Психіатрія і наркологія, Іванець ПН, Тюльпін ЮГ, Чирко ВВ, Кінкулькіна МА, 2006 рік, скачати безкоштов

Автор (и): Іванець М.М., Тюльпін Ю.Г., Чирко В.В., Кінкулькіна М.А. Формат файлу: DJVU, 832 стор, 2006 р.
Опис:

Підручник розроблений співробітниками кафедри психіатрії та медичної психології ММА ім. І.М. Сєченова. У нього включені загальні й приватні питання психіатрії та наркології.
Відповідно до офіційної програмою по психіатрії і наркології для медвузів в книзі представлені загальнотеоретичні основи цих дисциплін, сучасна інформація по класифікації, етіології, діагностики, профілактики, лікування хвороб залежності, психічних захворювань і розладів, а також питання організації психіатричної та медичної допомоги.
Рекомендований викладачам і студентам медичних вузів, які навчаються за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична біохімія», «Медична біофізика», «Медична кібернетика».

Зміст:

Список скорочень

Частина I. Загальні питання психіатрії

Глава 1. Предмет і завдання психіатрії. Поняття здоров'я в психіатрії. Історія розвитку психіатрії
1.1. Предмет психіатрії, її завдання і методи
1.2. Поняття здоров'я та патології в психіатрії
1.3. Історія розвитку психіатрії
Завдання для самоконтролю

Глава 2. Організація психіатричної допомоги в Російській Федерації. Правові та етичні питання психіатрії
2.1. Основні положення Закону РФ «Про психіатричну допомогу і гарантії прав громадян при її наданні»
2.2. Організація психіатричної допомоги в Росії
2.3. Юридичні аспекти психіатрії
2.4. Етичні аспекти психіатрії
Завдання для самоконтролю

Глава 3. Загальнотеоретичні основи психічної патології
3.1. Етіологія і патогенез психічних розладів
3.1.1. Генетика психічних розладів
3.1.2. Патоморфологія психічних розладів
3.1.3. Біохімія психічних розладів
3.1.4. Психологічні фактори у виникненні психічних розладів
3.2. Фактори ризику виникнення психічної патології
Завдання для самоконтролю

Глава 4. Психіатричне обстеження
4.1. Клінічний метод
4.1.1. Опитування хворого та спостереження
4.1.2. Суб'єктивний і об'єктивний анамнез
4.1.3. Оцінка ставлення пацієнта до хвороби та лікування
4.1.4. Стандартизовані глосарії симптомів і шкали
4.2. Значення общесоматического і лабораторного обстеження
4.3. Нейрофізіологічні методи
4.4. Дослідження структури мозку
4.5. Психологічні методи
Завдання для самоконтролю

Глава 5. Загальна семіотика психічних розладів
5.1. Психопатологічні симптоми
5.2. Психопатологічні синдроми
5.3. Розлади невротичного і психотичного рівня
5.4. Продуктивна і негативна симптоматика
5.5. Поняття регістрів психічних розладів
Завдання для самоконтролю

Глава 6. Розлади відчуттів і сприйняття
6.1. Розлади відчуттів
6.2. Обмани сприйняття
6.2.1. Ілюзії
6.2.2. Галюцинації
6.3. Психосенсорні розлади (розлади сенсорного синтезу)
6.4. Дереалізація і деперсоналізація
6.5. Синдром галлюциноз
Завдання для самоконтролю

Глава 7. Розлади мислення
7.1. Розлади асоціативного процесу
7.2. Патологія суджень та умовиводів
7.2.1. Марення
7.2.2. Надцінні ідеї
7.2.3. Нав'язливі ідеї
7.3. Синдроми порушення мислення
Завдання для самоконтролю

Глава 8. Мнестичні розлади
8.1. Дісмнезіі
8.2. Парамнезіі
8.3. Корсаковський амнестичний синдром
Завдання для самоконтролю

Глава 9. Порушення інтелекту
9.1. Синдроми недорозвинення інтелекту
9.2. Синдроми зниження інтелекту
Завдання для самоконтролю

Глава 10. Розлади емоційно-вольової сфери
10.1. Симптоми емоційних розладів
10.2. Симптоми розладів волі та потягів
10.3. Синдроми емоційно-вольових розладів
10.3.1. Депресивний синдром
10.3.2. Маніакальний синдром
10.3.3. Апатико-абулічними синдром
10.3.4. Фізіологічний та патологічний афекти
Завдання для самоконтролю

Глава 11. Розлади рухової сфери
11.1. Кататонічний і гебефреничний синдроми
11.2. Інші форми збудження
11.3. Інші варіанти ступору
Завдання для самоконтролю

Глава 12. Розлади уваги і порушення свідомості
12.1. Розлади уваги
12.2. Синдроми зниження рівня свідомості
12.3. Синдроми потьмарення свідомості
12.3.1. Делірій і аменція
12.3.2. Онейроідное (сновідних) затьмарення свідомості
12.3.3. Сутінкове потьмарення свідомості
Завдання для самоконтролю

