Патологічна фізіологія, Фролов ВА, Дроздова ГА, Казанська ГА, Білібін ДП, Демуров ЕА, 1999 рік

Автор (и): Фролов В.А., Дроздова Г.А., Казанська Г.А., Білібін Д.П., Демуров Е.А. Формат файлу: DJVU, 616 стор, 1999 р.
Опис:

Підручник «Патологічна фізіологія» написаний колективом авторів, викладачів медичного факультету Російського Університету дружби народів, під керівництвом члена-кореспондента РАПН, професора В.А. Фролова. Поряд з докладним викладом загальних механізмів виникнення і розвитку патологічних процесів, принципових закономірностей появи захворювань, в книзі є цілий ряд розділів, які є абсолютно новими для підручника з патологічної фізіології. Его - розділи присвячені проблемам хронобіології, наркоманії, вроджених імунодефіцитних станів і СНІДу. У першій частині підручника (загальна патологічна фізіологія) розглядаються питання загальної нозології та типові патологічні процеси. У другій частині (приватна патологічна фізіологія) висвітлені питання патофізіології окремих систем організму. Підручник ілюстрований малюнками, схемами та графіками, в кінці кожного розділу подано контрольні запитання.
Підручник розрахований на студентів і аспірантів медичних, стоматологічних та фармацевтичних вищих навчальних закладів.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП
Предмет і завдання патологічної фізіології
Історія розвитку патологічної фізіології

ЗАГАЛЬНА Патофізіологія

РОЗДІЛ КУРСУ I: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА нозології
Поняття про здоров'я
Поняття про хвороби
Патогенез
Патологічна домінанта
Формування хибних кіл
Порушення послідовності інформаційного процесу, що визначає розвиток як фізіологічних, так і патологічних реакцій
Саногенез
Первинні саногенетіческіе механізми
Вторинні саногенетіческіе механізми
Саногенетіческой роль патогенетичних механізмів
Патогенетична роль саногенетіческіх механізмів
Періоди хвороби
Хвороба як патологія інформаційного процесу
Порушення інформації, що ведуть до розвитку тих чи інших патологічних процесів
А. Порушення введення (сприйняття) інформації
Б. Порушення трансляції інформації
В. Патологія накопичення, зчитування й обробки інформації
Г. Патологія реалізації інформації
Програмні команди як аналога механізмів деяких патофізіологічних реакцій

ГЛАВА 2. РЕАКТИВНІСТЬ
Видова реактивність
Статева реактивність
Вікова реактивність
Зовнішні ознаки старіння
Старечі зміни в серцево-судинній системі
Причини старіння
Конституціональна реактивність
Індивідуальна реактивність

РОЗДІЛ 3. Патофізіологія КЛІТИНИ
Патологія деяких складових елементів клітини
Патологія клітинних мембран
Функції і будова біомембран
Патологія клітинного ядра
Патологія мітохондрій
Патологія лізосом
Патологія ендоплазматичного ретикулума
Апоптоз
Історія дослідження апоптозу
Відмінності апоптозу від некрозу
Прояви апоптозу
Генетичний контроль клітинної загибелі
Захворювання, пов'язані з порушенням апоптозу
Пухлини
Аутоімунні захворювання
Апоптоз і вірусні інфекції
Порушення біоритмів клітини
Порушення гуморальної та нервової регуляції клітини
Патологія клітини і хвороба
Хвороби накопичення
Злоякісні пухлини
Атеросклероз
Гангрена
Клітка як система

РОЗДІЛ КУРСУ II: РЕГІОНАЛЬНІ типовий патологічний процес

ГЛАВА 4. Розлади місцевого кровообігу
Артеріальна гіперемія
Нейротоніческого артеріальна гіперемія
Нейропаралітіческого артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
Ішемія
Геморагії
Тромбози
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
Емболії і їх роль у виникненні патологічних процесів

