Сполучна тканина Функціональна морфологія і загальна патологія, Сєров ВВ, Шехтер АБ, 1981 рік, medul

Автор (и): Сєров В.В., Шехтер А.Б. Формат файлу: DJVU, 312 стор, 1981 р.
Опис:

Монографія є узагальнюючим працею по функціональній морфології і загальної патології сполучної тканини. У ній дані сучасні уявлення про походження, структуру, функції і особливості обміну клітинних елементів, волокон і проміжної речовини сполучної тканини, про патологічних процесах, що відбуваються на її території або за її участю (пошкодження, запалення, імунопатологічні процеси, загоєння ран, склероз).
У монографії викладені результати оригінальних досліджень авторів. Внеском у вчення про клітини сполучної тканини є аналіз поліморфізму клітинних популяцій як відображення їх функціональної гетерогенності. На підставі цього виділено структурно-функціональні типи фібробластів та інших клітин; показані особливості секреції і фібріллогенеза колагену в різних умовах, роль фібробластів у розробці колагену і визначенні архітектоніки межуточного матриксу. Представлено аналіз сполучної тканини з точки зору системного підходу, дано обгрунтування нової концепції про клітинах сполучної тканини як про місцевих (короткодістантних) регуляторах свого мікрооточення, показані механізми такої регуляції на основі міжклітинної і колаген-клітинної взаємодії.
Книга розрахована на морфологів і патологів.

Зміст:

Передмова
ВСТУП. КОРОТКИЙ НАРИС СТРУКТУРИ та функцій сполучної тканини

Глава 1. Клітинних елементів сполучної тканини
1.1. Фібробласти і гладком'язові клітини
1.1.1. Структурно-функціональні типи фібробластів
1.1.2. Походження фібробластів
1.1.3. Мнофібробласти і гладкі м'язи
1.1.4. Функціональна роль клітинної поверхні фібробластів
1.2. Макрофаги (гістіоцити)
1.2.1. Система мононуклеарних фагоцитів
1.2.2. Цитохімія і ультраструктура макрофагів
1.2.3. Основні функції макрофагів
1.3. Лімфоцити
1.3.1. Т-і В-системи імунітету
1.3.2. Т-клеткн (лімфоцити)
1.3.3. В-клітини (лімфоцити)
1.3.4. Взаємодія лімфоцитів
1.4. Гладкі клітини (лаброцитів)
1.4.1. Загальна морфологія, цитохімія, ультраструктура
1.4.2. Походження тучних клітин
1.4.3. Функціональна роль опасистих клітин

Глава 2. Міжклітинна речовина СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
2.1. Основна речовина
2.1.1. Протеоглікани
2.1.2. Глікопротеїни
2.1.3. Гістохімічні та ультраструктурні характеристика компонентів основної речовини
2.2. Колаген, колагенові і ретикулярні волокна
2.2.1. Молекулярна структура та типи колагену
2.2.2. Біохімічні та ультраструктурні особливості біосинтезу колагену
2.2.3. Розчинні фракції і агрегація колагену в фібрили
2.2.4. Фібрилогенезі в організмі, роль глікозаміногліканів і глікопротеїнів
2.2.5. Ретикулярні і аргірофільних волокна
2.2.6. Незвичайні форми колагенових фібрил
2.2.7. Катаболізм колагену і фіброклазія
2.3. Еластин і еластичні волокна
2.3.1. Молекулярна структура еластину
2.3.2. Ультраструктура еластичних волокон
2.3.3. Тканинна організація еластичних волокон
2.3.4. Катаболізм еластину і еластоліз

Глава 3. Сполучної тканини ЯК СИСТЕМА. ФУНКЦІОНАЛЬНІ взаємодії структурних елементів
3.1. Роль взаємодії клітин в регуляції гомеостазу
3.1.1. Принцип ієрархічності систем організації і регуляції; епітелію-мезенхимниє взаємини
3.1.2. Клітини сполучної тканини як короткодістантние регулятори
3.2. Інформативно-регуляторна роль колагену в клітинних і тканинних взаємодіях

Глава 4. ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (ПОШКОДЖЕННЯ І РЕАКЦІЯ НА ПОШКОДЖЕННЯ)
4.1. Мезенхімальні дистрофії
4.1.1. Морфологія дезорганізації сполучної тканини
4.1.1.1. Мукоїдне набухання
4.1.1.2. Фібриноїдні зміни
4.1.2: Гіаліноз
4.1.2.1. Гіаліноз судин
4.1.2.2. Гіаліноз власне сполучної тканини
4.1.3. Кальциноз
4.1.4. Амілоїдоз
4.1.4.1. Хімічний склад і фізичні властивості амілоїд
4.1.4.2. Ультраструктурні компоненти амілоїду, їх фізико-хімічні та антигенні властивості
4.1.4.3. Морфогенез амілоїдозу
4.2. Сполучна тканина, запалення і гіперчутливість
4.2.1. Гостре запалення та реакції гіперчутливості негайного типу
4.2.1.1. Медіатори запалення
4.2.1.2. . Реакції гіперчутливості негайного типу
4.2.2. Хронічне запалення, реакції гіперчутливості уповільненого типу і гранулематоз
4.2.2.1. Ефекторні механізми клітинного імунітету і хронічне запалення
4.2.2.2. Гіперчутливість уповільненого типу і аутоиммунитет
4.2.2.3. Гранульоматозне запалення

Глава 5. Репаративного РІСТ І інволюції СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК АУТОРЕГУЛЯТОРНИІ ПРОЦЕС
5.1. Загоєння ран як модель росту сполучної тканини
5.2. Вплив колагену на загоєння ран. Гіпотеза ауторегуляції зростання сполучної, тканини при загоєнні ран і склеротичних процесах

ВИСНОВОК

Список літератури
Опис:файлу
Файл: 12018_soedinitelnaya-tkan-funkcionalnaya-morfologiya-i-obshchaya.zip
Розмір файлу: 5.53 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}