Патологія, Черешнєв ВА, Давидов ВВ, 2006 рік, завантажити електронну книгу

Автор (и): Черешнєв В.А., Давидов В.В. Формат файлу: DJVU, 1100 стр., 2006 г.
Опис:

У підручнику представлено матеріали з історії становлення та розвитку патології, основні питання загальної і приватної патології, що включають поняття, етіологію, патогенез, провідні клінічні прояви, результат, принципи профілактики та лікування основних захворювань, синдромів і патологічних процесів.
Підручник написаний в єдиному ключі з участю провідних патофізіологів Росії (Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Рязані, Уфи) як педагогів вищої медичної школи, так і наукових співробітників РАН і РАМН.
Підручник рекомендується для студентів фармацевтичних вузів Росії. Може бути корисний для студентів, ординаторів та аспірантів медичних вузів, а також провізорів та лікарів різних спеціальностей.

Зміст:

Відомості про авторів
Передмова
Список скорочень
Введення
Історичні аспекти становлення та розвитку патології


Частина I. Загальна патологія

Розділ 1. Загальна нозологія

Глава 1. Загальне вчення про хворобу
1.1 Предмет, мета, завдання та розділи предмета патології
1.2 Основні загальнопатологічні поняття
1.3 Об'єкти предмета патологія
1.4. Основні методи загальної патології
1.5. Класифікація хвороб
1.6. Періоди хвороби
1.7. Варіанти перебігу хвороби

Глава 2. Загальна етіологія
2.1. Історія розвитку поглядів на етіологію
2.2. Сучасні погляди на причину хвороб
2.3. Характеристика причинного фактора і умов
2.4. Класифікація етіологічних факторів

Глава 3. Загальний патогенез
3.1. Роль етіологічного фактору в патогенезі захворювання
3.2. Роль причинно-наслідкових зв'язків в патогенезі хвороби
3.3. Патогенетичні фактори
3.4. Основні шляхи та механізми, що реалізують виникнення хвороби
3.5. Значення місцевих і загальних, функціональних і морфологічних, специфічних і неспецифічних, захисних, компенсаторних, пристосувальних і патологічних змін у розвитку хвороб

Глава 4 Загальний саногенез
4.1. Коротка характеристика механізмів одужання
4.2. Класифікація та характеристика компенсаторно-пристосувальних реакцій і механізмів

Глава 5 Роль реактивності і резистентності організму в розвитку патології
5.1. Класифікація реактивності
5.2. Характеристика основних видів реактивності
5.2.1. Біологічна (видова) реактивність
5.2.2. Групова реактивність
5.2.3. Індивідуальна реактивність
5.3. Зміни реактивності в процесі онтогенезу
5.4. Характеристика фізіологічної і патологічної реактивності
5.5. Характеристика специфічної і неспецифічної реактивності
5.6. Місцеві та загальні прояви реактивності
5.7. Інтенсивність і характер прояву реактивності
5.8. Фактори, що визначають реактивність
5.8.1. Роль зовнішніх факторів
5.8.2. Роль спадковості
5.8.3. Роль конституції
5.8.4. Роль інших чинників
5.9. Резистентність. Поняття. Форми. Взаємозв'язок з реактивністю
5.10. Основні механізми реактивності і резистентності
5.10.1. Нервові механізми
5.10.2. Ендокринні механізми
5.10.3. Імунні механізми
5.10.4. Роль макрофагально-моноцитарній системи
5.10.5. Роль зміни обміну речовин

Глава 6. Роль віку в розвитку патології
6.1. Особливості патології пренатального періоду розвитку організму
6.2. Патологія родового (інтранатального) періоду життя організму
6.3. Особливості патології постнатального періоду розвитку організму
6.4. Характеристика форм патології в різні періоди дитячого віку
6.4.1. Основні форми патології грудного та раннього дитячого віку
6.4.2. Основні форми патології дошкільного та молодшого шкільного віку
6.4.3. Основні форми патології старшого шкільного віку
6.5. Роль похилого та старечого віку в розвитку патології
6.5.1. Старіння. Поняття. Види. Характеристика

