Фармацевтична хімія В 2-х частинах 2007 г, Бєліков ВГ, 2007 рік

Автор (и): Бєліков В.Г. Формат файлу: DJVU, 624 стор, 2007 р.
Опис:

У першій частині навчального посібника викладено відомості про предмет і основному Зміст:і фармацевтичної хімії, історії, проблеми і перспективи її розвитку, класифікацією, джерелах і методах отримання лікарських речовин, теоретичних основах фармацевтичного та біофармацевтичні аналізу.
У другій частині навчального посібника велику увагу приділено загальній характеристиці кожної групи лікарських речовин. Розглянуто взаємозв'язок між хімічною структурою, властивостями і фармакологічною дією ряду лікарських речовин. Узагальнені відомості, що стосуються методів отримання, властивостей кожної групи лікарських речовин, способів ідентифікації, випробувань на чистоту, кількісного визначення, зберігання та застосування в медичній практиці.

Зміст:

Перелік скорочень
ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНИЙ Зміст:, ОБ'ЄКТИ ТА ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ, НОМЕНКЛАТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ГЛАВА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ І ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
ГЛАВА 4. ДЕРЖАВНІ ЗАКОНИ І положень, що регламентують ЯКІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ГЛАВА 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ГЛАВА 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ГЛАВА 7. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
ГЛАВА 8. Стабільність і термін придатності ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ГЛАВА 9. АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН в біологічних рідинах
ГЛАВА 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ СПОЛУК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

ЧАСТИНА ДРУГА. СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

НЕОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ

ГЛАВА 11. СЬОМА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 12. ШОСТА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 13. П'ЯТА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 14. ЧЕТВЕРТА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 15. ТРЕТЯ групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 16. ДРУГА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 17. ПЕРША групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва
ГЛАВА 18. ВОСЬМА групи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва і лантаноїди
ГЛАВА 19. ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, що містять радіоактивні ізотопи (радіофармацевтичних препаратів)

ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ

Алифатических сполук [Алкала]

ГЛАВА 20. Галогенопохідні АЛКАНІВ
ГЛАВА 21. СПИРТИ
ГЛАВА 22. Альдегідів та їх похідних
ГЛАВА 23. Карбонових кислот і їх СОЛІ
ГЛАВА 24. ПРОСТІ ЕФІРИ
ГЛАВА 25. СКЛАДНІ ЕФІРИ
ГЛАВА 26. ПОХІДНІ БІС-(b-хлоретил)-аміно
ГЛАВА 27, АМІНОКИСЛОТИ аліфатичного ряду
ГЛАВА 28. ПОХІДНІ дитіокарбамінової кислоти
ГЛАВА 29. ВУГЛЕВОДИ
ГЛАВА 30. ПОХІДНІ поліоксікарбонових І ПОЛІАМІНОПОЛІКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ (АРЕНИ)

ГЛАВА 31. Феноли та їх похідні
ГЛАВА 32. Похідні нафтохінона
ГЛАВА 33. ПОЛІОКСІПОЛІКАРБОНІЛЬНИЕ ПОХІДНІ ароматичного ряду
ГЛАВА 34. АРОМАТИЧНІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ
ГЛАВА 35. ПОХІДНІ фенолокислот
ГЛАВА 36. ПОХІДНІ ПАРА-амінофеноли
ГЛАВА 37. ПОХІДНІ МЕТА-амінофеноли
ГЛАВА 38. Похідних фенілоцтової І фенілпропіоновой кислоти
ГЛАВА 39. Похідними бутирофенону
ГЛАВА 40. Амінокислот ароматичного ряду та їх похідні
ГЛАВА 41. АРІЛАЛКІЛАМІНИ, ГІДРОКСІФЕНІЛАЛКІЛАМІНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ
ГЛАВА 42. Йодована ПОХІДНІ АРІЛАЛІФАТІЧЕСКІХ і ароматичних амінокислот
ГЛАВА 43. Амідірованная ПОХІДНІ бензолсульфокислота

Аліциклічні з'єднання (ЦІКЛОМКАНИ)

ГЛАВА 44. Терпи
ГЛАВА 45. Статини
ГЛАВА 46. ПОХІДНІ циклогексану
ГЛАВА 47. Стероїдних гормонів ТА ЇХ напівсинтетичний аналог
ГЛАВА 48. Глікозиди
ГЛАВА 49. АНТИБІОТИКИ-глікозиди

Гетероциклічних сполук

ГЛАВА 50. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ гетероциклічних сполук
ГЛАВА 51. Похідні фуран
ГЛАВА 52. ПОХІДНІ 1,2 - І 1,4-бензопіран
ГЛАВА 53. Похідних тіофену
ГЛАВА 54. ПОХІДНІ піролідин
ГЛАВА 55. ПОХІДНІ пірролізідіна
ГЛАВА 56. Похідні індолу
ГЛАВА 57. ПОХІДНІ піразол
ГЛАВА 58. Похідні імідазолу та триазолу
ГЛАВА 59. Гістамін і протигістамінні ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ
ГЛАВА 60. Похідних піридину
ГЛАВА 61. ПОХІДНІ тропана
ГЛАВА 62. Похідних хіноліну
ГЛАВА 63. Похідне ізохіноліну
ГЛАВА 64. Похідні піримідину
ГЛАВА 65. ПОХІДНІ БЕНЗОТІАЗІНА, БЕНЗОТІАДІАЗІНА І АМІДА ХЛОРБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТИ
ГЛАВА 66. ВІТАМІНИ ПІРІМІДІНОТІАЗОЛОВОГО ряду та їх похідні
ГЛАВА 67. Похідні пурину
ГЛАВА 68. ПОХІДНІ птерінов
ГЛАВА 69. ПОХІДНІ ізоаллоксазіна
ГЛАВА 70. Похідні фенотіазину
ГЛАВА 71. Конденсованих ПОХІДНІ АЗЕПІНА І ДІАЗЕПІНА
ГЛАВА 72. Конденсованих ПОХІДНІ b-ЛАКТАМІДОВ тіазолідин І ДІГІДРОТІАЗІНА (пеніцилінів та цефалоспоринів)
ГЛАВА 73. Конденсованих ПОХІДНІ Коррін і нуклеотидів бензімідазолів (кобаламін)

Словник термінів і визначень
Терміни, що використовуються у Федеральному законі «Про лікарські засоби»
Терміни, що використовуються в галузевих стандартах (Остах)
Покажчик міжнародних непатентованих назв (МНН) англійською мовою і латинські назви лікарських речовин
Покажчик міжнародних непатентованих назв (МНН) та основних синонімів лікарських речовин російською мовою
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12124_farmacevticheskaya-himiya-v-2-h-chastyah-2007-g.zip
Розмір файлу: 9.24 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}