Глава 13. Пароксизмальні розлади
13.1. Епілептиформні пароксизми
13.2. Напади тривоги з соматовегетативной симптоматикою
13.3. Істеричні напади
Завдання для самоконтролю

Глава 14. Соматичні розлади і порушення фізіологічних функцій як прояв психічної патології
14.1. Розлади прийому їжі
14.2. Розлади сну
14.3. Болі
14.4. Розлади сексуальних функцій
14.5. Поняття іпохондрії
14.6. Маскована депресія
14.7. Істеричні конверсійні розлади
14.8. Астенічний синдром
Завдання для самоконтролю

Глава 15. Особистість здорова і патологічна
15.1. Акцентуйовані особистості
15.2. Патологічний розвиток особистості
15.3. Зміни особистості
15.3.1. Шизофренічний дефект
15.3.2. Органічний дефект
Завдання для самоконтролю

Глава 16. Терапія психічних розладів. Основні принципи профілактики та реабілітації
16.1. Методи нелекарственного общебиологического впливу
16.2. Психофармакотерапия
16.2.1. Основні принципи психофармакотерапия
16.2.2. Нейролептичні (антипсихотичні) засоби
16.2.3. Антидепресанти
16.2.4. Транквілізатори (анксіолітиків)
16.2.5. Психостимулятори
16.2.6. Ноотропи
16.2.7. Препарати, що стабілізують настрій (нормотімікі)
16.2.8. Протисудомні засоби (антиконвульсанти)
16.3. Психотерапія
16.4. Психопрофілактика і реабілітація
Завдання для самоконтролю

Рекомендована література
Відповіді до тестових завдань в главах 1-16


Частина II. Приватна психіатрія

Глава 17. Класифікація психічних розладів
17.1. Основні принципи систематики психічних розладів
17.2. Нозологічний підхід у побудові класифікації
17.3. Основні положенням КБ-10
Завдання для самоконтролю

Глава 18. Органічні, екзогенні та соматогенні психічні розлади
18.1. Загальні питання діагностики і систематики
18.2. Атрофічні (дегенеративні) захворювання головного мозку
18.3. Психічні розлади внаслідок ураження судин головного мозку
18.4. Психічні розлади інфекційної природи
18.5. Психічні розлади внаслідок внутрішньочерепних пухлин
18.6. Психічні розлади внаслідок травми голови
18.7. Психічні розлади внаслідок інтоксикацій
18.8. Психічні розлади при соматичних захворюваннях
Завдання для самоконтролю

Глава 19. Епілепсія
19.1. Систематика епілепсії та епілептиформних розладів
19.2. Клінічні прояви та перебіг захворювання
19.3. Етіологія і патогенез
19.4. Диференціальна діагностика
19.5. Лікування, профілактика та реабілітація
Завдання для самоконтролю

Глава 20. Шизофренія та подібні з нею розлади
20.1. Шизофренія
20.1.1. Основні критерії діагностики
20.1.2. Характерні клінічні прояви
20.1.3. Типові синдромально форми
20.1.4. Атипові варіанти
20.1.5. Перебіг і прогноз
20.1.6. Етіологія і патогенез
20.2. Інші маячні психози
20.3. Диференціальна діагностика
20.4. Лікування, профілактика та реабілітація
Завдання для самоконтролю

Глава 21. Афективні психози
21.1. Систематика афективних психозів
21.2. Клінічні прояви маніакально-депресивного психозу
21.3. Етіологія і патогенез афективних розладів
21.4. Диференціальна діагностика афективних розладів
21.5. Лікування, профілактика та реабілітація
Завдання для самоконтролю

Глава 22. Розлади, пов'язані з емоційним стресом
22.1. Загальні критерії діагностики. Систематика психогенних захворювань
22.2. Реактивні психози
22.2.1. Клінічні варіанти реактивних психозів
22.2.2. Етіологія і патогенез реактивних психозів
22.2.3. Диференціальна діагностика
22.2.4. Лікування реактивних психозів
22.3. Неврози
22.3.1. Клінічні прояви різних неврозів
22.3.2. Етіологія і патогенез неврозів
22.3.3. Диференціальна діагностика
22.3.4. Лікування неврозів
22.4. Невротичні реакції
22.5. Психосоматичні розлади
Завдання для самоконтролю

Глава 23. Розлади особистості та поведінки у дорослих
23.1. Психопатії
23.1.1. Загальні критерії діагностики, систематика
23.1.2. Клінічні типи психопатій
23.1.3. Динаміка психопатій
23.2. Розлади потягів
23.3. Етіологія і патогенез розладів поведінки
23.4. Диференціальна діагностика
23.5. Лікування, профілактика та реабілітація
Завдання для самоконтролю

Глава 24. Розумова відсталість (олігофренія)
24.1. Прояви, критерії діагностики та систематика
24.2. Диференційовані форми олігофренії
24.3. Диференціальний діагноз
24.4. Профілактика, лікування та реабілітація
Завдання для самоконтролю

