Практичне керівництво з ультразвукової діагностики Ехокардіографія, Рибакова МК, Альохін МН, Мітько

Автор (и): Рибакова М.К., Альохін М.Н., Митьков В.В. Формат файлу: DJVU, 458 стор, 2008 р.
Опис:

Книга написана співробітниками кафедри ультразвукової діагностики Російської медичної академії післядипломної освіти (база - ДКБ ім. С. П. Боткіна, Москва) та Центральної клінічної лікарні з поліклінікою Управління справами Президента РФ (Москва). Керівництво включає всі основні розділи сучасної кардіології з позиції ехокардіографії. Особливий інтерес представляють розділи, що містять нові технології дослідження, такі як тканинна доплерографія, і нові рекомендації Європейської асоціації кардіології та ехокардіографії в оцінці камер серця, функції шлуночків і в діагностиці різної патології серця. Велику увагу приділено також диференціальної діагностики в ехокардіографії, ургентної ехокардіографії, стрес-ехокардіографії, особливостям дослідження серця у дітей та підлітків, малим аномалій розвитку серця. Дане видання доповнено главою, присвяченій черезстравохідної ехокардіографії, а також ілюстраціями в прикладах ехокардіографічних висновків. У книзі представлений великий ілюстративний матеріал.
Видання призначене для фахівців ехокардіографії, лікарів ультразвукової та функціональної діагностики, кардіологів і терапевтів.

Зміст:

Введення

Глава 1. Ехокардіографічні технології

ВАРІАНТИ ехокардіографічного дослідження
Двомірна ехокардіографія
М-режим
Допплерехокардіографія
Імпульсноволновой доплер (Pulsed Wave - PW)
Режим високої частоти повторення імпульсів (High Puis Repetition Frequency Doppler - HPRF)
Непреривноволновой доплер (Continuous Wave - CW)
Колірний доплер (Color Doppler)
Колірний М-модальний доплер (Color M-mode)
Енергетичний доплер (Power Doppler)
Тканинної колірний доплер (Color Tissue Velocity Imaging - Color TVI)
Тканинної нелінійний допплер, або З-режим (C-mode)
Тканинної імпульсноволновой доплер (Pulsed Wave Tissue Velocity Imaging)
Тканинної слід (Tissure Traking)
Допплер-оцінки деформації і швидкості деформації (Strain, Strain Rate)
Векторне швидкісне зображення, або векторний аналіз швидкості руху ендокарда (Vector Velocity Imaging)
Черезстравохідна ехокардіографія
Стрес-ехокардіографія
Трьох-і чотиривимірний моделювання серця
Внутрішньосудинний ультразвук
Внутрішньосерцевої ультразвук
Контрастна ехокардіографія
СУЧАСНІ ехокардіографічних ПРИЛАДИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 2. Нормальна анатомія і фізіологія серця

НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ СЕРЕДОСТІННЯ І СЕРЦЯ
Будова грудної клітини
Будова плеври
Будова перикарда
Будова серця людини
Будова лівого передсердя
Будова фіброзного каркаса серця
Будова мітрального клапана
Будова лівого шлуночка
Будова аортального клапана
Будова аорти
Будова правого передсердя
Будова трикуспідального клапана
Будова правого шлуночка
Будова клапана легеневої артерії
Будова легеневої артерії
Кровопостачання серця
Іннервація серця
НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 3. Стандартні ехокардіографічні доступи і позиції. М-режим

СТАНДАРТНІ ехокардіографічних доступу і ПОЗИЦІЇ
Парастернальних доступ
Апікальний доступ
Субкостальний доступ
Супрастеріальная позиція
Дослідження плевральних порожнин
М-РЕЖИМ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 4. Допплерехокардіографія в нормі

ІМПУЛЬСНОВОЛНОВОЙ Допплера (Pulsed Wave - PW)
Трансмітрального діастолічний потік
Кровотік у виносному тракті лівого шлуночка
Транстрікуспідального діастолічний потік
Кровотік у виносному тракті правого шлуночка
Кровотік у висхідному відділі аорти
Кровотік в грудному низхідному відділі аорти
Кровотік в легеневих венах
Кровотік в печінкових венах
РЕЖИМ ВИСОКОЇ частота повторення імпульсів (HPRF)
НЕПРЕРИВНОВОЛНОВОЙ Допплера (Continuous Wave - CW)
КОЛІРНОЇ Допплера
КОЛІРНОЇ М-РЕЖИМ (Color M-mode)
Енергетичний доплер (Power Doppler)
ТКАНИННОЇ Допплера
Принципи методу і його особливості
Основні режими тканинного доплера
Імпульсноволновой тканинної доплер Імпульсноволновой тканинної доплер фіброзних колії атріовентрикулярних клапанів / Режими і інструменти обробки колірного тканинного доплера / Реконструйована крива швидкості руху / Нелінійний М-режим колірного допплера {curved} / Міокардіальне градієнт швидкості / Тканинною слід (tissue tracking) / Деформація (strain) і швидкість деформації (strain rate) / Режим зображення синхронізації тканини
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 5. Стандартні ехокардіографічні вимірювання і нормативи. Розрахунки для оцінки функції шлуночків