ГЛАВА 5. ЗАПАЛЕННЯ
Класифікація форм запальної реакції
Співвідношення місцевого і загального при запаленні
Причини запалення
Альтерація як пусковий механізм запалення
Судинна реакція при запаленні
Зміни обміну речовин у вогнищі запалення
Головні зміни основних видів обміну речовин
Механізми фагоцитозу
Кардинальні ознаки запалення
Діалектика запалення
Патогенетична роль запальної реакції
Саногенетіческой роль запальної реакції

РОЗДІЛ КУРСУ III: ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН

ГЛАВА 6. ПАТОЛОГІЯ ТЕПЛОВОГО ОБМІНУ ОРГАНІЗМУ
Загальні механізми терморегуляції
Загальне перегрівання організму (гіпертермія)
Загальне переохолодження організму (гіпотермія)
Лихоманка

ГЛАВА 7. ПОРУШЕННЯ водно-сольового обміну
Механізми регуляції обміну води в організмі
Зміни загального об'єму води в організмі
Етіологія і патогенез набряків

ГЛАВА 8. Патофізіологія порушень кислотно-основного СТАНУ ОРГАНІЗМУ
Основні фізіологічні механізми підтримки КОС
Буферні системи крові
Ацидоз і алкалоз

ГЛАВА 9. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ БІЛКІВ
Патофізіологія порушень біосинтезу білкових структур
Аліментарна недостатність
Абсолютна і повне голодування
Неповне та часткове голодування
Патологія розщеплювання білків і всмоктування амінокислот
Порушення синтезу білка в клітині
Патофізіологія порушення розпаду білків в організмі
Патофізіологія диспротеїнозів

ГЛАВА 10. Порушення жирового обміну
Етіологія і патогенез аліментарного ожиріння
Спадкові фактори
Центрально-нейрогенні механізми
Порушення ендокринної регуляції
Метаболічні особливості
Гіподинамія
Гіперплазія жирової тканини
Психологічні та соціально-економічні впливи
Вторинні ожиріння
Гіпер-і гіполіпідеміі
Атеросклероз
Сімейна гиперхолистеринемия
Абеталіпопротеінемія

ГЛАВА 11. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ
Цукровий діабет
Історія питання
Деякі ключові пункти обміну вуглеводів і жирів
Інсулін і його роль в організмі
Антагоністи інсуліну
Визначення поняття, класифікація, етіологія та патогенез окремих форм цукрового діабету
Механізми основних клінічних симптомів і ускладнень цукрового діабету
Скарги хворого
Дані клінічного обстеження хворого
Ускладнення діабету
Принципи патогенетичної терапії цукрового діабету

ГЛАВА 12. Патофізіологія авітаміноз і порушеннях мінерального обміну
Патофізіологія авітамінозів
Авітаміноз А
Авітаміноз D
Авітаміноз B1
Авітаміноз B2
Авітаміноз РР
Авітаміноз С
Основні вила порушень мінерального обміну та обміну мікроелементів

ГЛАВА 13. Гіпоксія
Визначення поняття «гіпоксія» та класифікація гіпоксичних станів
Етіологія і патогенез різних форм гіпоксії
Екзогенна гіпоксія
Дихальна гіпоксія
Циркуляторна гіпоксія
Геміческая гіпоксія
Тканинна (гістотоксіческая) гіпоксія
Компенсаторно-пристосувальні реакції при гіпоксії

РОЗДІЛ КУРСУ IV: иммунопатологии

ГЛАВА 14. Патофізіологія ІМУНІТЕТУ
Визначення понять «антиген» і «імунітет»
Деякі історичні віхи розвитку імунології
Класифікація форм імунітету
Механізми імунітету
Гуморальні механізми імунного захисту. Біосинтез антитіл
Клітинні фактори імунітету. Роль лімфоцитів
Гуморальна і нервова регуляція процесів імунітету
Трансплантаційний імунітет
Історія питання
Головна проблема трансплантології
Головний комплекс гістосумісності
Механізми відторгнення трансплантата
Проблеми придушення РХПТ
Імунологічна толерантність
Реакція трансплантат проти хазяїна (РТПХ)
Плід як трансплантат
Імунодефіцитні стани
Первинні імунодефіцити
Дефекти системи Т-і В-лімфоцитів
Дефекти фагоцитарної системи
Дефекти системи комплементу
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

