Фармацевтична хімія, Глущенко ПН, Плетенева ТБ, Попков ВА, 2004 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Глущенко Н.М., Плетенева Т.В., Попков В.А. Формат файлу: DJVU, 384 стор, 2004 р.
Опис:

Розглянуті основні поняття і терміни, що застосовуються у фармацевтичній хімії. Дана докладна характеристика лікарських засобів за хімічним групам. На підставі вітчизняної та зарубіжних Фармакопеї наведено методи визначення автентичності, випробувань на чистоту, кількісного аналізу лікарських засобів.
Для студентів середніх медичних училищ та коледжів, які навчаються за спеціальністю 0405 «Фармація». Окремі розділи підручника можуть бути використані студентами вузів і слухачами факультетів підвищення кваліфікації.

Зміст:

Список скорочень
Передмова
Від авторів

РОЗДІЛ I. Введення в хімію ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Глава 1. Зміст: фармацевтичної хімії
1.1. Зв'язок фармацевтичної хімії з іншими науками
1.2. Основні терміни та поняття, що використовуються у фармацевтичній хімії
1.3. Класифікація лікарських засобів

Глава 2. Отримання і дослідження лікарських засобів. Основні положення і документи, що регламентують фармацевтичний аналіз
2.1. Джерела отримання лікарських засобів
2.2. Основні напрямки пошуку і створення лікарських речовин
2.3. Критерії якості лікарських засобів
2.4. Стандартизація лікарських засобів. Контрольно-дозвільна система забезпечення якості лікарських засобів
2.5. Методи аналізу лікарських засобів
2.6. Загальні відомості про методи і випробуваннях ЛЗ на токсичність, стерильність та мікробіологічну чистоту
2.7. Визначення біоеквівалентності та біодоступності лікарських засобів кінетичними методами
2.8. Терміни придатності та стабілізація лікарських засобів
2.9. Внутрішньоаптечна контроль лікарських засобів

РОЗДІЛ II. ХІМІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

Глава 3. Лікарські засоби s-елементів
3.1. Загальна характеристика групи
3.2. Хімія лікарських засобів магнію
3.3. Хімія лікарських засобів кальцію
3.4. Хімія лікарських засобів барію

Глава 4. Лікарські засоби р-елементів
4.1. Лікарські засоби р-елементів VII групи
4.2. Лікарські засоби р-елементів VI групи
4.3. Лікарські засоби V групи
4.4. Лікарські засоби р-елементів IV групи
4.5. Лікарські засоби р-елементів III групи

Глава 5. Лікарські засоби d-і f-елементів
5.1. Лікарські засоби d-елементів I групи
5.2. Лікарські засоби d-елементів II групи
5.3. Лікарські засоби d-елементів VIII групи
5.4. Лікарські засоби f-елементів

Глава 6. Радіофармацевтичні лікарські засоби

Глава 7. Гомеопатичні лікарські засоби

РОЗДІЛ III. ХІМІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

Глава 8. Лікарські засоби органічної природи і особливості їх аналізу
8.1. Класифікація
8.2. Аналіз

Глава 9. Ациклічні лікарські засоби
9.1. Спирти
9.2. Альдегіди
9.3. Вуглеводи
9.4. Ефіри
9.5. Карбонові кислоти. Амінокарбоновие кислоти та їх похідні

Глава 10. Карбоцікліческіх лікарські засоби
10.1. Аміноспирти ароматичного ряду
10.2. Феноли, хінони та їх похідні
10.3. Ароматичні кислоти, гідроксикислоти та їх похідні
10.4. Ароматичні амінокислоти
10.5. Ароматичні ацетамінопроізводние

Глава 11. Гетероциклічні лікарські засоби
11.1. Похідні фуран
11.2. Похідні піразолу
11.3. Похідні імідазолу
11.4. Похідні піридину
11.5. Похідні піримідину
11.6. Похідні тропана
11.7. Похідні хіноліну
11.8. Похідні ізохіноліну
11.9. Похідні пурину
11.10. Похідні ізоаллоксазіна

Глава 12. Антибіотики
12.1. Антибіотики з азетідіновим ядром (р-лактаміди)
12.2. Антибіотики тетрациклінового ряду
12.3. Антибіотики - аміноглікозиди
12.4. Антибіотики ароматичного ряду - похідні нітрофенілалкіламінов (група левоміцетину)
12.5. Антибіотики макроліди та азаліди

Алфавітний покажчик
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12069_farmacevticheskaya-himiya.zip
Розмір файлу: 3.16 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}