Глава 7. Біоритми та їх роль в патології
7.1. Ритмічність і періодичність
7.2. Історія розвитку біоритмічні процесів та їх ролі в забезпеченні життєдіяльності організму
7.3. Поняття про біоритми і біоритмології
7.4. Класифікація біоритмів
7.5. Структура тимчасової організації біосистеми
7.6. Теорії походження біоритмів в організмі
7.7. Характеристика деяких біологічних процесів в здоровому і хворому організмі
7.8. Десинхроноз і їх характеристика
7.9. Значення фактора часу в медицині

Глава 8. Роль конституції організму в розвитку патології
8.1. Введення
8.2. Класифікація конституціональних типів
8.3. Сучасні погляди на роль конституції в розвитку патології
8.4. Діатези
8.4.1. Коротка характеристика основних видів діатезів

Глава 9. Значення спадковості в розвитку патології
9.1. Введення
9.2. Мутації
9.3. Спадкові генні хвороби
9.3.1. Види і шляхи передачі спадкової патології
9.4. Хромосомні аберації
9.4.1. Гетероплоїдія по аутосомам
9.4.2. Гетероплоїдія за статевими хромосомами
9.5. Вроджені хвороби (фенокопіі)
9.6. Методи діагностики спадкових хвороб
9.7. Принципи профілактики спадкових хвороб
9.8. Принципи лікування спадкових хвороб

Глава 10. Хвороботворна вплив факторів зовнішнього середовища на організм людини
10.1. Введення
10.2. Коротка характеристика дії на організм деяких фізичних патогенних факторів
10.2.1. Пошкоджуючу дію механічної енергії
10.2.2. Дія термічних факторів
10.2.2.1. Дія низьких температур
10.2.2.2. Дія високих температур
10.2.3. Вплив зниженого барометричного тиску
10.2.3.1. Гірська і висотна хвороби
10.2.3.2. Вибухова декомпресія
10.2.4. Вплив підвищеного барометричного тиску
10.2.5. Пошкоджуючу дію електричної енергії
10.2.6. Пошкоджуючу дію іонізуючого випромінювання
10.2.6.1. Етіологія іонізуючого випромінювання
10.2.6.2. Патогенез порушень при дії іонізуючого випромінювання
10.2.6.3. Основні порушення функцій організму при загальному опроміненні організму
10.2.7. Хвороботворна вплив на організм хімічних Факторів
10.2.7.1. Основні біологічні ефекти хімічних речовин
10.2.7.2. Пошкоджуючу дію хімічних чинників в залежності від шляху їх потрапляння в організм
10.2.7.3. Особливості токсичної дії хімічних речовин
10.2.8. Дія на організм факторів космічного польоту
10.2.8.1. Провідні патогенні і патогенетичні фактори космічного польоту

Глава 11. Пошкодження клітини
11.1. Введення
11.2. Етіологія пошкодження клітини
11.3. Класифікація та характеристика основних видів пошкодження клітин
11.4. Морфологічні та функціональні прояви пошкодження клітин
11.5. Основні типи клітинних реакцій в патології
11.6. Ішемічне пошкодження клітин
11.7. Реперфузійного пошкодження клітин
11.8. Загальні механізми пошкодження клітин
11.9. Загальні реакції організму на ушкодження клітин
11.10. Механізми захисту, компенсації і адаптації пошкоджених клітин
11.11. Основні види пошкодження клітин
11.11.1. Дисплазії
11.11.2. Дистрофії
11.11.3. Некроз. Характеристика. Види
11.12. Особливості дії лікарських засобів в пошкоджених клітинно-тканинних структурах
11.13. Принципи підвищення стійкості клітин до дії пошкоджуючих факторів і стимуляції відновних процесів в пошкоджених клітинах

