Технологія ліків, Тихонов АІ, Ярних ТГ, 2002 рік, скачати книгу безкоштовно

Автор (и): Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Формат файлу: PDF, 679 стор, 2002 р.
Опис:

У підручнику наведені сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки.
Для студентів фармацевтичних вузів та факультетів.


Зміст:

Передмова


Частина перша. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Глава 1. ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
Основні терміни і поняття технології ліків
Поняття про лікарській формі і лікарському препараті

Глава 2. ІСТОРИЧНІ ДАНІ ПРО РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
Технологія лікарських препаратів в давню епоху
Технологія лікарських препаратів в середні віки (V-ХІІ)
Технологія лікарських препаратів в період XIII-XVIII ст.
Технологія лікарських препаратів в період XIX-XX ст.

Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО біофармації ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
Фармацевтичні фактори та їх Зміст:
Поняття про біологічної доступності лікарських речовин

Глава 4. АПТЕКА, ЇЇ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ
Пристрій і устаткування аптеки
Вимоги до виробничих приміщень і оснащення аптек

Глава 5. ДЕРЖАВНЕ НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Право на приготування лікарських препаратів (на фармацевтичну роботу)
Нормування складу прописів лікарських препаратів
Нормування якості лікарських засобів
Нормування умов і технологічного процесу приготування лікарських препаратів

Глава 6. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби
Поняття про дозу лікарських засобів
Шляхи введення лікарських препаратів в організм

Глава 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Класифікація лікарських форм за агрегатним станом, способом застосування і шляхами введення
Дісперсологіческая (технологічна) класифікація

Глава 8. ТАРА І укупорочні МАТЕРІАЛИ, застосовуються в аптечній практиці
Матеріали, застосовувані для виготовлення тари
Укупорочні матеріали
Мийка й знезаражування посуду

Глава 9. ВИМІРЮВАННЯ ПО масою і об'ємом У аптечне виробництво ліків
Дозування за масою
Метрологічні властивості ваг
Дозування за об'ємом та краплями

Глава 10. ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ лікарські препарати аптечними ВИРОБНИЦТВА
Засоби механізації для миття, дезінфекції та стерилізації аптечного посуду
Засоби механізації у технології твердих лікарських форм
Засоби механізації у технології рідких лікарських форм
Засоби механізації у технології м'яких лікарських форм
Засоби механізації у технології ін'єкційних і асептичних лікарських форм
Засоби механізації допоміжних операцій в технології лікарських форм


Частина друга. ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

Розділ 1. Тверді лікарські форми

Глава 11. ПОРОШКИ (PULVERES)
Характеристика порошків
Класифікація та способи прописування порошків
Технологічні стадії приготування порошків
Приватна технологія порошків
Оцінка якості та вдосконалення технології порошків

Глава 12. ЗБОРИ (SPECIES)
Характеристика і класифікація зборів
Способи прописування зборів
Приготування зборів
Оцінка якості, зберігання і відпуск зборів

Розділ 2. РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РІДКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Класифікація рідких лікарських форм
Розчинники, які застосовуються для приготування рідких лікарських форм
Технологічні стадії приготування рідких лікарських форм
Оцінка якості та оформлення рідких лікарських препаратів до відпустки

Глава 14. РОЗЧИНИ (SOLUTIONES)
Загальна характеристика розчинів. Поняття про розчинність
Позначення концентрації розчинів і їх прописування
Водні розчини
Концентровані розчини для бюреточної установки
Приготування рідких лікарських форм із використанням концентрованих розчинів та сухих лікарських речовин
Стандартні фармакопейні розчини
Неводні розчини
Удосконалення якості і технології розчинів

Глава 15. КРАПЛІ (GUTTAE)
Характеристика крапель
Краплі для внутрішнього застосування (guttae pro usu interno)
Краплі для зовнішнього застосування (guttae pro usu externo)
Оцінка якості та вдосконалення технології крапель

Глава 16. Розчини високомолекулярних сполук
Характеристика високомолекулярних сполук
Класифікація високомолекулярних сполук
Приготування розчинів необмежено набухаючих ВМС
Приготування розчинів обмежено набухаючих ВМС

Глава 17. Колоїдні розчини (SOLUTIONES COLLOIDALE)
Характеристика колоїдних розчинів
Приготування розчинів захищених колоїдів
Розчини полуколлоідов

Глава 18. Суспензія (SUSPENSIONES)
Характеристика суспензій
Фактори, що впливають на стійкість гетерогенних систем. Закон Стокса
Способи приготування суспензій
Оцінка якості, зберігання і вдосконалення суспензій

Глава 19. ЕМУЛЬСІЇ (EMULSA)
Характеристика емульсій
Теоретичні основи утворення емульсій
Технологія емульсій
Оцінка якості, зберігання і вдосконалення емульсій

