Основи психологічного консультування Підручник для вузів, Немов РС, 1999 рік, скачати безкоштовно

Автор (и): Немов Р.С. Формат файлу: PDF, 394 стор, 1999 р.
Опис:

Книга є першим видаваним в нашій країні вузівським підручником з психологічного консультування та відповідає курсу з даної дисципліни, на базі якої готують практичних психологів. Підручник написаний на сучасному науковому рівні і забезпечений необхідним методичним матеріалом.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ГЛАВА I. ВСТУП У ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЩО ТАКЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ХТО, КОЛИ І НАВІЩО ЗВЕРТАЄТЬСЯ до психолога-консультанта
ЧИМ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ІНШИХ ВИДІВ ПРАКТИЧНОЇ психологічної допомоги людині
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
УМОВИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ГЛАВА II. Вимоги, пропоновані до психолога-консультанта І ЙОГО РОБОТІ
КОГО МОЖНА ВВАЖАТИ КВАЛІФІКОВАНЕ психолога-консультанта. ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА ЗНАТИ І ВМІТИ РОБИТИ
ЗАГАЛЬНІ Вимоги, пропоновані до психологічного консультування і до психолога-консультанта
СПЕЦІАЛЬНІ Вимоги, пропоновані до різних видів ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ГЛАВА III. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ, ЯК ПРОВОДИТЬСЯ І на чому грунтується ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
ЯК підвищувати професійну кваліфікацію ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
ГЛАВА IV ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
РЕЖИМ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Розподіл обов'язків між працівниками ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
ВЗАЄМОДІЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА З ІНШИМИ фахівців-консультантів
ВЗАЄМОДІЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА СО ДОПОМІЖНИХ ПЕРСОНАЛОМ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ГЛАВА V. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ, ЙОГО ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ
Як підготуватися до психологічного консультування
ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПРОЦЕДУРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

ГЛАВА VI. ТЕХНІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПОНЯТТЯ І вступних зауважень Про ТЕХНІЦІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЗУСТРІЧ КЛІЄНТА В ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ПОЧАТОК БЕСІДИ З КЛІЄНТОМ
Зняття психологічної напруги у клієнта і АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗПОВІДІ НА СТАДІЇ сповіді
ТЕХНІКА, застосовується при ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Сповідь КЛІЄНТА
ДІЇ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ ДАЧІ КЛІЄНТУ РАД І РЕКОМЕНДАЦІЙ
ТЕХНІКА завершальному етапі КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПРАКТИКА СПІЛКУВАННЯ КОНСУЛЬТАНТА З КЛІЄНТОМ після закінчення консультацій
ТИПОВІ ТЕХНІЧНІ ПОМИЛКИ, допускається у процесі консультування, СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ГЛАВА VII. ТЕСТУВАННЯ В ПРАКТИЦІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
КОЛИ В консультування РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕСТИ
Яким вимогам повинна відповідати ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ! Застосовується в психологічному консультуванні

ГЛАВА VIII. ТЕСТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ когнітивних ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ТЕСТИ когнітивних процесів сприйняття, уваги, уяви, мови І ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ТЕСТИ ПАМ'ЯТІ

Розділ IX. ТЕСТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ ПЕРСОНАЛЬНОГО і комунікативних ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ТЕСТИ комунікативні здібності
ТЕСТИ організаторські здібності
Тести спеціальних здібностей
ТЕСТИ ТЕМПЕРАМЕНТУ І ХАРАКТЕРУ
ТЕСТИ мотивів і потреб

ГЛАВА Х. СИТУАЦІЇ І ЗАГАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО психологічного консультування, пов'язаного із здібностями
ТИПОВІ ВИПАДКИ (СИТУАЦІЇ) ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО КОРЕКЦІЇ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРАКТИЦІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПОРАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ПОРАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ мнемічних ЗДІБНОСТЕЙ
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ розвиток комунікативних здібностей
ПОЛІПШЕННЯ організаторські здібності КЛІЄНТА
РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КЛІЄНТА

ГЛАВА XI. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО психологічного консультування, пов'язано з розвитком особистості КЛІЄНТА
ПОРАДИ З ПИТАНЬ, пов'язані з темпераментом
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО КОРЕКЦІЇ риси характеру
ПОРАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВОЛІ
Рекомендації щодо вдосконалення ДІЛОВИХ риси характеру
ПОРАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ комунікативні риси характеру
КОНСУЛЬТУВАННЯ ПО потребностно-мотиваційної ПРОБЛЕМ

