Діагностика та лікування хворих із захворюваннями периферичних артерій, Рекомендації Російського товариства анг

Автор (и): Рекомендації Російського товариства ангіологія і судинних хірургів Формат файлу: DJVU, 135 стор, 2007 р.
Опис:

Дане видання висвітлює останні рекомендації по діагностиці та лікуванню захворювань периферичних артерії на підставі сучасних поглядів на етіологію, патогенез і тактику при даних захворюваннях.
Книга призначена для ангіологія і судинних хірургів.

Зміст:

Список скорочень
Введення


РОЗДІЛ А - ЕПІДЕМІОЛОГІЯ Захворювання периферичних артерій

А.1. Епідеміологія
А.1.1. Поширеність асимптомних захворювань периферичних артерій
А.1.2 Поширеність симптомних захворювань периферичних артерій
А.2. Фактори ризику виникнення захворювань периферичних артерій
А.2.1. Вік
А.2.2. Куріння
А.2.3. Цукровий діабет
А.2.4. Артеріальна гіпертензія
А.2.5. Гіперліпідемія
А.2.6. Маркери запалення
А.2.7. Підвищена в'язкість крові і гіперкоагуляційні стану
А.2.8. Гіпергомоцистеїнемія
А.2.9. Хронічна ниркова недостатність
А.2.10. Висновок
А.3. Природний перебіг захворювання периферичних артерій і доля кінцівки
А.3.1. Асимптомна стадія
А.3.2. Переміжна кульгавість
А.3.3. Критична ішемія нижніх кінцівок
A.3.4. Гостра ішемія нижніх кінцівок
A.3.5. Ампутація
А.4. Супутні судинні захворювання
А.4.1. Ураження коронарних артерій
А.4.2. Поразка брахіоцефальних артерій
А.4.3. Поразка ниркових артерій
A.5. Доля пацієнта
А.5.1. Асимптомні пацієнти і хворі з переміжною кульгавістю
А.5.2. Тяжкість ураження периферичних артерій і виживання хворих
А.5.3. Критична та гостра ішемія


РОЗДІЛ Б - КОРЕКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ і лікування супутніх захворювань

Б.1. Фактори ризику
Б.1.1. Виявлення пацієнтів із захворюванням периферичних артерій
Б.1.2. Корекція факторів ризику
Б.1.2.1. Припинення куріння
Б.1.2.2. Зниження маси тіла
Б.1.2.3. Гіперліпідемія
Б.1.2.4. Артеріальна гіпертензія
Б.1.2.5. Цукровий діабет
Б.1.2.6. Запалення
Б.1.2.7. Антитромбоцитарна терапія
Б.2. Супутня ішемічна хвороба серця
Б.3. Супутнє ураження сонних артерій
Б.4. Супутнє ураження ниркових артерій


РОЗДІЛ В - переміжна кульгавість

В.1. Характеристика пацієнтів
В.1.1. Визначення переміжної кульгавості і місцева симптоматика при ураженні периферичних артерій
В.1.2. Диференціальна діагностика
В.2. Діагностика захворювань периферичних артерій
В.2.1. Фізикальний огляд
В.2.2. Вимірювання лодижечно тиску (лодижечно-плечового індексу)
В.2.3. Тести з фізичним навантаженням у діагностиці захворювань периферичних артерій
В.2.4. Альтернативні стрес-тести для хворих, не здатних ходити по біговій доріжці
В.3. Оцінка результатів лікування переміжної кульгавості в клінічній практиці
В.4. Лікування пацієнтів з переміжною кульгавістю
В.4.1. Загальна стратегія та основи лікування переміжної кульгавості
В.4.1.1. Загальна стратегія
В.4.1.2. Фізичні вправи
В.4.2. Фармакотерапія переміжної кульгавості
В.4.2.1. Препарати з очевидними доказами клінічної ефективності застосування при лікуванні переміжної кульгавості
В.4.2.2. Препарати з підтвердженою клінічною ефективністю застосування при переміжної кульгавості
В.4.2.3. Препарати з непідтвердженою клінічною ефективністю застосування при переміжної кульгавості
В.4.2.4. Немедикаментозні методи лікування захворювань периферичних артерій
В.5. Майбутнє лікування пацієнтів з переміжною кульгавістю


