Запалення Керівництво для лікарів, Сєров ВВ, 1995 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Сєров В.В. Формат файлу: DJVU, 640 стор, 1995 р.
Опис:

У керівництві дана оцінка стану проблеми запалення як захисної реакції організму і як прояви хвороби. Наведено матеріали з історії вчення про запалення, його сутності, місці в біології, медицині та патології; розглянуті фізіологія, біохімія і морфологія запалення, її стадії і форми. Висвітлено імунологічні та імунопатологічні аспекти запалення, роль порушень нервової трофіки, генетичних і вікових чинників, що визначають характер запальної реакції. Особливу увагу приділено характеру запалення в залежності від особливостей причинного фактора і структурно-функціональних властивостей органів і тканин.
Для патофізіологів, патоморфології і клініцистів.

Зміст:

Передмова

Глава 1. Історія вчення про запалення

Глава 2. Сутність запалення, його місце в біології та медицині
2.1. Запалення як захисно-пристосувальна реакція
2.2. Запалення як категорія загальної патології
2.3. «М е с т н о е» і «загальне» у запаленні

Глава 3. Фізіологія і біохімія запалення
3.1. Реакція судин у вогнищі запалення
3.1.1. Зміни діаметра судин та перфузії їх кров'ю і лімфою
3.1.2. Проникність стінок мікросудин і механізми ексудації
3.1.3. Еміграція формених елементів крові з судинного русла
3.2. Гуморальні гомеостатичні системи при запаленні
3.2.1. Активація тромбоцитарного ланки гемостазу
3.2.2. Активація згортання крові і тромбоутворення
3.2.3. Протизапальну дію тромбіну
3.2.4. Механізми обмеження тромбоутворення та їх порушення при запаленні
3.2.5. Контактна фаза згортання крові. Фібриноліз і запалення
3.3. Медіатори запалення
3.3.1. Класифікація медіаторів запалення
3.3.2. Характеристика основних груп медіаторів запалення
3.3.3. Взаємодія медіаторів в динаміці запалення
3.3.4. Поняття про антімедіаторов запалення

Глава 4. Морфологія запалення
4.1. Ефекторні клітини запалення
4.1.1. Поліморфно-ядерні лейкоцити
4.1.2. Макрофаги
4.1.2.1. Різновиди макрофагів
4.1.2.2. Макрофаги у вогнищах гострого і хронічного запалення
4.1.2.3. Макрофаги як фагоцитарні і секреторні клітини
4.1.3. Лаброцитів, базофільні н еозинофільні гранулоцити
4.1.3.1. Гладкі клітини і базофільні гранулоцити
4.1.3.2. Еозинофільні (ацидофільні) гранулоцити
4.1.4. Лімфоцити
4.1.4.1. Центральні та периферичні лімфоїдні органи
4.1.4.2. Система Т-лімфоцитів
4.1.4.3. Система В-лімфоцитів
4.1.4.4. Особливі типи лімфоцитів
4.1.4.5. Міжклітинні взаємодії в системі лімфоцитів
4.1.5. Фібробласти
4.1.5.1. Структурно-функціональні типи фібробластів
4.1.5.2. Синтез, секреція, фібрилогенезі і катаболізм колагену
4.1.5.3. Фібробласт як регуляторна клітка, що бере участь в міжклітинному взаємодії
4.2. Стадії запалення
4.2.1. Стадія альтерації
4.2.2. Стадія ексудації
4.2.3. Продуктивна (проліферативна) стадія
4.3. Форми запалення
4.3.1. Ексудативне запалення
4.3.2. Продуктивне запалення
4.3.2.1. Інтерстиціальне дифузне запалення
4.3.2.2. Гранульоматозне запалення
4.3.2.3. Запальні гіперпластичні (гіперрегенераторние) розростання
4.4. Запалення і регенерація
4.4.1. Ауторегуляция сполучної тканини
4.4.2. Запально-репаративна реакція як стереотипний процес
4.4.3. Грануляційна тканина - продукт запально-репаративного процесу
4.4.4. Дісрегенерація як результат порушення і перекручення кінетики запально-репаративної реакції

