Серцево-судинна хірургія, Бураковський ВІ, Бокерія ЛА, 1989 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Бураковський В.І., Бокерія Л.А. Формат файлу: PDF, 752 стор, 1989 р.
Опис:

У керівництві описані семіотика, сучасні методи інвазивної та неінвазивної діагностики, показання до операції і методи хірургічного лікування вроджених і набутих вад серця, порушень ритму, ішемічної хвороби серця, хвороб судин. Представлено нові розділи у вітчизняній кардіохірургії - хірургічне лікування новонароджених і дітей, що знаходяться в критичному стані, обумовленому вродженими вадами серця, - хірургія тахіаритмій (класифікація, електрофізіологічних діагностика і лікування складних форм тахікардії) і трансплантація серця.
Для хірургів, кардіологів, терапевтів, педіатрів.

Зміст:

Передмова

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ
1.1. Загальна анестезія
1.1.1. Методи анестезії
1.1.1.1. Анестезія при закритих операціях у дорослих
1.1.1.2. Анестезія при паліативних операціях у хворих з вродженими вадами серця віком до 3 років
1.1.1.3. Анестезія при паліативних неускладнених операціях у хворих з вродженими вадами серця віком до 1 року
1.1.1.4. Анестезія у хворих з вродженими вадами серця, оперованих в умовах штучного кровообігу
1.1.1.5. Анестезія у дітей з вродженими вадами серця, оперованих в умовах штучного кровообігу і потребують штучної вентиляції легенів протягом 1-2 діб після операції
1.1.1.6. Анестезія у хворих з пороками клапанів серця та ішемічною хворобою серця без важких порушень гемодинаміки, оперованих в умовах штучного кровообігу
1.1.1.7. Анестезія у хворих з високим ступенем операційного ризику, порушеннями коронарного кровообігу, оперованих в умовах штучного кровообігу
1.1.1.8. Анестезія при операціях, виконуваних в умовах помірної гіпотермії
1.2. Хірургічні особливості доперфузіонного періоду
1.3. Штучний кровообіг
1.4. Захист міокарда (Кардіоплегія)
1.5. Гіпербарична оксигенація
1.6. Гіпотермія
1.7. Особливості ведення хворого після перфузії
1.8. Ускладнення після операцій на серці
1.8.1. Ускладнення з боку серця
1.8.2. Ускладнення з боку легенів
1.8.3. Ускладнення з боку центральної нервової системи
1.8.4. Ускладнення з боку нирок
1.8.5. Ускладнення з боку печінки