ГЛАВА 15. АЛЕРГІЯ
Визначення поняття і класифікація форм алергії
Алергічні реакції 1-го типу
Алергічні реакції 2-го типу
Алергічні реакції 3-го типу
Алергічні реакції 4-го типу
Основні види алергічних процесів
Анафілактичний шок
Феномен Артюса-Сахарова (місцева анафілаксія)
Сироваткова хвороба
Атопічні форми алергії (ідіосинкразії)
Уповільнені клітинно-опосередковані алергічні реакції
Цитотоксичні реакції, опосередковані Т-лімфоцитами
Механізми алергічних реакцій
Динаміка алергічної реакції
Стадія сенсибілізації
Імунологічна стадія
Патохімічна стадія
Патофізіологічна стадія
Аутоаллергия

РОЗДІЛ КУРСУ V: Патофізіологія тканинного росту

ГЛАВА 16. ПУХЛИНИ
Визначення поняття «пухлина» і місце пухлин в еволюції
Біологічні особливості пухлинного росту
Відмінність злоякісних пухлин від доброякісних
Гуморальні і нервові впливи на розвиток пухлин
Передракові стани
Етіологія і патогенез злоякісних пухлин
Імунологія пухлин
Генетика пухлин

РОЗДІЛ КУРСУ VI: Патофізіологія ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СТАНІВ

ГЛАВА 17. Патофізіологія БОЛЮ
Визначення поняття «біль»
Механізми болю
Периферичні механізми болю
Центральні механізми болю
Механізми регуляції больової чутливості
Етіологія і патогенез окремих видів болю
Головний біль
Кардіалгії
Абдомінальний біль (біль в області живота)
Ниркова біль

ГЛАВА 18. СТРЕС (АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ)
Історія розвитку вчення про стрес
Стадії загального адаптаційного синдрому
Молекулярні та клітинні механізми адаптаційного синдрому
Значення вчення про стрес для медицини

ГЛАВА 19. Шок, колапс, КОМА
Шок
Визначення поняття «шок» і класифікація шокових станів
Механізми розвитку шоку
Порушення функції деяких органів при шоці
Загальний патогенез шоку
Динаміка шоку
Принципи терапії шокових станів
Особливості окремих видів шоку
Колапс
Визначення поняття і класифікація
Патогенетичні механізми колапсу і принципи його патогенетичної терапії
Особливості окремих видів колапсу
Кома

ГЛАВА 20. Помирання й оживлення ОРГАНІЗМУ
Види смерті
Вмирання організму
Згасання функцій серця в період, що передує клінічній смерті
Згасання дихальної функції
Згасання функції центральної нервової системи
Пожвавлення організму
Відновлювальний період
Ускладнення реанімації
Постреанімаційні період

РОЗДІЛ КУРСУ VII: ХРОНОПАТОЛОГІЯ

ГЛАВА 21. ФІЗІОЛОГІЯ І Патофізіологія біоритми
З історії хронобіології
Деякі терміни
Види біоритмів
Регуляція біоритмів
Патофізіологія біоритмів
Неузгодженість між добовими стереотипами організму і реальним часом в результаті трансмередіональних перельотів
Космічні польоти
Тривалий неузгодженість ритму «сон-неспання» при змінній і нічній роботі
Зміна параметрів діючих геофізичних датчиків часу
Дія різних стрес-факторів
Хронобіологія і клініка

