Кардіологія в таблицях і схемах, Фрід М, Грайнс С, 1996 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Фрід М., Грайнс С. Формат файлу: WORD, 736 стр., 1996 г.
Опис:

Книга складається з 20 розділів, кожен з яких написаний провідним фахівцем в даній області кардіології. Представлені новітні досягнення кардіології, причому основний акцент зроблено на практичних рекомендаціях. Структура книги (близько 500 таблиць і схем) дозволить читачеві швидко знайти потрібну інформацію, викладену в ясному і стислому вигляді. Кожен розділ закінчується таблицею, що містить основні результати великих клінічних випробувань останніх років. В останньому розділі наведені основні відомості про лікарські препарати.
Книга буде корисна не тільки для кардіологів, але і для терапевтів: вона дозволить їм швидко покращити свої знання про серцево-судинних захворюваннях

Зміст:

1. Артеріальна гіпертонія
Загальні відомості
Діагностика
Лікування
Резистентна артеріальна
гіпертонія
Симптоматична артеріальна
гіпертонія
Клінічні випробування

2. Дісліпопротеідеміі
Загальні відомості
Класифікація первинних дісліпопротеідеміі за Фредриксоном
Інші дісліпопротеідеміі
Основні причини вторинних дісліпопротеідеміі
Поетапне лікування гіперхолестеринемії
Схеми профілактики ІХС
Дієтотерапія і зміна способу життя
Медикаментозне лікування в залежності від ліпідного спектра
Клінічна характеристика гіполіпідемічних препаратів
Клінічні випробування

3. Ішемічна хвороба серця
Загальні відомості
Діагностика
Неатеросклеротіческіе ураження коронарних артерій
Клінічні випробування

4. Інфаркт міокарда
Загальні відомості
Діагностика
Лікування
Прогноз
Ускладнення
Вторинна профілактика
Клінічні випробування

5. Аналіз ЕКГ
Визначення ЧСС
Аналіз ритму
Визначення електричної осі серця
Аналіз зубців і інтервалів
Ішемія та інфаркт міокарда
Електролітні порушення, дія ліків та інші стани
Електрокардіостимуляція

6. Порушення ритму і провідності серця
Окремі методи діагностики та лікування аритмій
Переваги і недоліки антиаритмічних засобів
Окремі види порушень ритму і провідності
Непритомність
Клінічні випробування

7. Серцево-легенева реанімація
Загальні відомості
Основні реанімаційні заходи
Спеціалізовані реанімаційні заходи
Шлуночкова тахікардія без пульсу і фібриляція шлуночків
Електромеханічна дисоціація
Асистолія
Загроза зупинки кровообігу: Брадикардія
Загроза зупинки кровообігу: тахікардія

8. Шок
Визначення
Класифікація
Принципи діагностики та лікування
Гіповолемічний шок
Кардіогенний шок
Обструктивний шок
Перерозподільний шок
Ускладнення шоку

9. Серцева недостатність
Хронічна систолічна серцева недостатність
Гостра серцева недостатність
Діастолічна серцева недостатність
Клінічні випробування

10. Набуті вади серця
Аортальний стеноз
Аортальна недостатність
Мітральний стеноз
Мітральна недостатність
Трикуспідального недостатність
Трікуспідальний стеноз
Недостатність клапана легеневої артерії
Стеноз клапана легеневої артерії
Протезувати клапани

11. Внесердечние операції у кардіологічних хворих
Передопераційна оцінка ризику серцево-судинних ускладнень
Заходи щодо зниження ризику серцево-судинних ускладнень
Передопераційна підготовка при окремих захворюваннях
Серцево-судинні засоби в периопераційне періоді
Лікування післяопераційних серцево-судинних ускладнень

12. Ведення кардіохірургічних хворих
Передопераційний період
Післяопераційний період

13. Інфекційні та запальні захворювання серця
Інфекційний ендокардит
Міокардит
Ревматизм
Інші інфекції, що вражають серцево-судинну систему

14. Захворювання перикарда
Загальні відомості
Лікування окремих видів перикардиту
Тампонада серця
Констриктивний перикардит
Інші варіанти перебігу перикардиту

15. Серцево-судинні захворювання і вагітність
Гемодинаміка під час вагітності і пологів
Особливості фізикальних та інструментальних методів дослідження
Принципи ведення хворих
Серцево-судинні засоби при вагітності
Окремі захворювання і вагітність

16. Вроджені вади серця у дорослих
Відкрита артеріальна протока
Дефекти міжшлуночкової перегородки
Дефекти міжпередсердної перегородки

17. Захворювання аорти та периферичних судин
Аневризми аорти
Аневризма аорти
Гостра артеріальна оклюзія
Облітеруючий атеросклероз артерій ніг
Немедикаментозне лікування захворювань периферичних артерій
Неатеросклеротіческіе захворювання артерій
Тромбоз глибоких вен ніг
Хвороба і синдром Рейно

18. Захворювання судин легенів
Тромбоемболія легеневої артерії
Легенева гіпертензія
Клінічні випробування

19. Порушення мозкового кровообігу
Загальні відомості
Ішемічний інсульт
Геморагічний інсульт
Ускладнення інсульту
Окремі захворювання артерій головного мозку
Хірургічне лікування
Клінічні випробування

20. Лікарські засоби в кардіології
Міжнародні та торгові назви лікарських засобів
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11949_kardiologiya-v-tablicah-i-shemah.zip
Розмір файлу: 3.91 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}