Фармацевтична хімія, Мелентьєва ГА, Антонова ЛА, 1985 рік, скачати книгу

Автор (и): Мелентьєва Г.А., Антонова Л.О. Формат файлу: DJVU, 480 стор, 1985 р.
Опис:

У підручнику подано відомості про неорганічних і органічних фармацевтичних препаратах, а також біологічно активних природних з'єднаннях, які є лікарськими препаратами. Наведено ситуаційні задачі і питання.
Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров'я СРСР, і призначений для учнів фармацевтичних училищ.

Зміст:

Передмова

Введення
Предмет і Зміст: фармацевтичної хімії, її зв'язок з іншими науками
Короткий історичний нарис розвитку фармацевтичної хімії Короткі відомості про розвиток фармацевтичної промисловості в СРСР
Джерела отримання лікарських речовин
Класифікація лікарських речовин
Державна фармакопея СРСР і інша нормативно-технічна документація, що регламентує якість ліків
Джерела та причини недоброякісності лікарських речовин. Загальні вимоги, що пред'являються до фармацевтичних препаратів у відношенні їх чистоти


Частина I. Методи дослідження лікарських речовин

Хімічні методи
Комплексометріческій метод титрування
Метод кислотно-основного титрування в неводних середовищах
Експрес-аналіз
Фізико-хімічні методи
Оптичні методи
Рефрактометрія
Поляриметрія
Флюоріметрія
Фотометрія
Фотоколориметри
Електрохімічні методи
Потенціометрія
Полярографія
Хроматографічні методи
Тонкошарова хроматографія
Іонообмінна (стовпчик) хроматографія
Газова, газорідинна і рідинна хроматографія
Біологічні методи
Контрольні питання
Практичне заняття
Експрес-аналіз мікстури з натрію йодидом
Аналіз порошків рибофлавіну по 0,005 г і цукру по 0,1 г фотоколориметричним методом
Аналіз 10% розчину кальцію хлориду рефрактометричним методом


Частина II. Неорганічні лікарські речовини

Глава 1. Сьома група періодичної системи
Сполуки галогенів
Кислота хлористоводнева
Кислота хлористоводнева розведена
Вапно хлорне
Натрію хлорид
Калію хлорид
Натрію бромід
Калію бромід
Натрію йодид
Калію йодид
Йод
Розчин йоду спиртовий 5% і 10%
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 10% розчину калію йодиду
Аналіз 3% розчину натрію броміду
Аналіз натрію хлориду

Глава 2. Шоста група періодичної системи
Сполуки кисню
Кисень
Вода дистильована
Перекис водню
Сполуки сірки
Натрію тіосульфат
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 3% розчину перекису водню
Аналіз води дистильованої

Глава 3. П'ята група періодичної системи
Сполуки азоту
Азоту закис
Натрію нітрит
Сполуки миш'яку
Миш'яковистий ангідрид
Натрію арсенат
Протиотрута від миш'яку
Реакції виявлення домішок миш'яку в лікарських препаратах
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 10% розчину натрію тіосульфату

Глава 4. Третя група періодичної системи
Сполуки бору
Кислота борна
Натрію тетраборат. Бура
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз кислоти борної
Аналіз порошків натрію тетраборату по 0,2 г і натрію хлориду по 0,05 г

Глава 5. Друга група періодичної системи
Сполуки магнію
Магнію сульфат
Сполуки кальцію
Кальцію хлорид
З'єднання барію
Барію сульфат для рентгеноскопії
Сполуки цинку
Цинку сульфат
Цинку окис
Сполуки ртуті
Ртуті дихлорид. Сулема
Ртуті окис жовта
Ртуті амідохлорід
Протиотрути від ртуті
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 10% розчину хлориду кальцію
Аналіз 10% розчину магнію сульфату
Аналіз 0,25% розчину цинку сульфату
Аналіз барію сульфату

Глава 6. Перша група періодичної системи
Сполуки міді та срібла
Срібла нітрат
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 2% розчину срібла нітрату

Глава 7. Восьма група періодичної системи
З'єднання заліза
Залізо відновлене
Контрольні питання


Частина III. Органічні лікарські речовини

Джерела отримання
Особливості аналізу
Контрольні питання

Глава 8. Галогенопохідні вуглеводнів жирного ряду
Хлороформ
Фторотан
йодоформ
Контрольні питання

Глава 9. Спирти
Спирт етиловий 95%
Контрольні питання

Глава 10. Альдегіди
Розчин формальдегіду. Формалін
Гексаметилентетрамін. Уротропін
Хлоралгідрат (проблемно-дослідницький метод)
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз гексаметилентетраміну

Глава 11. Карбонові кислоти жирного ряду та їх похідні
Кальцію лактат
Натрію цитрат для ін'єкцій
Натрію гідроцітрат (двозаміщений) для ін'єкцій

Глава 12. Амінокислоти жирного ряду
Кислота глутамінова
Аминалон
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз натрію цитрату
Аналіз натрію гідроцітрата
Аналіз глутамінової кислоти

Глава 13. Ефіри
Прості ефіри
Ефір медичний
Димедрол
Складні ефіри
Нітрогліцерин
Контрольні питання

Глава 14. Аміди вугільної кислоти та їх похідні
Мепротан
Бромізовал
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз бромізовалу

Глава 15. Циклічні уреіди (похідні барбітурової кислоти)
Бемегрид
Гексамідин
Контрольні питання