СТАНДАРТНІ ехокардіографічних ВИМІРЮВАННЯ І НОРМАТИВИ
Нормативи стандартних вимірювань в парастернальній позиції (Graig M., 1991)
Нормативи ехокардіографічних вимірювань у дорослих (Otto CM, Pearman AS, 1995)
Рекомендації Європейської та Американської асоціацій ехокардіографії для проведення вимірювань, розрахунків, оцінки камер серця і магістральних судин
РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ОЦІНКИ функції шлуночків
Оцінка систолічної функції лівого і правого шлуночків
М-режим
Розрахунок обсягу шлуночка / Розрахунок маси міокарда лівого шлуночка (left ventricular mass) / Індекс маси міокарда лівого шлуночка / Площа поверхні тіла (body surface area - BSA) / Розрахунок ударного об'єму (SV - stroke volume) / Розрахунок хвилинного об'єму кровотоку (СО - cardiac output) / Розрахунок фракції викиду (Ejection fraction - EF) / Розрахунок фракції укорочення волокон міокарда (Fraction shortening) / Розрахунок відносної товщини стінки шлуночка (P.WT-relative wall thickness) / Розрахунок напруги на стінку лівого шлуночка (left ventricular wall stress) (s) / Розрахунок швидкості циркулярного укорочення волокон міокарда (velocity of circumferential fiber shortening - VCF)
В-режим
Розрахунок обсягу шлуночка (Модифіковане рівняння Сімпсона. Формула дисків) / Розрахунок обсягу лівого передсердя / Розрахунок напруги на стінку лівого шлуночка (left ventricular wall stress) (s) / Розрахунок маси міокарда Імпульсноволновой допплер
Рівняння неперервності потоку для розрахунку ударного об'єму Непреривноволновой допплер
Розрахунок швидкості наростання тиску в лівому шлуночку на початку систоли (dP / dt) / Розрахунок допплерівського ехокардіографічного індексу (Index) або індексу Tei для оцінки функції лівого і правого шлуночків (систолічної та діастолічної) Імпульсноволновой тканинної доплер
Оцінка систолічної функції шлуночків по швидкості систолічного зміщення лівого або правого
фіброзних кілець-Sm / Розрахунок фракції викиду лівого шлуночка за середнім значенням швидкості піку Sm
руху фіброзного кільця мітрального клапана (Gulati VF)
Оцінка діастолічної функції лівого і правого шлуночків
Імпульсноволновой допплер Оцінка параметрів трансмітрального і транстрикуспидальногодиастолического потоку / Оцінка кровотоку в легеневих венах для оцінки діастолічної функції лівого шлуночка / Оцінка кровотоку в печінкових венах для оцінки діастолічної функції правого шлуночка / Оцінка кровотоку на мітральному, трикуспідального клапанах і в легеневих венах для дорослої популяції
Непреривноволновой допплер Неінвазивний розрахунок тимчасової константи розслаблення (Таї) і ригідності камери лівого шлуночка (KV)
Колірний доплер Розрахунок швидкості раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка в режимі колірного допплера (velocity propogetion - Vp) / Оцінка швидкостей раннього і пізнього діастолічного наповнення шлуночка в режимі колірного М-модального допплера / Розрахунок тиску в лівому передсерді і кінцевого діастолічного тиску в лівому шлуночку для оцінки діастолічної функції шлуночка (Розрахунок тиску в лівому передсерді. Розрахунок кінцевого діастолічного тиску в лівому шлуночку)
Імпульсноволновой тканинної доплер
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ систолічної та діастолічної функції
ПРАВОГО ШЛУНОЧКА
Особливості оцінки систолічної функції правого шлуночка
Особливості оцінки діастолічної функції правого шлуночка
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 6. Малі аномалії розвитку серця. Особливості ехокадіографіческого дослідження у дітей та підлітків. Пролабування клапанів серця