2. Вроджені вади серця
2.1. Хірургічна анатомія серця
2.2. Класифікація вроджених вад серця
2.3. Хворий з вродженим пороком серця
2.3.1. Основні патофізіологічні зрушення і патоморфологічні зміни в організмі у разі порушень кровообігу
2.3.2. Легенева гіпертензія
2.3.2.1. Первинна легенева гіпертензія
2.4. Основи організації екстреної допомоги, діагностики і хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей в критичному стані
2.5. Приватна хірургія вроджених вад серця і судин
2.5.1. Відкрита артеріальна протока
2.5.2. Вади розвитку міжпередсердної перегородки і аномалії впадіння легеневих вен
2.5.2.1. Дефект міжпередсердної перегородки
2.5.2.2. Трехпредсердное серце
2.5.2.3. Дефект міжпередсердної перегородки в поєднанні зі стенозом лівого передсердно-шлуночкового отвору (синдром Лютембахера)
2.5.2.4. Аномальний дренаж легеневих вен
2.5.2.4.1. Частковий аномальний дренаж легеневих вен
2.5.2.4.2. Тотальний аномальний дренаж легеневих вен
2.5.3. Дефект міжшлуночкової перегородки
2.5.4. Відкритий атріовентрикулярний канал
2.5.4.1. Частково відкритий атріовентрикулярний канал
2.5.4.2. Загальний відкритий атріовентрикулярний канал
2.5.4.3. Проміжні форми відкритого атріовентрикулярного каналу (косий відкритий атріовентрикулярний канал)
2.5.5. Дефект аортолегочний перегородки
2.5.6. Загальний артеріальний стовбур
2.5.7. Стеноз легеневої артерії з інтактною міжшлуночкової перегородкою (ізольований стеноз клапана легеневого стовбура)
2.5.8. Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночкової перегородкою I
2.5.9. Тетрада Фалло
2.5.10. Атрезія легеневої артерії з дефектом міжшлуночкової перегородки
2.5.11. Агенезія клапана легеневого стовбура
2.5.12. Стенози легеневих артерій
2.5.13. Двокамерний правий шлуночок
2.5.14. Синдром гіпоплазії правого шлуночка
2.5.15. Проста транспозиція магістральних судин
2.5.16. Транспозиція магістральних судин у поєднанні з дефектом міжшлуночкової перегородки
2.5.17. Транспозиція магістральних судин у поєднанні з дефектом міжшлуночкової перегородки і стенозом легеневої артерії
2.5.18. Відходження аорти та легеневого стовбура від правого шлуночка
2.5.19. Відходження магістральних судин від лівого шлуночка
2.5.20. Єдиний шлуночок серця
2.5.21. Атрезія тристулкового клапана
2.5.22. Аномалія Ебштейна
2.5.23. Аномалії внутрішньогрудного розташування серця
2.5.23.1. Правосформірованное праворасположенного серце
2.5.23.2. Правосформірованное средіннорасположенное серце
2.5.23.3. Правосформірованное леворасположенное серце із зворотним розташуванням органів черевної порожнини
2.5.23.4. Левосформірованное праворасположенного серце
2.5.23.5. Левосформірованное леворасположенное серце
2.5.23.6. Невизначено-сформоване серце
2.5.24. Коригувати транспозиція магістральних судин
2.5.25. Criss-cross серця
2.5.26. Стеноз аорти
2.5.27. Коарктація аорти
2.5.27.1. Коарктація аорти у грудних дітей
2.5.27.2. Коарктація аорти у дітей старше року і у дорослих
2.5.28. Вроджені деформації дуги аорти
2.5.29. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця
2.5.30. Синдром гіпоплазії висхідної частини аорти
2.5.31. Вроджена недостатність мітрального клапана
2.5.32. Судинні кільця і судинні петлі
2.5.32.1. Судинні кільця
2.5.32.2. Судинні петлі
2.5.33. Вроджені хвороби кровоносних судин
2.5.33.1. Вроджені артеріовенозні свищі периферичних судин
2.5.33.2. Вроджені артеріовенозні свищі легких
2.5.33.3. Вроджені венозні дисплазії кінцівок, шиї та голови
2.5.33.4. Вроджені артеріальні дисплазії кінцівок
2.5.34. Аномальне відходження вінцевих артерій від легеневого стовбура
2.5.34.1. Аномальне відходження лівої вінцевої артерії від легеневого стовбура
2.5.34.2. Аномальне відходження правої вінцевої артерії від легеневого стовбура
2.5.35. Дефект міжшлуночкової перегородки в поєднанні з недостатністю аортального клапана
2.5.36. Вроджена аневризма синуса Вальсальви
2.5.37. Аневризма перетинкової частини міжшлуночкової перегородки
2.5.38. Свищі між вінцевими артеріями і порожнинами серця
2.5.39. Аортолевожелудочковий тунель
2.5.40. Аномалії впадання порожнистих вен
2.5.40.1. Аномалії впадання порожнистих вен у праве передсердя
2.5.40.2. Аномалії впадання порожнистих вен у ліве передсердя
2.5.41. Природжений стеноз легеневих вен
2.5.42. Дивертикул лівого шлуночка
2.5.43. Вроджені аневризми передсердь
2.5.43.1 Вроджені аневризми лівого передсердя
2.5.43.2 Вроджені аневризми правого передсердя
2.5.44. Повідомлення між правою легеневою артерією і лівим передсердям
2.5.45. «Сидячі верхи» і «зміщені» передсердно-шлуночкові клапани
2.5.46. Юкстапозіція передсердних вушок
2.5.47. Ідіопатичне розширення легеневого стовбура і легеневих артерій

