Агресія, Берон Р, Річардсон Д, 2001 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Берон Р., Річардсон Д. Формат файлу: WORD, 352 стор, 2001 р.
Опис:

Книга Роберта Берона і Дебори Річардсон є першим навчальним посібником в Росії по психології агресії. Вичерпний огляд теорій, різноманітність експериментальних підходів, висновки і узагальнення авторів являють собою значний внесок у скарбницю психологічної науки.
Агресія - одна з ключових тем, яка жваво цікавить фахівців не тільки в різних галузях психології, а й соціологів, працівників правоохоронних органів, педагогів, філософів - всіх тих, хто професійно займається вивченням природи людської агресивності, агресивної поведінки, насильства.

Зміст:

ВСТУП
Нові глави: представлення основних тенденцій
Включення безлічі нових тем: облік сучасних даних
Включення матеріалів сучасних досліджень: в ногу з науковим прогресом
Зміни в авторському складі
Що залишилося без змін: те, що працює, залишається в силі
Організація
Рівень і обсяг
Ілюстрації
Актуальність
На закінчення - прохання про допомогу

1. АГРЕСІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ТЕОРІЇ
Агресія: робоче визначення
Агресія як поведінка
Агресія і намір
Агресія як заподіяння шкоди або нанесення образи
Агресія зачіпає живі істоти
Агресія зачіпає реципієнта, прагнучого уникнути нападу
Ворожа агресія в протилежність інструментальної агресії
Протилежні теоретичні напрями в описі агресії: інстинкт, спонукання або научіння?
Агресія як інстинктивна поведінка: вроджене прагнення до смерті і руйнування
Агресія як інстинктивна поведінка: психоаналітичний підхід
Агресія як інстинктивна поведінка: погляд на проблему з позицій еволюційного підходу
Агресія як інстинктивна поведінка: підсумки та висновки
Агресія як прояв спонукання: мотивація заподіяння шкоди або шкоди іншим
Агресивне спонукання: фрустрація і агресія
Агресивні тенденції: теорія посилань до агресії Берковица
Агресивна збудження: теорія переносу збудження Зільманна
Агресивне спонукання: заключні коментарі
Когнітивні моделі агресивної поведінки
Модель утворення нових когнітивних зв'язків Берковица
Взаємозалежність пізнання і збудження
Що випливає з когнітивних моделей
Агресія як придбане соціальну поведінку: пряме і вікарні научіння насильству
Засвоєння агресивної поведінки
Регулятори агресивної поведінки
Концепція соціального навчання: деякі важливі висновки
Резюме

2. Метод систематичного вивчення АГРЕСІЇ
Експериментальні та Неекспериментальні підходи в дослідженнях
Методи вивчення агресивної поведінки за допомогою опитування
Архівні дослідження
Вербальна інформація
Анкети
Особистісні шкали
Оцінювання іншими
Проективні методи
Висновок
Спостереження агресії
Польові спостереження
Натуралістичні спостереження
Автомобільні сигнали
Міжособистісні конфронтації
Висновок
Лабораторні спостереження
«Ігрові» заходи агресії
Вимірювання вербальної агресії: коли слова (або оцінки) ранять
Пряма фізична агресія: шкода без шкоди
Критичні зауваження щодо лабораторних методів вивчення агресії
Висновок: яким чином дослідник вибирає метод і підхід?
Резюме

3. СТАНОВЛЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Засвоєння агресивної поведінки
Сімейні взаємини
Повні і неповні сім'ї
Відносини «батьки - дитина»
Взаємовідносини з братами і сестрами
Стиль сімейного керівництва
Покарання
Контроль
Інші фактори
Резюме
Моделі сімейного впливу
Особливу примітка про покарання
Шкоду, яка може заподіяти покарання
Ефективні покарання
Взаємодія з однолітками
Научіння агресивним діям
Агресія і соціальний статус
Демонстрація моделей агресивної поведінки: вплив спостережуваної з боку агресії
Навчання на живих прикладах: дивлячись на інших людей
Ставши жертвою насильства
Моделі агресії в засобах масової інформації: ефекти показу насильства в кіно і по телебаченню
Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії
Прочитування «посилів до агресії» в соціальних ситуаціях
Інтерпретація «посилів до агресії»
Вибір реакції
Оцінка реакції
Реакція затверджена і набуває чинності
Стійкість агресивної поведінки: чи можна на основі знань про агресивність в дитинстві робити прогноз про рівень агресивності в зрілі роки?
Резюме

4. СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСІЇ
Фрустрація: перешкоди на шляху до бажаного як передумова агресії
Свідчення того, що фрустрація сприяє агресії
Свідчення того, що фрустрація не сприяє агресії
Від фрустрації до агресії: опосередковують фактори
Рівень фрустрації
Посилання до агресії
Непередбачуваність фрустрації
Емоційні і когнітивні процеси
Заключний коментар
Вербальне та фізичний напад: реальна і уявна провокація як передумови агресії
Відповідна агресія
Чому люди мстять
Помста як захист
Помста як спосіб не впустити свою гідність в очах інших
Характеристики об'єкта агресії: стать і раса об'єкта як передумови агресії
Пол об'єкта агресії
Раса об'єкта агресії
Підбурювання з боку оточуючих як передумова агресії
Наказ є наказ: підкорення владі
«Сторонній спостерігач» завдає удару у: ефект присутності та вчинків третьої сторони
Слова і вчинки спостерігачів
Присутність і статус сторонніх
Резюме

5. ЗОВНІШНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСІЇ
Спека, шум, теснотаі забруднене повітря
Агресія і спека: «довгий спекотне літо» повертається
Лабораторні експерименти
Архівні дослідження
Лабораторні дослідження в протиставленні архівними: вирішення протиріччя
Шум і агресія: звук насильства?
Ефекти тісноти
Вплив забрудненого повітря на агресію
Продовження саги про Білла і Діану
Зовнішні посилання до агресії як детермінанти агресивної поведінки
Індивідуальні характеристики як посилання до агресії
Предмети як призвідники агресії: змушує Чи курок натиснути на нього?
Мас-медіа як джерело посилань до агресії
Посилання до агресії: заключне зауваження
Самоусвідомлення: нагадування ззовні про те, хто ми і що ми з себе представляємо
Резюме

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСІЇ: ОСОБИСТІСТЬ, УСТАНОВКИ І ГЕНДЕР
Особистість та агресія: риси характеру, що мають відношення до насильства
Чи дійсно особистісні риси стійкі?
Особистісні риси, що мають відношення до агресивності у нормальних індивідів
Тривога і агресія: страх соціального несхвалення
Упереджена атрибуція ворожості: приписування поганих намірів іншим
Дратівливість та емоційна чутливість: бурхлива реакція на провокацію
Локус контролю: сприйняття особистого контролю і агресія
Модель поведінки осіб, схильних до коронарним захворюванням, і агресія: чому «А» в типі «А» може означати агресію?
Почуття сорому і агресія: від самонепріятія до ворожості і гніву
Особистість і «нормальна агресія»: деякі заключні міркування
Насильники: абсолютно не контролюють і надмірно контролюючі себе агресори
Абсолютно не контролюючі себе агресори: відсутність стримуючих почав
Абсолютно не контролюючі себе агресори: деякі припущення
Надмірно контролюючі себе агресори: коли надмірна стриманість стає небезпечною
Надмірно контролюючі себе агресори, абсолютно не контролюючі себе агресори і агресія по відношенню до жінок: близький ворог знову завдає удару
Установки, система цінностей і агресія
Забобон і міжрасова агресія
Агресія по відношенню до «чужаків»: роль уявного конфлікту
Система цінностей і агресія: ефект від звертання до внутрішнього світу
Гендер і агресія: чи дійсно чоловіки і жінки і в цьому відрізняються один від одного? І якщо це так, то чому?
Гендер і агресія: чоловіки і жінки як агресори
Гендер і агресія: чоловіки і жінки як об'єкти агресії
Першопричина гендерних відмінностей в агресії: генетика або соціальні ролі?
Резюме

7. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Роль спадкового чинника у формуванні агресивної поведінки людини
Аномалії, викликані статевими хромосомами
Гіпотеза Y-хромосоми
Гіпотеза Х-хромосоми
Висновок
Гормони та агресивна поведінка
Докази
Пояснення
Висновок
Центральна нервова система
Лімбічна система
Кора головного мозку
Взаємодія головного мозку і навколишнього середовища
Збудження і агресія
Вплив збудження на агресію
Схильність до збудливості, або реактивність
Вплив агресії на збудження
Висновок
Застереження щодо біологічних пояснень
«Спотворення істини»
«Помилкові очікування»
«Побоювання біологічного втручання»
Резюме

8. АГРЕСІЯ В ПРИРОДНИХ УМОВАХ
Наркотики
Алкоголь
Моделі впливу алкоголю на агресивність поведінки
Способи контролювання агресії у людини в стані алкогольного сп'яніння
Марихуана
Сексуальна агресія
Характеристики сексуального агресора
Алкоголь і сексуальна агресія
Вплив алкоголю на агресію по відношенню до жінок
Вплив алкоголю на сексуальне збудження
Модель впливу алкоголю на сексуальну агресію
Вплив порнографії на агресію
Вплив еротики на агресію: сприяє або пригнічує?
Вплив на жінок
Вплив інтенсивної демонстрації порнографії
Вплив еротики на ставлення до жінок
Агресія по відношенню до жінок
Природа сексуального / агресивного образу
Висновки
Агресія, пов'язана зі спортивними подіями
Агресія глядачів
Агресія серед учасників
Міжособистісний конфлікт в природних умовах
Резюме

9. Превентивні заходи та управління агресією
Покарання: ефективний засіб попередження агресії?
Страх покарання: коли він «спрацьовує», а коли немає
Як сильно розгнівані потенційні агресори?
Отримання вигоди за допомогою агресії
Сила і ймовірність боязні можливого покарання
Реальне покарання: чому воно вчить?
Покарання та кримінальне право: можливі парадокси
Катарсис: невже «вихід з себе» дійсно допомагає?
Розрядка напруги за допомогою агресивних дій: коли страждання іншого призводять до гарного настрою
Емоційний катарсис: деякі специфічні умови
Катарсис та поведінкова агресія: чи дійсно насильство сьогодні веде до прощення завтра?
Вплив моделей неагресивної поведінки: заразливе вплив стриманості
Вплив моделей неагресивної поведінки: примітка про відносну ефективності
Когнітивні методи контролю агресії: атрибуції, пом'якшуючі обставини і виправдання
Атрибуції та агресія: як відповідь на питання «за що?» Може вплинути на хід агресії
Пом'якшуючі обставини: взаємозалежність емоцій і пізнання в процесі управління агресією
Вибачення або виправдання: чому вигідно говорити «вибачте»
Індукція несумісних реакцій: емпатія, гумор та помірне сексуальне збудження як засоби запобігання людської агресії
Емпатія: реакція на страждання інших
Гумор і сміх
Помірне сексуальне збудження: невже відчуття збудження генерує самовладання?
Ще один варіант гіпотези несумісних реакцій: виробничий конфлікт
Тренінг соціальних умінь: як навчитися не створювати собі проблеми
Управління людської агресією: заключний заклик до оптимізму
Резюме
Опис:файлу
Файл: 12701_agressiya.zip
Розмір файлу: 1.77 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}