Малі аномалії розвитку СЕРЦЯ
НОРМАЛЬНІ АНАТОМІЧНІ ОСВІТИ, ЯКІ МОЖНА ПРИЙНЯТИ
ЗА ПАТОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ЕХОКАДІОГРАФІЧЕСКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Можливі причини помилок діагностики у дітей та підлітків під час
ехокардіографічного дослідження
Стандартні вимірювання у дітей та підлітків
Причини функціональних шумів у дітей
Пролабування КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
Пролабування мітрального клапана
Етіологія патологічного пролапса мітрального клапана (Otto О.)
Синдром пролабування мітрального клапана / міксоматозної дегенерації стулок клапана / Вторинний пролапс мітрального клапана Оцінка ступеня пролабування мітрального клапана за ступенем провисання стулок (Мухарлямов Н. М., 1981)
Пролабування стулок аортального клапана
Етіологія патологічного пролапсу аортального клапана
Пролабування стулок трикуспідального клапана
Етіологія пролапсу трикуспідального клапана
Пролабування стулок клапана легеневої артерії
Етіологія патологічного пролапсу клапана легеневої артерії
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 7. Клапанна регургітація

Мітральна регургітація
Етіологія
Вроджена мітральна регургітація Придбана мітральна регургітація
запальне ураження стулок мітрального клапана / Дегенеративні зміни стулок / Порушення
функції подклапанних структур і фіброзного кільця Інші причини
Класифікація мітральної регургітації
Гостро виникла мітральна регургітація Хронічна мітральна регургітація
Гемодинаміка при мітральної регургітації
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими Імпульсноволновой допплер Непреривноволновой допплер Колірний доплер Критерії оцінки ступеня мітральної регургітації за процентним співвідношенням площі струменя і площі лівого передсердя / Критерії оцінки ступеня мітральної регургітації по площі струменя / Критерії оцінки ступеня мітральної регургітації по радіусу проксимальної частини струменя регургітації (proximal isovelocity surface area - PISA)
Критерії оцінки ступеня мітральної регургітації по ширині мінімальної частини сходящегося потоку (vena contracta)
Способи оцінки ступеня мітральної регургітації
Розрахунок швидкості наростання тиску в лівому шлуночку на початку систоли
(Непреривноволновой допплер) Розрахунок фракції регургітірующего обсягу за допомогою рівняння безперервності потоку Розрахунок регургітірующего обсягу, площі та об'єму проксимальної струменя регургітації. ефективного регургітірующего обсягу Розрахунок площі проксимальної струменя регургітації (PISA) / Розрахунок обсягу проксимальної струменя регургітації / Розрахунок ефективного регургітірующего обсягу / Розрахунок регургітірующего ударного об'єму Кореляція між ступенем мітральної регургітації та ефективної регургітірующей площею Вимірювання мінімальної частини сходящегося потоку (vena contracta) і оцінка значимості мітральної
регургітації за цим показником Розрахунок тиску в лівому передсерді по потоку мітральної регургітації Систолічна вібрація стулок мітрального клапана
Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії в оцінці ступеня тяжкості мітральної регургітації
Аортальна регургітація
Етіологія
Вроджена патологія аортального клапана
Набута патологія аортального клапана
Класифікація аортальної регургітації
Гостро виникла аортальна регургітація
Хронічна аортальна регургітація
Гемодинаміка при аортальний регургітації
Технологія проведення дослідження
B-і М-режими
Ехокардіографічні ознаки аортальної регургітації
Імпульсноволновой допплер Оцінка ступеня аортальної регургітації з використанням импульсноволновогодопплера
Непреривноволновой допплер Розрахунок часу полуспада градієнта тиску аортальної регургітації / Розрахунок кінцевого діастолічного тиску в лівому шлуночку по потоку аортальної регургітації
Колірний доплер Критерії оцінки ступеня аортальної регургітації з використанням кольорового допплерівського картування за процентним співвідношенням площі струменя регургітації до площі вихідного тракту лівого шлуночка / Критерії оцінки ступеня аортальної регургітації з використанням кольорового допплерівського картування за процентним співвідношенням площі струменя регургітації до площі вихідного тракту лівого шлуночка / Критерії оцінки ступеня аортальної регургітації по співвідношенню площі проксимальної частини струменя регургітації і площі кореня аорти
Способи оцінки ступеня аортальної регургітації
Розрахунок фракції регургітірующего обсягу за допомогою рівняння безперервності потоку Розрахунок фракції регургітірующего обсягу аортальної регургітації по діастолічної та систолічної фазам потоку в грудній низхідній аорті
Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії в оцінці ступеня тяжкості аортальної регургітації
Трикуспідального регургітації
Етіологія
Вроджена трикуспідального регургітація
Придбана трикуспідального регургітація
Гемодинаміка при трикуспідального регургітації
Класифікація трикуспідального регургітації
Гостро виникла трикуспідального регургітація
Хронічна трикуспідального регургітація
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Способи оцінки ступеня трикуспідального регургітації
Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії в оцінці ступеня тяжкості трикуспідального регургітації
ЛЕГЕНЕВА регургітація
Етіологія
Вроджена легенева регургітація
Придбана легенева регургітація
Гемодинаміка при легеневій регургітації
Технологія проведення дослідження
б-і М-режими
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Класифікація легеневої регургітації
Гостро виникла легенева регургітація
Хронічна легенева регургітація
Способи оцінки ступеня легеневої регургітації
Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії в оцінці ступеня тяжкості легеневої регургітації
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 8. Клапанні стенози

