Невідкладні стани, СА Сумін, 2000 рік, безкоштовно скачати

Автор (и): С.А. Сумін Формат файлу: DJVU, 464 стор, 2000 р.
Опис:

Підручник призначений для студентів медичних вузів, які вивчають невідкладні стани. Розглянуто питання етіології, патогенезу, клініки, лікування. Зроблено акцент на методах усунення безпосередньої загрози життю хворого. Підручник написаний на підставі даних вітчизняної та іноземної літератури (понад 180 основних джерел), особистого досвіду автора. Наведені схеми лікування критичних станів є апробованими й не містять спірних методик.
Малюнків 41. Таблиць 32.
Підручник складено відповідно до державних вимог до мінімуму Зміст:у та рівня підготовки випускника за спеціальністю 040100 - Лікувальна справа (третій рівень вищої професійної освіти) на підставі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Може використовуватися для навчання лікарів-інтернів, лікарів-ординаторів та при підготовці лікарів будь-яких спеціальностей з питань невідкладної допомоги до атестації і сертифікації.

Зміст:

ВСТУП
ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
Глава I. Анатомо-фізіологічні основи життєво важливих функцій організму
1.1. Дихальна система
1.2. Серцево-судинна система
1.3. ПЕЧІНКА
1.4. Нирковий СИСТЕМА
1.5. Шлунково-кишкового тракту
1.6. Водно-електролітний обмін
1.7. Кислотно-лужного стану
Глава 2. РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ТРАВМУ
Глава 3. Водно-електролітний обмін
3.1. ОБМІН ВОДИ В ОРГАНІЗМІ
3.2. Електролітний обмін
3.3. ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ водно-електролітного обміну
3.3.1. Методи визначення ступеня дегідратації
3.3.2. Дегідратація ізотонічна
3.3.3. Дегідратація гіпотонічна
3.3.4. Дегідратація гіпертонічна
3.3.5. Гіпергідратація ізотонічна
3.3.6. Гіпергідратація гіпотонічна
3.3.7. Гіпергідратація гіпертонічна
3.4. РОЗРАХУНОК ВОДНОГО БАЛАНСУ
3.5. РОЗРАХУНОК ДЕФІЦИТУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ І КІЛЬКОСТІ РОЗЧИНІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЇХ КОРЕКЦІЇ
3.6. РОЗРАХУНОК осмолярності плазми
Глава 4. Кислотно-лужного стану
4.1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ФАКТОРИ КЩС
4.2. МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ КЩС
4.2.1. Хімічні буферні системи крові та тканин
4.2.2. Фізіологічні буферні системи
4.3. Показники кислотно-лужного стану крові
4.4. ВАРІАНТИ розлади кислотно-лужного СТАНУ ОРГАНІЗМУ
4.4.1. Метаболічний ацидоз
4.4.2. Метаболічний алкалоз
4.4.3. Респіраторний ацидоз
4.4.4. Респіраторний алкалоз
4.5. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ водно-електролітний обмін і кислотно-лужного
СТАНОМ
ЧАСТИНА II. ПРИВАТНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
Глава 5. Непритомність, колапс, КОМА
5.1. ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
5.2. РАПТОВА І короткочасна втрата свідомості
5.2.1. Простий непритомність
5.2.2. Раптова і короткочасна втрата свідомості на тлі звуження або оклюзії артерій, що постачають головний мозок
5.3. РАПТОВА і тривалість втрати свідомості
5.4. Тривала втрата СВІДОМОСТІ З поступовим початком
5.5. ВТРАТА СВІДОМОСТІ з невідомим ПОЧАТКОМ і тривалість
5.6. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ВТРАТИ СВІДОМОСТІ
Глава 6. Гостра дихальна недостатність
6.1. ОДН ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
6.2. ОДН при обструкції дихальних шляхів
6.2.1. Ларингоспазм
6.2.2. Бронхиолоспазм
6.2.3. Астматичні стани
6.2.4. Астматичний статус
6.2.5. Серцева астма
6.2.6. Сторонні тіла верхніх дихальних шляхів
6.2.7. Утоплення
6.2.8. Тромбоемболія легеневої артерії
6.2.9. Спонтанний пневмоторакс
6.2.10. Ателектаз легенів
6.2.11. Масивний ексудативний плеврит
6.2.12. Масивна пневмонія
6.2.13. Странгуляційна асфіксія
6.2.14. Аспіраційний пневмоніт