Глава 20. Настої і відвари (INFUSA ET DECOCTA)
Характеристика настоїв і відварів
Теоретичні основи процесу екстракції лікарської рослинної сировини
Апаратура, застосовувана в технології водних витягів
Технологія водних витягів
Особливі випадки приготування водних витягів. Авторські прописи
Технологія водних витягів з використанням екстрактів-концентратів
Оцінка якості, зберігання і вдосконалення водних витягів

Розділ 3. М'які лікарські форми

Глава 21. Лінімент (LINIMENTA)
Характеристика і класифікація лініментів
Загальні правила приготування лініментів
Приватна технологія лініментів
Контроль якості, зберігання і вдосконалення технології лініментів

Глава 22. МАЗІ (UNGUENTA)
Характеристика і призначення мазей
Класифікація мазей
Основи для мазей, вимоги до них і їх класифікація
Прописування мазей
Загальні правила приготування мазей
Приватна технологія мазей
Концентрати і напівфабрикати для приготування мазей
Оцінка якості мазей
Упаковка і зберігання мазей
Удосконалення технології мазей

Глава 23. СУПОЗИТОРІЇ (SUPPOSITORIA)
Характеристика супозиторіїв
Супозиторної основи
Прописування супозиторіїв
Технологія супозиторіїв
Оцінка якості і зберігання супозиторіїв
Удосконалення технології супозиторіїв

Глава 24. ПІГУЛКИ (PILULAE)
Характеристика пілюль
Допоміжні речовини
Загальні правила приготування пілюль
Прописування пілюль
Приватна технологія пігулок
Контроль якості, зберігання і відпуск пігулок

Розділ 4. СТЕРИЛЬНІ і асептичних приготовляє ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Глава 25. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Характеристика лікарських форм для ін'єкцій
Розчинники
Організація роботи в асептичних умовах
Стерилізація
Технологія розчинів для ін'єкцій та контроль їх якості
Стабілізація розчинів для ін'єкцій
Приватна технологія розчинів для ін'єкцій
Ізотонічні розчини
Плазмозаменяющіе (фізіологічні) розчини
Розчини для ін'єкцій на неводних розчинниках
Зберігання та відпуск ін'єкційних лікарських форм
Удосконалення технології ін'єкційних лікарських форм

Глава 26. Очні лікарські форми
Характеристика очних лікарських форм
Очні краплі (Guttae ophtalmicae)
Очні мазі (Unguenta ophtalmicae seu oculenta)
Контроль якості, зберігання і відпуск очних лікарських форм
Удосконалення технології очних лікарських форм

Глава 27. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ з антибіотиками
Характеристика антибіотиків
Вимоги, що пред'являються до антибіотиків, і їх класифікація
Технологія лікарських форм з антибіотиками
Оцінка якості, зберігання і відпуск лікарських форм з антибіотиками
Удосконалення технології лікарських форм з антибіотиками

Глава 28. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Особливості застосування та призначення лікарських препаратів для дітей
Особливості технології, контролю, зберігання та відпуску лікарських препаратів для дітей
Удосконалення лікарських форм для дітей

Розділ 5. Скрутна і НЕСУМІСНІ ПОЄДНАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Глава 29. Скрутних випадках ПРИГОТУВАННЯ ЛІКІВ
Характеристика удаваної несумісності

Глава 30. НЕСУМІСНІ ПОЄДНАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Класифікація несумісності
Фізичні (фізико-хімічні) несумісності
Хімічні несумісності
Фармакологічні несумісності

Розділ 6. ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Глава 31. ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ
Визначення та історія розвитку гомеопатії
Принципи гомеопатії. Механізм дії гомеопатичних ліків
Технологія гомеопатичних лікарських форм
Приватна технологія гомеопатичних лікарських форм
Оцінка якості, зберігання і відпуск гомеопатичних препаратів
Удосконалення гомеопатичних лікарських препаратів

Глава 32. ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ
Характеристика ветеринарних лікарських форм
Технологія ветеринарних лікарських форм
Удосконалення ветеринарних лікарських форм

Глава 33. КОСМЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
Класифікація косметичних препаратів
Креми
Жирові (неемульсіонние) креми
Емульсійні креми
Густі емульсійні креми
Безжирову креми
Лосьйони
Вимоги, що пред'являються до косметичних препаратів
Оцінка якості та вдосконалення косметичних препаратів


ДОДАТКИ

Додаток 1. Найважливіші рецептурні скорочення
Додаток 2. Витяги з наказу МОЗ України 44 від 16.03.93 р
Додаток 3. Витяги з наказу МОЗ України 197 від 07.09.93 р
Додаток 4. Ізотонічні еквіваленти по натрію хлориду, натрію нітрату, натрію сульфату, глюкозі, борної кислоті і депресії температури замерзання 1% розчинів лікарських речовин (° С)
Опис:файлу
Файл: 12117_tehnologiya-lekarstv.zip
Розмір файлу: 3.82 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}