Мітральний СТЕНОЗ
Етіологія
Природжений стеноз митри
Придбаний мітральний стеноз
Гемодинаміка при мітральному стенозі
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Способи оцінки ступеня стенозу митри
Вимірювання діаметру трансмітрального діастолічного потоку в режимі колірного допплера
Критерії оцінки мітрального стенозу в залежності від площі мітрального отвору
Оцінка значущості мітрального стенозу по максимальному і середньому градієнту тиску
Розрахунок площі мітрального отвору
Аортальні СТЕНОЗ
Етіологія
Природжений аортальний стеноз
Придбаний аортальний стеноз
Гемодинаміка при аортальному стенозі
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими Імпульсноволновой допплер Непреривноволновой допплер Колірний доплер
Способи оцінки аортального стенозу
Гемодинамічна оцінка аортального стенозу
Розрахунок площі аортального отвору і оцінка ступеня аортального стенозу
Трикуспідального стенозу
Етіологія
Природжений трікуспідальний стеноз
Придбаний трікуспідальний стеноз
Гемодинаміка при трикуспідального стенозі
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Критерії оцінки ступеня трикуспідального стенозу
Стеноз клапана легеневої артерії
Етіологія
Природжений стеноз клапана легеневої артерії
Набутий стеноз клапана легеневої артерії
Гемодинаміка при стенозі клапана легеневої артерії
Технологія проведення дослідження
В-і М-режими
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Критерії оцінки ступеня стенозу клапана легеневої артерії
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 9. Легенева гіпертензія

ЕТІОЛОГІЯ легеневої гіпертензії (ВЕНЕЦІЯ, 2003)
Власне легенева гіпертензія
Легенева гіпертензія на фоні патології лівих камер серця
Легенева гіпертензія, пов'язана з легеневою респіраторної хворобою і / або гіпоксією
Легенева гіпертензія внаслідок хронічної тромботичної і / або емболіческой
хвороби
Змішані форми
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Морфологічна класифікація легеневої гіпертензії
Класифікація легеневої гіпертензії
Первинна легенева гіпертензія Вторинна легенева гіпертензія
Гемодинаміки при легеневій гіпертензії
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ознаки легеневої гіпертензії
В-і М-режими
Дилатація правих відділів серця
Характер руху міжшлуночкової перегородки
Гіпертрофія стінки правого шлуночка
Зміна характеру руху задньої стулки клапана легеневої артерії в М-режимі
Среднесистолическоеприкрытие задньої стулки легеневого клапана
Діаметр нижньої порожнистої вени і печінкової вени і їх реакція на вдих
Імпульсноволновой допплер
Зміна форми потоку в виносному тракті правого шлуночка і в легеневій артерії
Наявність патологічної трикуспидальной і легеневої регургітації
Зміна форми кривої потоку в печінковій вені
Непреривноволновой допплер
Інтенсивний спектр потоку трикуспідального регургітації
Висока швидкість потоку трикуспідального регургітації
Зміщення піку швидкості потоку трикуспідального регургітації в першу половину систоли, V-подібний
потік і наявність зазубрин на часі уповільнення потоку
Колірний доплер
СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ тиску в легеневій артерії
Розрахунок середнього тиску в легеневій артерії по відношенню часу прискорення потоку
в виносному тракті правого шлуночка до часу викиду (АТ / ЕТ)
Розрахунок інтеграла лінійної швидкості (VTI) потоку в виносному тракті правого шлуночка
Розрахунок середнього тиску в легеневій артерії за часом прискорення потоку (AT)
в виносному тракті правого шлуночка (формула Kitabatake, 1983)
Розрахунок Рсрвд.лАпо по часу прискорення потоку (AT) у виносному тракті
правого шлуночка (формула Mahan, 1983)
Розрахунок середнього тиску в легеневій артерії по піковому градієнту тиску
легеневої регургітації (Masuyama, 1986)
Розрахунок максимального систолічного тиску в легеневій артерії по потоку
трикуспідального регургітації
Розрахунок кінцевого діастолічного тиску в легеневій артерії по потоку
легеневої регургітації
Розрахунок максимального систолічного тиску в легеневій артерії при стенозі
клапана легеневої артерії
Розрахунок тиску заклинювання в легеневій артерії за допомогою імпульсного і тканинного
імпульсного доплера (Nagueh SF)
СПОСОБИ ОЦІНКИ тиск у правому передсерді
Оцінка тиску в правому передсерді на підставі ступеня дилатації
нижньої порожнистої вени і її реакції на вдих
Розрахунок тиску в правому передсерді по імпульсноволновому і тканинному
импульсноволновомудопплеру (Nageh MF)
Емпірична оцінка тиску в правому передсерді по реверсії потоку
в печінковій вені в фазу передсердної систоли
ОЦІНКА ступінь легеневої гіпертензії НА ПІДСТАВІ ОТРИМАНИХ РОЗРАХУНКІВ

