• Головна
  • Книги
  • Різне
  • Загальна токсикологія, Курляндський БА, Філов ВА, 2002 рік, завантажити електронну книгу

Загальна токсикологія, Курляндський БА, Філов ВА, 2002 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Курляндський Б.А., Філов В.А. Формат файлу: DJVU, 608 стор, 2002 р.
Опис:

У книзі із сучасних позицій розглянуто та проаналізовано основні механізмі дії хімічних речовин різних класів на організм людини, патогенез і симптоматика інтоксикацій в залежності від кількості речовини, шляхів надходження і часу контакту. Спеціальні розділи присвячені канцерогенному, генотоксичними, ембріотропному, імунотоксичних та іншим видам специфічної дії. Описано підходи до діагностики та лікування інтоксикацій, наданню першої допомоги при отруєннях. Викладені наукові та методичні основи клінічної, профілактичної, екологічної токсикології, сучасні підходи до оцінки ризику.
Для лікарів широкого профілю, фахівців-токсикологів, лікарів-гігієністів, екологів, фахівців з охорони праці та техніки безпеки.

Зміст:

Передмова

Глава 1. Введення в токсикологію
1.1. Визначення та основні поняття. Предмет, завдання і методи токсикології
1.2. Історія становлення токсикології

Глава 2. Взаємодія організму та ксенобіотика; хемобіокінетіка
2.1. Загальні уявлення
2.2. Механізми метаболізму ксенобіотиків
2.3. Біохімічні механізми токсичної дії
2.4. Хемобіокінетіка
2.4.1. Надходження ксенобіотиків в організм
2.4.2. Накопичення ксенобіотиків в організмі
2.4.3. Виділення ксенобіотиків з організму
2.4.4. Хемобіокінетіка системи: материнський організм - плід
2.4.5. Про нелінійних ефектах в хемобіокінетіке
2.4.6. Фактори, що модифікують хемобіокінетіку
2.4.7. Особливості хемобіокінетікі аерозолів
2.5. Кількісна залежність між структурою та активністю ксенобіотиків при їх біотрансформації

Глава 3. Вплив ксенобіотиків на біоенергетичні процеси
3.1. Дію ксенобіотиків на тканинне дихання
3.2. Порушення енергетичного обміну під впливом ксенобіотиків

Глава 4. Тіолові отрути
4.1. Патогенез і механізми токсичної дії тіолових отрут
4.1.1. Загальні положення
4.1.2. Фізико-хімічні основи токсичності важких металів як тіолових отрут
4.1.3. Тіоловою групи білків, їх роль у клітинному метаболізмі і патогенезі отруєнь важкими металами
4.2. Фізіологічний синергізм та антагонізм у механізмі дії важких металів
4.3. Токсікокінетікі і токсікодінамікі тіолових отрут
4.4. Гострі отруєння
4.5. Хронічні отруєння
4.5.1. Нейротоксичність в патогенезі отруєнь важкими металами
4.5.2. Кардіотоксичність тіолових отрут
4.5.3. Нефротоксичність тіолових отрут
4.5.4. Гепатотоксичність тіолових отрут
4.6. Загальні принципи лікування отруєнь тіоловими отрутами