Глава 5. Імунологічні та імунопатологічні аспекти запалення
5.1. Запалення і імунітет
5.2. Реакції гіперчутливості та запалення
5.2.1. Анафілактичні реакції
5.2.2. Цитотоксичні реакції
5.2.3. Імунокомплексні реакції
5.2.4. Гранулематоз
5.3. Аутоімунізації і запалення
5.3.1. Сутність і механізм розвитку аутоімунізації
5.3.2. Принципи класифікації аутоімунних хвороб
5.3.3. Морфологія аутоімунних процесів і хвороб
5.3.4. Запалення як можлива причина аутоімунного процесу
5.4. Імунодефіцитні стани і запалення
5.4.1. Особливості запальної реакції у дітей з вродженими імунодефіцитними синдромами

Глава 6. Нервова трофіка і запалення
6.1. Деякі історичні аспекти вивчення нервової трофіки в нормі і при патології
6.2. Сучасні уявлення про нервнотрофіческой функції
6.2.1. Міжклітинну взаємодію і нервова трофіка
6.2.2. Значення нервнотрофіческіх впливів і їх механізми
6.2.3. Нервнотрофіческіе впливу на різних рівнях нервової системи
6.3. Розлади нервової трофіки
6.4. Нервнотрофіческая функція і запалення
6.4.1. Нервнотрофіческіе впливу та альтеративні процеси при запаленні
6.4.2. Нервнотрофіческіе впливу і судинно-ексудативні зміни в процесі розвитку запалення
6.4.3. Нервнотрофіческіе впливу і проліферація при запаленні

Глава 7. Система HLA та запалення

Глава 8. Вік і запалення
8.1. Особливості запальної реакції у зародка і дітей різного віку
8.1.1. Запалення у зародка людини
8.1.2. Запалення у новонароджених і дітей грудного віку
8.1.3. Запалення у дітей в підліткових та пубертатному періодах
8.2. Запалення в похилому і старечому віці
8.2.1. Система гомеостазу і старіння
8.2.1.1. Імунна система
8.2.1.2. Нервова система
8.2.1.3. Ендокринна система
8.2.1.4. Судинна система
8.2.1.5. Система сполучної тканини
8.2.2. Старіння і запалення

Глава 9. Характер запалення в залежності від особливостей причинного фактора
9.1. Біологічні агенти
9.1.1. Особливості запалення при інфекціях, спричинених вірусами
9.1.1.1. РНК-вірусні інфекції
9.1.1.1.1. Захворювання, що викликаються вірусами сімейств Orthomyxoviridae і Рагату-xovlridae
9.1.1.1.2. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Picornaviridae
9.1.1.1.3. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Rabdovirldae
9.1.1.1.4. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Togavlridae
9.1.1.1.5. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Retroviridae
9.1.1.2. ДНК-вірусні інфекції
9.1.1.2.1. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Adenovlridae
9.1.1.2.2. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Herpesviridae
9.1.1.2.3. Захворювання, що викликаються вірусами сімейства Poxviridae
9.1.1.3. Захворювання, що викликаються іншими вірусами
9.1.2. Особливості запалення при інфекціях, що викликаються бактеріями
9.1.2.1. Захворювання, що викликаються грампозитивними коками
9.1.2.1.1. Захворювання, що викликаються коками сімейства Micrococcaceae
9.1.2.1.2. Захворювання, що викликаються коками сімейства Streptococcaceae
9.1.2.2. Захворювання, що викликаються грамнегативними коками
9.1.2.2.1. Захворювання, що викликаються коками сімейства Ncisseriaceae
9.1.2.3. Захворювання, що викликаються грамнегативними паличками
9.1.2.3.1. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Enterobacteriaceae
9.1.2.3.2. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Vibrionaceae
9.1.2.3.3. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Pseudomonadaceae
9.1.2.3.4. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Splrochaetaccae
9.1.2.3.5. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Legloncllaceae
9.1.2.3.6. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Spirillaceae
9.1.2.3.7. Захворювання, що викликаються палочкаміі з неясним положенням в систематиці
9.1.2.4. Захворювання, що викликаються грампозитивними паличками
9.1.2.4.1. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Mycobacteriaceae
9.1.2.4.2. Захворювання, що викликаються корінеформних бактерій
9.1.2.4.3. Захворювання, що викликаються паличками сімейства Bacillaceae
9.1.2.4.4. Заболевапія, що викликаються паличками інших семейста
9.1.2.5. Захворювання, що викликаються мікроорганізмами сімейства Rlckettslaceae
9.1.3. Особливості запалення при інфекціях, що викликаються іншими мікроорганізмами
9.1.3.1. Захворювання, що викликаються мікроорганізмами сімейства Mycoplasmatoceae
9.1.3.2. Захворювання, що викликаються мікроорганізмами сімейства Chlamydlaceae
9.1.3.3. Захворювання, що викликаються грибами
9.1:3.4. Захворювання, що викликаються найпростішими
9.1.3.5. Захворювання, що викликаються гельмінтами
9.1.3.5.1. Захворювання, що викликаються гельмінтами класу Trematoda
9.1.3.5.2. Захворювання, що викликаються гельмінтами класу Cesloda
9.1.3.5.3. Захворювання, що викликаються гельмінтами класу Neraatoda
9.1.4. Поєднані інфекції
9.2. Пилу, інші аерозолі та лікарські препарати
9.2.1. Механічні ушкодження
9.2.2. Токсичні ушкодження
9.2.3. Імунопатологічні пошкодження
9.3. Випромінювання
9.3.1. Вплив рентгенівського випромінювання на запалення
9.3.2. Запалення при променевої хвороби
9.3.3. Оптичне випромінювання і запалення
9.3.4. Вплив електромагнітного випромінювання на запалення
9.4. Опіки

