Керівництво по біопсійного-секційного курсу, Пальців МА, Коваленко ВЛ, Анічков НМ, 2002 рік, скачати б

Автор (и): Пальців М.А., Коваленко В.Л., Анічков Н.М. Формат файлу: DJVU, 256 стор, 2002 р.
Опис:

У посібнику представлені матеріали, мета яких - надати допомогу в освоєнні техніки розтину, формулюванні патологоанатомічного діагнозу, використанні Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, а також заповненні медичних свідоцтв про смерть. У додатках до керівництва наведені основні морфометричні дані, необхідні при оформленні протоколу розтину, зразки оформлення патологоанатомічес-кого діагнозу, а також тести та ситуаційні задачі для самоконтролю.
Для студентів медичних вузів.

Зміст:

Введення в біопсійного-секційний курс

Глава 1. Завдання, методи та організація патологоанатомічної служби в Російській Федерації

Глава 2. Вчення про діагноз. Побудова діагнозу
2.1. Методологія клінічної діагностики
2.2. Діагноз в медицині, його види, функції, принципи формулювання
2.3. Нозологічна одиниця і нозологічний принцип у формулюванні діагнозу
2.4. Міжнародна класифікація хвороб і її застосування при оформленні діагнозу
2.5. Структура діагнозу і діагностичні категорії
2.6. Патологія діагностичних і лікувальних процедур (ятрогенія) та її відображення в Міжнародній класифікації хвороб

Глава 3. Дослідження біопсійного, операційного матеріалів і послідів

Глава 4. Порядок призначення та проведення патологоанатомічних розтинів трупів
4.1. Загальні положення
4.2. Порядок проведення розтинів трупів осіб, померлих у стаціонарі
4.3. Порядок проведення розтинів трупів осіб, померлих поза стаціонаром
4.4. Порядок проведення розтинів трупів новонароджених і мертвонароджених, дитячих трупів
4.5. Відповідальність медичних працівників

Глава 5. Техніка патологоанатомічного розтину
5.1. Матеріально-технічне забезпечення розтину. Загальні положення про техніку розтину
5.2. Розтин трупів дорослих методом евісцераціі
5.3. Особливості патологоанатомічного дослідження трупів плодів і новонароджених
5.4. Особливості патологоанатомічного розтину трупів осіб, померлих після хірургічних втручань, а також інтенсивної терапії та реанімації
5.5. Особливості патологоанатомічного дослідження трупів осіб, померлих від інфекційних захворювань та особливо небезпечних інфекцій

Глава 6. Порядок оформлення протоколу патологоанатомічного розтину трупа

Глава 7. Порядок заповнення і видачі медичних документів, що засвідчують випадки народження і смерті
7.1. Медичне свідоцтво про народження
7.2. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
7.3. Лікарське свідоцтво про смерть

Глава 8. Клініко-анатомічні зіставлення (патологоанатомічна експертиза)
8.1. Дефекти надання медичної допомоги - лікарські (медичні) помилки
8.2. Використання матеріалів патологоанатомічних досліджень в якості критеріїв оцінки діяльності лікувально-профілактичних установ

Глава 9. Деонтологічні аспекти патологоанатомічної практики. Етичні норми клініко-анатомічного аналізу

Додатки
I. Основні морфометричні характеристики плодів, новонароджених, дітей і дорослих
II. Основні клінічні та клініко-біохімічні константи деяких тканин, крові, сечі, калу і кісткового мозку людини
III. Приклади оформлення патологоанатомічного діагнозу, причин смерті в медичних свідченнях, кодування першопричини смерті за МКХ-10
IV. Контрольні запитання та ситуаційні задачі

Список рекомендованої літератури
Опис:файлу
Файл: 12017_rukovodstvo-po-biopsiyno-sekcionnomu-kursu.zip
Розмір файлу: 2.3 мб
Посилання для скачування.
Натисніть на кнопку будь-якої соціальної мережі в якій ви активні. Через кілька секунд відкриються посилання для скачування.
{LikeAndRead}
Завантажити фаил з letitbit.net
Завантажити фаил з depositfiles.com
{/LikeAndRead}