Історія психології Від Античності до наших днів, Ждан АН, 2004 рік, скачати книгу

Автор (и): Ждан А.Н. Формат файлу: PDF, 576 стор, 2004 р.
Опис:

Підручник являє результат багаторічного досвіду викладання автором курсу «Історія психології» в Московському державному університеті. Представлено систематичний виклад історії вітчизняної та зарубіжної психології від Античності до теперішнього часу як процесу зміни предмета, методів і основних проблем психологічного пізнання. Розглянуті трансформації предмета психології в сукупності представляють вироблені наукою протягом багатовікового шляху її розвитку підходи до пізнання психічного. В дане видання увійшов новий матеріал, заснований на першоджерелах і дослідженнях останніх років.
Книга призначена насамперед для студентів, аспірантів і викладачів психологічних факультетів університетів.

Зміст:

Введення
Предмет історії психології
Періодизація історії психології
Рушійні сили і причини історичного розвитку псіхологічес ідей
Таблиця 1. Хронологія етапів розвитку психології
Продовження таблиці 1
Закінчення таблиці 1
Принципи історико-псіхогіческого аналізу
Методи історії психології
Джерела історії психології
Контрольні питання
Література

Розділ I. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У РАМКАХ ВЧЕННЯ ПРО ДУШУ

Глава 1. АНТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Основні положення матеріалістичного вчення про душу в античній психології
Вчення про душу
Вчення про пізнання
Проблема почуттів
Проблема волі і характеру
Ідеалістична психологія Платона
Вчення Арістотеля про душу
Арістотель (384-322 рр.. До н.е.)
Вчення про процеси пізнання
Вчення про почуття.
Проблема волі.
Про характер
Вчення античних лікарів.
Подальший розвиток і підсумки психології в Античності

Глава 2. ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ В СЕРЕДНІ СТОЛІТТЯ І ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ
Загальна характеристика психології Середньовіччя
Вчення про душу і пізнання в основних напрямках схоластичної філософії
Значення містичних вчень
ПСИХОЛОГІЧНІ ідеї епохи Відродження

Глава 3. ПСИХОЛОГІЯ Ф. Бекон І ЗАВЕРШЕННЯ ЕТАПУ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ В РАМКАХ ВЧЕННЯ ПРО ДУШУ
Контрольні питання
Література


Розділ II. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ В РАМКАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ ПРО СВІДОМОСТІ

Глава 1. ВИДІЛЕННЯ СВІДОМОСТІ ЯК КРИТЕРІЮ ПСИХІКИ
Психологічне вчення Рене Декарта
Р. Декарт (1596-1650)
Психологія Бенедикта Спінози

Глава 2. ОФОРМЛЕННЯ емпіричної психології про філософському вченні XVII в
Епіфеноменалізм Т. Гоббса
Підстава емпіричної психології у творчості Дж. Локка
Дж. Локк (1632-1704)
Історичний сенс полеміки Г. Лейбніца з Дж. Локком

Глава 3. СТАНОВЛЕННЯ асоціативної психології
Д. Гартлі (1705-1757)
Глава 4. СТАНОВЛЕННЯ емпіричного напряму у французькому ПСИХОЛОГІЇ XVIII В
Глава 5. ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА ПРО РОСІЮ У XVIII В.71
Глава 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В німецькій класичній філософії КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX в
Контрольні питання
Література


Розділ III. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ПРО СВІДОМОСТІ В ПЕРІОД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Глава 1. СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ емпіричної психології У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст
І.Ф. Гербарт (1776-1841)
Глава 2. РОЗВИТОК асоціативної психології У XIX У
Глава 3. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ В РОСІЇ В XIX в
Контрольні питання
Література


Розділ IV. РОЗВИТОК ПРИРОДОЗНАВСТВА І ФОРМУВАННЯ природничонаукових передумов виділення психології в самостійну науку
Глава 1. РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ У XIX У
Е.Г. Вебер (1795-1878) Сформулював закон різної чутливості
Глава 2. ВИНИКНЕННЯ психофізики та психометрії
Г.Т. Фехнер (1801-1887) Засновник психофізики
Глава 3. Розвиток еволюційних ідей В БІОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГІЇ
Ч. Дарвін (1809-1882)
Контрольні питання
Література