Глава 12. Апоптоз і його роль в патології
12.1. Історія вивчення апоптозу
12.2. Визначення поняття апоптоз
12.3. Роль апоптозу в житті здорового організму
12.3.1. Основні типи загибелі клітин і їх відмінності
12.4. Роль апоптозу в патології
12.4.1. Апоптоз як обов'язковий компонент розвитку типових патологічних процесів
12.4.2. Патологія, пов'язана зі зміною вираженості апоптозу
12.4.2.1. Патологія, обумовлена ослабленням апоптозу
12.4.2.2. Патологія, обумовлена посиленням апоптозу
12.4.3. Можливості терапевтичного регулювання апоптозу


Розділ 2. Типові патологічні процеси

Глава 13. Порушення регіонарного кровообігу
13.1. Артеріальна гіперемія
13.2. Венозна гіперемія
13.3. Ішемія (місцеве малокрів'я)
13.3.1. ПІСЛЯІШЕМІЧНИЙ артеріальна гіперемія
13.3.2. Наслідки ішемії
13.4. Колатеральний кровообіг
13.5. Стаз
13.6. Розлади мікроциркуляції
13.6.1. Внутрішньосудинні (інтраваскулярний) первинні порушення мікроциркуляції
13.6.2. Судинні (чрезстеночние) первинні розлади мікроциркуляції
13.6.3. Позасудинна (екстраваскулярні) первинні розлади мікроциркуляції
13.6.4. Принципи корекції розладів мікроциркуляції
13.7. Коротка характеристика тромбозів і емболій
13.7.1. Тромбоз
13.7.1.1. Види тромбів. Їх характеристика
13.7.2. Емболія
13.7.2.1. Види емболії. Їх характеристика

Глава 14. Запалення
14.1. Введення
14.2. Теорії запалення
14.3. Місцеві ознаки запалення
14.4. Визначення поняття запалення
14.5. Класифікація запалення
14.6. Виходячи запалення
14.7. Етіологія запалення
14.8. Патогенез запалення
14.8.1. Альтерація
14.8.2. Розлади периферичного крово-і лімфообігу
14.8.3. Ексудація в осередку запалення
14.8.4. Еміграція в осередку запалення
14.8.5. Фагоцитоз
14.8.6. Проліферативні процеси у вогнищі запалення
14.8.7. Медіатори запалення
14.8.8. Біологічні ефекти медіаторів запалення
14.9. Вплив запалення на організм
14.10. Вплив реактивності організму на розвиток запалення
14.11. Біологічне значення запалення
14.12. Принцип профілактики запалення
14.13. Принцип терапії запалення

Глава 15. Відповідь (реакція) гострої фази
15.1. Введення
15.2. Роль цитокінів в реалізації відповіді гострої фази
15.3. Основні біологічні ефекти відповіді гострої фази
15.4. Роль інтерлейкіну-1 у розвитку відповіді гострої фази
15.5. Роль фактора некрозу пухлини а в розвитку відповіді гострої фази
15.6. Роль інтерлейкіну-6 у розвитку відповіді гострої фази
15.7. Білки гострої фази
15.8. Характеристика основних білків гострої фази
15.9. Основні зміни в периферичній крові при відповіді гострої фази

Глава 16. Лихоманка
16.1. Поняття лихоманка. Відміну від гіпертермії
16.2. Етіологія лихоманки
16.3. Патогенез лихоманки
16.4. Класифікація лихоманки
16.5. Еволюція лихоманки
16.6. Активний характер гарячкової реакції
16.7. Стадійність гарячкової реакції
16.8. Температурні криві при лихоманці
16.9. Зміни обміну речовин при гарячкової реакції
16.10. Зміни діяльності тканин, органів і систем при гарячкової реакції
16.10.1. Вплив лихоманки на ЦНС
16.10.2. Лихоманка і ендокринна система
16.10.3. Зміна кровообігу і дихання при лихоманці
16.10.4. Зміна діурезу
16.10.5. Зміна потовиділення
16.10.6. Зміна апетиту і функцій органів травлення
16.10.7. Вплив лихоманки на печінку та метаболізм
16.10.8. Вплив лихоманки на стан імунної системи
16.11. Біологічне значення лихоманки
16.12. Принципи жарознижувальну терапії
16.13. Лікувальне використання екзогенних пірогенів