ГЛАВА 22. ХВОРОБИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Зростання темпу життя і збільшення кількості негативних емоцій як фактори розвитку хвороб
Гіподинамія
Порушення харчування
Йатрогенія
Вторгнення в біосферу


ПРИВАТНА Патофізіологія

РОЗДІЛ КУРСУ VIII: КРОВ І кровотворення

ГЛАВА 23. АНЕМІЇ
Класифікація анемічних станів
Патофізіологія окремих видів анемій
Постгеморагічні анемії
«Дефіцитні» анемії
Гемолітичні анемії

ГЛАВА 24. Патофізіологія гемоглобиноза
Генетика гемоглобінів
Серповидно-клітинна анемія
Таласемія
Захисна роль гемоглобиноза

ГЛАВА 25. Лейкоцитоз і ЛЕЙКОПЕНІЇ
Нормальна формула крові
Лейкоцитоз
Лейкопенії
Дегенеративні зміни лейкоцитів

ГЛАВА 26. Лейкоз
Визначення поняття «лейкоз»
Класифікація лейкозів
Етіологія і патогенез лейкозів
Основні причини смерті від лейкозів
Лейкемоїдні реакції
Принципи патогенетичної терапії лейкозів

ГЛАВА 27. Геморагічні діатези
Визначення поняття «геморагічні діатези» і класифікація їх форм
Геморагічні діатези, що розвиваються при ураженні судинної стінки
Геморагічні діатези, що розвиваються при зміні властивостей крові

РОЗДІЛ КУРСУ IX: Серцево-судинна система

ГЛАВА 28. Патофізіологія СЕРЦЯ
Основні шляхи порушення діяльності серця
Порушення серцевого ритму
Порушення серцевого автоматизму
Синусова тахікардія
Синусова брадикардія
Синусова аритмія
Вузловий ритм
Ідіовентрікулярний ритм
Порушення збудливості
Екстрасистолія
Пароксизмальна тахікардія
Фібриляція шлуночків серця
Порушення провідності
Поперечна блокада серця
Блокада однієї із ніжок пучка Гіса (поздовжня блокада серця)
Арборізаціонний блок
Порушення скоротності
Патофізіологія некрозів міокарда
Коронарогенного некрози міокарду
Некоронарогенних некрози міокарду
Електролітно-стероїдні некрози
Катехоламінові некрози
Токсичні і запальні некрози
Аутоімунні некрози
Кардіоміопатії
Застійна (дилатаційна кардіоміопатія)
Гіпертрофічна спадкова кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Міокардити
Ендокардити
Захворювання перикарда
Гідроперикард
Гемоперикард
Перикардити
Тампонада серця
Пороки серця
Вроджені вади серця
Вроджені вади серця білого типу
Вроджені вади серця синього типу
Придбані (клапанні) вади серця
Недостатність лівого атріовентрикулярного отвору (мітрального клапана)
Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору
Недостатність аортальних клапанів
Стеноз аортальних клапанів
Недостатність правого атріовентрикулярного клапана
Стеноз правого атріовентрикулярного отвору
Поразка клапанів легеневого стовбура
Серцева недостатність
Визначення поняття «серцева недостатність»
Класифікація форм серцевої недостатності
Механізми розвитку гострої серцевої недостатності
Механізми розвитку хронічної серцевої недостатності
Прояви серцевої недостатності
Легеневе серце
Принципи патогенетичної терапії серцевої недостатності

ГЛАВА 29. Патофізіологія судинного тонусу
Гіпертонічна хвороба
Визначення поняття «гіпертонічна хвороба»
Епідеміологія гіпертонічної хвороби
Етіологія і патогенез гіпертонічної хвороби
Стадія становлення гіпертонічної хвороби
Стадія стабільної гіпертонії
Стадія органних змін
Загальний патогенез гіпертонічної хвороби
Принципи патогенетичної терапії гіпертонічної хвороби
Гіпотонічні стану
Симптоматичні гіпотонії
Післяпологова гіпотонія
Токсико-інфекційна гіпотонія
Аліментарна гіпотонія
Ортостатична гіпотонія
Гіпотонічна хвороба