Глава 5. Блокатори холінестерази
5.1. Механізм передачі нервового імпульсу і роль у ньому холінестерази
5.2. Загальні властивості холінестерази, механізм їх взаємодії з ацетилхоліном
5.3. Класифікація антихолінестеразних речовин
5.4. Фосфорорганічні сполуки
5.4.1. Коротка історія, будова і фізико-хімічні властивості ФОС
5.4.2. Взаємодія ФОС з холінестеразою і холінорецепторами
5.4.3. Антихолінестеразні активність ФОС in vitro
5.4.4. Антихолінестеразні властивості ФОС при гострому та хронічному впливі в залежності від шляху надходження в організм
5.4.5. Залежність токсичності і антихолінестеразну активності ФОС від їх хімічної структури
5.5. Токсікокінетікі ФОС
5.6. Метаболізм ФОС
5.7. Виборче дія ФОС
5.8. Патогенез отруєнь ФОС
5.8.1. Вплив ФОС на центральну нервову систему та нервово-м'язові синапси
5.8.2. Нейротоксична дія ФОС уповільненого типу
5.8.3. Вплив ФОС на дихання і серцево-судинну систему
5.8.4. Вплив ФОС на гладком'язові і внешнесекроторние органи
5.8.5. Вплив ФОС на кров, печінку, нирки та інші системи
5.9. Похідні карбамінової кислоти
5.9.1. Будова та взаємодія з холінестеразою
5.9.2. Токсичність, кінетика, метаболізм

Глава 6. Токсикологія алкилирующих з'єднань
6.1. Типи алкилирующих сполук. Механізми реакцій з нуклеофільними реагентами
6.1.1. Алкілування. Типи алкилирующих з'єднань
6.1.2. Механізми взаємодії алкилирующих сполук з нуклеофільними реагентами
6.2. Біохімічні мішені алкилирующих сполук. Загальна токсикологічна характеристика
6.2.1. Біохімічні мішені алкилирующих з'єднань
6.2.2. Загальна токсикологічна характеристика алкилирующих сполук. Концентраційні ефекти
6.3. Токсикологія іприт
6.3.1. Загальна характеристика і токсичність
6.3.2. Механізм токсичної дії
6.3.3. Симптоми ураження
6.3.4. Токсикологічні характеристики рецептур іприту (НТ, HQ, HL), в'язкі рецептури
6.3.5. Протипухлинні лікарські засоби. Похідні біс-(2-хлоретил) аміну
6.4. Токсикологія алкилирующих сполук, що використовуються в народному господарстві
6.4.1. Токсикологія галоїдних алкіл
6.4.2. Метилові ефіри мінеральних кислот
6.4.3. Біологічно активні природні алкілуючі з'єднання
6.5. Принципи надання першої медичної допомоги при ураженнях алкилирующими сполуками

Глава 7. Дію ксенобіотиків на систему крові
1 липня Токсичні ураження пігменту крові
7.1 1. Карбоксігемоглобінемія
7.1.2. Метгемоглобінемія
7.1.3. Метгемоглобінобразователі неорганічної природи
7.1.4. Поразка крові при первинному гемолізі
7.2. Пригнічення ксенобіотиками системи кровотворення
7.2.1. Поразка крові за типом бензольної гемопатіі
7.2.2. Клініка гострого і хронічного отруєння бензолом
7.2.3. Речовини з бензолоподобним дією на кров
7.2.4. Первинне токсичну пригнічення синтезу гемоглобіну

Глава 8. Речовини наркотичної дії
8.1. Загальні уявлення про наркотичні речовини
8.2. Загальні прояви клінічного перебігу токсикоманических інтоксикацій
8.3. Біологічні механізми (патогенез) хімічної залежності
8.4. Приватні форми токсикоманії
8.5. Лікування токсикоманії

Глава 9. Речовини дратівної дії
9.1. Загальні положення
9.2. Біомаркери дратівної дії речовин на дихальну систему
9.3. Характерні зміни дихальної системи при короткочасному впливі дратують отрут
9.4. Особливості розвитку хронічної інтоксикації при інгаляції дратують отрут в різних концентраціях
9.5. Класифікація промислових дратують отрут при інгаляції
9.6. Аналіз параметрів токсикометрії подразнюючих речовин
9.7. Подразнюючу дію алкілуючих речовин

Глава 10. Вплив ксенобіотиків на імунний гомеостаз
10.1. Загальна частина
10.2. Зміни неспецифічної реактивності організму
10.3. Дія токсикантів на гуморальний клітинний імунітет
10.4. Вплив атмосферних забруднень на імунологічну резистентність організму і виникнення захворювань