Глава 25. Особливості психічних розладів у дитячому та підлітковому віці
25.1. Порушення розвитку в дитячому віці
25.2. Розлади, специфічні для дитячого і підліткового віку
25.2.1. Симптоми, характерні для дитячого віку
25.2.2. Синдроми, характерні для підліткового віку
25.3. Особливості прояву основних психічних захворювань у дитячому віці
25.4. Особливості лікування та догляду в разі психічних розладів у дітей
Завдання для самоконтролю

Глава 26. Невідкладні стани в психіатрії
26.1. Психомоторне збудження і агресивна поведінка
26.2. Суїцидальна поведінка
26.3. Відмова від їжі
26.4. Важко протікає делірій
26.5. Епілептичний статус
26.6. Фебрильна шизофренія
26.7. Гострі ускладнення психофармакотерапия
26.8. Отруєння психофармакологическими засобами
Завдання для самоконтролю

Рекомендована література
Відповіді до тестових завдань в главах 17-26


Частина III. Наркологія

Глава 27. Загальна характеристика хвороб залежно
27.1. Наркологія, предмет і завдання. Класифікація наркологічних захворювань
27.2. Біологічні основи залежності від психоактивних речовин та її стрижневі синдроми
27.3. Питання класифікації наркологічних (адиктивних) захворювань
Завдання для самоконтролю

Глава 28. Зловживання алкоголем і алкогольна залежність
28.1. Гостра алкогольна інтоксикація. Патологічне сп'яніння
28.1.1. Алкогольне сп'яніння
28.1.2. Картина зміненого сп'яніння
28.1.3. Патологічне сп'яніння
28.2. Залежність від алкоголю (алкоголізм)
28.2.1. Клінічна картина і перебіг алкоголізму
28.2.2. Вплив додаткових факторів на прояви і перебіг алкоголізму
28.2.3. Ремісії і рецидиви алкоголізму
28.2.4. Лікування хворих на алкоголізм
Завдання для самоконтролю

Глава 29. Алкогольні (металкогольние) психози та алкогольні енцефалопатії
29.1. Делірій алкогольний
29.2. Алкогольні галлюциноз
29.3. Алкогольний параноїд
29.4. Алкогольні енцефалопатії
Завдання для самоконтролю

Глава 30. Наркоманії та токсикоманії
30.1. Визначення поняття, Загальні клінічні дані
30.2. Опийная наркоманія
30.3. Наркоманія, викликана вживанням канабіноїдів
30.4. Наркоманії, викликані психостимуляторами
30.4.1. Амфетамінового наркоманія
30.4.2. Ефедроновая наркоманія
30.4.3. Первітіновая наркоманія
30.5. Кокаїнова наркоманія
30.6. Наркоманії, викликані психоделічними засобами
30.7. Основні види токсикоманії
30.7.1. Токсикоманії, викликані седативними і снодійними лікарськими засобами
30.7.2. Токсикоманії, викликані стимуляторами (кофеїном)
30.7.3. Фенілпропаноламіновая токсикоманія
30.7.4. Токсикоманії при зловживанні летючими органічними речовинами
Завдання для самоконтролю

Глава 31. Лікування наркологічних захворювань. Невідкладні стани
31.1. Невідкладні стани в наркології
31.1.1. Гострі отруєння алкоголем
31.1.2. Методи купірування алкогольного абстинентного синдрому
31.1.3. Лікування алкогольного делірію
31.1.4. Лікування алкогольного галюциноз
31.1.5. Гострі отруєння наркотиками групи опію
31.1.6. Лікування опійного абстинентного синдрому
31.1.7. Лікування гострих станів у хворих, що зловживають психостимуляторами
31.1.8. Лікування гострих станів при гашишной наркоманії
31.2. Придушення синдрому патологічного потягу
31.2.1. Придушення патологічного потягу до алкоголю
31.2.2. Придушення патологічного потягу до наркотика у хворих опійної (героїнової) наркоманією
31.2.3. Придушення патологічного потягу до наркотика у хворих на наркоманію, викликаної вживанням стимуляторів
31.2.4. Придушення патологічного потягу до наркотика у хворих на наркоманію, викликаної каннабиноидами
31.3. Психотерапія в наркологічній клініці
Завдання для самоконтролю

Рекомендована література
Відповіді до тестових завдань в главах 27-31


Додатки
Додаток 1. Класифікація психічних і поведінкових розладів (список рубрик глави V МКБ-10)
Додаток 2. Шкала квантифікованій оцінок патологічного потягу у хворих на наркоманію (М.А. Віннікова, 2001)
Додаток 3. Шкала кваліфікованої оцінки ставлення наркологічного хворого до хвороби і лікування (М.В. Дьоміна, 2004)

Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 12726_psihiatriya-i-narkologiya.zip
Розмір файлу: 17.01 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}