Аналіз лікарських форм, Перельман ЯМ, 1961 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Перельман Я.М. Формат файлу: DJVU, 618 стор, 1961 р.
Опис:

III видання цього посібника розширено додатковими матеріалами, що стосуються аналізу нових фармацевтичних препаратів і лікарських форм, що увійшли в терапевтичну практику останніх років, а також новими методами аналізу лікарських речовин.
Керівництво призначене для осіб, що удосконалюються в фармацевтичному аналізі, для слухачів курсів удосконалення провізорів і для практичних працівників з контролю якості ліків.
Матеріал керівництва розташований у відповідності з програмою практичної частини курсу фармацевтичної хімії і може бути використаний і студентами фармацевтичних інститутів.
Матеріал включає наступні основні розділи: а) аналіз лікарських речовин відомого складу (фармакопейний аналіз), б) аналіз речовин невідомого складу, в) аналіз лікарських сумішей (лікарських форм), г) аналіз лікарських речовин по функціональним групам і д) внутрішньоаптечна контроль та експрес -метод.
Що стосується розташування матеріалу всередині кожного розділу, то для економії місця і під уникнення дублювання ФУШ, аналіз препаратів мінерального характеру викладено не по окремим статтям, а по катіонів та аніонів, що узагальнює викладається і виключає повторення. Матеріал органічної частини викладено в основному відповідно до програми теоретичного курсу фармацевтичної хімії. Так як при проходженні фармацевтичного аналізу учні володіють вже в більшій чи меншій мірі знаннями із загальної, органічної, аналітичної, фізичної та фармацевтичної хімії, теоретичні питання викладені в самому стислому вигляді; висвітлення цих матеріалів обмежене ілюстраціями, хімічними рівняннями і короткими узагальнюючими вказівками перед кожним розділом (головним чином в органічної частини).
При описі окремих препаратів, крім фармакопейних методів, наведені по можливості й інші, не стандартні методи або ж дані посилання на відповідну літературу. Аналіз лікарських форм викладається головним чином на основі матеріалів, експериментально розроблялися в аналітичному відділі б. Ленінградського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту під керівництвом доктора фармацевтичних наук Б. А. Бродського (1872-1939) і в подальшому на кафедрі фармацевтичної хімії Ленінградського Хіміко-фармацевтичного інституту.
При складанні даного керівництва використаний також опублікований досвід та інших наукових установ, що працюють в даній галузі, якось: Центрального науково-дослідного аптечного інституту (ДАНІЇ), Центральної науково-дослідної лабораторії (ЦНІАЛ) України, Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту , Московської центральної контрольно-аналітичної лабораторії і ін
Значну увагу приділено фізико-хімічним методам дослідження лікарських речовин, без знання яких немислима робота сучасного аналітика. Так, у книзі коротко наводяться відомості по рефрактометрії, поляриметрії, фотометрії, потенціометрії, полярографії, хроматографічної адсорбції та ін Ми вважаємо, що і учням корисно ознайомитися з цими методами стосовно аналізу лікарських речовин, хоча практично не всі це передбачено навчальною програмою. Також стисло викладено методи внутрішньоаптечного контролю та експрес-метод. Після кожного розділу наводиться відповідна література до 1957 р., наступна література наводиться тільки в окремих випадках.
У підготовці до видання книги велику участь приймав професор В. П. Калашников. Його цінні вказівки сприяли значному поліпшенню керівництва.

Зміст:

Передмова
Введення
Література

ЧАСТИНА ПЕРША

Розділ перший. Центральна контрольно-аналітична лабораторій та її обладнання
Література

Розділ второй.Общіе і фізико-хіміческіеметоди аналізу лікарських речовин
Методи визначення вологи
Потрібних реактиви та їх отримання
Визначення реакції середовища
Безбуферний методопределенія рНпріпомощі двоколірних індикаторів
Буферний метод визначення рН
Визначення щільності рідини
Оптичні визначення
Рефрактометрія
Поляриметрія
Фотометрія
Колориметрія
Фото колориметрия
Спектрофотометрія
Нефелометрія
Люмінесцентний аналіз
Капілярний аналіз
Метод хроматографічної адсорбції
Потенціометрія
Потенціометри
Електроди
Нуль-інструменти
Потенціометрія в практиці фармацевтичного аналізу
Полярографія
Амперометричне титрування
Методи випробувань чистоти фармацевтичних препаратів
Визначення азоту за К'єльдаля
Зауваження до методів кількісного визначення фармацевтичних препаратів і обчислення результатів аналізу
Література


ЧАСТЬВТОРАЯ

Розділ перший. Аналіз неорганічних препаратів
Загальні зауваження
Застосування трилону Б при аналізі лікарських речовин
Випробування на справжність та кількісне визначення катіонів
Література
Випробування на справжність та кількісне визначення аніонів
Література

