Перетравлювання і всмоктування жирів
15.5. Онтогонез системи травлення
15.6. Клінічна фізіологія виразкової хвороби
Питання для повторення

Глава 16. Обмін речовин
16.1. Основний обмін
16.2. Загальний обмін
16.2.1. Специфічно-динамічна дія їжі
16.2.2. Вплив температури
16.2.3. Обмін енергії при трудовій діяльності
16.3. Регуляція обміну енергії
16.4. Методи дослідження
16.5. Вікові та статеві особливості енергетичного обміну
16.6. Харчування
16.6.1. Білки
16.6.2. Вуглеводи
16.6.3. Жири їжі
16.7. Фізіологія і фізіопатологія жирового обміну
16.7.1. Короткі відомості про хімії ліпідів
16.7.2. Фізіологія жирового обміну
16.7.3. Ліпопротеїди плазми крові
16.7.4. Гідроперекисів ліпідів
16.7.5. Ейкозаноїди
16.8. Регуляція обміну речовин
16.9. Принципи складання харчового раціону
16.10. Семантична функція їжі
16.11. Спрага, голод, насичення
Питання для повторення

Глава 17. Терморегуляція
17.1. Поняття про пойкілотермов і Теплокровність
17.1.1. Температурні оболонка і ядро
17.2. Механізми терморегуляції
17.3. Система терморегуляції
17.3.1. Терморецептори
17.3.2. Центр терморегуляції
17.3.3. Гіпо-і гіпертермія
17.3.4. Лихоманка
17.4. Температурна адаптація
17.5. Вікові зміни системи терморегуляції
17.6. Взаємодія терморегуляції з іншими системами організму


Розділ IV. Фізіологія цілісного організму

Глава 18. Фізіологічні основи складних форм взаємодії організму з реальними умовами життя
18.1. Поняття про нижчої і вищої нервової діяльності
18.2. Інстинкти
18.2.1. Фази прояви інстинктивної діяльності
18.2.2. Мотивації
18.3. Емоції
18.3.1. Типи (класифікація) емоцій
18.3.2. Причина виникнення емоцій
18.3.3. Лімбічна система-нейронна основа емоцій
18.3.4. Значення зв'язків структур лімбічної системи з іншими відділами мозку у формуванні та прояві емоцій
18.3.5. Експериментальні дослідження нейронної основи емоцій
18.3.6. Прояв емоцій
18.3.7. Емоції як причина виникнення патологій
18.4. Придбані форми організації поведінки
18.4.1. Імпрінтінг
18.4.2. Умовні рефлекси
18.4.3. Умови формування умовних рефлексів
18.4.4. Значення процесів гальмування в умовно-рефлекторної діяльності
18.4.5. Динамічний стереотип
18.5. Пам'ять
18.5.1. Міжнейронні взаємодії в процесі запам'ятовування
18.5.2. Довготривала пам'ять
18.5.3. Спогад
Питання для повторення

Глава 19. Фізіологічні основи розумового мислення
19.1. Деякі особливості мозку людини-структурної основи мислення
19.2. Перша і друга сигнальні системи
19.3. Центри мови
19.4. Межцентральних взаємодії мовних центрів кори
19.5. Механізм утворення голосу (вокалізація)
19.6. Функціональна асиметрія мозку
19.6.1. Експериментальне дослідження функціональної асиметрії кори великих півкуль людини
19.6.2. Асиметрія мовної функції мозку
19.6.3. Міжпівкульна відмінності обробки немовних (невербальної) інформації
19.7. Відносність домінування лівої півкулі
19.8. Єдність мозку-основа ефективної оцінки світу
19.9. Мислять тварини?
19.10. Формування мови в онтогенезі
19.11. Деякі порушення при обробці інформації в корі великих півкуль
19.12. Фізіологія сну
19.12.1. Види сну
19.12.2. Природний сон
19.12.3. Фази сну
19.12.4. Парадоксальний сон
19.12.5. Механізм природного сну
19.12.6. Сновидіння
19.12.7. Пробудження
19.12.8. Фізіологічне (призначення сну
19.13. Фізіологічні основи свідомості
19.14. Фізіологічні основи уваги
19.15. Формування функціональної системи організації поведінки
19.6. Індивідуальні (типологічні) особливості людини
Питання для повторення

Глава 20. Організм і соціальна діяльність людини. Адаптація, стрес і хвороби
20.1. Поняття про адаптацію
20.1.1. Стрес
20.1.2. Стадії розвитку адаптаційного процесу
20.1.3. Регуляція розвитку адаптаційного процесу
20.1.4. Адаптація - процес підвищення рівня функціональних резервів
20.1.5. Перехресна адаптація
20.1.6. Індивідуальність процесів адаптації
20.1.7. «Плата» за адаптацію
20.1.8. Втрата адаптації та реадаптація
20.1.9. Вікові особливості процесів адаптації
20.1.10. Емоції, стрес і хвороби
20.2. Основи фізіології спорту
20.2.1. Інтенсивність м'язової діяльності
20.2.2. Періодизація процесів, що відбуваються в організмі при виконанні фізичних вправ
20.2.3. Деякі показники визначення фізичної працездатності (тренованості)
20.2.4. Вікові та статеві особливості впливу фізичних вправ на організм
20.3. Основи фізіології праці
20.3.1. Основні форми трудової діяльності
20.3.2. Фізіологічна характеристика розумової праці
20.4. Екологія та здоров'я
20.4.1. Урбанізація
20.4.2. Урбанізація та стреси
20.4.3. Пряме повреждающее вплив факторів урбанізації на організм
Питання для повторення

Глава 21. Фізіологічна характеристика процесів розмноження і розвитку
21.1. Чоловічий організм
21.1.1. Внутрішньоутробний розвиток
21.1.2. Дитинство і пубертатний період
21.1.3. Дорослий організм
21.2. Жіночий організм
21.2.1. Внутрішньоутробний період
21.2.2. Препубертатний період
21.2.3. Пубертатний період
21.2.4. Репродуктивний період
21.2.5.Вліяніе статевих гормонів на ендотелій матки
21.2.6. Згасання репродуктивної функції жінки
21.2.7. Вагітність
21.2.8. Пологи
21.2.9. Гормональна регуляція лактації
21.2.10. Фізіологічні основи гормональної контрацепції
21.3. Статева поведінка
21.3.1. Статеві рефлекси у чоловіків
21.3.2. Статеві рефлекси у жінок
Питання для повторення

Глава 22. Фізіологічні механізми старіння
22.1. Загальна характеристика процесу старіння
22.1.1. Типові вікові зміни клітин
22.1.2. Гетерогенність процесів старіння
22.1.3. Зміни білкового синтезу
22.1.4. Гомеостаз
22.2. Морфофункціональні зміни органів і систем при старінні
22.2.1. Морфофункціональні зміни в ЦНС
22.2.2. Зміна фізіологічних процесів в ЦНС
22.2.3. Ендокринна система
22.2.4. Імунна система
22.2.5. Система транспорту газів
22.2.6. Система травлення
22.2.7. Виділення
22.3. Старіння і хвороби
Питання для повторення

Правильні відповіді на питання для повторення
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11313_rukovodstvo-po-obshchey-i-klinicheskoy-fiziologii.zip
Розмір файлу: 8.67 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}