Основи загальної патології, Зайчик АШ, Чурилов ЛП, 1999 рік, скачати книгу

Автор (и): Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Формат файлу: HTML, 624 стор, 1999 р.
Опис:

Даний навчальний посібник містить курс загальної нозології, медичної конституціонологи і загальної патології. У ньому розглядаються не тільки структурно-молекулярні, але й інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів. Послідовно аналізуються пошкодження і викликувані їм відповідні реакції окремих клітин органів і тканин, а також цілісного організму.
Автори прагнули з сучасних позиції пояснити класичні прояви реакції живих систем на пошкодження. У книзі приділяється належна увага найбільш плідним концепціям минулого, включаючи ті з них, які протягом багатьох років не знаходили достатнього висвітлення у вітчизняній навчальній літературі. Відображено історичне становлення та сучасний стан вчення про місцевих і системних аспектах відповіді на пошкодження, включаючи некробіоз, апоптоз, запалення, преіммунний і імунну відповідь, імунопатологічні феномени, стрес і багато інших типові патологічні процеси.
Вперше в навчальному посібнику подібного типу дається детальна характеристика патофізіологічних механізмів, пов'язаних з імунологічної мімікрією біорегуляторних сигналів, докладно розглядається роль молекул клітинної адгезії в патологічних процесах, викладається концепція фізіологічного аутоімунітету і новітні дані про етіологію і патогенез багатьох, захворювань.
Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів-медиків і може бути корисна, як керівництво для післядипломної освіти лікарів. Різноманітний коло порушених у книзі проблем і далеко не формальний стиль і мову книги, Дечани її цікавою широкому колу читачів, які прагнуть поглибити свою ерудицію в медико-біологічних питаннях.

Зміст:

ГЛАВА 1. Патологічна фізіологія ЯК НАУКА
Про методи патологічної фізіології
Предмет патологічної фізіології

ГЛАВА 2. ЗДОРОВ'Я І ХВОРОБА
Здоров'я як общемедицинская категорія
Природна історія хвороби
Проблема співвідношення пошкодження та захисту в патології

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ЕТІОЛОГІЯ І ЗАГАЛЬНИЙ ПАТОГЕНЕЗ
Хвороба як мозаїчне явище. Складові фрагменти хвороб
Історія етіологічних концепцій і синтетичний підхід в загальній етіології
Про монокаузалізме
Про кондіціоналізме
Чи існують поліетіологічні хвороби?
Причина як процес. Причинний фактор - частина причини

ГЛАВА 4. РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ розвиток і результат ХВОРОБ
Реактивність і резистентність
Історія вчення про реактивності
Субстрат реактивності та еволюція її інтегративних механізмів
Види реактивності
Вплив статі на реактивність
Вплив віку на реактивність
Умови проживання та реактивність

ГЛАВА 5. КОНСТИТУЦІЯ ОРГАНІЗМУ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ФОРМА ГРУПОВИЙ РЕАКТИВНОСТІ
Конституціональні типи: історія опису, відмінності механізми формування

ГЛАВА 6. КОНСТИТУЦІЯ, ЇЇ МАРКЕРИ і соматичної патології
Діатези

ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ
Патологія сигналізації
Порушення рецепції сигналів
Порушення функціонування пострецепторних посреднікових механізмів
Дефекти клітинних програм, як основа патологічних процесів
Загальний патогенез спадкових захворювань

ГЛАВА 8. ПОШКОДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КЛІТИНИ
Патохімічна наслідки пошкодження клітинного ядра
Білки теплового шоку
Негайні гени предранней реакції
Антіонкогени
Білок третьої смуги (антиген старіючих клітин)
Наслідки пошкодження органоїдів
Пошкодження плазмолеми
Пошкодження цитоскелету
Наслідки пошкодження внутрішньоклітинних мембран
Пошкодження пластинчастого комплексу
Пошкодження лізосом і пероксисом
Ушкодження мітохондрій

ГЛАВА 9. ІНТЕГРАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАГИБЕЛІ І ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ
Механізми гіпоксичного некробіоза
Механізми вільно-радикального некробіоза
Антиоксидантні механізми клітин
Механізми апоптозу

ГЛАВА 10. Мікроциркуляторного русла
Регуляція мікроциркуляторного кровотоку
Обмін рідиною між кров'ю і тканинами і місцеві набряки

ГЛАВА 11. ТИПОВІ порушення периферичного кровообігу
Гіперемія
Артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
Змішана гіперемія
Ішемія
Наслідки і результати ішемії. Інфаркт
Стаз і його патогенез
Кровотеча
Тромбоз
Судинний гемостаз і його порушення
Судинний антігемостаз і його порушення
Клітинна ланка гемостазу і антігемостаза
Порушення гемостатичних і антігемостатіческіх механізмів плазми
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання
Емболія

