Промислова технологія ліків Том 1, Чуєшов ВІ, Зайцев ОІ, Шебанова СТ, Чернов МЮ, 2002 рік, ск

Автор (и): Чуєшов В.І., Зайцев О.І., Шебанова С.Т., Чернов М.Ю. Формат файлу: DJVU, 560 стр., 2002 г.
Опис:

У підручнику розглянуті теоретичні основи промислових процесів, використовуваних при виготовленні лікарських засобів в умовах хіміко-фармацевтичних заводів, фабрик і малих підприємств з урахуванням останніх досягненні фармацевтичної науки і практики. Наведено Опис:пристрою і принципи роботи апаратури, призначеної для проведення окремих технологічних операцій.
Підручник відповідає навчальній програмі та призначений для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП
Короткий історичний нарис розвитку заводської технології ліків як науки. Процеси і апарати фармацевтичної технології
Класифікація основних процесів
Системи одиниць вимірювання фізичних величин
Список літератури

Глава 1. Вимоги до матеріалів та апаратів
1.1. Експлуатаційні вимоги
1.2. Конструктивні вимоги
1.3. Вимоги техніки безпеки і промислової санітарії
1.4. Економічні вимоги
1.5. Класифікація та характеристика матеріалів для виготовлення апаратів, їх захист від корозії
1.5.1. Метали
Захист металів від корозії
Види корозії
Боротьба з корозією
1.5.2. Неметалеві матеріали
Список літератури

Глава 2. Технічні властивості матеріалів, напівпродуктів і продуктів фармацевтичних виробництв
2.1. Загальні відомості
2.1.1. Фізико-механічні та структурні властивості
2.1.2. Теплофізичні властивості
2.1.3. Фізико-хімічні властивості
2.2. Структурно-механічні властивості матеріалів
2.2.1. Сипучі матеріали
2.2.2. Емульсії, суспензії і розчини
2.3. Теплофізичні і фізико-хімічні властивості матеріалів
2.3.1. Коефіцієнт теплопровідності
2.3.2. Теплоємність
Додатки
Список літератури


МЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ

Глава 3. Подрібнення, змішування і дозування твердих матеріалів у фармацевтичному виробництві
3.1. Способи подрібнення і їх класифікація
3.2. Теоретичні основи подрібнення
3.3. Будову та принцип роботи подрібнюючих машин
3.3.1. Дробарки
Ударно відцентрові дробарки
Подрібнювачі ударно-истирающим дії
Розрахунок кульових барабанних млинів
Бігуни
Надтонке подрібнення
3.3.2. Ріжуть машини
3.4. Змішання твердих матеріалів
3.4.1. Барабанні змішувачі
3.4.2. Шнекові змішувачі
3.4.3. Лопатеві змішувачі
3.5. Живильники твердих матеріалів
3.5.1. Живильники безперервного руху
3.5.2. Живильники коливального руху
3.5.3. Обертові живильники
3.6. Дозатори твердих матеріалів
3.6.1. Дозатори періодичної (дискретного) дії
3.6.2. Дозатори безперервної дії
Список літератури

Глава 4. Сортування і транспортування сипучих матеріалів
4.1. Механічне просіювання
4.1.1. Механізми для сортування
4.2. Пневматичне та гідравлічне сортування
4.3. Механізми для переміщення твердих матеріалів
4.3.1. Механізми для горизонтального переміщення
4.3.2. Механізми для вертикального переміщення
4.3.3. Пневматичні транспортери
4.4. Розрахунок пристроїв безперервного транспорту
4.5. Магнітна сепарація
Список літератури

Глава 5. Обробка матеріалів пресуванням
5.1. Відділення рідини з твердих матеріалів
5.1.1. Характеристика процесу
5.1.2. Будову пресів для відділення рідини
5.2. Ущільнення сипучих матеріалів
Список літератури