ГЛАВА XII. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО комунікативних і соціально-перцептивних психологічного консультування
ВІДСУТНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ДО ЛЮДЕЙ
Невміння привертати до себе увагу, робить позитивний ВРАЖЕННЯ НА ЛЮДЕЙ
Невміння висловлювати компліменти І правильно реагувати на них
Невміння ТОЧНО сприймати і оцінювати СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ЛЮДЕЙ

Розділ XIII. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОБЛЕМ саморегуляції в ділових відносинах
НЕВДАЧІ в управлінні емоціями в діловому житті
НЕВДАЧІ У ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ, УМОВ І МІСЦЯ РОБОТИ
НЕВДАЧІ в просуванні по службі
НЕВДАЧІ В підтримка і збереження своєї працездатності
НЕВДАЧІ У КОНКУРЕНЦІЇ З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ

ГЛАВА XIV. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО проблеми міжособистісних ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У міжособистісних стосунків людей, ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КЛІЄНТА З ЛЮДЬМИ
Відсутності взаємних симпатій В ОСОБИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН
НАЯВНІСТЬ антипатії У СПІЛКУВАННІ КЛІЄНТА З ЛЮДЬМИ
НЕЗДАТНІСТЬ КЛІЄНТА БУТИ САМИМ СОБОЮ
НЕМОЖЛИВІСТЬ ефективності ділової взаємодії КЛІЄНТА З ЛЮДЬМИ
НЕЗДАТНІСТЬ КЛІЄНТА БУТИ ЛІДЕРОМ
НЕЗДАТНІСТЬ КЛІЄНТА ПІДПОРЯДКОВУВАТИСЯ ІНШИМ
Невміння КЛІЄНТА попереджати і вирішувати МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ

Розділ XV. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОБЛЕМ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ОСНОВНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З майбутньою дружиною
Взаємини між подружжям В СКЛАЛАСЯ СІМ'Ї
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ З ЇХ БАТЬКАМИ

ГЛАВА XVI. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ-дошкільнят
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
РІШЕННЯ психолого-педагогічних проблем ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ

РОЗДІЛ XVII. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОБЛЕМ, пов'язані з особистими життєвих невдач
Невдачі особистого характеру
НЕВДАЧІ У РОЗВИТКУ ПОТРЕБ ТА ІНТЕРЕСІВ
НЕВДАЧІ У ЗМІНУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ
НЕВДАЧІ В КОРЕКЦІЇ НЕДОЛІКІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ І ХАРАКТЕРУ
НЕВДАЧІ В позбавлення від комплексу
НЕВДАЧІ У ВСТАНОВЛЕННЯ гарні особисті взаємини З ЛЮДЬМИ

РОЗДІЛ XVIII. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОБЛЕМ самопочуття і стану здоров'я
Психогенні захворювання
Психогенні СЕРЦЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Психогенні порушення ТРАВЛЕННЯ
МІНЛИВІСТЬ НАСТРОЮ КЛІЄНТА
ДЕПРЕСИВНІ СТАНУ
ЗНИЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
БЕЗСОННЯ
Емоційних розладів (афект, стрес)

ГЛАВА XIX. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ділових психологічного консультування
КЕРІВНИЦТВО особисті стосунки ЛЮДЕЙ
КЕРІВНИЦТВО ділових відносин ЛЮДЕЙ
Прийняття і реалізації рішень щодо персонального СПРАВАХ
ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ ПО РОБОЧИХ СПРАВАХ
Невміння ЗВЕРТАТИСЯ до людей з проханням І ПРАВИЛЬНО реагувати на прохання
Невміння переконувати ЛЮДЕЙ

РОЗДІЛ XX. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЩО ТАКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Як оцінюються результати ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПРИЧИНИ недостатньо результативними ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ»

ЛІТЕРАТУРА
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ з психологічного консультування
ПОРАДИ Р. Мея, А. Піза ТА ІНШИХ ВІДОМИХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПОЧАТКІВЦЯМ психолог-консультант
Опис:файлу
Файл: 12643_osnovy-psihologicheskogo-konsultirovaniya-uchebnik.zip
Розмір файлу: 2.49 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}