РОЗДІЛ Г - хронічною критичною ішемією КІНЦІВОК

Г.1. Визначення
Г.1.1 Пацієнти групи ризику розвитку критичної ішемії кінцівок
Г.1.2 Прогноз
Г.2. Клінічні прояви та обстеження
Г.2.1. Больовий синдром
Г.2.2. Трофічні виразки і гангрена
Г.2.3. Диференціальна діагностика виразок
Г.2.4. Діабетичні виразки стопи
Г.2.4.1. Захворювання периферичних артерій і діабетичні виразки
Г.2.4.2. Шляхи утворення виразок
Г.2.4.3. Типи виразок та їх прояви
Г.3. Патофізіологія макроциркуляції при критичній ішемії кінцівок
Г.3.1. Шкірна мікроциркуляція
Г.4. Диференціальний діагноз болів ішемічних спокою
Г.4.1. Діабетична нейропатія
Г.4.2. Комплексний регіональний больовий синдром
Г.4.3. Корінцевий синдром
Г.4.4. Периферична сенсорна нейропатія, відмінна від діабетичної
Г.4.5. Нічні судоми
Г.4.6. Хвороба Бюргера (облітеруючий тромбангіїт)
Г.4.7. Змішані форми
Г.5. Обстеження при критичній ішемії кінцівок
Г.5.1 Фізікальноеобследованіе
Г.5.2. Інструментальне обстеження
Г.6. Профілактика критичної ішемії кінцівок
Г.6.1. Місцеві фактори ризику ураження стопи
Г.6.2. Роль периферичної нейропатії
Г.7. Лікування критичної ішемії кінцівок
Г.7.1. Загальна стратегія
Г.7.2. Основи лікування
Г.7.3. Реваскуляризація
Г.7.4. Фармакотерапія критичної ішемії кінцівок
Г.7.4.1. Простагландини
Г.7.4.2. Судинорозширювальну терапія
Г.7.4.3. Антитромбоцитарна терапія
Г.7.4.4. Антикоагулянти
Г.7.4.5. Вазоактивні препарати
Г.7.4.6. Пульс-терапія у хворих з облітеруючим тромбангіітом
Г.7.5. Інші види лікування
Г.7.5.1. Гіпербарична оксигенація
Г.7.5.2. Спінальна нейростімуляція
Г.7.5.3. Поперекова симпатектомія
Г.7.5.4. Стимуляція періостального кровотоку
Г.7.6. Місцеве лікування виразок
Г.7.7. Ампутації
Г.8. Економічні аспекти критичної ішемії кінцівок
Г.9. Майбутнє в лікуванні критичної ішемії кінцівок


РОЗДІЛ Д - гостра ішемія КІНЦІВОК

Д.1. Визначення гострої ішемії кінцівок
Д.1.1. Визначення / етіологія гострої ішемії кінцівок
Д.2. Обстеження
Д.2.1. Кініческой обстеження пацієнтів з гострою ішемією кінцівок
Д.2.1.1. Анамнез
Д.2.1.2. Фізикальне обстеження
Д.2.1.3. Клінічна класифікація гострої ішемії кінцівок
Д.2.1.4. Диференціальний діагноз гострої ішемії кінцівок
Д.2.2. Інструментальне обстеження при гострій ішемії кінцівок
Д.2.2.1. Інші лабораторні дослідження
Д.2.2.2. Візуалізаційні методики - артеріографія
Д.2.2.3. Інші методики візуалізації
Д.3. Лікування гострої ішемії кінцівок
Д.3.1. Тактика лікування
Д.3.2. Ендоваскулярне лікування пацієнтів Состра ішемією кінцівок
Д.3.2.1. Лікарський тромболізис
Д.3.2.2. Протипоказання до проведення тромболізису
Д.3.2.3. Інші ендоваскулярні методики
Д.3.3. Хірургічне лікування
Д.3.3.1. Техніка хірургічних операцій
Д.3.4. Результати хірургічного та ендоваскулярного лікування гострої ішемії кінцівок
Д.3.5. Тактика при тромбозі шунта
Д.3.6 Тактика при тромбозі аневризми підколінної артерії
Д.3.7. Ампутація
Д.3.8. Особливості найближчого післяопераційного періоду
Д.3.8.1. Постішеміческій синдром
Д.4. Клінічні результати
Д.4.1. Системні / локальні
Д.4.2. Ведення хворих у віддаленому періоді
Д.5. Майбутнє в лікуванні гострої ішемії кінцівок


РОЗДІЛ Е - реваскуляризації

Е.1. Локалізація ураження
Е.1.1. Класифікація поразок
Е.2. Реваскуляризація аорто-клубового сегмента
Е.2.1. Ендоваскулярне лікування уражень аорто-клубового сегмента
Е.2.2. Хірургічне лікування уражень аорто-клубового сегмента
Е.3. Інфраінгвінальние реконструкції
Е.3.1. Ендоваскулярне лікування інфраінгвінальних поразок
Е.3.2. Ендоваскулярне лікування уражень гомілкової-стопного сегмента
Е.3.3. Хірургічне лікування інфраінгвінального артеріального поразки
Е.3.3.1. Шунтуючі операції
Е.3.3.2. Вибір трансплантата
Е.3.3.3. Додаткові процедури
Е.3.3.4. Профундопластіка
Е.3.3.5. Вторинні реваскулярізірующіх процедури
Е.3.3.6. Нестандартні реконструктивні операції
Е.4. Антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія
Е.5. Програми спостереження хворих після реваскуляризації
Е.6. Нові методи лікування


РОЗДІЛ Ж - неінвазивний і візуалізаційних МЕТОДИКИ ОБСТЕЖЕННЯ СУДИН

Ж.1. Неінвазивні методики обстеження судин
Ж.1.1. Вимірювання сегментарного систолічного тиску в кінцівки
Ж.1.2. Сегментарна плетизмография
Ж.1.3. Пальцеве тиск і пальці-плечовий індекс
Ж.1.4. Аналіз форми допплерівської хвилі
Ж.2. Методики візуалізації
Ж.2.1. Показання до застосування методик візуалізації у хворих з переміжною кульгавістю або критичною ішемією кінцівок
Ж.2.2. Вибір методики візуалізації
Ж.2.2.1. Ангіографія
Ж.2.2.2. Колірне дуплексне сканування
Ж.2.2.3. Магнітно-резонасная ангіографія
Ж.2.2.4. Мультиспіральна комп'ютерно-томографічна ангіографія


Список рекомендацій
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12007_diagnostika-i-lechenie-bolnyh-s-zabolevaniyami-perifericheskih.zip
Розмір файлу: 2.91 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}