Гідромеханічних процесів

Глава 6. Основи гідравліки
6.1. Загальні відомості
6.2. Основні фізичні властивості рідин
6.3. Гідростатика. Основне рівняння гідростатики
6.4. Деякі практичні додатки основного рівняння гідростатики
Принцип сполучених посудин
Пневматичне вимірювання кількості рідини в резервуарах
Тиск рідини на дно і стінки посудини
6.5. Гідродинаміка. Основні характеристики руху рідин
6.5.1. Швидкість і витрата рідини
6.5.2. Режим руху рідин
6.5.3. Гідравлічний радіус і еквівалентний діаметр
6.5.4. Розподіл швидкостей і витрата рідини по перерізу потоку
6.6. Матеріальний баланс потоку (рівняння нерозривності потоку)
6.7. Енергетичний баланс потоку (рівняння Бернуллі)
6.8. Деякі практичні додатки рівняння Бернуллі
6.8.1. Вимірювання швидкості та витрати
6.8.2. Закінчення рідин
6.9. Елементи теорії подібності
6.10. Гідродинамічний подобу
6.11. Гідравлічний опір в трубопроводах
Втрата напору на тертя
Втрата напору на місцеві опори
6.12. Розрахунок діаметра трубопроводу
6.13. Гідродинаміка киплячих (псевдозріджених) зернистих шарів
Список літератури

Глава 7. Переміщення рідин
7.1. Загальні відомості
7.2. Основні параметри насосів
7.3. Поршневі насоси
7.4. Відцентрові насоси
7.5, Насоси інших типів
Список літератури

Глава 8. Переміщення та стиснення газів
8.1. Загальні відомості
8.2. Термодинамічні основи процесу стиснення газів
8.3. Поршневі компресори
8.4. Ротаційні компресори
8.5. Компресорні машини інших типів
Список літератури

Глава 9. Розподіл неоднорідних систем у фармацевтичній технології
9.1. Класифікація неоднорідних систем і методи їх розділення
9.2. Матеріальний баланс процесу поділу
9.3. Розділення рідких систем
9.3.1. Осадження (відстоювання)
9.3.2. Фільтрування
9.3.3. Центрифугування
9.3.4. Мембранне розділення
9.3.5. Метод термодіффузіонного поділу
9.4. Розділення газових систем
9.4.1. Загальні відомості
9.4.2. Очищення газів під дією гравітаційних, інерційних і відцентрових сил
9.4.3. Очищення газів фільтруванням
9.4.4. Мокра очистка газів
9.4.5. Електрична очистка газів
Список літератури

Глава 10. Перемішування в рідких середовищах
10.1. Загальні відомості
10.2. Механічне перемішування
10.2.1. Пристрій мішалок
10.2.2. Витрата енергії при механічному перемішуванні
10.2.3. Вибір числа обертів мішалки
10.2.4. Моделювання процесу перемішування
10.3. Циркуляційне перемішування
10.4. Пневматичне перемішування
10.5. Перемішування в трубопроводах
Список літератури


ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ

Глава 11. Основи теплопередачі
11.1. Загальні відомості
11.2. Теплові баланси
11.3. Основне рівняння теплопередачі
11.4. Передача тепла
11.4.1. Теплопровідність
Диференціальне рівняння теплопровідності
Теплопровідність плоскої стінки
Рівняння теплопровідності циліндричної стінки
11.4.2. Теплове випромінювання
11.4.3. Конвективний перенос тепла
Диференціальне рівняння конвективного теплообміну
Теплове подобу
11.5. Досвідчені дані по тепловіддачі
Тепловіддача при вимушеному русі рідини
Тепловіддача при вільному русі рідини
Тепловіддача при механічному перемішуванні
Тепловіддача при конденсації парів
Тепловіддача при кипінні рідини
11.6. Теплопередача
Рушійна сила процесів передачі тепла
Противоточного рух теплоносіїв
Коефіцієнт теплопередачі К
Список літератури