6.3. Гостра дихальна недостатність змішаного генезу
Глава 7. Невідкладні стани при хворобах серцево-судинної СИСТЕМИ
7.1. КЛІНІЧНІ ФОРМИ ІХС
7.2. Диференціальний діагноз ГІМ
7.3. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ОКРЕМИХ ВИДАХ ІХС
7.3.1. Стенокардія
7.3.2. Інфаркт міокарда
7.3.3. Порушення серцевого ритму і провідності
7.3.4. Гостра лівошлуночкова серцева недостатність
7.3.5. Гостра правошлуночкова серцева недостатність
7.3.6. Кардіогенний шок
7.4. Гіпертонічний криз
Глава 8. Шоковому стані
8.1. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ шоковому стані
8.2. КЛІНІКА шоковому стані
8.3. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ШОКУ
8.3.1. Принципи лікування гіповолемічного шоку
8.3.2. Тактика лікування гіповолемічного шоку
8.3.3. Принципи лікування травматичного шоку
8.3.4. Принципи лікування опікового шоку
8.3.5. Принципи лікування септичного шоку
8.3.6. Принципи лікування анафілактичного шоку
8.3.7. Принципи лікування кардіогенного шоку
Глава 9. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ХІРУРГІЧЕС КИХ ХВОРОБАХ
9.1. ГОСТРА ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
9.2. Гостра крововтрата
9.3. ТРАВМИ ТА ПОРАНЕННЯ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ТІЛА
9.3.1. Травма голови
9.3.2. Пошкодження шиї
9.3.3. Пошкодження грудей
9.3.4. Пошкодження живота
9.4. УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
9.4.1. Травматичний вивих
9.4.2. Перелом
9.4.3. Пошкодження хребта
9.5. Автодорожніх травм
9.6. Травматичний відрив СЕГМЕНТІВ КІНЦІВОК
9.7. Загрозливому стані КІНЦІВКИ У гіпсової пов'язки
Глава 10. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ термічних уражень та хімічні опіки
10.1. Термічні опіки
10.2. ЕЛЕКТРИЧНІ ОПІКИ
10.3. ХІМІЧНІ ОПІКИ
10.4. СОНЯЧНИЙ УДАР
10.5. ТЕПЛОВИЙ УДАР
10.6. Відмороженнях
10.7. Загальне охолодження організму
Глава 11. Синдром тривалого здавлення
Глава 12. Гостра ниркова і печінкова недостатність
12.1. Гостра ниркова недостатність
12.2. Гострою печінковою недостатністю
Глава 13. Синдром ендогенної інтоксикації
13.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ синдрому ендогенної інтоксикації
13.2. ПРИВАТНІ ПИТАННЯ синдрому ендогенної інтоксикації
Глава 14. ГОСТРА НЕВРОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ
14.1. МОЗГОВИЙ ІНСУЛЬТ
14.1.1. Субарахноїдальний крововилив
14.1.2. Геморагічний інсульт
14.1.3. Ішемічний інсульт (інфаркт мозку)
14.1.4. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
14.1.5. Базисне лікування мозкового інсульту
14.2. НАБРЯК МОЗКУ
14.2.1. Діагностика набряку головного мозку
14.2.2. Принципи лікування набряку головного мозку
14.3. Міастенічні криз
14.4. Вегетосудинна КРИЗ
14.5. Бульварно Сінді РОМ
14.6. Вестибулярні кризи
Глава 15. ГОСТРА ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ
15.1. Тиреотоксичного кризу
15.2. Гостра надниркова недостатність
15.3. Невідкладні стани при цукровому діабеті
15.3.1. Кетоацидотическая кулі
15.3.2. Гіперосмолярна кома
15.3.3. Лактацідеміческая кома
15.3.4. Гіпоглікемічна кома
Глава 16. ГОСТРІ ОТРУЄННЯ
16.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТОКСИКОЛОГІЇ
16.1.1. Класифікації отрут і отруєнь
16.1.2. Синдроми токсичного ураження внутрішніх органів і систем
16.1.2.1. Токсична гепатопатія
16.1.2.2. Токсична нефропатія
16.1.3. Методи діагностики гострих отруєнь
16.1.4. Принципи лікування гострих отруєнь
16.2. ПРИВАТНІ ПИТАННЯ ТОКСИКОЛОГІЇ
16.2.1. Отруєння барбітуратами
16.2.2. Отруєння транквілізаторами
16.2.3. Отруєння фосфорорганічними сполуками
16.2.4. Отруєння чадним газом
16.2.5. Отруєння оцтовою кислотою (есенцією)
16.2.6. Отруєння мінеральними кислотами
16.2.7. Отруєння лугами
16.2.8. Отруєння алкоголем (етиловим спиртом) і його похідними
16.2.9. Отруєння сурогатами алкоголю