Глава 11. Генотоксичну дію ксенобіотиків
11.1. Загальна частина
11.2. Генетичні ефекти в соматичних і зародкових клітинах людини
11.3. Оцінка потенційної генотоксичності ксенобіотиків
11.4. Оцінка сумарної генотоксичності і модифікація мутагенних ефектів при комбінованих впливах

Глава 12. Хімічний канцерогенез
12.1. Загальні поняття та визначення
12.2. Класифікація канцерогенів
12.3. Закономірності канцерогенезу і механізми дії хімічних канцерогенів
12.4. Первинна профілактика і виявлення канцерогенів
12.5. Регламентування хімічних канцерогенів і кількісна оцінка канцерогенної небезпеки

Глава 13. Дію ксенобіотиків на процеси репродукції
13.1. Загальна частина
13.2. Методи вивчення впливу ксенобіотиків на репродуктивну функцію
13.2.1. Дослідження гонадотропного дії хімічних речовин
13.3. Патогенетичні аспекти та клінічні прояви порушень репродуктивної функції
13.4. Класифікація ксенобіотиків, які діють на репродуктивну систему

Глава 14. Основи профілактичної токсикології
14.1. Завдання і принципи
14.2. Інформація про основні властивості речовини і умовах його впливу на організм
14.3. Створення експериментальних моделей, адекватних умовам впливу речовини на організм людини
14.4. Встановлення основних параметрів токсичності (токсикометрії)
14.5. Вивчення патогенетичної значущості змін в організмі та їх оцінка з позицій критерію шкідливості
14.6. Екстраполяція експериментальних даних з тварин на людину
14.7. Гігієнічне регламентування хімічних речовин
14.8. Комбінована дія хімічних речовин
14.8.1. Багатофакторний характер токсичної експозиції
14.8.2. Різні дефініції типів комбінованої дії
14.8.3. Токсикологічний антагонізм
14.8.4. Неоднозначність комбінованої дії
14.8.5. Механізми комбінованого токсичного дії
14.8.6. Одночасне дію
14.8.7. Комплексна дія хімічних речовин

Глава 15. Методологія оцінки ризику та деякі проблеми її застосування в умовах Росії
15.1. Характеристика проблеми і основні поняття
15.2. Загальний Опис:методології оцінки ризику
15.2.1. Ідентифікація шкідливого чинника (чинників)
15.2.2. Оцінка експозицій
15.2.3. Оцінка залежності доза - відповідь
15.2.4. Характеристика ризику ("risk characterization")
15.2.5. Зв'язок між оцінкою ризику і управлінням ним

Глава 16. Основи екологічної токсикології
16.1. Предмет, мета, завдання
16.2. Надорганізменних характер залежності доза-ефект
16.2.1. Вміст токсичних речовин у компонентах біоти - найважливіший Екотоксикологічні показник міри токсичного навантаження
16.2.2. Реакція екологічних систем на забруднення середовища проживання як показник екотоксикологічних ефекту
16.3. Проблема адаптації в екологічній токсикології
16.4. Проблеми екологічного нормування

Глава 17. Загальні принципи діагностики н лікування гострих отруєнь
17.1. Поширеність гострих отруєнь і їх причини
17.2. Клінічна картина і діагностика гострих отруєнь
17.3. Лікування гострих отруєнь
17.3.1. Стимуляція природної детоксикації
17.3.2. Методи штучної детоксикації
17.3.3. Специфічна (антидотная) фармакотерапія
17.3.4. Симптоматична фармакотерапія
17.4. Основні види гострих отруєнь
17.4.1. Лікарські отруєння
17.4.2. Отруєння алкоголем і його сурогатами
17.4.3. Отруєння припікальними рідинами
17.4.4. Отруєння фосфорорганічними інсектицидами
17.4.5. Отруєння чадним газом

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 12396_obshchaya-toksikologiya.zip
Розмір файлу: 5.38 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}