Глава 10. Тактика проведення ехокардіографічного дослідження в оцінці систолічної та діастолічної функцій лівого і правого шлуночків. Варіанти порушення діастолічної функції шлуночків

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ехокардіографічного дослідження
В ОЦІНЦІ систолічної функції лівого шлуночка
М-і В-режими
Режим імпульсноволнового доплера
Режим непреривноБолнового доплера
Колірний доплер (Color Doppler) і колірної М-режим доплера (Color M-mode)
Тканинної колірний доплер
Тканинної імпульсноволновой допплер {PW TDI)
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ехокардіографічного дослідження
В ОЦІНЦІ СИСТОЛІЧНОЮ функції правого шлуночка
М-режим
В-режим
Режим імпульсноволнового доплера
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер (Color Doppler) і колірної М-режим доплера (Color M-mode)
Колірний тканинної доплер (Color TDI)
Тканинної імпульсноволновой доплер (PW TDI)
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ехокардіографічного дослідження
В ОЦІНЦІ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ лівого і правого шлуночків
Імпульсноволновой допплер
Імпульсноволновой тканинної доплер
Колірний М-модальний доплер
ВАРІАНТИ порушень діастолічної функції лівого і правого шлуночків. ФІЗІОЛОГІЧНІ АГЕНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА діастолічної функції шлуночків ..
Варіанти порушення діастолічної функції лівого та правого шлуночків
Перший тип порушення діастолічної функції шлуночків
Псевдонормального тип порушення діастолічної функції шлуночків.
Фізіологічні агенти, що впливають на діастолічну функцію
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 11. Ехокардіографічне дослідження у хворих з ішемічною хворобою серця та її ускладненнями
ЕТІОЛОГІЯ
Гемодинаміка
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
М-і В-режими
Оцінка глобальної скоротливості міокарда лівого і правого шлуночків (оцінка систолічної функції) / Оцінка локальної скоротливості міокарда (діагностика зон порушення локальної скоротливості) / Ділення міокарда лівого шлуночка на сегменти / кровопостачання міокарда лівого шлуночка / Розрахунок індексу скоротливості для оцінки ступеня порушення систолічної функції лівого шлуночка
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
Ехокардіографічних ЗМІНИ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ.
Стенокардія напруги
Нестабільна стенокардія
Інфаркт міокарда без патологічного зубця Q
Дрібновогнищевий інфаркт міокарда / інтрамуральних або субендокардіальний поширений інфаркт міокарда
Інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q
Великовогнищевий непоширений інфаркт міокарда / великовогнищевий поширений інфаркт міокарда
УСКЛАДНЕННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА i
Формування аневризми
Тромбоз порожнини лівого шлуночка при інфаркті міокарда
Синдром Дресслера
Розрив міжшлуночкової перегородки з формуванням набутого дефекту
Ефект спонтанного контрастування або стагнація крові
Дисфункція папілярної м'язи
Надрив або розшаровування міокарда
Інфаркт міокарда правого шлуночка
ОСОБЛИВОСТІ ехокардіографічного дослідження У ХВОРИХ
З порушеннями внутрішньошлуночкової провідності
ОСОБЛИВОСТІ ехокардіографічного дослідження У ХВОРИХ
З кардіостимулятором
ПІДБІР РЕЖИМУ кардіостимуляції ЗА ДОПОМОГОЮ допплерехокардіографіі
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 12. Кардіоміопатії

Дилатаційною кардіоміопатією
Класифікація дилатаційних кардіоміопатії
Первинні, вроджені або генетичні ДКМП
Придбані ДКМП або вторинні
Етіологія придбаних ДКМП
Технологія проведення дослідження і ЕхоКГ-ознаки
М-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Етіологія гіпертрофічних кардіоміопатії
Вроджена або генетична / придбана
Види гіпертрофічної кардіоміопатії
Необструктивний / Обструктивна
Типи гіпертрофічної кардіоміопатії
Асиметрична гіпертрофія / Симетрична гіпертрофія
Оцінка зміни лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією
Необструктивний гіпертрофічна кардіоміопатія
Технологія проведення дослідження М-режим / В-режим / Імпульсноволновой допплер / Непреривноволновой допплер / Колірний доплер / Тканинний імпульсний допплер
Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія або стеноз
Гемодинаміка при обструктивній формі гіпертрофічної кардіоміопатії Технологія проведення дослідження і ЕхоКГ-ознаки М-режим / В-режим / Імпульсноволновой допплер / Непреривноволновой допплер / Колірний доплер / Тканинний імпульсний допплер
Рестриктивної кардіоміопатії
Класифікація рестриктивних кардіоміопатії
Первинні рестриктивні кардіоміопатії Вторинні рестриктивні кардіоміопатії Інфільтративні рестриктивні кардіоміопатії / Внаслідок порушення обміну речовин
Технологія проведення дослідження і ЕхоКГ-ознаки
М-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 13. Патологія перикарда. Дослідження рідини в плевральних порожнинах

