Лекції з загальної психології, Лурія АР, 2006 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Лурія А.Р. Формат файлу: PDF, 320 стор, 2006 р.
Опис:

Лекції Лурія А.Р. - Це університетський курс по загальній психології і цікаві вони не тільки як історичний документ. Вони сучасні і для студентів-психологів, і для викладачів, які читають цю дисципліну, і для широкого кола читачів, які цікавляться психологією. Лекції відрізняє цілісний синтетичний підхід до дисципліни, рівень і форма викладу матеріалу. Лекції Лурія А.Р. актуальні насамперед з методологічної і теоретичної точок зору і займуть гідне місце серед сучасної навчальної літератури.

Зміст:

Передмова

РОЗДІЛ I. Еволюційне введення в психологію

Глава 1. Психологія як наука. Її предмет та практичне значення
До історії психології як науки
Ставлення психології до інших наук
Розділи психології
Методи психології
Практичне значення психології

Глава 2. Еволюція психіки
Походження психіки
Мінливість поведінки найпростіших
Механізми поведінки найпростіших
Походження нервової системи та її найпростіші форми
Гангліонарних нервова система і поява найпростіших програм поведінки
Поява складних форм спадкового програмування («інстинктивного») поведінки
Центральна нервова система і індивідуально мінливе поведінка хребетних
Механізми індивідуально мінливого поведінки
«Інтелектуальне» поведінку тварин
Межі індивідуально мінливого поведінки тварин

Глава 3. Свідома діяльність людини та її суспільно-історичні корені
Загальні принципи
Праця і формування свідомої діяльності
Мова і свідомість людини
Значення мови для формування психічних процесів
Глава 4. Мозок і психічні процеси
Проблема відносини психічних процесів і мозку
Принципи функціональної організації людського мозку
Три основних «блоку» головного мозку
Блок тонусу кори, або енергетичний блок мозку
Блок прийому, переробки та зберігання інформації
Блок програмування, регуляції і контролю діяльності
Принцип латералізації у роботі великих півкуль

РОЗДІЛ II. Психологія пізнання

ЧАСТИНА 1. Психологія пізнавальних процесів

Глава 1. Відчуття
Проблема
Відчуття як джерело пізнання
Рецепторна і рефлекторна теорія відчуттів
Класифікація відчуттів
Систематична класифікація відчуттів
Види екстероцептивні відчуттів
Взаємодія відчуттів і явище синестезії
Рівні організації відчуттів
Вимірювання відчуттів
Дослідження абсолютних порогів відчуттів
Дослідження відносної (різницевої) чутливості
Мінливість чутливості (адаптація і сенсибілізація)

Глава 2. Сприйняття
Сприймаюча діяльність людини. Її загальна характеристика
Дотикове сприйняття
Прості форми дотикального сприйняття
Складні форми дотикального сприйняття
Зорове сприйняття
Будова зорової системи
Сприйняття структур
Сприйняття предметів і ситуацій
Фактори, що визначають сприйняття складних об'єктів
Методи дослідження помилкового зорового сприйняття
Розвиток предметного сприйняття
Патологія предметного сприйняття
Сприйняття простору
Слухове сприйняття
Фізіологічні та морфологічні основи слуху
Психологічна організація слухового сприйняття
Патологія слухового сприйняття
Сприйняття часу

Глава 3. Увага
Фактори, що визначають увагу
Фізіологічні основи уваги
Нейрофізіологічні механізми активації. Активує ретикулярна система
Орієнтовний рефлекс як основа уваги
Установка і увагу
Види уваги
Методи дослідження уваги
Розвиток уваги
Патологія уваги

Глава 4. Пам'ять
Історія дослідження пам'яті
Фізіологічні основи пам'яті
Збереження слідів в нервовій системі
Процес «консолідації» слідів
Фізіологічні механізми «короткочасної» і «довготривалої» пам'яті
Мозкові системи, що забезпечують пам'ять
Основні види пам'яті
Послідовні образи
Наочні (Ейдетично) образи
Образи уявлення
Словесна пам'ять
Психологія мнестичної діяльності
Запам'ятовування і відтворення
Вплив смислової організації на запам'ятовування
Залежність запам'ятовування від структури діяльності
Індивідуальні особливості пам'яті
Методи дослідження пам'яті
Розвиток пам'яті
Патологія пам'яті

ЧАСТИНА 2. Мова і мислення. Інтелектуальне поведінку

Глава 1. Інтелектуальне поведінку
Інтелектуальний акт і його будова
Наочна інтелектуальна діяльність
Патологія наочного мислення

Глава 2. Слово і поняття
Значення слова
Методи дослідження значень слова
Розвиток значення слів
Слово і поняття
Методи дослідження понять
Патологія значення слів і понять

Глава 3. Висловлювання і думка
Синтаксичні засоби висловлювання
Основні види висловлювань
Еволюція логіко-граматичних структур вислови
Процес кодування мовного висловлювання. Шлях від думки до розгорнутої мови
Види мовного висловлювання і їх структура
Патологія мовного висловлювання
Процес декодування мовного висловлювання
Проблема розуміння
Проблема декодування (розуміння) повідомлення
Декодування (розуміння) Зміст:у слів
Декодування (розуміння) значень пропозиції
Розуміння сенсу повідомлення
Патологія розуміння мови

Глава 4. Продуктивне мислення. Умовивід та рішення задач
Проблема
Логічні структури як основа мислення
Розвиток логічного висновку у дитини
Процес розв'язання завдань
Методи дослідження продуктивного мислення
Патологія продуктивного мислення
Опис:файлу
Файл: 12624_lekcii-po-obshchey-psihologii.zip
Розмір файлу: 3.64 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}