Розділ V. Виділення психології в самостійну науку і її розвитку до періоду відкритого кризи (60-і рр.. XIX в. - 10-ті рр.. XX в.)
Глава 1. ПЕРШІ ПРОГРАМИ психології як самостійної науки
В. Вундт (1832-1920) (в центрі) зі співробітниками. Лейпциг, 1912
Пансіон «Trierianum» при Лейпцігському університеті, у якому в 1879 р. був заснований Інститут експериментальної психології
І.М. Сєченов (1829-1905) проводить досвід по вивченню роботи м'язів рук
К.Д. Кавелін. Письменник, юрист, філософ. Відомий у зв'язку з полемікою з І.М. Сеченовим з питань розвитку психології як самостійної науки
Глава 2. ТЕОРЕТИЧНА БОРОТЬБА ПЕРІОДУ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
Е. Тітченер (1867-1927)
К. Штумпф (1848-1936)
У. Джемс (1842-1910)
Дж. Дьюї (1859-1952)
Н.Я. Грот (1852-1899). Заснував перший в Росії журнал з питань філософії та психології "Питання філософії та психології» (1889)
Г.І. Челпанов (1862-1936) і його учень, згодом відомий філософ і психолог Г. Шпет
HH Ланге (1858-1921). Один з основоположників експериментальної психології в Росії
В.М. Бехтерєв (1857-1927)
І.П. Павлов (1849-1936)
Глава 3. РОЗВИТОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНИХ ОБЛАСТЕЙ ПСИХОЛОГІЇ
Г. Еббінгауз (1850-1909)
Психологічний інститут ім. Л.Г. Щукіної при Московському університеті. Заснований в 1912 р.
Контрольні питання
Література


Розділ VI. ЗАРУБІЖНА ПСИХОЛОГІЯ періоду відкритого кризи (10-е - СЕРЕДИНА 30-х рр.. XX в.)

Глава 1. криза В ПСИХОЛОГІЇ

Глава 2. Біхевіоризм
Дж. Уотсон (1878-1958)
К. Халл (1884-1952)

Глава 3. Гештальтпсихології
M. Вертгеймер (1880-1943)
В. Келер (1887-1967)
Рис. 1
Рис. 2

Глава 4. Глибинна психологія
3. Фрейд (1856-1939)
Система психоаналізу
Індивідуальна психологія А. Адлера
А. Адлер (1870-1937)
Аналітична психологія К. Юнга
К.Г. Юнг (1875-1961)
Неофрейдизм
Еріх Фромм (1900 - 1980)

Глава 5. Французька соціологічна школа
Е. Дюркгейм (1858-1817)
Люсьєн Леві-Брюль (1857 - 1939)
Глава 6. Описова психологія
В. Дільтей (1833-1911)
Контрольні питання
Література


Розділ VII. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ. СУЧАСНИЙ СТАН ПСИХОЛОГІЇ В РОСІЇ

Л.С. Виготський (1896-1934)
Рис. 3
А.Р. Лурія (1902-1977)
С.А. Рубінштейн (1889-1960)
А.Н. Леонтьєв (1903-1979) і AB Запорожець (1905-1981)
П.Я. Гальперін (1902-1988)
Б.Г. Ананьєв (1907-1972)
Контрольні питання
Література


Розділ VIII. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАЙВАЖЛИВІШІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГІЇ

У. Найссер (p. 1928 р.) Один із засновників когнітивної психології
К. Роджерс (1902-1987). Розробив модель недирективної клієнт-центрованої психотерапії
Ж. Піаже (1896-1980). Засновник швейцарської школи генетичної психології
Таблиця 2 Класифікація стадій розвитку інтелекту
К. Леві-Строc (р. 1908). Засновник структурної антропології
Контрольні питання
Література

Висновок

ДОДАТКИ
1. Викладання психології в Московському університеті
Література
Московське психологічне суспільство (1885-1922)
Література

Хронологічний покажчик

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Опис:файлу
Файл: 12706_istoriya-psihologii-ot-antichnosti-do-nashih-dney.zip
Розмір файлу: 10.51 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}