Глава 12. Нагрівання, охолодження та конденсація
12.1. Загальні відомості
12.2. Нагрівають агенти і способи нагрівання
12.2.1. Нагрівання водяною парою
Нагрівання глухим паром
Нагрівання гострою парою
12.2.2. Нагрівання гарячою водою
12.2.3. Нагрівання топковими газами
12.2.4. Нагрівання мінеральними маслами
12.2.5. Нагрівання електричним струмом
12.3. Охолоджуючі агенти, способи охолодження і конденсації
12.4. Класифікація та конструкції теплообмінних апаратів
12.4.1. Класифікація теплообмінників
12.4.2. Влаштування поверхневих теплообмінників
12.4.3. Змішувальні теплообмінні апарати
12.5. Вибір теплообмінників та їх розрахунок
Розрахунок теплообмінників
12.5.1. Тепловий розрахунок
Визначення теплового навантаження і витрати теплоносіїв
Визначення середньої різниці температур і середніх температур теплоносіїв
Визначення коефіцієнта теплопередачі і поверхні теплообміну
12.5.2. Конструктивний розрахунок
12.5.3. Гідравлічний розрахунок
Список літератури

Глава 13. Штучне охолодження
13.1. Загальні відомості
13.2. Термодинамічні основи одержання холоду
Охолодження при ізоентропіческом розширенні
Охолодження при ізоентальпіческом розширенні
13.3. Помірне охолодження
13.3.1. Парокомпрессионниє холодильні машини
13.3.2. Абсорбційні холодильні машини
13.4. Глибоке охолодження
Список літератури

Глава 14. Випарювання
14.1. Загальні відомості
14.2. Основні характеристики процесу випарювання
14.3. Однокорпусні випарні установки
14.4. Багатокорпусні випарні установки
Загальна корисна різниця температур і її розподіл по корпусах
Розподіл корисної різниці температур по корпусах, що забезпечує рівні поверхні нагріву
Розподіл корисної різниці температур по корпусах, що забезпечує мінімальну сумарну поверхню нагріву всіх корпусів
14.5. Пристрій випарних апаратів
14.6. Розрахунок багатокорпусної випарної установки
Список літератури


Масообмінних процесів

Глава 15. Основи масопередачі
15.1. Загальні відомості
Фазовий рівновагу, лінія рівноваги
15.2. Матеріальний баланс масообмінних процесів
15.3. Швидкість массопередачи
Молекулярна дифузія
Конвективна (турбулентна) дифузія
Рівняння массоотдачи
Подобу процесів переносу маси
Рівняння массопередачи
Залежність між коефіцієнтами массоотдачи і массопередачи
15.4. Рушійна сила процесів масопередачі
Вираз рушійної сили через різницю концентрацій
Вираз рушійної сили процесу через число одиниць переносу
Вираз рушійної сили процесу через число теоретичних ступенів контакту
Список літератури

Глава 16. Абсорбція
16.1. Загальні відомості
16.2. Рівновага в системі рідина - газ
16.3. Матеріальний і тепловий баланси процесу абсорбції
16.3.1. Матеріальний баланс
16.3.2. Тепловий баланс
16.4. Швидкість процесу
16.5. Пристрій абсорбційних апаратів
16.5.1. Поверхневі і плівкові абсорбери
16.5.2. Насадок абсорбери
16.5.3. Барботажние (тарілчасті абсорбери)
Колони з ковпачковими тарілками
16.5.4. Розпилюють абсорбери
16.6. Розрахунок абсорбційних апаратів
16.6.1. Розрахунок насадок абсорберів
16.6.2. Розрахунок тарілчастих (барботажних) абсорберів
16.7. Десорбція
Список літератури

Глава 17. Адсорбція
17.1. Загальні відомості
17.2. Характеристика адсорбентів і їх види
17.3. Процес адсорбції
17.3.1. Матеріальний баланс процесу адсорбції
17.3.2. Рушійна сила адсорбції
17.3.3. Активність адсорбенту
17.3.4. Швидкість адсорбції
17.3.5. Массопередачі при адсорбції
17.4. Десорбція
17.5. Пристрій адсорберів
17.5.1. Адсорбери періодичної дії
17.5.2. Адсорбери безперервної дії
17.6. Розрахунок адсорберів
17.6-1. Періодично діючі адсорбери
17.6.2. Непреривнодействующіе адсорбери
17.7. Іонообмінні процеси
17.7.1. Регенерація іонітів
17.7.2. Рівновага при іонообмінних
17.7.4. Кінетика іонообмінних процесів
17.7.3. Матеріальний баланс іонообмінних процесів
17.7.5. Принципові схеми іонообмінних процесів
17.7.6. Іонообмінна апаратура
Список літератури