Глава 10. Характер запалення в залежності від структурно-функціональних особливостей органів і тканин
10.1. Легкі
10.1.1. Бронхіт
10.1.1.1. Запалення великих бронхів
10.1.1.2. Запалення дрібних бронхів і бронхіол
10.1.2. Пневмонія
10.1.2.1. Ексудативна пневмонія
10.1.2.2. Інтерстиціальна пневмонія
10.2. Шлунок, кишечник, очеревина
10.2.1. Шлунок
10.2.1.1. Гострий гастрит
10.2.1.2. Хронічний гастрит
10.2.2. Кишечник
10.2.2.1. Гострі ентерит і коліт
10.2.2.2. Хронічні ентерит і коліт
10.2.3. Очеревина
10.2.3.1. Перитоніт
10.3. Печінка
10.3.1. Гепатит
10.3.1.1. Пошкодження - невід'ємний компонент гепатиту
10.3.1.2. Особливості запального інфільтрату при гепатиті
10.3.1.3. Ознаки хронізації запалення печінки. Фіброз як результат гепатиту
10.3.2. Холангіти, холангіоліти
10.3.2.1. Запалення переважно дрібних жовчних проток
10.3.2.2. Запалення внепечеіочних жовчних проток
10.4. Нирки
10.4.1. Гломерулонефрит
10.4.1 1. Структурні основи імунних гломерулярних реакцій
10.4.1.2. Морфологічна та імуногістохімічна характеристика гломерулонефриту
10.4.2. Тубулоінтерстіціальний нефрит
10.4.2.1. Структурні основи іммуіовоспалітельних інтерстиціальних реакцій у нирках
10.4.2.2. Патогенетична та імуноморфологічні характеристика імунного тубулоинтерстициального нефриту
10.5. Серце
10.5.1. Ендокардит
10.5.2. Міокардит
10.5.2.1. Ідіопатичний міокардит Абрамова-Фідлера
10.5.2.2. Інфекційний міокардит
10.5.2.3. Інфекційно-алергічний міокардит
10.5.2.4. Токсичний міокардит
10.5.3. Перикардит
10.6. Судини
10.6.1. Васкуліт
10.6.1.1. Патогенез
10.6.1.2. Морфологічна характеристика
10.7. М'язи
10.7.1. Міозит
10.8. Суглоби
10.8.1. Артрит
10.9. Шкіра
10.9.1. Морфологічні види запалення
10.9.2. Запальні захворювання шкіри
Література
Предметний покажчик
Опис:файлу
Файл: 11073_vospalenie-rukovodstvo-dlya-vrachey.zip
Розмір файлу: 17.25 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}