Глава 17. Інфекційний процес
17.1. Введення
17.2. Основні види інфекційного процесу
17.3. Класифікація інфекційних хвороб
17.4. Взаємовідносини макро-і мікроорганізму
17.5. Стадії (періоди) перебігу інфекційних хвороб
17.6. Етіологія інфекційного процесу
17.7. Загальний патогенез інфекційного процесу
17.8. Механізми природного захисту організму від збудників інфекцій
17.8.1. Неспецифічні форми захисту макроорганізму
17.8.2. Специфічні форми захисту макроорганізму
17.9. Принципи лікування інфекційного процесу

Глава 18. Гіпоксія
18.1. Поняття гіпоксії (кисневе голодування)
18.2. Класифікація гіпоксії
18.3. Патогенез гіпоксії
18.3.1. Компесаторно-пристосувальні реакції при гіпоксії
18.3.2. Патологічні реакції при гіпоксії
18.4. Характеристика екзогенних (гіпероксіческой, гіпербаричної і гіпоксичної) типів гіпоксії
18.5. Характеристика ендогенних (респіраторного, циркуляторного, кров'яного, тканинного) типів гіпоксії
18.6. Характеристика гіперметаболічний гіпоксії або гіпоксії навантаження
18.7. Основні принципи профілактики гіпоксії
18.8. Основні принципи терапії гіпоксії

Глава 19. Патологія типових порушень обміну речовин
19.1. Типові порушення обміну речовин і енергії
19.1.1. Основні етапи порушення обміну речовин
19.1.2. Основні порушення енергетичного обміну
19.2. Патології білкового обміну
19.3. Патології вуглеводного обміну
19.3.1. Порушення основних етапів обміну вуглеводів в організмі
19.3.2. Основні форми порушень вуглеводного обміну
19.3.2.1. Гіпоглікемія
19.3.2.2. Гіперглікемія
19.3.2.3. Принципи лікування гіперглікемії, цукрового діабету та гіперглікемічної коми
19.4. Патологія обміну ліпідів
19.4.1. Введення
19.4.2. Порушення розщеплення ліпідів
19.4.3. Порушення всмоктування ліпідів
19.4.4. Порушення синтезу ендогенних ліпідів
19.4.5. Порушення транспорту ліпідів в плазмі крові і елімінація їх з крові в тканини
19.4.6. Порушення проміжного обміну ліпідів
19.4.7. Надлишкове накопичення ліпідів у тканинах, що не відносяться до жирової
19.4.8. Атеросклероз
19.4.9. Порушення обміну жиру і жирової тканини
19.4.10. Ожиріння
19.4.11. Загальне виснаження
19.4.12. Локальні форми втрати ліпідів
19.4.13. Принципи профілактики і лікування ожиріння
19.4.14. Принципи профілактики і лікування атеросклерозу
19.4.14. Принципи профілактики і лікування виснаження організму
19.5. Патологія обміну вітамінів
19.5.1. Введення
19.5.2. Класифікація вітамінів
19.5.3. Антивітаміни (антагоністи вітамінів)
19.5.4. Класифікація типових форм порушень обміну вітамінів
19.5.5. Характеристика клінічних проявів недостатності водорозчинних вітамінів
19.5.6. Характеристика клінічних проявів недостатності ліпідорозчинним вітамінів
19.5.7. Характеристика клінічних проявів надлишку водорозчинних вітамінів
19.5.8. Характеристика клінічних проявів надлишку ліпідорозчинним вітамінів
19.6. Патологія водного обміну
19.6.1. Біологічна роль води
19.6.2. Кількість води в організмі і його секторах
19.6.3. Водний баланс
19.6.4. Регуляція обміну води в організмі
19.6.5. Типові форми порушення водного балансу
19.6.5.1. Характеристика основних видів гіпергідратації
19.6.5.2. Характеристика основних видів гіпогідратація
19.7. Патологія обміну основних іонів організму
19.7.1. Біологічна роль іонів
19.7.2. Патологія обміну макроелементів
19.7.3. Патологія обміну мікроелементів
19.7.3.1. Коротка характеристика основних есенціальних мікроелементозів
19.8. Патологія кислотно-основного стану
19.8.1. Біологічне значення концентрації іонів водню
19.8.2. Основні показники кислотно-основного стану
19.8.3. Основні механізми усунення зрушень кислотно-основного стану в біосередовищах організму
19.8.4. Класифікація порушень кислотно-основного стану
19.8.5. Характеристика основних видів порушень кислотно-основного стану
19.8.5.1. Негазових ацидоз
19.8.5.2. Газовий ацидоз
19.8.5.3. Негазових алкалоз
19.8.5.4. Газовий алкалоз