ПАТОЛОГІЯ ПЕРИКАРДА
Рідина в порожнині перикарда (перикардит)
Етіологія перикардитом Гемодинамічні зміни при перикардиті Технологія проведення дослідження М-і В-режими / Імпульсноволновой допплер / Непреривноволновой допплер / Колірний доплер / Тканинний імпульсний допплер
Тампонада серця
Гемодинаміка при тампонадісерця Технологія проведення дослідження М-і В-режими / Імпульсноволновой допплер / Непреривноволновой допплер / Колірний доплер / Тканинний імпульсний допплер
Констриктивний перикардит
Етіологія констриктивного перикардиту
Патоморфологічні класифікація констриктивного перикардиту Гемодинаміка і гемодинамічні Технологія проведення дослідження М-режим / В-режим / Імпульсноволновой допплер / Непреривноволновой допплер / Колірний доплер / Тканинний імпульсний допплер
Адгезивний перикардит
Кіста перикарда
Вроджена відсутність перикарда
Первинні та вторинні пухлини перикарда
Перикардиоцентез під контролем ультразвуку
Помилки діагностики перикардиту
ДОСЛІДЖЕННЯ рідини в плевральній порожнині
Розрахунок кількості рідини в плевральних порожнинах
Оцінка ехогенності рідини і стану листків плеври
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 14. Патологія аорти

ЕТІОЛОГІЯ ХВОРОБ АОРТИ
Вроджена патологія стінки аорти
Набута патологія стінки аорти
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
М-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсноволновой допплер
КЛАСИФІКАЦІЯ ПАТОЛОГІЇ АОРТИ
Аневризма синуса Вальсальви
Абсцес кореня аорти
Аневризма аорти
Аневризма грудної висхідної аорти
Аортоанулярная Ектазій
Хибна аневризма аорти
Відшарування інтими аорти
Класифікації відшарування інтими аорти Ехокардіографічні ознаки відшарування інтими аорти ехокардіографічних диференціальна діагностика відшарування інтими аорти
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 15. Об'ємні освіти серця і середостіння

ОБ'ЄМНІ ОСВІТИ СЕРЦЯ
Тромби
Інтракардіальні тромби
Тромбоз лівого передсердя / Тромбоз лівого шлуночка / Тромбоз правого передсердя /
Тромбоз правого шлуночка
Екстракардіальні тромби
Кальцинати великих розмірів
ОБ'ЄМНІ ОСВІТИ СЕРЕДОСТІННЯ
Лімфома
Тимома
Кіста легені
Конгломерати лімфатичних вузлів переднього середостіння при лімфогранулематозі
Аневризма грудного низхідного відділу аорти
Кіста перикарда
Гематома переднього середостіння
Рак легені з проростанням легкого
Коллабірованное легке при гідратораксе
Згустки фібрину 8 плевральної рідини
Згустки гною в плевральній порожнині (емпієма плеври)
Ехінококові кісти середостіння і легенів
ПУХЛИНИ СЕРЦЯ
Доброякісні первинні пухлини серця
Міксома
Папілома
Фіброма
Рабдоміома
Кров'яна кіста
Злоякісні первинні пухлини серця
Вторинні пухлини серця - метастази в серце
ОБ'ЄМНІ ОСВІТИ ПЕРИКАРДА
Тромбоз перикарда
Метастази в перикард
Пухлини перикарда
Міраж
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 16. Ехокардіографія в діагностиці інфекційного ендокардиту та його ускладнень

ЕТІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ
Патофізіологія ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ
Морфологічні аспекти патології ендокарда і міокарда
Патоморфологічна характеристика вегетації
Збудники інфекційного ендокардиту
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ
Критерії Duke для діагностики інфекційного ендокардиту
Рекомендації Європейської асоціації кардіологів діагностики
інфекційного ендокардиту
КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ
ОСОБЛИВОСТІ ураженням клапанного апарату при інфекційному ендокардиті
МОЖЛИВОСТІ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ при інфекційному ендокардиті
Технологія проведення дослідження
М-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної доплер Ускладнення інфекційного ендокардиту, що діагностуються за допомогою ехокардіографії
Ускладнення при ураженні мітрального і трикуспідального клапанів
Ускладнення при ураженні аортального клапана і клапана легеневої артерії
Інші ускладнення інфекційного ендокардиту
Неклапанною поразку при інфекційному ендокардиті
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ інфекційного ендокардиту у ДЕЯКИХ
КАТЕГОРІЙ ХВОРИХ
Ендокардит на тлі вроджених вад серця
Ендокардит на протезувати клапанах серця
Ендокардит на тлі набутих вад серця
Ендокардит на тлі сифілісу і ВІЛ-інфекції
Ендокардит з ураженням правих камер серця
Ендокардит у хворих, які перебувають на гемодіалізі і перитонеальному діалізі
Ендокардит у хворих старше 70 років
Ендокардит у хворих з постійним кардіостимулятором
Черезстравохідної ехокардіографії у діагностиці інфекційного ендокардиту та його ускладнень
Диференціальна Діагностика інфекційного ендокардиту
Анатомічні утворення, які можуть бути помилково прийняті за вегетації
Інші зміни стулок клапанів, що симулюють вегетації
АЛГОРИТМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ діагностики інфекційного ендокардиту
І ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ХВОРОГО
Алгоритм ультразвукової діагностики інфекційного ендокардиту
Алгоритм тактики ведення хворого на підставі даних УЗД серця
при інфекційному ендокардиті та його ускладненнях
Вегетації невеликих розмірів, не пролабіруюшіе (клінічна інфекційного ендокардиту) Вегетації великих розмірів, пролабує (клінічна інфекційного ендокардиту) Вегетації не візуалізуються в гострому періоді - крайові руйнування стулок (клінічна інфекційного ендокардиту) Формування абсцесу кореня аорти, абсцесу стулки, фістули стулки (незалежно від давності процесу)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 17. Вторинні зміни серця

Ехокардіографічних ЗМІНИ СЕРЦЯ У ЖІНОК НА ТЛІ ВАГІТНОСТІ
Ехокардіографічних ЗМІНИ ПРИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Ехокардіографічних ЗМІНИ при хронічних обструктивних
ХВОРОБАХ ЛЕГЕНЬ
Ехокардіографічних ЗМІНИ при тромбоемболії легеневої артерії
Ехокардіографічних ЗМІНИ НА ТЛІ хронічної ниркової недостатності
ВІКОВІ ЗМІНИ СЕРЦЯ
ЗМІНИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З Тривало існуюча мерехтіння передсердь
ЗМІНИ СЕРЦЯ У хворих із системними захворюваннями (системний червоний вовчак, склеродермія І Т.Д.)
ЗМІНИ СЕРЦЯ при амілоїдозі
ЗМІНИ СЕРЦЯ При тривало існуючій ПОСТІЙНОМУ
Електрокардіостимуляторів
ЗМІНИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ З інсулінозалежний цукровий діабет
ЗМІНИ СЕРЦЯ ПРИ міокарда
ЗМІНИ СЕРЦЯ НА ФОНІ КУРІННЯ
ЗМІНИ З БОКУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ХІМІОТЕРАПІЇ
АБО ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
ЗМІНИ СЕРЦЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ ТОКСИЧНИХ АГЕНТІВ
ЗМІНА СЕРЦЯ І аорти при сифілісі
ЗМІНИ СЕРЦЯ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ
ЗМІНИ СЕРЦЯ при саркоїдозі
ЗМІНИ СЕРЦЯ ПРИ карциноїдної ураження (карциноїдної ХВОРОБА СЕРЦЯ)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 18. Вроджені вади серця у дорослих

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
М-режим
В-режим
Тактика огляду хворого при підозрі на вроджений порок серця Варіанти можливого положення серця в грудній клітці (мальпозіціі серця)
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
Частина вроджених вад серця у дорослих
Пороки з шунтуванням крові
Дефекти міжпередсердної перегородки (ДМПП)
Дефекти міжшлуночкової перегородки (ДМШП)
Відкрита артеріальна протока (боталлов протока)
Клапанні вроджені вади серця
Двухстулковий аортальний клапан
Четиристворчаті аортальний клапан (зустрічається рідко)
Стеноз клапана легеневої артерії
Надклапанний і подклапанного стенози
Коарктація аорти
Рідкісна вроджена вада серця У ДОРОСЛИХ
Тетрада Фалло
Аномалія Ебштейна
Аномальний дренаж легеневих вен
Загальний атріовентрикулярний канал
Транспозиція магістральних судин
Транспозиція шлуночків
Комплекс Ейзенменгера
Первинна легенева гіпертензія
Атрезія трикуспідального клапана
Єдиний шлуночок («серце жаби»)
Вади розвитку коронарних артерій
Аномалії відходження коронарних артерій від аорти
Аномалії відходження коронарних артерій від легеневої артерії:
Коронарні фістули
Аномалії розвитку коронарного синуса
Подвійне відходження аорти і легеневої артерії від правого шлуночка
Складні вроджені вади серця у дорослих
Некомпактно міокард
Оперовані вроджені вади серця
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 19. Протезувати клапани серця та інші види протезів

