Фармацевтична хімія В 2-х частинах, Бєліков ВГ, 1996 рік, скачати книгу

Автор (и): Бєліков В.Г. Формат файлу: DJVU, 1040 стр., 1996 г.
Опис:

У першій частині підручника викладені відомості про історію, проблеми і перспективи розвитку фармацевтичної хімії в Росії, теоретичних основах фармацевтичного та біофармацевтичні аналізу, загальній характеристиці і класифікації синтетичних і природних лікарських засобів.
У другій частині підручника велику увагу приділено загальній характеристиці кожної групи лікарських препаратів. Розглянуто взаємозв'язок між хімічною структурою, властивостями і фармакологічною дією ряду лікарських речовин. Узагальнені відомості, що стосуються методів отримання, властивостей препаратів всієї групи, способів ідентифікації, випробувань на чистоту, кількісного визначення, зберігання та застосування в медичній практиці.
Підручник для фармацевтичних інститутів і факультетів медичних інститутів.

Зміст:

- ЧАСТИНА 1 -

Передмова

Глава 1. Історія розвитку та проблеми фармацевтичної хімії
1.1. Предмет і Зміст: фармацевтичної хімії, зв'язок з іншими науками
1.2. Короткий історичний нарис розвитку фармацевтичної хімії
1.3. Розвиток фармацевтичної хімії в Росії
1.4. Розвиток фармацевтичної хімії в СРСР
1.5. Короткі відомості про розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості в СРСР
1.6. Забезпечення лікарськими засобами населення Російської Федерації
1.7. Становлення контрольно-аналітичної служби в Російській Федерації
1.8. Структура управління та основні напрями фармацевтичної науки
1.9. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фармацевтичної хімії
1.10. Принципи класифікації лікарських речовин
1.11. Фармацевтична термінологія

Глава 2. Основні напрямки та перспективи створення лікарських речовин
2.1. Основні етапи пошуку лікарських речовин
2.2. Зв'язок між структурою молекул речовин і їх дією на організм
2.3. Залежність фармакологічної дії від деяких фізичних і хімічних властивостей лікарських речовин
2.4. Основні напрями створення нових лікарських речовин
2.5. Емпіричний і спрямований пошук ліків
2.6. Проведення доклінічних і клінічних випробувань

Глава 3. Отримання і дослідження лекарствегагих речовин
3.1. Джерела отримання лікарських речовин
3.2. Шляхи синтезу лікарських речовин
3.3. Основні типи хімічних реакцій, що використовуються для синтезу лікарських речовин
3.4. Отримання лікарських речовин на основі застосування біотехнології
3.5. Отримання лікарських речовин з рослинної і тваринної сировини
3.6. Сучасні методи встановлення структури органічних лікарських речовин

Глава 4. Основні положення і документи, що регламентують фармацевтичний аналіз
4.1. Відомості про структуру Державної системи з контролю за якістю лікарських засобів
4.2. Нормативні правила організації виробництва, оцінки ефективності, безпеки та контролю якості лікарських засобів
4.3. Роль аналітичних досліджень у процесі створення нових ліків
4.4. Стандартизація лікарських засобів
4.5. Порядок розробки нормативно-технічної документації та її Зміст:
4.6. Державна фармакопея СРСР
4.7. Міжнародна фармакопея
4.8. Національні та регіональні фармакопеї
4.9. Компендіум Медікаменторум
4.10. Система контролю якості ліків в умовах хіміко-фармацевтичного підприємства
4.11. Контроль якості ліків в контрольнсьаналітіческіх лабораторіях
4.12. Контроль якості ліків в аптеках
4.13. Контроль якості ліків в інших країнах

Глава 5. Сучасні методи фармацевтичного аналізу
5.1. Специфічні особливості фармацевтичного аналізу
5.2. Критерії фармацевтичного аналізу
5.3. Загальні принципи випробувань справжності лікарських речовин
5.4. Способи випробувань на чистоту
5.5. Методи кількісного визначення лікарських речовин

Глава 6. Загальні принципи оцінки якості лікарських форм
6.1. Класифікація лікарських форм і особливості їхнього аналізу
6.2. Нормативні вимоги до якості лікарських форм
6.3. Фармакопейний аналіз однокомпонентних лікарських форм
6.4. Аналіз багатокомпонентних лікарських форм
6.5. Фізико-хімічні методи аналізу багатокомпонентних лікарських форм
6.6. Експрес-аналіз лікарських форм

Глава 7. Стабільність і терміни зберігання лікарських засобів
7.1. Стабільність як фактор якості лікарських засобів
7.2. Фізичні та хімічні процеси, що відбуваються при зберіганні ліків
7.3. Вплив умов одержання, зберігання і транспортування на стабільність лікарських засобів
7.4. Терміни придатності лікарських речовин
7.5. Вплив хімічного складу пакувального матеріалу на стабільність ліків
7.6. Методи дослідження процесів руйнування лікарських речовин при зберіганні
7.7. Методи прискореного визначення стабільності лікарських засобів
7.8. Шляхи підвищення стабільності лікарських засобів