Глава 20. Патологія тканинного росту
20.1. Порушення тканинного росту в процесі онтогенезу
20.2. Гіпобіотичним процеси
20.3. Гіпербіотіческіе процеси
20.3.1. Гіпертрофія і гіперплазія
20.3.2. Регенерація
20.4. Розлади регуляції тканинного росту

Глава 21. Пухлини
21.1. Класифікація пухлин
21.2. Види пухлин і їх характеристика
21.3. Варіанти росту пухлин
21.4. Предбластомние (передракові) стани
21.5. Біологічні особливості злоякісних пухлин
21.6. Етіологія пухлин
21.7. Методи експериментального вивчення пухлин
21.8. Патогенез пухлин
21.8.1. Роль генів у канцерогенезі
21.9. Основні механізми протипухлинної резистентності організму
21.10. Вплив пухлини на організм. Паранеопластіческіе синдроми
21.11. Принципи профілактики і лікування пухлин


Частина II. Приватна патологія

Розділ 3. Патологія виконавчих систем і життєво важливих органів

Глава 22. Загальні відомості про патологію системи крові
22.1. Введення
22.2. Класифікація порушень системи крові
22.3. Основні типові форми патології системи крові
22.4. Особливості патології системи крові
22.5. Порушення об'єму крові і співвідношення формених елементів і плазми крові

Глава 23. Патологія системи червоної крові
23.1. Якісні зміни еритроцитів крові
23.2. Кількісні порушення еритроцитів крові
23.2.1. Еритроцитоз. Їх види та характеристика
23.2.2. Анемії. Їх види та характеристика
23.3. Основні принципи терапії анемій

Глава 24. Патологія системи білої крові
24.1. Якісні порушення лейкоцитів крові
24.2. Кількісні порушення лейкоцитів крові
24.2.1. Лейкоцитоз
24.2.2. Лейкопенії
24.3. Характеристика основних клінічних форм патології системи білої крові
24.4. Принципи терапії захворювань і синдромів системи білої крові

Глава 25. Гемобластози
25.1. Гематосаркоми і їх характеристика
25.2. Лейкози та їх характеристика
25.2.1. Класифікація лейкозів
25.2.2. Гострі лейкози: характеристика, принципи лікування
25.2.3. Хронічні лейкози: характеристика, принципи лікування