Розділ другий. Випробування на справжність та кількісне визначення препаратів органічної природи
Загальні зауваження
Аліфатичні сполуки
Галогенопохідні вуглеводнів
Спирти аліфатичні (одно-і багатоатомні)
Альдегіди, кетони і деякі похідні
Вуглеводи
Карбонові кислоти (аліфатичні) та їх солі
Складні ефіри
Література
Амідірованная похідні вугільної кислоти
Циклічні уреіди
Ізолювання барбітуратів з лікарських сумішей
Загальні методи кількісного визначення барбітуратів
Ациклічні уреіди
Література
Циклічні сполуки
Ароматичні сполуки
Феноли та їх похідні
Література
Ароматичні кислоти, фенолокислоти та їх похідні
Амінопроізводние ароматичного ряду
Література
Сульфаніламіди
Література
Амінокислоти ароматичного ряду та їх похідні
Література
Елементоорганіческіе з'єднання
Гідроароматичних з'єднання
Література
Алкалоїди та органічні синтетичні підстави
Загальні методи визначення
Методи дослідження алкалоїдів в лікарських сумішах
Література
Випробування на справжність та методи кількісного визначення окремих з'єднань
Підстави синтетичні
Природні алкалоїди
Література
Методи аналізу вітамінів
Література
Методи аналізу стероїдів
Література
Методи аналізу антибіотиків
Література

Розділ третій. Застосування неводних розчинників при аналізі лікарських речовин
Література


ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Розділ перший. Аналіз лекарственныхвеществнеизвестного складу
Хід дослідження порошку (індивідуального препарату)
Хід дослідження рідини невідомого складу
Дослідження речовин, переганяли до 90 °
Література

Розділ другий. Методи аналізу лікарських сумішей
Загальні зауваження до методів аналізу лікарських форм
Аналіз складних порошків і таблеток
Література
Група I. Аспірин
Група II. Фенацетин
Група III. Антипірин
Група IV. Пірамідон
Група V. Анальгін
Група VI. Уротропін
Група VII. Кодеїн та його фосфорнокислий сіль
Група VIII. Пантопон, опій, морфін
Група IX. Гваякол-карбонат (дуотал)
Група X. Салол
Група XI. Нітрат вісмуту (основний)
Група XII. Сантонін
Група XIII. Барбітурати
Група XIV. Закісное залізо
Група XV. Фітин
Аналіз рідких лікарських форм
Група XVI. Галогени
Група XVII. Галогени при спільній присутності
Група XVIII. Саліцилат натрію
Група XIX. Феноли і фенолокислоти
Група XX. Кофеїн і його подвійні солі
Група XXI. Теобромін і діуретин
Аналіз мазей, свічок і кульок
Група XXII. Мазі
Група XXIII. Свічки і кульки
Різні лікарські форми
Група XXIV. Лікарські форми з миш'яковистим ангідридом
Група XXV. Лікарські форми з вітамінами
Група XXVI. Лікарські форми з ціаністої або оксицианистой ртуттю
Група XXVII. Лікарські форми з алкалоїдами і синтетичними підставами
ГруппаXXVIII. Різні лікарські форми
Література

Розділ третій. Спеціальниеметодианаліза лікарських речовин по функціональних групах
Функціональні групи
Гідроксильна група
Аміно-група
Складноефірний угруповання
Метоксільная група
Карбонільна група
Література

Розділ четвертий. Внутріаптечнийконтроль іекспресс-метод
Загальні зауваження по внутрішньоаптечного контролю
Техніка роботи контролера за якісним і кількісним контролю готових ліків
Аналіз лікарських формускоренним методомпрівнутріаптечном контролі
Рідкі лікарські форми
Сухі лікарські форми
Мазі
Очні краплі
Література

ДОДАТКИ
Деякі фізичні константи і розчинність найважливіших органічних препаратів
Константи дисоціації кислот та основ
Діелектрична постійна розчинників
Показник титрування для алкалоїдів у воді при 24 ° (Рв = 14,0)
Рефрактометричний таблиці
I. Фактори показателейпреломлениярастворов з ваговою концентрацією
II. Фактори показателейпреломлениярастворов з ваго-об'ємною концентрацією
III. Концентрація ваго-об'ємних растворовлекарственних речовин в залежності від їх коефіцієнта заломлення
IV. Концентрациялекарственныхвеществ (виготовлених ваговим шляхом) в зависимостиот коеффіціентапреломленія
Атомні ваги (на 1957 р.)
Норми допустимих відхилень від прописів
Логарифми

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 12088_analiz-lekarstvennyh-form.zip
Розмір файлу: 9.52 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}