Загальна патологія, НП Чеснокова, ВВ Моррісон, ГИ Брілл, СО Берсудскій, ТА Невважай, ГА Афанасьєв

Автор (и): Н.П. Чеснокова, В.В. Моррісон, Г.Є. Брілл, С.О. Берсудскій, Т.А. Невважай, Г.А. Афанасьєва, Г.Б. Кудін, Г.Ф. Пронченкова, М.М. Отдельнова Формат файлу: TIFF, 264 стор, 2002 р.
Опис:

Навчальний посібник включає в себе лекційний курс по основних проблемах загальної патології, а також матеріали тестового контролю, ситуаційні завдання та рекомендовану літературу до кожного розділу. У ньому знайшла відображення тісний патогенетична взаємозв'язок структурних і функціональних зрушень на клітинному, органному і системному рівнях, що вкрай важливо для сприйняття актуальних проблем патології студентами медичних вузів. Посібник призначений для самостійної позааудиторної роботи студентів.

Зміст:

- Введення в предмет
- - Основні етапи розвитку загально патології та патофізіології
- - Зміст: і структура предмета патофізіології
- Проблеми нозології
- - Нозологія як складова частина загальної патології
- - Теорії причинності в нозології. Критика ідеалістичних і метафізичних теорій етіології хвороби
- - Реактивність і резистентність. Умови середовища
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Типові реакції клітини на дію альтерірующіх факторів
- - Патологія цитоплазматичної мембрани і клітинних органоїдів
- - Патологія клітинного ядра
- - Дистрофія. Некроз. Апоптоз
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Патофізіологія кислотно-основного стану
- - Регуляція кислотно-основного гомеостазу
- - Типові порушення кіслотно0основного стану. Загальна характеристика
- - Негазових ацидоз
- - Газовий ацидоз
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Патогенна дія факторів зовнішнього середовища
- - Патогенна дія іонізуючої радіації
- - Патогенна дія електричного струму
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Загальний адаптаційний синдром
- - Загальна характеристика в стадії розвитку загального адаптаційного синдрому
- - Механізми неспецифічної резистентності, забезпечувані гормональними зрушеннями
- - Механізми дезадаптації при розвитку ОАС
- - Ендогенні механізми антістрессорних захисту
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Патогенез і принципи патогенетичної терапії шоку
- - Шок. Етіологічні чинники і класифікація
- - Травматичний шок
- - Ускладнення травматичного шоку
- - Травматична хвороба
- - Стрес-лімітуючі системи організму при травматичному шоці
- - Принципи патогенетичної терапії травматичного шоку
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції
- - Матеріальна гіперемія
- - Венозна гіперемія
- - Набряки
- - Тромбоз
- - Емболія
- - Ішемія
- - Інфаркт
- - Стаз
- - Кровотеча
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Механізми судинних і тканинних реакцій в зоні гострого запалення
- - Сучасні уявлення про етіологію і патогенез запалення
- - Молекулярно-клітинні механізми розвитку первинної і вторинної альтерації. Класифікація медіаторів запалення. Характеристика їх біологічної дії
- - Значення сполучнотканинних елементів, ендотеліальних клітин, клітин крові в механізмах розвитку запалення
- - Особливості порушення обміну речовин у вогнищі запалення
- - Механізми розвитку проліферації у вогнищі запалення
- - Вплив вогнища запалення на організм
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Етіологія і патогенез лихоманки
- - Загальна характеристика та визначення поняття
- - Структурно-функціональна організація апарату терморегуляції. Механізми розвитку лихоманки
- - Позитивне і негативне значення лихоманки
- - Гіпертермії
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Інфекційний процес
- - Визначення. Етіологічні та епідеміологічні фактори
- - Стадії інфекційного процесу і механізми захисту організму від інфекцій
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Іммунопатологія і алергія
- - Імунна відповідь в нормі і патології
- - - Загальна характеристика антигенів-алергенів
- - - Метаболізм і трансформація антигенів в організмі. Індукція імунної відповіді
- - - Закономірності реалізації гуморального імунітету
- - - Особливості взаємодії лімфоцитів і макрофагів при індукції алергічних реакцій. Особливості розвитку алергічних реакцій гуморального і клітинного типів
- - - Імунодефіцитні стани
- - Фізіологія і патологія фагоцитозу
- - - Загальна характеристика морфологічних і функціональних особливостей фагоцитарних клітин
- - - Стадії процесу фагоцитозу
- - - Етіопатогенетичні фактори розвитку недостатності фагоцитозу
- - Роль патології фагоцитозу у розвитку недостатності специфічних імунологічних механізмів захисту, неспецифічної резистентності та формуванні алергічних реакцій
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Патологія водного обміну
- - Кількість і розподіл води в організмі
- - Класифікація дісгідрій
- - Зневоднення
- - Гіпергідратація
- - Набряк
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
- Загальна патологія пухлинного росту
- - Класифікація пухлин
- - Біологічні особливості пухлин
- - Стадії пухлинного процесу
- - Етіологія пухлин
- - Механізми канцерогенезу
- - Фактори, що сприяють канцерогенезу
- - Вплив пухлини на організм
- - Матеріали для перевірки знань та рекомендована література
Опис:файлу
Файл: 11058_obshchaya-patologiya.zip
Розмір файлу: 12.43 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}