Глава 26. Патологія системи гемостазу
26.1. Гемостаз та основні його механізми
26.1.1. Тромбоцитарно-судинний гемостаз
26.1.2. Коагуляційний гемостаз
26.1.3. Антикоагулянтна система крові
26.1.4. Фібринолітична система крові
26.2. Тромбофілія і її механізми
26.2.1. Зміни тромбогенної і тромборезистентности активності судинної стінки
26.2.2. Підвищення функціональної активності тромбоцитів і тромбоцитоз
26.2.3. Гіперкоагуляція і її механізми
26.2.3.1. Збільшення вмісту прокоагулянтов в крові
26.2.3.2. Зниження антикоагулянтної активності крові
26.2.3.3. Пригнічення фібринолізу
26.2.4. Гіпокоагуляція і її механізми
26.2.4.1. Тромбоцитопенії
26.2.4.2. Тромбоцитопатії
26.2.4.3. Дефіцит плазмових прокоагулянтов
26.2.4.4. Підвищення антикоагулянтної активності крові
26.2.4.5. Гіперфібринолізом
26.2.4.6. Основні типи кровоточивості
26.3. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
26.3.1. Механізми розвитку ДВЗ-синдрому
26.3.2. Хронічний ДВЗ-синдром
26.4. Обстеження хворих зі змінами в системі гемостазу
26.5. Основні принципи терапії порушень гемостазу

Глава 27. Патологія серцево-судинної системи. Недостатність кровообігу. Коронарна недостатність
27.1. Введення
27.2. Недостатність кровообігу
27.3. Коронарна недостатність
27.3.1. Види коронарної недостатності
27.3.2. Причини коронарної недостатності
27.3.3. Механізми пошкодження серця при коронарній недостатності
27.3.4. Зміни основних показників функції серця при коронарній недостатності
27.3.5. Принципи терапії коронарної недостатності

Глава 28. Серцева недостатність
28.1. Етіологія серцевої недостатності
28.2. Види серцевої недостатності
28.3. Патогенез розвитку серцевої недостатності
28.4. Порушення функцій серця і центральної гемодинаміки при його недостатності
28.5. Принципи нормалізації функцій серця при його недостатності

Глава 29. Порушення ритму серця (аритмії)
29.1. Види аритмій. Їх етіологія і патогенез
29.1.1. Аритмії, що виникають в результаті порушення автоматизму
29.1.2. Аритмії, що виникають в результаті порушення провідності
29.1.3. Аритмії, що виникають в результаті поєднаних порушень основних властивостей серця
29.2. Принципи терапії порушень ритму серця

Глава 30. Порушення системного рівня артеріального тиску
30.1. Артеріальні гіпертензії
30.1.1. Характеристика основних видів артеріальних гіпертензії
30.1.2. Принципи лікування артеріальних гіпертензії
30.2. Артеріальні гіпотензії
30.2.1. Характеристика основних видів хронічних артеріальних гіпотензії
30.3. Принципи лікування артеріальних гіпотензії

Глава 31. Патологія лімфатичної системи
31.1. Введення
31.2. Транспорт Гумора в організмі
31.3. Освіта тканинної рідини
31.4. Позасудинний ланка гуморального транспорту
31.5. Митна функція інтерстиції
31.6. Лімфообразованіе. Механізми порушень
31.7. Недостатність транспорту лімфи
31.8. Порушення згортання лімфи
31.9. Лімфатичний набряк
31.10. Порушення функцій лімфатичних вузлів
31.11. Лімфатична система при різних видах патології
31.12. Можливості управління порушеними функціями лімфатичної системи
31.13. Висновок

Глава 32. Патологія системи зовнішнього дихання
32.1. Поширеність захворювань органів дихання
32.2. Етіологія захворювань системи зовнішнього дихання
32.3. Порушення вентиляції легенів
32.3.1. Обструктивні порушення вентиляції легенів
32.3.2. Рестриктивні порушення дихання
32.3.3. Зміни основних функціональних показників дихання при обструктивних і рестриктивних розладах
32.4. Розлади регуляції дихання
32.5. Порушення перфузійному здатності легень
32.6. Порушення вентиляційно-перфузнойного відносини
32.7. Порушення дифузії газів через альвеолярно-капілярні мембрани
32.8. Дихальна недостатність. Поняття, класифікація, характеристика
32.9. Порушення негазообменних функцій легень
32.10. Принципи профілактики захворювань системи зовнішнього дихання
32.11. Принципи лікування захворювань системи зовнішнього дихання