ГЛАВА 30. Патофізіологія АТЕРОСКЛЕРОЗУ
Визначення поняття «атеросклероз» і місце атеросклерозу серед інших уражень судинної стінки
Етіологія атеросклерозу
Не раціональне харчування
Ожиріння
Порушення ліпідного обміну
Генетичний фактор
Ендокринні порушення
Вживання алкоголю
Тютюнопаління
Недостатня фізична активність
Нейрогенні порушення
Віковий фактор
Морфогенез атеросклерозу
Доліпідна стадія
Ліпоїдоз
Ліпосклероз
Атероматоз
Атерокальциноз
Атероматная виразка
Патогенез атеросклерозу
Роль атеросклерозу в патології серцево-судинної системи
Принципи патогенетичної терапії атеросклерозу

РОЗДІЛ КУРСУ X: СИСТЕМА ДИХАННЯ

ГЛАВА 31. Патофізіологія ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
Неспецифічні порушення системи зовнішнього дихання
Нежить
Кашель
Гикавка
Задишка
Кровохаркання
Болі в грудній клітці
Періодичне дихання
Емфізема легенів
Пневмоторакс
Дихальна недостатність
Етіологія і патогенез бронхіальної астми

РОЗДІЛ КУРСУ XI: СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

ГЛАВА 32. Патофізіологія шлунково-кишкового ТРАКТУ
Основні причини патології шлунково-кишкового тракту
Патогенез неспецифічних порушень діяльності травного тракту
Блювота
Розлади апетиту
Відрижка
Печія
Порушення секреції і моторики шлунка
Проноси
Запори
Метеоризм
Болі
Етіологія і патогенез виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки
Етіологічні чинники виразкової хвороби
Головний механізм розвитку гастродуоденальних виразок
Теорії ульцерогенеза
Місцеві фактори ульцерогенеза
Нейрогенні та ендокринні фактори в патогенезі виразкової хвороби
Роль нейро-регуляторних порушень в ульцерогенезу
Ендокринні механізми ульцерогенеза
Загальний патогенез виразкової хвороби
Принципи патогенетичної терапії виразкової хвороби
Патогенез хвороб «оперованого шлунка»
Кишкова непрохідність
Патофізіологія порушень функцій підшлункової залози
Порушення травлення, що виникають при патології екскреторної функції підшлункової залози
Панкреатити

ГЛАВА 33. Патофізіологія ПЕЧІНКИ
Експериментальне моделювання порушень функції печінки
Типові порушення функції печінки
Жовтяниця
Порушення жовчеутворення, жовчовиділення і обміну жовчних пігментів
Надпечінкова (гемолітична) жовтяниця
Печінкова жовтяниця
Підпечінкова (обтураційна) жовтяниця
Цироз печінки
Визначення поняття
Етіологія
Патогенез
Прояви
Принципи патогенетичної терапії
Печінкова недостатність
Визначення поняття
Етіологія
Патогенез
Печінкова кома
Принципи патогенетичної терапії

РОЗДІЛ КУРСУ XII: Видільна система

ГЛАВА 34. Патофізіологія НИРОК
Механізми типових порушень екскреторної функції нирок
Порушення клубочкової фільтрації
Зниження канальцевої реабсорбції
Прояви типових порушень функції нирок
Зміна показників діурезу
Зміна здатності нирок до осмотичного розведення та концентрування сечі
Зміна ритму сечовипускання
Зміна складу сечі
Екстраренальние ознаки захворювань нирок
Етіологія і патогенез основних захворювань нирок
Нефротичний синдром
Етіологія
Патогенез
Нефрити
Гострий дифузний гломерулонефрит
Етіологія
Патогенез
Прояви
Хронічний дифузний гломерулонефрит
Етіологія
Патогенез
Прояви
Пієлонефрити
Етіологія
Патогенез
Прояви
Нирково-кам'яна хвороба
Етіологія, патогенез і прояви
Ниркова недостатність
Етіологія
Патогенез
Прояви
Хронічна ниркова недостатність
Етіологія
Патогенез
Прояви
Уремія
Ниркова кома
Етіологія
Патогенез
Прояви
Принципи патогенетичної терапії захворювань нирок

