Медична радіологія, Мілько ВІ, Лазар АФ, Назимок НФ, 1980 рік, скачати книгу

Автор (и): Мілько В.І., Лазар А.Ф., Назимок Н.Ф. Формат файлу: DJVU, 280 стор, 1980 р.
Опис:

Викладені питання радіобіології, дозиметрії іонізуючих випромінювань і їх використання для діагностики та лікування, біологічну дію проникаючих випромінювань, попередження і клініка радіаційних уражень.
Питання радіоізотопної діагностики систематизовані і викладені поорганно. Вперше описані Т-камерний метод дослідження і діагностика in vitro.
Поряд із традиційними методами променевої терапії наведені методики використання корпускулярних випромінювань високих енергій. Анатомічні терміни подані за Паризькою анатомічною номенклатурою (1965 р.), гістологічні - згідно Токійській гістологічної номенклатури (1975 р.), одиниці - відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) і стандартом РЕВ СТ РЕВ 1052-78.
Для студентів медичних інститутів та лікарів.

Зміст:

Введення

Глава 1. Основи ядерної фізики
Будова атома
Природна і штучна радіоактивність
Радіоактивний розпад і закони радіоактивного зміщення
Закон радіоактивного розпаду, період напіврозпаду, радіоактивних ізотопів
Одиниці радіоактивності
Властивості іонізуючих випромінювань і їх взаємодія з речовиною

Глава 2. Дозиметрія іонізуючих випромінювань
Завдання дозиметрії та одиниці вимірювання дози
Загальна характеристика методів і приладів для реєстрації іонізуючих випромінювань
Іонізаційний метод реєстрації випромінювань
Пристрій і робота іонізаційних дозиметрів
Люмінесцентний метод визначення дози
Калориметричні дозиметри
Термолюмінесцентні методи дозиметрії
Фотографічний (фотохімічний) метод дозиметрії
Розрахункові ("математичні) методи дозиметрії
Визначення активності радіоактивних речовин
Газорозрядні лічильники ядерних випромінювань, їх пристрій і робота
Пристрій сцинтиляційних лічильників

Глава 3. Пристрій радіологічних відділень та забезпечення радіаційної безпеки
Характеристика джерел випромінювання та особливості роботи з ними
Типи радіологічних відділень п особливості їх пристрої
Режим роботи з радіоактивними ізотопами, радіометричний та дозиметричний контроль
Гранично допустимі дози опромінення (ПДР) і фактори захисту від іонізуючих випромінювань
Знешкодження радіоактивних відходів

Глава 4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань

Глава 5. Променева хвороба і променеві ушкодження
Гостра променева хвороба
Коротка характеристика перебігу гострої променевої хвороби в залежності від ступеня ураження
Лікування гострої променевої хвороби
Хронічна променева хвороба
Клініка хронічної променевої хвороби
Лікування хронічної променевої хвороби
Хронічні променеві ушкодження
Променеві реакції та ускладнення в результаті променевої терапії

Глава 6. Радіоізотопна діагностика
Основні принципи і методи радіоізотопної діагностики
Приготування радіоіндікаторов заданої активності
Методи радіоізотопної діагностики
Сканування
Вимірювання радіоактивності всього тіла
Радіоізотопне дослідження щитовидної залози
Внутрітіреоідного етан обміну йоду в організмі
Транспортно-органічний етап обміну йоду
Периферичний етап обміну йоду
Сканування щитовидної залози
Радіоізотопне дослідження печінки та жовчовивідних шляхів
Дослідження функціонального стану гепатоцитів та жовчовивідних шляхів
Визначення функціонального стану зірчастих ретикулоендотеліоцитів печінки
Сканування печінки та жовчного міхура
Радіологічна семіотика деяких захворювань печінки
Радіоізотопне дослідження нирок і сечовивідних шляхів
Радіоізотопна ренографія
Визначення функції сечових шляхів
Визначення нирковий плазмоток, кровотоку і величини клубочкової фільтрації
Радіоізотопна ренометрія
Сканування нирок
Радіоізотопне дослідження серцево-судинної системи
Визначення об'єму циркулюючої крові
Визначення ударного і хвилинного об'єму кровотоку
Визначення периферичного кровообігу і проникності судин
Сканування серця і судин
Радіоізотопне дослідження легенів
Вивчення регіонарної вентиляції і кровотоку в легенях
Сканування легень
Радіоізотопне дослідження головного та спинного мозку
Радіоціркулографія головного мозку
Сканування головного мозку
Радіоізотопна мієлографія
Радіоізотопна діагностика в онкології
Радіофосфорная діагностика злоякісних пухлин
Радіоізотопна діагностика кісткових пухлин
Радіоізотопна лімфографія
Методи радіоізотопної діагностики

Глава 7. Загальні принципи променевої терапії
Променева терапія злоякісних новоутворень. Показання. Протипоказання. Загальні принципи
Види іонізуючих випромінювань, вживаних в практиці променевої терапії
Вибір осередкової дози опромінення
Вибір обсягу опромінюваних тканин
Радіотерапевтичний інтервал і радіомодіфіцірующіе фактори променевих реакцій
Застосування кисню в променевій терапії
Розподіл дози в часі
Вплив іонізуючої радіації на пухлину

Глава 8. Методи променевої терапії
Дальнедістанціонная терапія
Методи дальнедістанціонной променевої терапії
Дальнедістанціонная рентгенотерапія
Дальнедістанціонная гамма-терапія
Вплив неоднорідності тіла на дозного розподіл гамма-випромінювання 60Со
Променева терапія випромінюваннями високих енергій
Гальмівне випромінювання високої енергії
Променева терапія швидкими електронами високої енергії
Променева терапія важкими зарядженими частинками
Променева терапія нейтронами
Променева терапія пучками негативних л-мезонів
Методи блізкодістанціонной променевої терапії
Методи контактної променевої терапії
Аплікаційний метод променевої терапії
Методи внутрішньопорожнинний променевої терапії
Внутрішньопорожнинна блізкодістанціонная рентгенотерапія
Внутрішньопорожнинна гамма-терапія
Методи внутрітихорєцької променевої терапії
Внутрішньотканинна гамма-терапія
Внутрішньотканинна бета-терапія
Радіохірургічний метод
Метод виборчого накопичення ізотопів у тканинах організму

Глава 9. Планування променевого лікування хворих із злоякісними новоутвореннями

Глава 10. Променева терапія злоякісних пухлин
Рак шкіри
Рак нижньої губи
Рак молочної залози
Рак легені
Рак стравоходу
Рак шийки матки
Рак прямої кишки
Лімфогранулематоз

Глава 11. Променева терапія при непухлинних захворюваннях
Загальні відомості про променевої терапії при непухлинних захворюваннях
Показання та протипоказання до променевої терапії при непухлинних захворюваннях
Механізм дії випромінювань в променевій терапії при непухлинних захворюваннях
Принципи променевої терапії при непухлинних захворюваннях
Застосування рентгенотерапії при непухлинних захворюваннях
Вибір розміру поля опромінювання
Вибір відстані джерело - поверхня тіла
Визначення величини вогнищевою дози
Визначення ритмів опромінення
Планування променевого лікування
Розрахунок поглинутої осередкової і інтегральної доз
Рентгенотерапія при окремих захворюваннях
бета-терапія
альфа-терапія
Ультрамягкая рентгенотерапія

Додатки
Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12374_medicinskaya-radiologiya.zip
Розмір файлу: 4.7 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}