ГЛАВА 12. Патофізіологія ЗАПАЛЕННЯ
Значення запалення і його етіологія
Теорії запалення
Автономія запального вогнища, аутохтонная і бар'єрні функції запалення
Патогенез альтерації
Вторинна альтерація
Судинна реакція при запаленні
Патогенез ексудації та види ексудатів
Проникність судин при запаленні
Крайове стояння і еміграція лейкоцитів
Механізми маргінація і діапедезу. Взаємодія лейкоцитів і ендотелію. Молекули клітинної адгезії
Фагоцитоз: його учасники та неоднозначні наслідки
Стадії фагоцитозу, їх механізми і розлади
Патогенез проліферації: протизапальні механізми
Регулятори регенерації і фіброплазія
Відтворення тканини при регенерації і фіброплазія
Медіатори запалення
Біогенні аміни
Поліпептидні медіатори
Система комплементу
Кінінової система і нейропептиди
Ліпідні медіатори
Полісахаридні медіатори
Особливості хронічного запалення

ГЛАВА 13. ПРЕІММУННИЙ ВІДПОВІДЬ І продромального СИНДРОМ
Механізми лихоманки

ГЛАВА 14. Імунна відповідь
Основні учасники імунологічних взаємодій
Лімфоїдні органи і тканини
Антигени і їх розпізнавання в імунній системі
Цитокіни та білки ГКГС - фактори комунікації імунної системи
Теорія клонального селекції походження і розвитку імунних клітин
Ідентифікація лімфоїдних і нелімфоідних клітин
Імуноглобуліни як маркери і розпізнають молекули
Біологія Т-лімфоцитів
Біологія В-лімфоцитів і плазматичних клітин
Регуляція імунної відповіді
Імунний захист від інфекційних агентів і її витрати

ГЛАВА 15. АЛЕРГІЯ АБО ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ
Класифікація алергічних реакцій
Патогенез алергії
Етіологія алергічних захворювань
Гіперчутливість негайного типу
Анафілаксія
Генетичні основи схильності до анафілаксії
Імуноглобуліни Е і їх рецептори
Мастоцитів і їх гетерогенність
Дегрануляція клітин, сенсибілізованих реагіни
Патохімічна стадія анафілаксії. Рання реакція
Пізня фаза анафілаксії і її механізми
Різноманітність анафілактичних реакцій
Анафілаксія як результат недосконалої захисту
Цитотоксичні реакції
Різноманітність деструктивних цитотоксичних реакцій
Аутоімунні гемоцітопеніі та інші аутоімунні гематологічні розлади
Цитотоксичні реакції при органоспецифічних аутоімунних захворюваннях
Недеструктивного наслідки взаємодії зі специфічними антитілами
Імунокомплексні реакції (реакції III типу)
Алергічні васкуліти і їх різноманітність
Імунокомплексні Артюс-подібні реакції
Гіперчутливість сповільненого типу (ГСТ)
Контактна гіперчутливість
Гіперчутливість туберкулінового типу
Гранулематозная гіперчутливість
Реакції відторгнення трансплантата («реципієнт проти трансплантата»)
Аутоімунні ГЗТ реакції

ГЛАВА 16. Аутоімунітету і Аутоалерген
Фізіологічний аутоиммунитет і відносність аутотолерантності
Аутоаллергия і порушення аутотолерантності
Генетична схильність до аутоаллергиі
Механізми аутоаллергиі
Аутоаллергия і проблема забар єрні антигенів: переоцінка ситуації
Дефіцит супресії
Аномальна експресія антигенів ГКГС II класу
Пряма активація аутореактивних Т-хелперів
Поліклональних імуностимуляція ефекторів
Обхід механізмів аутотолерантності (перехресна реактивність і молекулярна мімікрія)

ГЛАВА 17. ІМУНОДЕФІЦИТИ
Первинні імунодефіцити з переважанням порушень Ig-генезу
Первинні Т-клітинні імунодефіцити
Змішані первинні імунодефіцити
Вторинна імунологічна недостатність
ВІЛ-інфекція

ГЛАВА 18. СТРЕС. Інтегральний неспецифічної нейроендокринних ВІДПОВІДЬ
Історія вчення про стрес
Гіпоталамо-гіпофізарна система
Гіпоталамус і його роль при стресі
Гіпофіз і його роль при стресі
Наднирники - основний ефектор стресу
Механізми адаптогенної дії глюкокортикоїдів та катехоламінів при стресі
Проблема фізіологічного виходу із стресу і ендогенні опіоїди
Стрес і хвороби адаптації
Онтогенетичні аспекти стресу
Біль і її роль
Больові рецептори
Проведення болю в ЦНС
Ауторегуляция болю і ендогенна анальгетическая система

ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

СПИСОК зустрічаються скорочення
Англомовні скорочення
Російськомовні скорочення

ПРИМІТКИ

ДОДАТКИ
Біохімічні та гематологічні лабораторні параметри
Фізіологічні параметри
Нобелівські премії в ХХ столітті: медицина і фізіологія
Опис:файлу
Файл: 11069_osnovy-obshchey-patologii.zip
Розмір файлу: 6.07 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}