ВАРІАНТИ протезувати клапанів серця
Механічні протези
Біологічні протези
МОЖЛИВОСТІ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ В ОЦІНЦІ ФУНКЦІЇ протезувати
КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
Технологія проведення дослідження
м-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
ЗХОКАРДІОГРАФІЧЕСКІЕ ОСОБЛИВОСТІ протезувати клапанів серця
В РІЗНИХ ПОЗИЦІЯХ
Мітральний клапан
Аортальний клапан
Трикуспідального клапан
Легеневий клапан
УСКЛАДНЕННЯ ПРИ протезування клапанів серця ТА МОЖЛИВОСТІ
ЕХОКАРДІОГРАФІЇ У ЇХ ДІАГНОСТИЦІ
Тромбоз стійки протеза
Емболії
Інфекційний ендокардит на протезі
Патологічна регургітація на протезі
Зсув стійки протеза
Розвиток абсцесу кореня аорти при протезуванні аортального клапана
Фістула між аортою і одній з камер серця
Розвиток парапротезной фістули
Відрив стулки біологічного протеза
Руйнування або кальцифікація стулок біопротеза
Збільшення ступеня парапротезной регургітації
Зменшення ефективної площі протеза
ВАРІАНТИ неклапанною ПРОТЕЗІВ
Кондуїту, або обходнікі
Стенти
Ендопротез черевного або грудного відділу аорти
Окклюдером
Латки
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Глава 20. Травми серця

КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАВМ СЕРЦЯ
Непенетрірующіе травми серця
Пенетрують травми серця
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
М-режим
В-режим
Імпульсноволновой допплер
Непреривноволновой допплер
Колірний доплер
Тканинної імпульсний допплер
МОЖЛИВОСТІ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТРАВМИ СЕРЦЯ
Діагностика рідини в порожнині перикарда
Діагностика пошкодження клапанів серця і подклапанних структур
Діагностика тампонади серця
Діагностика помилкової аневризми
Діагностика посттравматичного інфаркту та його локалізації
Діагностика патологічної регургітації, її ступеня і гемодинамічної значущості
Діагностика сторонніх тіл в порожнинах серця (електрод, катетер)
Діагностика внутрисердечного тромбозу
Діагностика аневризми грудної висхідної аорти або відшарування інтими аорти
Діагностика розриву міжшлуночкової перегородки
РЕКОМЕНДУМАЯ ЛІТЕРАТУРА

Глава 21. Диференціальна діагностика в ехокардіографії

Диференціальна діагностика ПРИ дилатації камер серця
Диференціальна діагностика при дилатації правих камер серця
Дефект міжпередсердної або міжшлуночкової перегородок / Тромбоемболія легеневої артерії / Хронічні обструктивні хвороби легенів / Стеноз клапана легеневої артерії / Аномальний дренаж легеневих вен / Аномалія Улла або аритмогенного дісплозія правого шлуночка / Інфаркт міокарда правого шлуночка / Відсутність перикарда / Стан після перикардектомії / Первинна легенева гіпертензія / Аномалія Ебштейна / Портальна гіпертензія / Безпосереднє впадіння печінкових вен у праве передсердя / Відкрита артеріальна протока (Баталлов протока).
Диференціальна діагностика при дилатації лівих камер серця
Дилатаційна кардіоміопатія / Міокардит з порушення систолічної функції шлуночків / Інфаркт міокарда / Тіреотоксіческій серце / Тривало існуюча миготлива аритмія / Токсичне ураження міокарда / Променеве ураження міокарда / Інфекційний ендокардит з руйнуванням стулок мітрального і (або) аортального клапанів і патологічної регургітацією / Декомпенсований критичний аортальний стеноз / декомпенсована коарктація аорти / Значна аортальна регургітація
Диференціальна діагностика при дилатації СТОВБУРА І гілок легеневої артерії
Легенева гіпертензія / Відкритий артеріальна протока / Тромбоемболія легеневої артерії / Стеноз клапана легеневої артерії / Дилатація правих камер серця / Патологія стулок клапана
Опис:файлу
Файл: 11999_prakticheskoe-rukovodstvo-po-ultrazvukovoy-diagnostike.zip
Розмір файлу: 7.77 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}