З.ПРІОБРЕТЕННИЕ ХВОРОБИ СЕРЦЯ І ПЕРИКАРДА
3.1. Набуті вади клапанів серця
3.1.1. Пороки аортального клапана
3.1.1.1. Стеноз аортального клапана
3.1.1.2. Недостатність клапана аорти
3.1.2. Пороки мітрального клапана
3.1.2.1. Недостатність мітрального клапана
3.1.2.2. Стеноз мітрального клапана
3.1.3. Пороки тристулкового клапана
3.1.4. Багатоклапанні вади серця
3.2. Штучні клапани серця
3.2.1. Механічні клапани серця
3.2.2. Біологічні клапани серця
3.2.3. Специфічні ускладнення протезування клапанів серця та їх профілактика
3.3. Техніка операцій на клапанах серця
3.4. Клапанний інфекційний ендокардит
3.5. Вади клапанів і ішемічна хвороба серця
3.6. Хвороби перикарда
3.6.1. Кіста перикарда
3.6.2. Ексудативний перикардит
3.6.3. Хронічний перикардит
3.6.4. Сліпчівий (сдавливающий) перикардит
3.7. Пухлини серця
3.7.1. Міксоми серця
3.7.2. Первинні злоякісні пухлини серця
3.8. Поранення серця

4. ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ
4.1. Хірургічна анатомія провідної системи серця та пов'язаних з нею утворень
4.2. Електрофізіологічне дослідження
4.3. Брадіарітміі
4.4. Синдроми предвозбужденія шлуночків
4.5 Надшлуночкова тахікардія
4.6. Тріпотіння передсердь
4.7. Шлуночкові тахікардії
4.7.1. «Вроджена» шлуночкова тахікардія
4.7.2. «Придбана» шлуночкова тахікардія

5. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ
5.1. Хронічна ішемічна хвороба серця
5.2. Нестабільна стенокардія
5.3. Гострий інфаркт міокарда
5.4. Кардіогенний шок
5.5. Допоміжне кровообіг при серцевій і коронарної недостатності
5.6. Постінфарктна аневризма серця
5.7. Постінфарктний дефект міжшлуночкової перегородки
5.8. Постінфарктна недостатність мітрального клапана
5.9. Поєднані ураження вінцевих і магістральних артерій (вибір тактики хірургічного лікування)

6. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ СЕРЦЯ
6.1. Гемодинаміка та патофізіологія трансплантованого серця
6.2. Профілактика і лікування реакції відторгнення
6.3. Трансплантація серця і легенів (серцево-легеневого комплексу)

7. ХВОРОБИ СУДИН
7.1. Синдром атипової коарктації спадної частини аорти
7.2. Аневризми грудної частини аорти
7.3. Аневризми черевної частини аорти
7.4. Розшаровуючі аневризми аорти
7.5. Хронічна ішемія головного мозку
7.6. Хронічна ішемія верхніх кінцівок
7.7. Хронічна ішемія органів травлення
7.8. Вазоренальна гіпертензія
7.9. Хронічна ішемія нижніх кінцівок
7.10. Гостра артеріальна недостатність кровообігу кінцівок
7.10.1. Гострі емболії і тромбози біфуркації аорти і артерій кінцівок
7.11. Пошкодження магістральних судин
7.12. Класифікація захворювань венозної системи
7.13. Гострі тромбози системи нижньої порожнистої вени
7.13.1. Тромбофлебіт підшкірних вен системи нижньої порожнистої вени
7.13.2. Ускладнення гострих тромбозів магістральних вен
7.13.3. Тромбоемболії легеневих артерій
7.14. Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок
7.14.1. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
7.14.2. Посттромбофлебітичний синдром нижніх кінцівок і тазу
7.15. Оклюзії системи верхньої порожнистої вени
7.15.1. Синдром ГТеджета - Шреттера і ПТФС верхніх кінцівок
7.15.2. Оклюзії верхньої порожнистої і безіменних вен
7.16. Основи ангіомікрохірургіі
7.16.1. Мікрохірургічні операції на артеріях гомілки
7.16.2. Реплантації кінцівки
7.16.3. Реплантації пальців
7.16.4. Мікрохірургія лімфатичних шляхів

Список основної літератури
Опис:файлу
Файл: 11937_serdechno-sosudistaya-hirurgiya.zip
Розмір файлу: 52.83 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}