РОЗДІЛ КУРСУ XIII: ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

ГЛАВА 35. ЗАГАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ендокринні розлади. Патофізіологія гіпофіза і надниркових залоз
Основні шляхи порушень функції залоз внутрішньої секреції
Механізми та прояви порушень функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи і наднирників
Гормони гіпофіза
Гіпофізарний гігантизм та акромегалія
Гіпофізарний нанізм
Хвороба (синдром) Іценко-Кушинга
Гіпофункція задньої долі гіпофіза
Гормони наднирників
Аддісонова (бронзова) хвороба
Феохромоцитома

ГЛАВА 36. Патофізіологія ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ
Патофізіологія порушень функцій щитовидної залози
Роль тиреоїдних гормонів в організмі
Патофізіологія гіпертиреоз
Етіологія
Патогенез
Прояви захворювання та їх механізми
Принципи патогенетичної терапії гіпертиреозу
Патофізіологія гіпотиреоз
Етіологія
Патогенез
Прояви
Порушення функції паращитовидних залоз

ГЛАВА 37. Патофізіологія СТАТЕВИХ залози, тимус і епіфіз
Механізми розладів виникають в організмі при порушеннях функції статевих залоз
Патофізіологія порушень функції яєчників
Синдром Шерешевського-Тернера
Синдром трисомії X
Патофізіологія порушень функції яєчок
Синдром Клайнфельтера
Патофізіологія тимуса
Status thymicolymphaticus
Міастенія
Патофізіологія епіфіза


РОЗДІЛ КУРСУ XIV: НЕРВОВА СИСТЕМА

ГЛАВА 38. Патофізіологія ДЕЯКИХ ПОРУШЕНЬ НЕРВОВОЇ І ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Неврогенні механізми трофічних розладів
Патофізіологія функціональних неврозів
Визначення поняття «невроз»
Роль типів вищої нервової діяльності у виникненні неврозів
Етіологія неврозів
Типові зміни нервових процесів при неврозах
Соматичні прояви неврозів
Клінічні форми неврозів
Неврастенія
Істерія
Невроз очікування
Невроз нав'язливих станів
Невроз переляку
Невроз страху
Рухові неврози
Вегетоневроз
Вторинні (симптоматичні) неврози
Патологічні рефлекси
Патологічні безумовні рефлекси
Патологічні умовні рефлекси

ГЛАВА 39. Патогенезу наркоманії
Наркологічна термінологія
Основні наркотичні та психотропні речовини і засоби
Стадійність у розвитку наркоманій
Патогенетичні механізми наркоманій
Роль емоційно-позитивних реакцій у розвитку наркоманій
Поняття про емоції і емоційних станах
Нейроанатомия і нейрофізіологія емоцій
Інструментальні методи впливу на емоційні центри. «Старт-і стоп-зони» головного мозку
Психофармакологія емоційно-позитивних зрушень
Наркоманії та опіатні системи мозку
Клітинні та нейрогуморальні механізми патогенезу наркоманії
Патофізіологічні механізми алкоголізму

РОЗДІЛ КУРСУ XV: ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

ГЛАВА 40. Макроорганізму в інфекційному процесі
Фактори реактивності організму, що визначають його стійкість до інфекції
Періоди інфекційного захворювання та їх патофізіологічний аналіз

ДОДАТОК
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Опис:файлу
Файл: 11078_patologicheskaya-fiziologiya.zip
Розмір файлу: 16.67 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}