Глава 33. Патологія системи травлення
33.1. Особливості патології системи травлення
33.2. Етіологія
33.3. Порушення основних фаз процесу травлення
33.4. Класифікація порушень травлення
33.5. Типові порушення функцій системи травлення. Їх характеристика
33.5.1. Порушення апетиту
33.5.2. Порушення травлення в ротовій порожнині
33.5.3. Порушення травлення в шлунку
33.5.4. Порушення травлення в тонкому кишечнику
33.5.5. Розлади функцій товстого кишечника
33.5.6. Принципи профілактики і терапії найбільш часто зустрічаються захворювань системи травлення

Глава 34. Патологія печінки
34.1.Морфо-фізіологічні особливості печінки
34.2. Особливості патології печінки
34.2. Етіологія
34.3. Класифікація основних видів патології печінки
34.4. Коротка характеристика основних клініко-біохімічних синдромів при патології печінки
34.5. Печінкова недостатність
34.5.1. Основні прояви печінкової недостатності
34.6. Основні синдроми при патології печінки
34.6.1. Печінкова кома
34.6.2. Портальна гіпертензія
34.6.3. Гепатоліенальнийсиндром
34.6.4. Жовтяниці
34.7. Основні захворювання печінки і жовчовивідних структур
34.8. Принципи профілактики і терапії основних захворювань печінки

Глава 35. Патологія нирок
35.1. Особливості патології нирок
35.2. Роль нефропатій у патології організму
35.3. Етіологія нефропатій
35.4. Основні механізми порушень екскреторної функції нирок
35.5. Ниркові синдроми
35.5.1. Зміни кількості сечі (діурезу)
35.5.2. Зміни ритму сечовипускання
35.5.3. Зміни якісного складу сечі
35.5.4. Зміни питомої щільності сечі
35.6. Позаниркових синдроми
35.7. Класифікація основних хвороб нирок
35.8. Типові форми патології нирок
35.8.1. Гломерулонефрит
35.8.2. Пієлонефрит
35.8.3. Нефроз. Нефротичний синдром
35.8.4. Ниркова недостатність
35.8.5. Коротка характеристика інших синдромів і захворювань нирок та сечовивідних шляхів
35.9. Принципи профілактики хвороб нирок
35.10. Принципи лікування хвороб нирок


Розділ 4. Патологія регуляторних систем

Глава 36. Патологія імунної системи
36.1. Введення. Короткі відомості про імунітет
36.2. Іммунопатологія
36.2.1. Імунодефіцитні стани
36.2.1.1. Первинні (спадкові) імунодефіцити
36.2.1.2. Характеристика основних видів первинних імунодефіцитів
36.2.1.3. Принципи профілактики первинних імунодефіцитів
36.2.1.4. Принципи терапії первинних імунодефіцитів
36.2.1.5. Вторинні (придбані) імунодефіцити
36.2.2. Алергія
36.2.2.1. Етіологія алергічних реакцій і захворювань
36.2.2.2. Класифікація алергічних реакцій
36.2.2.3. Патогенез алергічних реакцій
36.2.2.4. Профілактика алергічних реакцій і захворювань
36.2.2.5. Принципи терапії алергічних реакцій і захворювань
36.2.2.6. Аутоімунні захворювання
36.2.2.7. Принципи терапії аутоімунних захворювань
36.2.3. Хвороби, пов'язані з порушенням проліферації імунокомпетентних клітин

Глава 37. Патологія ендокринної системи
37.1. Введення
37.2. Класифікація ендокринопатій
37.3. Етіологія ендокринопатій
37.4. Патогенез ендокринопатій
37.4.1. Розлади центрального відділу ендокринної системи
37.4.2. Розлади залозистого відділу ендокринної системи
37.4.3. Розлади внежелезістого відділу ендокринної системи
37.4.4. Основні клінічні прояви ендокринних хвороб
37.4.5. Роль ендокринних розладів в патології
37.4.6. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи
37.4.7. Патологія наднирників
37.4.8. Патологія щитовидної залози
37.4.9. Патологія паращитовидних залоз
37.4.10. Патологія статевих залоз
37.4.11. Принципи терапії ендокринних розладів

