Рекомендації з лікування гострого коронарного синдрому без стійкого підйому сегмента ST на ЕКГ, Всеросійське

Автор (и): Всеросійське наукове товариство кардіологів Формат файлу: PDF, 42 стр., 2003 г.
Опис:

Коронарна хвороба серця (КБС), як і всяке хронічне захворювання, проте-кає з періодами стабільного перебігу і загострень. Період загострення КБС позначення ють як гострий коронарний синдром. Цим терміном об'єднують такі клінічні стани, як інфаркт міокарда (включаючи інфаркт без зубця Q, дрібновогнищевий, мік ¬ ро-і т.д.) і нестабільна стенокардія. Нестабільна стенокардія та інфаркт міокарда є різними клінічними проявами єдиного патофізіологічного про ¬ цесу, а саме тромбозу різного ступеня вираженості над надривом атеросклеро-тичної бляшки або ерозією ендотелію коронарної артерії, і наступних дисталь-них тромбоемболій.
Термін гострий коронарний синдром був введений в клінічну практику, коли з'ясувалося, що питання про застосування деяких активних методів лікування, в приватно ¬ сті тромболітичної терапії, має вирішуватися до остаточного діагнозу наявності або відсутності великовогнищевого інфаркту міокарда.

Зміст:

1 Введення
1.1.1 Деякі визначення
1.1.1.1 Співвідношення понять нестабільна стенокардія та інфаркт міокарда без елевації сегмента ST. Нестабільна стенокардія з підвищеними рівнями серцевих тропонінів
2 Діагноз
2.1 Клінічні прояви
2.2 Фізикальне обстеження
2.3 ЕКГ
2.4 Біохімічні маркери пошкодження міокарда
2.5 Оцінка ризику
2.5.1 Фактори ризику
2.5.1.1 Клінічні дані
2.5.1.2 Електрокардіограма
2.5.1.3 Маркери ушкодження міокарда (серцевий тропонін)
2.5.1.4 Ехокардіографія
2.5.1.5 Навантажувальні тести перед випискою
2.5.1.6 Коронарографія
3 Методи лікування
3.1 АНТИІШЕМІЧНА препарати
3.1.1 Бета блокатори
3.1.2 Нітрати
3.1.3 Антагоністи кальцію
3.2 Антитромботичні препарат
3.2.1 гепарину (нефракціонований і низькомолекулярні)
3.2.1.1 Тривале введення НМГ у хворих з ознаками підвищеного ризику ускладнень
3.2.2 Прямі інгібітори тромбіну
3.2.3 Лікування геморагічних ускладнень, пов'язаних з лікуванням антитромбіну
3.3 Антитромботичні препарати. Антитромбоцитарні засоби
3.3.1 Аспірин (ацетилсаліцилова кислота)
3.3.1.1 Доза аспірину
3.3.1.2 Резистентність »до аспірину
3.3.2 Антагоністи рецепторів до аденозиндифосфату: тіенопірідіна
3.3.3 Блокатори глікопротеїнових IIb / IIIa рецепторів тромбоцитів
3.3.3.1 Антагоністи ДП IIb / IIIa тромбоцитів і НМГ
3.4 Непрямі антикоагулянти при ОКС
3.5 Фібринолітичний (тромболітичну) лікування
3.6 Коронарна реваскуляризація
3.6.1 коронароангіографії
3.6.2 Черезшкірні коронарні втручання. Стенти
3.6.2.1 Антитромботична терапія після ЧКВ
3.6.2.2 ЧКВ і НМГ
3.6.3 коронарне шунтування (КШ)
3.6.4 Показання до Чрезкожная і хірургічним втручанням
3.6.4.1 Порівняння ефективності інвазивного і медикаментозного лікування
4 Стратегія лікування хворих з гострим коронарним синдромом
4.1 Первинна оцінка хворого
4.2 Хворі з ознаками гострої оклюзії великої коронарної артерії
4.3 Хворі з підозрою на гострий коронарний синдром БПST
4.3.1 Застосування гепарину
4.3.1.1 нефракціонованого гепарину
4.3.1.2 Низькомолекулярний гепарин
4.3.2 Хворі з високим безпосереднім ризиком смерті або розвитку інфаркту міокарда за результатами початкового спостереження (8-12 годин)
4.3.3 Хворі з низьким ризиком смерті або розвитку інфаркту міокарда найближчим часом
4.4 Ведення хворих після стабілізації стану
5 Приблизна послідовність дій при веденні хворих ГКС без елевації ST
5.1 Перший контакт з лікарем (дільничним, кардіологом поліклініки)
5.2 Лікар швидкої допомоги
5.3 Приймальний покій лікарні
5.3.1 Лікарні без кардіологічного блоку інтенсивної терапії або мають можливості для екстреного лікування хворих у приймальному покої
5.3.2 Лікарні з кардіологічним блоком інтенсивної терапії
5.4 Блок інтенсивної терапії (при його відсутності відділення, в якому здійснюється лікування)
5.4.1 Установи з хірургічної службою або можливістю виконання ЧКВ
5.5 Кардіологічне відділення після переведення з блоку інтенсивної терапії
6 Додаток
7 Склад Комітету експертів ВНОК
Опис:файлу
Файл: 11942_rekomendacii-po-lecheniyu-ostrogo-koronarnogo-sindroma.zip
Розмір файлу: 1.52 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}