Загальна патологія і тератологія, Жук ІА, Карякіна ЕВ, 2003 рік, безкоштовно книгу скачати

Автор (и): Жук І.А., Карякіна Е.В. Формат файлу: DJVU, 176 стор, 2003 р.
Опис:

Розкриваються причини, механізми та основні закономірності виникнення і розвитку захворювань і вроджених вад. Особливу увагу приділено ролі спадковості, конституції і віку в патології, проблемі імунітету, основним порушень обміну речовин і серцевої недостатності. Розглянуто клінічні прояви пороків, синдромів і хвороб.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Зміст:

Список скорочень
Передмова

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Глава 1. Загальне вчення про хворобу
1.1. Норма і здоров'я
1.2. Нові погляди на здоров'я
1.3. Що таке «wellness»?
1.4. Фізична, психічна, соціальна і духовна складові здоров'я
1.5. Визначення суті хвороби
1.6. Критерії та принципи класифікації хвороби
1.7. Патологічна реакція. Патологічний процес. Патологічний стан
1.8. Форми і стадії хвороб

Глава 2. Етіологія, патогенез і саногенез
2.1. Етіологія
2.2. Класифікації причин захворювань
2.3. Умови виникнення і розвитку хвороб
2.4. Патогенез
2.5. Захисно-компенсаторні процеси
2.6. Основна ланка і «порочне коло» в патогенезі хвороб
2.7. Саногенез
2.8. Психосоматичне напрям в медицині

Глава 3. Роль спадковості в патології
3.1. Гени і хромосоми
3.2. Спадкова схильність і генетична індивідуальність
3.3. Роль спадкових і середовищних факторів
3.4. Види мутацій і патогенез спадкових захворювань
3.5. Вроджена та спадкова патологія
3.6. Групи спадкової патології

Глава 4. Значення конституції і віку у розвитку хвороби
4.1. Вчення про конституції
4.2. Класифікація типів конституцій
4.3. Зв'язок типів конституції з хворобами
4.4. Значення віку в розвитку хвороби

Глава 5. Вчення про реактивності організму
5.1. Реактивність організму
5.2. Реактивність і резистентність
5.3. Види реактивності

Глава 6. Імунна система та імунітет
6.1. Імунна система
6.2 Імунітет. Види імунітету
6.3. Механізм несприйнятливості до заразним хворобам. Вчення про фагоцитоз

Глава 7. Алергія
7.1. Основні поняття і етіологія алергічних реакцій. Класифікація алергенів
7.2. Алергічна реактивність
7.3. Патогенез алергічних реакцій
7.4. Алергічні захворювання та реакції людини

Глава 8. Запалення і лихоманка
8.1. Запалення. Теорії запалення
8.2. Клінічні прояви і класифікація запальних процесів
8.3. Етіологія, патогенез і морфологія запальних процесів
8.4. Значення запалення для організму
8.5. Лихоманка

Глава 9. Патологія тканинного росту
9.1. Порушення тканинного росту і їх класифікація
9.2. Гіпертрофія і гіперплазія
9.3. Регенерація
9.4. Пухлини (новоутворення)
9.5. Атрофія
9.6. Дистрофія

Глава 10. Стрес як загальний адаптаційний синдром. Поняття шоку. Кома
10.1. Поняття стресу
10.2. Основні причини та фактори, що сприяють виникненню стресу
10.3. Класифікації та коротка характеристика стресових реакцій та станів
10.4. Біохімічні та психофізіологічні складові стресу (патогенез)
10.5. Стадії стресу (загального адаптаційного синдрому)
10.6. Клінічні прояви травматичного стресу (дистресу)
10.7. Біологічне значення адаптаційного синдрому і хвороби адаптації
10.8. Шок
10.9. Колапс
10.10. Кома

Глава 11. Порушення обміну речовин та ендокринні порушення. Вітаміни
11.1. Порушення регуляції обміну речовин
11.2. Порушення енергетичного обміну речовин
11.3. Порушення основного обміну речовин
11.4. Порушення білкового обміну речовин
11.5. Обмін вуглеводів і його порушення
11.6. Обмін ліпідів (жирів) і його порушення
11.7. Порушення водно-сольового і електролітного обміну речовин
11.8. Ендокринні порушення
11.9. Вітаміни та їх роль в організмі

Глава 12. Серцева недостатність, порушення серцевого ритму і дихальна недостатність
12.1. Серцева недостатність
12.2. Порушення серцевого ритму (аритмія)
12.3. Дихальна недостатність


РОЗДІЛ II. Тератології

Глава 13. Поняття і предмет тератології. Класифікації вроджених вад розвитку
13.1. Загальне поняття про тератології та вроджених вадах розвитку
13.2. Класифікації вроджених вад розвитку

Глава 14. Етіологія і патогенез вроджених вад розвитку. Методи досліджень у клінічній тератології
14.1. Ендогенні причини вроджених захворювань
14.2. Екзогенні причини вроджених захворювань
14.3. Патогенез вроджених вад розвитку
14.4. Методи досліджень у клінічній тератології

Глава 15. Вроджені вади розвитку органів і систем
15.1. Аномалії розвитку в зародків
15.2. Вроджені вади розвитку обличчя та шиї
15.3. Вроджені вади розвитку ЦНС
15.4. Вроджені вади розвитку органів чуття
15.5. Вроджені вади розвитку серцево-судинної, системи
15.6. Вроджені вади розвитку органів травлення
15.7. Вроджені вади розвитку нирок, сечовивідних шляхів і статевих органів
15.8. Вроджені вади розвитку органів дихання
15.9. Вроджені вади розвитку опорно-рухового апарату

Глава 16. Хромосомні хвороби й генні синдроми
16.1. Характеристика хромосомних хвороб
16.2. Генні синдроми

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 11096_obshchaya-patologiya-i-teratologiya.zip
Розмір файлу: 9.32 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}