Глава 16. Феноли
Резорцин
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз резорцину

Глава 17. Ароматичні кислоти та їх похідні (самостійна робота проблемно-дослідницький метод)
Кислота бензойна
Натрію бензоат

Глава 18. Феінолокіслоти та їх похідні (самостійна робота; проблемно-дослідницький метод)
Кислота саліцилова
Натрію саліцилат
Фенілсаліцілат
Кислота ацетилсаліцилова
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз кислоти ацетилсаліцилової

Глава 19. Амінопроізводіие ароматичного ряду
Фенацетин

Глава 20. Аміди сульфаниловой кислоти (сульфаніламідні препарати)
Стрептоцид
Стрептоцид розчинний
Сульфацил-натрій
Норсульфазол
Норсульфазол-натрій
Сульфадимезин
Фталазол
Сульфадиметоксин
Сульфален
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз суміші кислоти ацетилсаліцилової і фенацетину порівну
Аналіз 20% розчину натрію сульфацилу
Аналіз норсульфазолу
Аналіз 2% мазі стрептоцидовою

Глава 21. Ароматичні амінокислоти, аміноспирти та їх похідні
Похідні амінокислот
Анестезин
Новокаїн
Дикаїн
Натрію пара-аміносаліцілати
Бепаск
Похідні аміноспиртів
Адреналіну гідротартрат
Мезатон
Ефедрину гідрохлорид
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз новокаїну

Глава 22. Елементорганіческіе з'єднання
Органічні сполуки миш'яку
Осарсол
Новарсенол
Міарсенол
Контрольні питання

Глава 23. Терпеноїди
Моноцікліческіх терпеноїди
Ментол
Валідол
Терпінгідрат
Біциклічні терпеноїди
Камфора
Бромкамфора
Контрольні питання

Глава 24. Гетероциклічні сполуки
Похідні фуран
Фурацилін
Похідні піразолу
Антипірин
Амідопірин
Анальгін
Бутадіоі
Похідні піридину
Діетиламід нікотинової кислоти
Похідні піперидину
Промедол
Похідні хінолііа
Хінозол
Нітроксолін (5-НОК)
Похідні фенотіазину
Аміназин
Діпразнн
Тріфтазін
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 30% розчину антипірину
Аналіз амідопірину
Аналіз анальгіну


Частина IV. Деякі групи біологічно активних природних сполук

Глава 25. Алкалоїди
Похідні тропана
Атропіну сульфат
Скополаміну гідробромід
Похідні хіноліну
Хініну гідрохлорид
Хініну дигідрохлориду
Хініну сульфат
Похідні ізохіноліну
Похідні бензілізохіноліна
Папаверину гідрохлорид
Похідні фенантренізохіноліна
Морфіну гідрохлорид
Апоморфіну гідрохлорид
Кодеїн
Кодеїну фосфат
Етилморфіну гідрохлорид
Похідні індолу
Резерпін
Похідні імідазолу
Пілокарпіну гідрохлорид
Похідні пурину
Кофеїн
Кофеїн-бензоат натрію
Теофілін
Еуфілін
Теобромін
Темнсал
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз хініну сульфату
Аналіз мікстури з фосфатом кодеїну
Аналіз 10% розчину кофеїну («концентрат»)
Аналіз кофеїну-бензоату натрію
Аналіз теоброміну (проблемно-дослідницький метод)

Глава 26. Гліціди та їх похідні (самостійна робота з елементами проблемності)
Практичне заняття
Аналіз кальцію глюконату

Глава 27. Вітаміни
Похідні аліфатичного ряду
Кислота аскорбінова (вітамін С)
Похідні аліциклічного ряду
Ретинол (вітаміни групи А)
Ретинолу ацетат
Кальциферол (вітаміни групи D)
Похідні гетероциклічного ряду
Похідні оксіметілпірідіна (вітаміни групи В6)
Піридоксину гідрохлорид
Похідні піримідин-тіазолу (вітаміни групи B1)
Тіаміну бромід
Тіамііа хлорид
Похідні ізоаллоксазіна (вітаміни групи В2)
Рибофлавін
Кобаламін (вітаміни групи В12)
Цианкобаламин
Контрольні питання
Практичне заняття
Аналіз 5% розчину кислоти аскорбінової

Глава 28. Антибіотики
Похідні гетероциклічного ряду
Пеніциліни (бета-лактаміди)
Бензилпеніциліну натрієва (калієва) сіль
Бензилпеніциліну новокаїнова сіль
Феноксіметілпеніціллін
Напівсинтетичні пеніциліни
Похідні аміноглікозидів
Стрептоміцину сульфат
Похідні ароматичного ряду
Левоміцетин (хлорамфенікол)
Левоміцетину стеарат
Похідні аліциклічного ряду
Тетрацикліни
Окситетрацикліну гідрохлорид
Окситетрацикліну дигідрат (тераміцин)
Тетрацикліну гідрохлорид
Тетрациклін

Контрольні питання

Додаток
Лікарські препарати, дозволені до застосування після видання ГФX
Аналіз лікарських форм за рецептами
Рефрактометричний таблиці
Показники заломлення та фактори показників заломлення розчинів з ваго-об'ємною концентрацією
Показники заломлення розчинів з ваго-об'ємною концентрацією
Опис:файлу
Файл: 12092_farmacevticheskaya-himiya.zip
Розмір файлу: 3.62 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}