Глава 18. Екстракція
18.1. Загальні відомості
18.2. Екстракція в системі рідина - рідина
18.2.1. Рівновага в системах рідина-рідина
Знаходження хорд рівноваги і критичної точки
Побудова процесу екстракції в трикутній діаграмі
18.2.2. Методи екстракції
Багатоступенева екстракція при перехресному струмі
Багатоступенева протівоточная екстракція
Багатоступенева протівоточная екстракція з флегмой
18.2.3. Пристрій ^ екстракційних апаратів
Гравітаційні екстрактори (без підведення зовнішньої енергії)
Розрахунок екстракторів
18.3. Екстракція у системах тверде тіло ~ рідина
18.3.1. Загальні відомості
18.3.2. Особливості вилучення біологічно активних речовин із сировини з клітинною структурою
18.3.3. Рівновага і швидкість екстрагування
18.3.4. Способи розчинення і вилуговування
Прямоточний і протиточний процеси розчинення і вилуговування
Процес у нерухомому шарі
18.3.5. Пристрій екстракційних апаратів
Апарати з нерухомим шаром твердого матеріалу
Безперервно діючі апарати з механічним перемішуванням
Апарати із зваженим або киплячим шаром
18.3.6. Розрахунок екстракційних апаратів
Список літератури

Глава 19. Сушка
19.1. Основні параметри вологого повітря
19.2. Діаграма вологого повітря i-х
Зображення процесів зміни параметрів повітря на діаграмі ix
19.3. Рівновага при сушінні
19.3.1. Форми зв'язку вологи з матеріалом
19.3.2. Зміна стану вологого матеріалу при сушінні
19.4. Матеріальний і тепловий баланси сушки
Тепловий баланс сушарок
19.5. Визначення витрат повітря і тепла на сушку
19.6. Варіанти процесу сушіння
19.7. Швидкість сушіння
19.8. Особливості сушіння в фармації
19.9. Пристрій сушарок
19.9.1. Конвективні сушарки
19.9.2. Контактні сушарки
19.9.3. Спеціальні сушарки
Список літератури

Глава 20. Перегонка
20.1. Загальні відомості
20.2. Рівновага в системі рідина - пар
Суміші з необмеженою взаємною розчинністю
20.3. Проста перегонка
Фракційна перегонка
Проста перегонка з дефлегмацією
Перегонка з водяною парою
20.4. Ректифікація
Непреривнодействующіе установки
Періодично діючі установки
20.5.1. Матеріальний баланс
20.5. Безперервна ректифікація
20.5.2. Рівняння робочих ліній
Мінімальна і дійсне флегмовое число
20.5.3. Тепловий баланс
20.6. Періодична ректифікація
Відбір дистиляту постійного складу
20.7. Ректифікація багатокомпонентних сумішей
20.8. Розрахунок основних розмірів ректифікаційних колон
20.8.1. Розрахунок насадок колон
20.8.2. Розрахунок тарілчастих колон
20.9. Спеціальні види перегонки

Глава 21. Кристалізація
21.1. Загальні відомості
21.2. Рівновага в процесах кристалізації
21.3. Способи кристалізації. Вплив умов на зародження і зростання кристалів
21.4. Матеріальний і тепловий баланси кристалізації
21.4.1. Матеріальний баланс кристалізації
21.4.2. Тепловий баланс кристалізації
21.4.3. Кристалізація з видаленням частини розчинника
21.4.4. Кристалізація при охолодженні розчину
21.5. Пристрій кристалізаторів
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12112_promyshlennaya-tehnologiya-lekarstv-tom-1.zip
Розмір файлу: 9.49 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}