Глава 38. Патологія нервової системи
38.1. Введення
38.2. Етіологія
38.3. Шляхи впливу патогенних факторів на нервову систему
38.4. Стадійність патологічного процесу в нервовій системі
38.5. Слідові реакції в патології нервової системи
38.6. Типові патологічні процеси в нервовій системі
38.7. Патологія нейрона
38.8. Розлади інтегративної діяльності нервової системи
38.9. Основні клінічні форми порушень інтегративної діяльності вищих відділів ЦНС
38.9.1. Неврози
38.9.2. Психопатії
38.9.3. Психози
38.10. Принципи терапії нервових розладів

Глава 39. Основні порушення природного сну
39.1. Введення
39.2. Інсомнія
39.3. Гіперсомніі
39.4. Парасомніі
39.5. Розлади, пов'язані з психічними порушеннями
39.6. Розлади сну, викликані прийомом психоактивних речовин
39.7. Розлади сну, викликані соматичними захворюваннями
39.8. Основні принципи лікування порушень сну

Глава 40. Основи болю і знеболення
40.1. Введення
40.2. Біологічне значення болю
40.3. Захисно-пристосувальні реакції організму на біль
40.4. Етіологія болю
40.5. Класифікація болю
40.6. Коротка характеристика основних видів болю
40.7. Больові синдроми. Види. Патогенез
40.7.1. Коротка характеристика основних больових синдромів
40.8. Основні теорії виникнення болю
40.9. Структурно-функціональна організація ноцицептивної системи
40.10. Структурно-функціональна організація антиноцицептивної системи
40.11. Основні шляхи, методи і засоби знеболення

Глава 41. Стрес і його роль в адаптації і дезадаптації організму
41.1. Введення
41.2. Класифікація адаптації
41.3. Стресори і стрес
41.4. Структурно-функціональна організація стрес-реалізуючої системи
41.4.1. Механізми формування стрес-реакції
41.5. Структурно-функціональна організація стрес-лімітуючої системи
41.6. Принципи профілактики і лікування дистресу

Глава 42. Екстремальні стани
42.1. Введення
42.2. Етіологія екстремальних станів
42.3. Патогенез екстремальних станів
42.4. Закономірності порушень основних функцій організму при екстремальних станах
42.5. Характеристика основних форм екстремальних станів
42.5.1. Колапс
42.5.2. Непритомність
42.5.3. Шок
42.5.4. Кома

Глава 43. Термінальні стани
43.1. Поняття, відмінності від екстремальних станів
43.2. Характеристики періодів вмирання
43.3. Принципи терапії термінальних станів

Глава 44. Основи наркоманій і токсикоманії
44.1. Введення. Основні поняття
44.2. Соціальні аспекти наркоманій і токсикоманії
44.3. Етіологія наркоманії і токсикоманії
44.4. Основні ефекти дії психоактивних речовин
44.5. Коротка історія експериментального вивчення наркоманического потягу
44.6. Основні теорії наркотичної і токсичної залежності
44.7. Патогенез наркоманій і токсикоманії
44.7.1. Характеристика основних синдромів
44.7.2. Основні патогенетичні фактори розвитку наркоманій і токсикоманії
44.8. Характеристика основних видів наркоманій
44.9. Характеристика основних видів токсикоманії
44.9.1. Розлади при зловживанні алкоголем
44.9.2. Розлади при зловживанні тютюном
44.10. Основні принципи лікування наркозалежних людей

Предметний покажчик
Зміст:
Опис:файлу
Файл: 11081_patologiya.zip
Розмір файлу: 172.33 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}