16.2.9.1. Отруєння метиловим спиртом
16.2.9.2. Отруєння етиленгліколем
16.2.10.Отравленія отруйними грибами
16.2.10.1. Отруєння мухомором
16.2.10.2. Отруєння блідою поганкою
16.2.11. Отруєння дихлоретаном
Глава 17. ХАРЧОВІ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ
17.1. Ботулізм
Глава 18. Укусами змій і отрутних КОМАХ
18.1. Укусів змій
18.2. Укуси отруйних комах
Глава 19. Гостре інфекційне захворювання, що вимагають невідкладної допомоги
19.1. ДИФТЕРІЯ
19.2. Правець
19.3. Ботулізм
Глава 20. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
20.1. Сторонні ТІЛА кон'юнктиви і рогівки
20.1.1. Сторонні тіла кон'юнктиви
20.1.2. Сторонні тіла рогівки
20.2. Травма ока та його ЗАХИСНОГО АПАРАТУ
20.2.1. Поранення повік
20.2.2. Поранення очей
20.2.2.1. Непрободние поранення рогівки і склери
20.2.2.2. Проривної поранення очного яблука
20.2.2.3. Руйнування очі
20.2.3. Контузії очей
22.2.3.1. Прямі контузії ока
22.2.3.2. Непрямі контузії ока
20.2.4. Опіки очей
20.2.4.1. Термічні опіки очей
20.2.4.2. Хімічні опіки очей
20.2.4.3. Опіки променистою енергією
20.3. ГОСТРІ незапальних захворювань ГЛАЗ
20.3.1. Гострі порушення кровообігу в судинах сітківки
20.3.2. Гострий напад глаукоми
ГЛАВА 21. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В АЛЕРГОЛОГІЇ
21.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АЛЕРГОЛОГІЇ
21.2. ПРИВАТНІ ПИТАННЯ АЛЕРГОЛОГІЇ
21.2.1. Синдром Стівенса-Джонсона
21.2.2. Синдром Лайела
21.2.3. Кропив'янка
21.2.4. Набряк Квінке
21.2.5. Сироваткова хвороба
Глава 22. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В СТОМАТОЛОГІЇ
22.1. ТРАВМИ щелепно-лицьової області
22.1.1. Пошкодження зубів
22.1.2. Перелом альвеолярного відростка нижньої щелепи
22.1.3. Перелом тіла нижньої щелепи
22.1.4. Вивихи нижньої щелепи
22.1.5. Переломи верхньої щелепи
22.1.6. Переломи виличної кістки і її дуги
22.2. ГОСТРА Зубний біль
22.2.1. Пульпіт
22.2.2. Верхівковий періодонтит
22.2.3. Генералізований пародонтит
22.2.4. Локалізований пародонтит
Глава 23. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ПСИХІАТРІЇ
23.1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
23.2. КІЛЬКІСНІ синдромів порушеної свідомості
23.2.1. Оглушення
23.2.2. Сопор
23.2.3. Кома
23.3. ЯКІСНІ синдромів порушеної свідомості
23.3.1. Деліріозних синдром
23.3.2. Онейроидное стан (онейроід)
23.3.3. Аменція
23.3.4. Сутінковий стан свідомості
23.4. СИМПТОМИ І СИНДРОМИ порушення психічної діяльності, супроводжується СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИМИ і суїцидальні ФОРМАМИ ПОВЕДІНКИ
23.4.1. Збудження
23.4.2. Галюцинації
23.4.3. Марення
23.4.4. Депресія
23.5. Суїцид
Глава 24. ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ СТАНУ
24.1. Гостра затримка сечовипускання
24.2. Ниркова колька
24.3. Гіпертермічний синдром
24.4. Прееклампсія, еклампсія
24.5. СУДОМНИЙ СИНДРОМ
24.5.1. Епілепсія, епістатус
24.5.2. Судомні стани при істерії
ЧАСТИНА III. ВИБРАНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАНІМАТОЛОГІЇ
Глава 25. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАНІМАТОЛОГІЇ
25.1. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І ВИДИ ПРИПИНЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25.2. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ І ВИДИ ПРИПИНЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25.3. ОЗНАКИ КЛІНІЧНОЇ СМЕРТІ
25.4. МЕТОДИ ОЖИВЛЕННЯ
25.4.1. Методи відновлення прохідності дихальних шляхів
25.4.2. Способи проведення ШВЛ
25.4.3. Способи відновлення серцевої діяльності
25.5. Показання, протипоказання І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ реанімаційне ПОСІБНИКИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Опис:файлу
Файл: 12335_neotlojnye-sostoyaniya.zip
Розмір файлу: 4.26 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}