Глава 8. Фармацевтичний аналіз в біофармації та фармакокінетиці
8.1. Загальні відомості про біофармації, фармакокінетики і фармакодинаміки
8.2. Поняття про біофармацевтичні факторах
8.3. Способи встановлення біологічної доступності ліків
8.4. Основні завдання та особливості біофармацевтичних аналізу
8.5. Метаболізм (біотрансформація) лікарських речовин
8.6. Методи, використовувані в біофармацевтичних аналізі

Глава 9. Загальна характеристика синтетичних і природних з'єднанні, використовуваних як лікарських речовин
9.1. Неорганічні лікарські речовини
9.2. Елементорганіческіе з'єднання
9.3. Загальна характеристика органічних сполук, що використовуються в якості лікарських речовин
9.4. Загальна характеристика, властивості і способи отримання алкалоїдів
9.5. Вітаміни, коферменти і антивітаміни, які застосовуються як лікарських речовин
9.6. Гормони та їх синтетичні аналоги
9.7. Історія створення, класифікація, способи одержання й аналізу антибіотиків

Список літератури


- ЧАСТИНА 2 -

Передмова

НЕОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Глава 1. Сьома група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 2. Шоста група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 3. П'ята група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 4. Четверта група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 5. Третя група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 6. Друга група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 7. Перша група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 8. Восьма група періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва
Глава 9. Лікарські препарати, що містять радіоактивні ізотопи (радіофармацевтичні препарати)

Аліфатичні сполуки (алкани)

Глава 10. Граничні вуглеводні та їх галогекопроізводние
Глава 11. Спирти
Глава 12. Альдегіди та їх похідні
Глава 13. Карбонові кислоти та їх солі
Глава 14. Прості ефіри
Глава 15. Складні ефіри
Глава 16. Похідні біс-(бета-хлоретил)-аміну
Глава 17. Амінокислоти аліфатичного ряду
Глава 18. Вуглеводи
Глава 19. Похідні поліоксікарбонових і поліамінополікарбонових кислот

Ароматичні сполуки (арени)

Глава 20. Феноли та їх похідні
Глава 21. Похідні нафтохінону
Глава 22. Поліоксіполікарбонільние похідні ароматичного ряду
Глава 23. Ароматичні кислоти та їх солі
Глава 24. Похідні фенолокислот
Глава 25. Ацетамінопроізводние ароматичного ряду
Глава 26. Амінокислоти ароматичного ряду та їх похідні
Глава 27. Амідірованная похідні сульфокислот
Глава 28. Похідні амідів сульфаниловой кислоти
Глава 29. Арілалкіламіни та їх похідні
Глава 30. Йодовані похідні арілаліфатіческіх і ароматичних амінокислот

Аліциклічні з'єднання (Циклоалкани)

Глава 31. Терпени
Глава 32. Похідні циклогексану
Глава 33. Стероїдні гормони та їх напівсинтетичні аналоги
Глава 34. Глікозиди
Глава 35. Антибіотики-глікозиди.

Гетероциклічні сполуки

Глава 36. Загальна характеристика і класифікація гетероциклічних сполук
Глава 37. Похідні етиленімін
Глава 38. Похідні фуран
Глава 39. Похідні піролідин
Глава 40. Похідні піразолу
Глава 41. Похідні імідазолу
Глава 42. Похідні піридину
Глава 43. Похідні піперидину і піперазину
Глава 44. Похідні піримідину
Глава 45. Вітаміни пірімідінотіазолового ряду та їх похідні
Глава 46. Похідні бензофурана і бензопіран
Глава 47. Похідні кульгає
Глава 48. Похідні індолу
Глава 49. Похідні хіноліну
Глава 50. Похідні ізохіноліну
Глава 51. Похідні хінуклідіна
Глава 52. Похідні тропана
Глава 53. Похідні пурину
Глава 54. Похідні птерінов
Глава 55. Похідні ізоаллоксазіна
Глава 56. Похідні бензотіадіазіна і аміду хлорбензолсульфоновой кислоти
Глава 57. Похідні фенотіазину
Глава 58. Конденсовані похідні азепіна і оксазіна
Глава 59. Конденсовані похідні (3-лактамндов тіазолідин і дігідротіазіна (пеніциліни і цефалоспорини)
Глава 60. Конденсовані похідні Корріна і куклеотіда бензимідазолу (кобаламін)

Список літератури
Покажчик російських назв лікарських речовин
Покажчик латинських назв лікарських речовин
Опис:файлу
Файл: 12091_farmacevticheskaya-himiya-v-2-h-chastyah.zip
Розмір файлу: 37.01 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}